25 aprilie 2017 – Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl-x 732/2015). ( retrimisă comisiei )

Petru Gabriel Vlase 36. Propunerea legislativă pentru completarea art. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; Pl-x 732/2015. Comisia pentru muncă? Vă rog, doamnă deputat.

Ionela Viorela Dobrică Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Propunerii legislative pentru completarea art. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul negativ al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, punctul de vedere negativ al Guvernului. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, în sensul introducerii unei noi categorii de beneficiari ai legii. Astfel, se propune să aibă calitatea de veteran de război şi persoanele care "au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor". Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 19 octombrie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative, întrucât potrivit art. 1 din lege, categoriile de veterani sunt stabilite utilizând enumerarea evenimentelor sau situaţiilor la care aceştia au participat, nefiind stipulată nicio condiţie referitoare la cetăţenie pentru dobândirea calităţii de veteran de război. Astfel, simplul fapt al pierderii cetăţeniei române din motive neimputabile, fără ca această situaţie să aibă legătură cu evenimentele sau situaţiile legate de Primul şi al Doilea Război Mondial, nu justifică acordarea statutului de veteran de război. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Domnule preşedinte, Iarăşi, stimaţi colegi, ne găsim în faţa unei iniţiative legislative care priveşte reparaţii istorice, reparaţii materiale şi morale. Oamenii cărora li se adresează această iniţiativă legislativă, semnată de colegii din mai multe partide, sunt fraţii noştri din Basarabia şi nordul Bucovinei, în special, dar şi din alte regiuni care astăzi nu se mai găsesc în trupul României, care au fost deposedaţi în mod abuziv, în mod criminal de cetăţenia română şi de toate drepturile derivate de aici. Nu sunt nişte oameni care au fugit din ţară sau au renunţat pe cont propriu la cetăţenia română, sunt victimele Pactului Ribbentrop-Molotov şi a înţelegerilor între Stalin şi Hitler. Mi se pare profund nedrept să nu acordăm această simplă bunăvoinţă, să spunem aşa, unor oameni foarte vârstnici. Mai sunt probabil doar câteva sute de veterani de război din teritoriile care au fost ocupate de armata sovietică şi de armatele altor state, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, care pot beneficia de acest drept. Stau şi mă întreb: poate câteodată la noi, aici, la Parlamentul României, cumva există şi o procedură de aviz consultativ de la Ambasada Rusiei? Sau poate de la Ambasada Ucrainei, sau mai ştiu eu cui? Mi se pare, pe undeva, profund incorect ca proiecte de acest tip - şi sunt foarte multe, unele privesc deţinuţii politici, altele rezistenţa anticomunistă, astăzi a fost şi acel proiect cu privire la fostele cadre militare din Armata Regală Română - să fie respinse pe bandă rulantă, cu motivaţii de multe ori, îmi permit să spun, de-a dreptul puerile. Că nu ştiu ce lege prevede un anumit criteriu care nu se îndeplineşte, că nu sunt bani. Acestea sunt motivaţii generale. De aceea, domnule preşedinte, în numele Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, vă solicit retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni, a acestui proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot. 124 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu votează. Două săptămâni la comisie.