27 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii (PL-x 640/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii; în procedură de urgenţă. Comisia pentru industrii? Domnul Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă cu acest proiect de lege. La întocmirea raportului am avut în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice, de asemenea, al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi faptul că acest proiect a fost adoptat de Senat. Propunerea are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie, cu titlu gratuit, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii. Membrii comisiei, în urma examinării motivelor pentru care plenul Camerei Deputaţilor a decis retrimiterea proiectului de lege, a punctului de vedere favorabil exprimat de Ministerul Energiei şi a amendamentelor formulate, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului adoptarea proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Pentru a înţelege exact ce votăm azi, daţi-mi voie să fac un scurt istoric al acestui proiect de lege. La sfârşitul anului 2011, începutul anului 2012, Guvernul nostru a aprobat Planul naţional de investiţii, care urmărea modernizarea sectorului de producere a energiei electrice. În acel moment vorbeam despre 29 de obiective cu potenţial de cofinanţare, prin mecanismul de alocare tranzitorie, cu titlu gratuit, a certificatelor de gaze cu efect de seră, producătorilor de energie electrică. Practic, în baza legislaţiei româneşti şi a directivelor europene, producătorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze aceste certificate de gaze cu efect de seră, contravaloarea lor se virează în bugetul ministerului de resort, iar acesta redistribuie aceste sume către producătorii de energie electrică declaraţi eligibili. În luna iunie 2015, Guvernul Ponta a adoptat Ordonanţa nr. 30, prin care, în sinteză, stabilea două lucruri. În primul rând, alocă întreaga sumă colectată la acel moment, din aceste certificate de gaze cu efect de seră, către doi agenţi economici: OMV Petrom - 90 de milioane de euro şi Complexul Energetic Oltenia - aproximativ 20 de milioane de euro. Al doilea lucru. Membrii Comisiei de implementare a acestui mecanism de cofinanţare s-a stabilit să fie remuneraţi cu 1% din valoarea finanţării nerambursabile asigurate de către beneficiar. Vorbim de aproximativ 1,2 milioane de euro pentru 11 funcţionari ai ministerului. A venit Guvernul tehnocrat şi a propus extinderea acestei scheme de sprijin şi pentru obiective de investiţii nefinalizate, nerecepţionate, dar eligibile. Aşadar, azi, prin acest proiect de lege, noi propunem alocarea a 185 de milioane de euro pentru cofinanţarea unor obiective de investiţii aparţinând OMV Petrom, Centrala Electrică de la Brazi, Complexul Energetic Oltenia cu două obiective şi Romgaz, cu Centrala Electrică de la Iernut. Îmi pare rău că nu reuşim să redistribuim aceşti bani către cât mai mulţi producători de energie electrică. Mă bucur pentru cei trei agenţi economici. Recunosc, cel mai mult mă bucur pentru Centrala Electrică de la Iernut care, după ce a fost salvată în 2011-2012 de la casare şi tăiere la fier vechi, azi se pregăteşte să investească peste 300 de milioane de euro în modernizarea instalaţiilor de producere a energiei electrice. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu. La amendamente? Nu.