4 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 716/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Guvernul? Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Comisia? Comisia pentru industrii sau Comisia pentru administraţie. Domnul preşedinte Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aşa cum s-a menţionat, Comisia pentru industrii, precum şi Comisia pentru administraţie au fost sesizate pentru dezbatere pe fond cu actul normativ menţionat. Aş vrea să vă spun că, în Cameră, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ acest proiect. Este un proiect care a încercat să modifice şi să completeze anumite acte normative, în sensul reorganizării la nivelul administraţiei publice centrale a activităţii Institutului Român pentru Comerţ Exterior şi să preia de la Autoritatea Naţională pentru Turism activităţile şi structurile reprezentanţelor de promovare turistică din străinătate, în sensul să susţină, să promoveze programe, strategii şi implementarea acestora. În urma examinării, membrii comisiilor propun adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea ordonanţei.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? V-am rugat, procedural, mai înainte, să vă opriţi microfoanele, cei care aţi vorbit deja: domnul Leoreanu, domnul Bichineţ. Mulţumesc. Mulţumesc, domnule Simionca. Nu sunt intervenţii. Fără amendamente. Vot final.