28 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 264/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 23. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 68 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Iniţiatorii nu mai sunt. Comisii? Administraţie sau juridică. Administraţie. Vă rog.

Botond Csoma Stimaţi colegi, În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere, în fond. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. Guvernul a apreciat că Parlamentul va decide asupra oportunităţii adoptării acestei propuneri legislative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 68 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, în sensul măririi duratei maxime a timpului de antenă la studiourile teritoriale la care are dreptul fiecare candidat independent, de la 5 minute, însumate pe întreaga durată a desfăşurării campaniei electorale, la 30 de minute. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat iniţiativa legislativă în şedinţe separate. În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Exact şi Guvernul spune că Parlamentul va decide, şi eu zic că ar trebui să ne uităm cu mare atenţie la un astfel de demers legislativ. De fapt, se dă şansa fiecărui candidat, într-o campanie electorală, să-şi prezinte programul electoral. Pentru că cinci minute, cât sunt prevăzute la ora actuală, adică 13,6 secunde în fiecare zi, sunt insuficiente pentru oricine vrea să-şi prezinte un program real politic. Din punctul meu de vedere, cred că astfel de iniţiative ar trebui să fie susţinute, iar eu, personal, voi vota pentru acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Sigur că, în principiu, ar părea că sunt favorizate partidele mari în alocarea timpilor de antenă din campaniile electorale şi, de aceea, ar părea că sunt dezavantajaţi independenţii, câtă vreme ei sunt limitaţi la cinci minute. Problema, în schimb, este de a calcula aritmetic şi logic timpii alocaţi pentru o astfel de dezbatere. În situaţia în care dintr-o oră alocăm 30 de minute independenţilor, gândiţi-vă că pot să fie 10, pot să fie 15, pot să fie 100 de independenţi; prin cumularea timpilor lor, la fiecare 30 de minute, vor ajunge să aibă chiar mai mult timp de antenă decât marile partide. Aşadar, ar fi un dezechilibru absolut neavenit. De aceea, vă solicit, şi Grupul PMP va vota pentru respingerea acestui proiect legislativ. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bulai.

Iulian Bulai Mulţumesc, domnule preşedinte. USR susţine poziţia Guvernului care consideră că Parlamentul este cel care trebuie să decidă, dar este important ca actualul Parlament să reia discuţiile de la comisii pentru a da un vot în plen, în acord cu o eventuală abordare nouă, faţă de abordările anterioare. Comisiile raportoare din legislatura anterioară au făcut o confuzie între timpii acordaţi de către posturile publice de radio şi TV candidaţilor independenţi în campania electorală şi timpii acordaţi de către posturile private. Actualmente legea alocă doar câte zece secunde, în medie, pe zi, adică cinci minute pe lună unui candidat independent, ceea ce este clar inechitabil. Iniţiativa propune minimum un minut pe zi, adică 30 de minute timpi de antenă gratuiţi pe lună la posturile publice pentru un independent. Prin urmare, solicităm retrimiterea pentru două săptămâni la Comisia juridică. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Aveţi vreo calitate de vicelider, lider... ceva?!

Iulian Bulai Nu, nu sunt vicelider.

Petru Gabriel Vlase Un coleg de-al dumneavoastră...

Cătălin Drulă Propunem retrimiterea la comisie. Termen - două săptămâni.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot. 47 de voturi pentru, 84 împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Propunerea a fost respinsă. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.