26 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor (Pl-x 292/2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 19. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor. Comisia pentru buget.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre reexaminare, cu Propunerea legislativă privind stabilirea redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 18 martie 2015. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor. Intervenţiile legislative vizează modificarea art. 49 alin. (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi crearea unui "buget pentru dezvoltare" din care să fie finanţate proiecte multianuale în domenii de interes naţional, cum ar fi: infrastructura de transport rutier, feroviar, naval şi fluvial, aerian, infrastructura şcolară, de sănătate şi energetică. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 23 de deputaţi, din totalul de 25 de membri. La reexaminarea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. În urma reexaminării Propunerii legislative privind stabilirea redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia, deoarece instituirea "bugetului pentru dezvoltare", definit ca fiind un buget distinct de bugetul de stat contravine art. 138 alin. (1) din Constituţia României, potrivit căruia "Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale judeţelor". În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Neagu?

Nicolae Neagu Grupul liberal este de acord cu respingerea, dar nu doar pentru că în context sau în textul legii atacăm crearea unui buget de dezvoltare care s-ar suprapune sau ar contraveni unui articol constituţional. Eu cred că pe fond ar trebui rediscutat şi să fim foarte, foarte atenţi la ce, când, cum şi în ce condiţii modificăm redevenţe, atât aferent Legii, prin discutarea Legii petrolului, Legii nr. 238, cât şi cele care pot interveni prin modificarea Legii minelor. Eu vă aduc la cunoştinţă, pentru că acesta ar fi un motiv esenţial pentru care noi spunem "respingem acest proiect de lege", că Partidul Naţional Liberal a venit cu un proiect de iniţiativă legislativă prin care o cotă parte din redevenţele resurselor pe care le exploatăm să meargă către administraţiile publice locale, adică spre UAT-uri şi consilii judeţene. Credem că este un aspect pe care trebuie să-l luaţi majoritatea PSD-ALDE în considerare şi sperăm că în momentul în care această iniţiativă legislativă intră pe rol, dumneavoastră să înţelegeţi că atributul de dezvoltare lăsat administraţiilor locale şi consiliilor judeţene este cel corect. În definitiv, aveţi cele mai multe primării şi cei mai mulţi preşedinţi de consilii judeţene. Dar, revenind la efectul propus al acestui proiect de lege, da, suntem de acord cu respingerea.

Petru Gabriel Vlase Domnul Daniel Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Neagu şi de faptul că acest proiect nu poate fi pus în aplicare, din perspectivă practică. Dar doresc să vă atrag atenţia asupra unui alt aspect. S-a tot vorbit de 3-4 ani că vom creşte redevenţele la resursele minerale, la petrol şi gaze şi la tot ceea ce presupune o exploatare a rezervelor strategice pe care le deţine România. Stau şi mă întreb: actualul Guvern de ce se teme să recalculeze redevenţele? Unde se opresc toate aceste interese? Unde merg ele? Pentru că vedem cu toţii, România are un nivel al redevenţelor foarte redus. Media redevenţelor la exploatările de petrol şi gaze este undeva la aproximativ 7,5% pe unitate brută de producţie. România ar putea să câştige anual peste două miliarde de euro, dacă ar recalcula redevenţele şi le-ar actualiza. Raportul Curţii de Conturi a demonstrat că sunt mari pierderi pe ceea ce înseamnă încasările la bugetul public provenite din redevenţele la exploatările de petrol, gaze şi alte resurse minerale. De ce se introduce o supraacciză la carburanţi, foarte rapid, care dăunează consumatorului şi duce la creşterea evaziunii fiscale, iar în acelaşi timp se evită sistematic să recalculăm, să revenim la un nivel decent al redevenţelor? Pentru că aceste resurse minerale, conform Constituţiei, şi petrolul, gazele, aurul, argintul, tot ce are pământul ţării acesteia în subsol, conform Constituţiei, aparţin poporului român. Ele nu pot fi concesionate nimănui din afară şi nu pot fi înstrăinate. Eu cred că actualul Guvern, al domnului Tudose şi al majorităţii PSD-ALDE, are obligaţia să recalculeze de urgenţă nivelul redevenţelor. Dar văd că aici toată lumea se fereşte, toţi se tem. Eu nu înţeleg de ce e jena aceasta. Trebuie să cerem voie undeva afară, ca să revenim la un nivel normal al încasărilor de la bugetul public, pur şi simplu, pe proprietatea acestui popor? Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Korodi Attila.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, UDMR, desigur, nu susţine acest proiect de lege. Dar cum problematica redevenţei este una vitală pentru economia României, dar şi pentru economiile locale, nu pot să nu utilizez momentul de a vă aduce în atenţie, din nou, un principiu pe care nu dorim să-l aplicăm. Şi în mandatul trecut au fost câteva proiecte de lege în acest sens. Au fost respinse. Exploatările resurselor minerale înseamnă de foarte multe ori, la nivel local, limitarea altor activităţi economice. Dacă nominalizăm petrol, dacă nominalizăm ape minerale sau alte resurse minerale, sunt câteva condiţionalităţi, unele cazuri care pur şi simplu limitează activitatea economică posibilă care să se desfăşoare într-o localitate sau administraţie publică locală. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că acea comunitate locală, pe perioada în care există acolo exploatare resurse minerale, are un deficit de venituri, atât din punctul de vedere al salariilor, cât şi din punctul de vedere al impozitelor locale. De aceea, Parlamentul României trebuie să revină şi să discute cu fermitate şi cu o abordare foarte coerentă, ca o parte a redevenţelor, care este încasată de statul român, să meargă direct către administraţiile publice locale pe teritoriul cărora se întâmplă exploatarea resursei minerale respective. Este primordial, pentru că foarte multe zone din România altfel nu vor avea acces la sume care să se utilizeze pentru dezvoltare locală. De foarte multe ori vorbim de o distribuţie echitabilă, coerentă şi solidară a veniturilor. Păi, solidaritate înseamnă că dacă o resursă minerală este un venit foarte important pentru ţară trebuie să fie şi un instrument, un venit adecvat pentru comunitatea locală în raza căreia se întâmplă exploatarea respectivă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor colegi, Partidul Naţional Liberal a depus deja la Senat o propunere legislativă pentru ca 80% din redevenţă să rămână la nivel local. Mă bucur să văd că există susţinere pentru... sau o gândire comună pentru acest proiect. Şi vă invit, prin urmare, să susţineţi acest proiect de lege, mai ales că, urmare a aplicării Legii salarizării, o serie de UAT-uri se confruntă cu probleme financiare. Poate este momentul să gândim şi faptul ca întreg impozitul pe venit să rămână la nivel local, pentru că altfel nu vom mai avea parte de niciun fel de investiţii, iar primarii, indiferent de culoare politică, nu vor mai avea bani nici să plătească iluminatul public. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Sunt intervenţii? Nu. Vot final.