22 decembrie 2017 – Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.612 din 3 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.922 din 23 noiembrie 2017 (PL-x 240/2017/18.12.2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 6. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 612 din 3 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 23 noiembrie 2017; în procedură de urgenţă. Comisia?

Costel Neculai Dunava Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre reexaminare, ca urmare a Deciziei nr. 612 din 3 octombrie 2017 a Curţii Constituţionale, cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, în forma adoptată de Senat. Amendamentele respinse sunt redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu... Da? Vă rog.

Robert-Ionatan Sighiartău Vrem să fim foarte clari. Partidul Naţional Liberal sprijineşte referendumul de modificare a Constituţiei (Rumoare.) ... ... sprijină referendumul de modificare a Constituţiei, a art. 48 din Constituţie. Credem în nevoia de a revizui Constituţia, pentru a defini clar căsătoria, ţinând cont de întreaga sa încărcătură socială, religioasă, culturală şi istorică. PNL înţelege că această modificare a Constituţiei este un efort comun al tuturor celor care preţuiesc familia, al tuturor celor care înţeleg nevoia de a proteja constituţional această instituţie. Însă am mari semne de întrebare, dacă partidul Social Democrat îşi doreşte într-adevăr această modificare a Constituţiei. Şi vreau să vă spun de ce. Avem o lege, Legea nr. 3/2000, Legea de organizare a referendumului, pe care se putea organiza acest referendum pentru familie. Nu aţi făcut-o. Aţi venit cu altă iniţiativă, o iniţiativă care nu este constituţională, care încalcă grav Constituţia şi care îl scoate pe preşedinte din atribuţiile sale constituţionale. Credem că acest lucru l-aţi făcut intenţionat. Credem că ascultaţi mai mult de Internaţionala Socialistă şi gândurile dumneavoastră sunt exact ca voturile din Parlamentul European, adică împotriva familiei. Aşa că, fac apel la buna-credinţă a oamenilor care îşi doresc această modificare a Constituţiei şi modificarea clară a art. 48, care defineşte clar familia, ca recunoscută între un bărbat şi o femeie. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Procedură de urgenţă.

Raluca Turcan Bănuiesc că iniţiativa legislativă de modificare a Legii referendumului nu poate să aibă vreo urgenţă, întrucât eu nu ştiu să fie pregătit sau declanşat vreun referendum. De aceea, permiteţi-mi să aduc câteva argumente legate de această lege, în cadrul dezbaterilor generale. După cum bine cunoaşteţi, în societatea românească a avut loc o iniţiativă cetăţenească - cred că a doua ca amploare dintre toate cele manifestate până în prezent, în ultimii 28 de ani de la Revoluţie - în favoarea familiei şi pentru întărirea conceptului de familie în Constituţie. Partidul Naţional Liberal a fost celulă de bază a mobilizării societăţii şi a susţinerii acestei iniţiative cetăţeneşti. În toate judeţele ţării am fost oameni activi în strângerea semnăturilor şi considerăm că acest referendum de modificare a Constituţiei trebuie să aibă loc. Şi vom vota, fără nicio reţinere, pentru organizarea acestui referendum. Însă vrem să fie lucrurile foarte limpezi. Şi, de aceea, încep cu o întrebare. Cum vă imaginaţi dumneavoastră că această iniţiativă legislativă a fost pusă în regim de urgenţă, astăzi, ca punct definitoriu, înainte de votul pe bugetul României? Şi a fost condiţie pentru desfăşurarea şedinţei de astăzi, în plenul Camerei Deputaţilor. Pentru că ea are un scop ascuns, şi acest scop ascuns este de a scoate preşedintele din orice discuţie legată de organizarea unui referendum consultativ. Pe legea actuală de organizare a referendumului, o majoritate parlamentară atât de confortabilă precum PSD-ALDE putea să fi făcut două referendumuri de modificare a Constituţiei şi de susţinere a familiei tradiţionale. Lucrul acesta trebuie cunoscut de toată lumea. Dacă exista voinţă politică a majorităţii confortabile PSD-ALDE, România ar fi trecut deja prin două referendumuri de modificare a Constituţiei pentru familia tradiţională. Dar nu au existat. Şi această temă de un interes major pentru o mare parte a societăţii a devenit un instrument de manipulare politică grosolan. Se foloseşte această majoritate de tema familiei tradiţionale pentru a mai capitaliza imagine politică, în condiţiile în care sunt atâtea erori...

Petru Gabriel Vlase Concluzia!

Raluca Turcan ... în materie de guvernare, în materie de legiferare, în domeniul justiţiei.

Petru Gabriel Vlase Concluzionaţi!

Raluca Turcan Şi, atunci când lucrurile merg mai greu în ţara acesta şi când sunt teme mai impopulare pe alte domenii, brusc ajungem şi ne trezim la tema referendumului pe familia tradiţională, folosită într-un mod cât se poate de fals şi de manipulator de majoritatea PSD-ALDE. Ca atare, Partidul Naţional Liberal nu intenţionează să fie părtaş la această manipulare grosolană a PSD-ALDE în privinţa susţinerii referendumului pentru familia tradiţională. Vă solicităm şi vom vota în Parlamentul României, de urgenţă, să organizaţi acest referendum dacă majoritatea parlamentară vrea. Vă dăm voturile noastre. Trebuie doar să vă vedem că vă doriţi cu adevărat. Nu există vreo neclarificare în Constituţie, nu există vreun obstacol în Legea referendumului. Trebuie doar să arătaţi că vă doriţi să faceţi acest referendum. Însă...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă!

Raluca Turcan Doar o secundă. Însă ne opunem cu tărie unui atac instituţional pe care îl faceţi împotriva preşedintelui României, de a avea posibilitatea să urmărească şi să gestioneze declanşarea unui alt referendum, pentru că acesta este scopul dumneavoastră ascuns, să faceţi referendum, să şantajaţi cu referendum, să vă jucaţi de-a referendumul şi, dacă lumea trebuie să fie consultată pe o altă temă de interes naţional, cum ar fi integritatea în funcţia publică, să nu permiteţi organizarea acelui referendum. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog... Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Evident, jocul politic înseamnă ca fiecare să-şi expună punctul de vedere, încercând să atragă voturile electoratului din când în când mai vorbeşte şi pe lângă. Eu, ca unul care am citit această lege, trebuie să constat următoarele. Această lege nu pomeneşte nimic despre familie şi nici despre referendumul privind familia. Ca atare, cei care susţin acest referendum vor avea posibilitatea, când se organizează referendumul. Mai mult - este adevărat, aşa scrie în raport, eu citesc din raport - domnul deputat Gabriel Andronache şi respectiv Grupul parlamentar al USR au solicitat eliminarea completării de la art. 6 alin. (4) al textului de modificare, care arată astfel: "... împreună cu Decizia Curţii Constituţionale..." - deci se publică în Monitorul Oficial - "... Cetăţenii României sunt chemaţi să-şi exprime voinţa prin vot" în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei, în ultima duminică a perioadei de 30 de zile prevăzute la art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată, calculată de către Parlament a proiectului legii..." şi aşa mai departe. Deci abia în această lege se pune un termen minim, care nu exista, în care trebuie să fie organizat referendumul. Pentru că de n-ar fi astfel, preşedintele oricând ar avea la îndemână să amâne cât doreşte organizarea unui referendum, chiar împreună, de exemplu, cu alegerile prezidenţiale, peste 2 ani. Dar, într-adevăr - şi la acest punct de vedere noi suntem clar pe o idee, destul de clar conturată şi de Comisia de la Veneţia. Un referendum de revizuire a Constituţiei nu trebuie să fie perturbat de alte idei năstruşnice de a mai pune şi alte întrebări. Când vorbim de modificarea legii de bază a unui stat, aceasta se supune unui referendum singură. Poporul să decidă. De ce v-am spus toate acestea? Pentru că noi vom vota pentru această lege şi, aşa cum ştiţi foarte bine, noi, de la început, la solicitarea bisericilor noastre istorice şi neoprotestante, am fost pentru modificarea Constituţiei. Deci cei care votează astăzi acest proiect de lege, nu că votează împotriva referendumului, ci, din contră, votează pentru ca el să se înfăptuiască cât mai repede. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Nu aş fi venit la microfon să comentez despre amendamente, pentru că nu cred că este cazul. Dar, în măsura în care se invocă un dublu limbaj, ţin să spun că nu este adevărat. Şi anume, legea aceasta este inutilă, stimaţi colegi. Cine dorea să organizeze referendumul, avea la dispoziţie Legea nr. 3/2000, care permitea organizarea referendumului. Avea dispoziţia constituţională care spune în mod expres că "referendumul se organizează în 30 de zile de la adoptarea legii de revizuire." Aveţi tot cadrul constituţional şi legal pentru a organiza acum, în acest moment, referendumul. Această lege, această propunere legislativă este însă inutilă şi vine să încurce, în loc să descurce procedura de organizare a referendumului de revizuire a Constituţiei. Eu vă spun că o va încurca dintr-un motiv foarte simplu şi de aceea am şi făcut amendament. Practic, aşa cum sună textul pe care, probabil, îl veţi vota astăzi, termenul de organizare a referendumului nu va fi de 30 de zile, cum spune Constituţia, ci va fi mult mai mic. Socotiţi şi veţi vedea în acel articol, a cărui amendare am propus-o - se spune că acel referendum se organizează în 30 de zile de la adoptarea de Senat sau de Camerele reunite, în fine, a proiectului de revizuire... în 30 de zile de la adoptarea în Parlament, nu de la publicarea în Monitorul Oficial, nu după acel termen de 5 zile pe care îl are Curtea Constituţională să se pronunţe pe proiectul care iese din Parlament. Şi atunci cum veţi respecta termenul prevăzut de Constituţie? De asemenea, ce veţi face - pentru că prin legea în vigoare, inclusiv prin modificarea pe care o propuneţi, aveţi obligaţia ca tot prin lege să stabiliţi calendarul de organizare a referendumului - cum veţi face lucrul acesta, atât timp cât termenul este mai scurt de 30 de zile. Gândiţi-vă şi votaţi în consecinţă! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Eu vreau să fac o constatare generală un pic despre proiectul acesta de lege şi despre amendamentele depuse de noi, împreună cu domnul Andronache, mai ales că dumneavoastră, majoritatea, vă tot plângeţi de noi că ne împotrivim la toate acestea, dar există o problemă fundamentală despre toată legislaţia care ţine de procesul electoral, de referendum. Deci legislaţia electorală - şi aici includem şi Legea referendumului - este centru de ecosistem. Fiecare modificare, oricât de mică, îţi afectează ecosistemul pe termen lung. Şi ceea ce noi nu reuşim să înţelegem este de ce tot insistaţi în a muta lucrurile 2 mm la stânga, 2 mm la dreapta şi după aceea tot dumneavoastră sunteţi revoltaţi că noi ne împotrivim. De aceea ne împotrivim. Această lege este inutilă, exact cum zicea domnul Andronache. Este foarte corect acel amendament. Pentru că nu ajută, numai încurcă. Şi, mai departe decât atât, ceea ce transmiteţi în societate - şi aţi făcut-o în mod repetat - schimbaţi Regulamentul, schimbaţi... tot timpul sunteţi puşi a mai schimba câte două, trei piuliţe, astfel încât să aduceţi decizii care impactează stabilitatea sistemului electoral de zeci de ani în mâinile dumneavoastră. Nu-i OK şi de aceea ne împotrivim.

Petru Gabriel Vlase E-n regulă! Vă rog, domnule Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Risc să mă repet, dar vreau să îmi exprim admiraţia faţă de colegul Márton şi să mă declar student al Domniei Sale, iar pe de altă parte, în legătură cu luările precedente de cuvânt, cred că combaterea ecosistemului toxic este principala noastră atribuţie. Şi cu cât anumite voci de sirene mă îndeamnă spre lucruri care împing ţara aceasta spre dictatura unei persoane, cu atât voi lupta să îndeplinesc obiectivele pentru care m-au trimis oamenii din Galaţi aici, suveranitatea poporului român.

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, Suntem în procedură de urgenţă. Aţi avut de la PNL deja doi vorbitori. Domnule Stelian, pentru că am făcut o concesie pentru PNL, vă fac şi dumneavoastră. Dar atât!

Stelian-Cristian Ion Doar câteva...

Petru Gabriel Vlase Domnule Stelian, deci am făcut pentru doi vorbitori, nu pentru trei vorbitori. Vă rog, domnule Stelian.

Stelian-Cristian Ion Prima chestiune - am impresia că se întâmplă din ce în ce mai des să promovaţi legi în funcţie de anumite persoane şi în funcţie de anumite conjuncturi, fără să gândiţi pe termen lung. Acum plecaţi de la prezumţia de vinovăţie sau de abuz din partea Autorităţii Prezidenţiale, că ar bloca referendumuri, gândindu-vă la preşedintele în funcţie. În afară de faptul că este greşit să gândiţi aşa, nu aveţi niciun fundament. Gândiţi-vă că daţi o lege pentru zeci de ani de acum încolo. În mod normal, legile ar trebui să se bucure de stabilitate, şi nu să daţi o lege pentru o anumită persoană. Acesta este primul argument. Pe de altă parte, dacă s-ar fi stabilit data printr-o lege specială, aşa cum ar fi normal, nu era nicio problemă, pentru că, atunci când aveţi interesul, promovaţi legi, le votaţi la foc automat, cu o viteză uluitoare. Deci se poate. În al treilea rând...

Petru Gabriel Vlase Concluzionaţi!

Stelian-Cristian Ion În al treilea rând, dacă se stabileşte data la modul în care este în această iniţiativă legislativă, se va putea suprapune data referendumului cu o zi de Paşti, spre exemplu, sau cu o zi de Crăciun şi aşa mai departe. Deci la aceasta se poate ajunge dacă promovăm legea aşa cum este acum. Şi este greşit, pentru că s-ar putea influenţa rezultatul referendumului.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Un drept la replică, Márton Árpád, şi închidem. Am o rugăminte, nu mai pronunţaţi nume, cum aţi făcut mai înainte.

Árpád-Francisc Márton Eu am citit din raport numai. De data aceasta voi citi din Constituţie. Sper să nu aibă nimeni dreptul la replică. Constituţia României, în art. 151 alin. (3), spune clar "... organizat în cel mult 30 de zile...". Deci a scurta acest termen sub 30 de zile nu este împotriva Constituţiei. Acesta este ultimul alineat din articol, doamnă.

Petru Gabriel Vlase Nu dialogaţi cu sala, domnule deputat!

Árpád-Francisc Márton "... de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire..." Oricum, este un termen maxim. Imediat după se poate organiza şi nu este împotriva Constituţiei.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Intervenţii la articole? (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) A, numai, gata! Intervenţii la articole? Nu sunt. Legea merge la votul final. Este ora 10,45. Suspendăm şedinţa. Ora 11,00 - vot final.