20 decembrie 2017 – Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018. (L521/2017)

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii. Secretari am? Un vicepreşedinte de la Senat! (Discuţii în sală şi la prezidiu.) Stimaţi colegi, Am rugămintea să luăm loc în bănci, ca să putem să facem o numărătoare. (Discuţii la prezidiu.) Declar deschisă şedinţa comună a Camerei şi Senatului şi vă anunţ că sunt prezenţi 211 colegi la această oră. Reluăm discuţiile de la Anexa nr. 3/16 - Ministerul Finanţelor. Un amendament admis, 7 amendamente respinse, la anexa nr. 5. Procedură.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte de şedinţă, Pe domnul ministru al finanţelor ţării, Guvernului, chiar nu-l interesează Legea bugetului? Dar nici măcar bugetul ministerului Domniei Sale?! Poate aveţi o explicaţie.

Petru Gabriel Vlase Este doamna secretar de stat prezentă parcă. Timp de dezbatere, 8 minute. Dacă iniţiatorii doresc să susţină amendamentele respinse. Vă rog, domnule Neagu.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte. Amendamentul marginal nr. 1, pe care îl solicităm parlamentarii de Sibiu ai Partidului Naţional Liberal, din Anexa nr. 3, sursă de finanţare - Ministerul Finanţelor Publice. Solicităm suplimentarea cu suma de 31 800 de mii de lei pentru pregătirea summitului Uniunii Europene care va avea loc la Sibiu în primăvara anului 2019. După cum ştiţi, 2019 este un an extrem de important, va fi preşedinţia Consiliului Europei a României. Sibiul a fost deja amintit ca posibil... sau s-ar dori din partea preşedintelui Juncker ca loc de desfăşurare a acestui eveniment şi, pentru că este un eveniment cu încărcare deosebită, ar fi bine ca sumele solicitate de administraţia publică pentru pregătirea acestui summit, în special cele referitoare la siguranţa, şi nu numai, a preşedinţilor de state, guverne care vor fi prezenţi... să-i fie alocată o sumă corespunzătoare care să se regăsească probabil şi în bugetele şi în planurile instituţiilor de resort - e vorba de SPP, SRI, SIE, Ministerul de Externe... Ministerul Afacerilor Externe - şi o parte către Primăria Municipiului Sibiu. Şi am fi deosebit de mulţumiţi dacă Guvernul va ţine cont de această solicitare sau dacă, din motive de procedură, întrucât nu avem în acest moment o hotărâre de guvern în acest sens, să fie luată serios în calcul pentru 2018 şi bugetarea corespunzătoare a pregătirii acestui important eveniment pentru România. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă supun votului amendamentul respins. Cine este pentru? 80. Împotrivă? 130. Respins. Vă rog, continuaţi cu respinsele.

Constantin Şovăială Tot la Anexa nr. 3/16, marginal 2, tot în vederea organizării summitului Uniunii Europene care va avea loc la Sibiu în anul 2019, propunem suplimentarea din Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu suma de 5 382 de mii de lei, cheltuieli necesare pentru achiziţii echipamente de securitate la Aeroportul Internaţional Sibiu.

Petru Gabriel Vlase La ce poziţie, domnule Şovăială?

Constantin Şovăială 2 marginal.

Petru Gabriel Vlase 2 marginal, amendament respins. Cine este pentru? 70. Împotrivă? 136. Abţineri? Abţineri? Respins. Măcar liderul să ridice mâna, ca să-mi dau seama cum vă adaug. Nu, la UDMR. Nu aţi ridicat mâna de niciun fel la amendamentul ăsta. (Replici neinteligibile, discuţii în sală.) OK. Poziţia 3, vă rog.

Angelica Fădor Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propunem suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor cu suma de 55 867 de mii de lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale UAT-urilor împrumutate pentru programul "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava". Majorarea sumelor de echilibrare este singura soluţie pentru ca primăriile împrumutate să nu intre în colaps financiar după ce, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90 din 6 decembrie 2017 se abrogă lit. c) a art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009, prin care cele 61 de primării asociate împrumutate în implementarea programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava" puteau primi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat cu destinaţie pentru plata ratelor şi dobânzilor restante la fondul de risc al Ministerului Finanţelor Publice. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Nr. crt. 3, da? 3, da? Amendament respins. Cine este pentru? 70. Împotrivă? 136... 140. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog. Vă rog, domnule Balan.

Ioan Balan 4 marginal - suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice cu suma de 466 000 de mii de lei în vederea transferului către Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, administrat de Ministerul Apelor şi Pădurilor, reprezentând acoperirea taxei pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a unui teren forestier în suprafaţă de 6,34 ha necesar realizării obiectivului. Prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 3659/14.07.2017 este aprobată finanţarea pentru obiectivul de investiţii "Modernizare drum judeţean DJ174C km 0+005+00 Panaci - Bilbor". Acest lucru impune reluarea procedurii de scoatere din fondul forestier naţional a suprafeţei de 6,34 ha şi plata contravalorii taxei aferente. Mai am şi 5.

Petru Gabriel Vlase Şi 5? Amendament respins de la poziţia 4. Cine este pentru? Pentru? 70. Împotrivă? 136. Abţineri? Nu. Respins. Continuaţi.

Ioan Balan Suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice cu suma de 46 000 de mii de lei pentru modernizarea PCTF Siret - Porubne. PCTF Siret - Porubne, poartă de intrare în Uniunea Europeană, este unicul punct de trecere a frontierei din judeţul Suceava deschis la graniţa cu Ucraina, iar în ultima perioadă se înregistrează un trafic din ce în ce mai mare şi un timp foarte mare de aşteptare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins de la poziţia 5. Vă rog. Pentru? 75. Împotrivă? 140. Abţineri? Nu sunt. Respins. Mai susţineţi? Nu mai e timp. Am terminat cu timpul. Vă supun la vot Anexa nr. 3/16 - Ministerul Finanţelor Publice, cu un amendament admis. Cine este pentru? 138. Împotrivă? 75. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. Anexa nr. 3/17 - Ministerul Justiţiei. Un amendament admis, 12 respinse - 9 minute timp alocat. Vă rog, dacă sunt iniţiatori la respinse. Domnul Varga.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule lider. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/17 - Ministerul Justiţiei, Capitolul 5000, Grupa 10, Titlul "Cheltuieli de personal", cu suma de 60 000 de lei, în vederea finanţării a 500 de posturi din schema de personal a serviciului de probaţiune, lucru extrem de urgent pentru asigurarea personalului necesar, având în vedere structuri locale de probaţiune începând chiar din cursul anului 2018, cunoscându-se faptul că ulterior asigurării finanţării urmează procesul de ocupare a locurilor prin concursuri publice.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins de la poziţia...

Vasile Varga 1.

Petru Gabriel Vlase Poziţia 1. Vot pentru? 78. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins.

Vasile Varga Poziţia 2.

Petru Gabriel Vlase Poziţia 2.

Vasile Varga Se propune suplimentarea sumelor prevăzute în Anexa nr. 3, tot la Ministerul Justiţiei, cu suma de 36 000 de lei, în vederea dublării alocaţiei de hrană pentru deţinuţii din sistemul penitenciar. În prezent, nivelul alocaţiei bugetare pentru alocaţia de hrană a deţinuţilor din sistemul penitenciar nu asigură nici pe departe condiţii de minimă subzistenţă. În acest sens, propunem dublarea cuantumului alocaţiei zilnice, care ar putea asigura un salt calitativ al detenţiei. Sursa de finanţare: diminuarea cu 36 000 de lei a sumelor prevăzute în Anexa nr. 3/65 - Ministerul Finanţelor Publice.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 78. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Respins. O abţinere, domnul Pambuccian... două. Dacă vă abţineţi după ce am anunţat rezultatul... Vă rog, mai sunt intervenţii la respinse? Patru. Domnul Sămărtinean.

Cornel-Mircea Sămărtinean Se propune alocarea sumei de 22 500 de mii de lei pentru construcţia unui nou penitenciar în afara municipiului Timişoara. Se solicită admiterea acestui amendament pentru mutarea clădirii existente deja în afara municipiului, în scopul dezvoltării infrastructurii sistemului administraţiei penitenciarelor în conformitate cu prevederile şi normele europene în vigoare. Vă mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Poziţia nr. 4, amendament respins. Pentru? 78. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Domnul Codreanu.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. 5 marginal. Solicit alocarea sumei de 20 000 de mii de lei pentru dublarea posturilor care sunt alocate Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Distinşi colegi, Am în mână rezultatul unei cooperări pe care am avut-o cu mai multe instituţii ale statului român şi alături de care am soluţionat o problemă care a afectat nu mai puţin de 40 000 de persoane. Este ordonanţa de urgenţă a Guvernului dată pe 21 septembrie 2017. Cu această ocazie, vreau să le mulţumesc încă o dată tuturor colegilor de la aceste instituţii pentru ajutorul acordat. Îi mulţumesc şi fostului secretar general al Guvernului, domnul Busuioc, şi îi mulţumesc şi premierului Mihai Tudose, alături de care am discutat această problemă chiar în aceste bănci. Ceea ce vreau să vă cer acum este sprijin financiar pentru o instituţie vitală pentru noi ca stat. Aceeaşi ordonanţă de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2017, are o prevedere foarte clară privind suplimentarea personalului ANC. Este necesară suplimentarea respectivă, pentru că vă dau nişte numere. O comisie formată din 21 de persoane, Comisia pentru cetăţenie, analiza, în 2014, 21 000 de dosare. Aceeaşi comisie, în 2016, a trebuit să analizeze 115 000 de dosare, depuse la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. Acest lucru a blocat activitatea ANC-ului şi acest lucru face ca numărul celor care îşi soluţionează dosarele de redobândire sau dobândire a cetăţeniei române să crească de la an la an şi blochează şi activitatea instituţiei, dar creează şi probleme de imagine pentru statul român. Ajutând Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, nu facem decât, în primul rând, să ne ajutăm pe noi ca stat. Ştiţi foarte bine problema demografică pe care o avem în România. Această încetăţenire a etnicilor români - vorbim de cei din Republica Moldova, din Ucraina, din Serbia - este una dintre soluţiile pe care le putem oferi, ni le putem oferi nouă ca stat. Aşadar, fac apel către colegii din majoritate, pentru că suntem şi în apropierea Centenarului, să facem acest gest prin care să îmbunătăţim tot ceea ce înseamnă imagine a Parlamentului, într-o perioadă în care nu stăm foarte bine la acest capitol. Fac apel în primul rând către colegii mei de la Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, care cunosc aceste probleme. Şi vă mai spun la final un ultim lucru. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Ştiu. Mai este timp. Vă mai spun la final un ultim lucru. L-am condus recent pe un om care a marcat în mod direct istoria noastră, a românilor. Acest om spunea de la această tribună, acum şase ani, că trebuie să privim România nu ca pe o ţară moştenită de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri. Prin suplimentarea personalului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, nu facem decât să ne comportăm în mod adecvat faţă de viitorii cetăţeni ai României, care îşi vor redobândi sau dobândi, mai degrabă sau mai târziu, cetăţenia română. Tocmai de aceea este vital să dăm acest vot. Şi vă aduc aminte, vă mai spun un lucru, că acest amendament a fost admis în cele două comisii reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi sper ca inclusiv acest argument să vă convingă să votaţi pozitiv acest amendament. Vă mulţumesc pentru răbdare.

Constantin Codreanu Am încercat. Mulţumesc. Un alt amendament vizează iarăşi situaţia românilor din afara graniţelor ţării, vorbim de această dată de românii din diaspora emergentă, şi nu face decât să susţină... Marginal... este vorba de marginal... imediat... marginal 10. Din sală : Eu am marginal 7.

Constantin Codreanu E trecut domnul Steriu aici.

Valeriu-Andrei Steriu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Ar trebui să citim în ordine aceste amendamente, şi nu...

Valeriu-Andrei Steriu ... în funcţie de grup parlamentar. Voi susţine un amendament, din punctul nostru de vedere, important. Este la nr. crt. 7 şi se referă la finanţarea care ar trebui asigurată pentru înfiinţarea de tribunale pentru minori şi familie în întreaga ţară. În prezent, o astfel de instituţie funcţionează numai în judeţul Braşov - Tribunalul pentru minori şi familie Braşov. Din experienţa acestui tribunal, am constatat foarte clar că este o instanţă eficientă, care poate soluţiona probleme cu care se confruntă societatea actuală. În măsura în care instanţele de minori şi familie ar fi extinse la nivelul întregii ţări, problemele care ţin de violenţa domestică ar putea fi rezolvate cu celeritate. De aceea, vă propunem suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/17/02 - Ministerul Justiţiei, "Cheltuieli de personal", cu suma de 117 000 de mii de lei pentru înfiinţarea secţiilor şi instanţelor specializate în domeniul familiei cu denumirea de Tribunalul pentru minori şi familie în 40 de judeţe şi în municipiul Braşov. Vă rog să supuneţi la vot acest amendament şi vă adresez rugămintea de a-l susţine. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Rog un pic liderii să veniţi până la mine. Să lămurim o nuanţă, ca să nu mai... că toţi m-aţi întrebat, colegii nu înţeleg în sală. Ca să fim clari. Timpul a expirat, da. (Discuţii la prezidiu.) Am... a expirat timpul de dezbateri. Domnule deputat... vă rog. Au rămas de la poziţia 8 la 12 amendamente respinse, pe care vi le supun în bloc votului. Vă rog, cine este pentru? Pentru? (Discuţii în sală.) Tocmai asta am spus acum. Restul de amendamente respinse vi le supun votului. Cine este pentru? 78. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu sunt. Au rămas respinse. (Discuţii la prezidiu.) Da, OK. Vă supun votului Anexa nr. 3/17...

Constantin Codreanu Domnule preşedinte, Distinşi colegi, Eroare materială în raport: poziţia 5 este repetată la poziţia 12. Supun votului eliminarea poziţiei respective.

Petru Gabriel Vlase Aşa-i, comisia? Păi, nu ştiu, verificaţi. Oricum, au fost respinse amândouă. Da, sunt două amendamente ale domnului Codreanu la fel: unul a fost respins în vot, unul respins în bloc. Anexa nr. 3/17 o supun votului, împreună cu amendamentul admis. Cine este pentru? 178. Împotrivă? 90. Abţineri? Nu. Adoptat. Anexa nr. 3/18 - Ministerul Apărării Naţionale. Nu avem admise, 6 respinse - 8 minute. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase La ce număr este?

Petru Gabriel Vlase Nr. crt. 4, amendament respins. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Respins. Continuaţi.

Petru Gabriel Vlase La poziţia 5, amendament respins. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Continuaţi.

Petru Gabriel Vlase La poziţia?

Petru Gabriel Vlase 7?

Petru Gabriel Vlase 6. Vot pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Alte intervenţii, dacă mai sunt. Nu mai sunt. Vă supun în bloc restul de amendamente respinse. Cine este pentru? (Discuţii la prezidiu.) 100. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. Respinse. Vă supun votului Anexa nr. 3/18. Simplu. Nu sunt amendamente admise. Supun votului Anexa nr. 3/18. Cine este pentru? 100... hotărâţi-vă acolo, că aţi votat şi împotrivă, şi pentru. (Discuţii în sală.) Pentru? Acum să văd. Nu sunteţi pentru... sunteţi sau nu sunteţi? 178. Împotrivă? 90. Abţineri? Anexa nr. 3/18 - Ministerul Apărării a fost adoptată. Anexa nr. 3/19 - Ministerul Afacerilor Interne. Două amendamente admise, trei respinse - 7 minute. Vă rog, dacă iniţiatorii doresc să susţină. Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. La marginal 2 se propune achiziţionarea unei autospeciale de pompieri pentru comuna Hodac, cu suma de 104 000 de lei, întrucât - motivaţia amendamentului -, la sfârşitul anului 2016 şi anul 2017, în comuna Hodac au fost foarte multe incendii, iar distanţa este extrem de mare până la prima unitate de pompieri şi justifică necesitatea achiziţionării unei autospeciale. Ba, mai mult, mi se pare cinic ceea ce se motivează în răspunsul legat de respingerea acestui amendament, susţinându-se că este treaba autorităţii publice locale. Or, aici presupune mai mult decât atât, pentru că ea trebuie şi operată, nu doar cumpărată, iar acest lucru se ştie cine îl face. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Poziţia 2, amendament respins. Vă rog, cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog, alte intervenţii. Nu mai sunt. Mai am două amendamente respinse, pe care vi le supun votului pe amândouă. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respinse. Vă supun votului Anexa nr. 3/19, cu amendamentele admise, cele două. Vă rog, cine este pentru? 178. Împotrivă? 90. Abţineri? Nu. Anexa nr. 3/19 - Ministerul Afacerilor Interne a fost adoptată. Anexa nr. 3/20 - Ministerul Muncii. Nu sunt amendamente admise, 135 de amendamente respinse - 49 de minute timp de dezbatere. Vă rog, iniţiatorii. Am să încep cu câte 10. De la 1 la 10? De la 10 la 20? De la 20 la 30? De la 30 la 40? Mai încet. Mă întorc. Dacă cumva îl găsiţi, fac o concesie. Aşa a spus domnul deputat, "mai încet" mi-a zis. Mai încet sau mai rar, domnule Dobre? Mai rar. Deci am ajuns la 40 şi aştept. Până la 50? Până la 60? 61 - 70? 71 - 80? 81 - 90? 91 - 100? 100 - 110? 110 - 120? 120 - 130? Până la 135? Nu. Vă supun votului amendamentele respinse. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Aveţi disensiuni la UDMR? Că domnul Cseke e într-un fel, domnul... a, am înţeles. Vă supun... amendamentele respinse au fost respinse. Vă supun votului Anexa nr. 3/20 în integralitatea sa - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. Cine este pentru? 178. Împotrivă? 90. Abţineri? Nu. Adoptat. Anexa nr. 3/21 - Ministerul Tineretului şi Sportului. Nu sunt amendamente admise, 5 amendamente respinse - 7 minute. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Poziţia 1, respins. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178 Abţineri? Nu. Respins. Vă rog, domnule Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Se propune construirea unei săli de sport multifuncţionale în localitatea Brâncoveneşti, judeţul Mureş. Suma necesară: 2 467 de mii de lei.

Petru Gabriel Vlase Poziţia?

Emil-Marius Paşcan 5 marginal.

Petru Gabriel Vlase 5 marginal, amendament respins. Vot pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Continuăm. Mai aveţi respinse? Vă supun votului celelalte amendamente respinse în bloc. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Respinse. Supun votului Anexa nr. 3/21 în integralitatea sa - Ministerul Tineretului. Cine este pentru? 178. Împotrivă? 90. Abţineri? Nu. Admis... adoptat. Anexa nr. 3/22 - Ministerul Agriculturii. Domnul Daea. E aici. Un amendament admis, 5 respinse - 8 minute. Iniţiatorii, vă rog. Nu. Vă supun votului amendamentele respinse în bloc. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respinse. Vă supun votului Anexa nr. 3/22, împreună cu amendamentul admis. Cine este pentru? 178. Împotrivă? 90. Abţineri? Nu. Adoptat. (Discuţii la prezidiu.) Vă rog, domnule ministru. Vă rog. Vă rog. Procedură. (Aplauze în sală.)

Petru Gabriel Vlase Anexa nr. 3/23 - Ministerul Mediului. Nu sunt amendamente admise, 9 respinse - 8 minute. Vă rog. Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 1, domnule preşedinte de şedinţă. Propun alocarea resurselor necesare pentru reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate în comuna Râciu, judeţul Mureş, perimetrul de ameliorare Cernătoaie - Continit. 57,37 ha este suprafaţa, valoarea - 1 000 de mii de lei.

Petru Gabriel Vlase Poziţia?

Emil-Marius Paşcan 1.

Petru Gabriel Vlase 1, amendament respins. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Altcineva? Nu mai sunt. Vă supun votului... da? Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Poziţia?

Petru Gabriel Vlase Marginal 6. Aveaţi înainte? Mă întorc. Amendament respins la 6. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog, doamna... Mai aveţi?

Petru Gabriel Vlase De la 7 încolo? Hai, stai un pic aici cu noi, cu Moşteanu. Nr. 4, da?

Angelica Fădor Da, nr. 4. Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Propunem suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 1 400 de mii de lei pentru închiderea finală a depozitului de deşeuri Câmpulung Moldovenesc. Pentru închiderea depozitului de la Câmpulung Moldovenesc este imperios necesar sprijin financiar, resursele bugetare locale pentru investiţii fiind limitate.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins la poziţia 4. Vot pentru? 90. Împotrivă? 177. Că a plecat doamna Andronescu din sală... 178 acum. Abţineri? Nu sunt. Respins, doamnă.

Angelica Fădor Vă mulţumesc. La 5 supunem suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 1 400 de mii de lei pentru închiderea finală a depozitului de deşeuri Vatra Dornei. Pentru închiderea finală a depozitului de deşeuri neconforme de la Vatra Dornei este necesar sprijin financiar, deoarece resursele bugetare locale pentru investiţii sunt limitate.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Vot pentru? 90. Împotrivă? 177. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, pentru? 90. Împotrivă? 177. Abţineri? Nu sunt. Respins. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 90. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Respins.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 90. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Respins. Vă supun votului... au mai rămas 1, 2 şi 3 respinse. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Respinse. Nu sunt amendamente admise. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/23 - Ministerul Mediului în integralitatea sa. Vă rog, cine este pentru? 178. Împotrivă? 90. Abţineri? Nu. Adoptat. Anexa nr. 3/24 - Ministerul Transporturilor. Două amendamente admise, 181 de amendamente respinse. Timp de dezbatere - 53 de minute. Vă rog, de la 1 la 10. De la 1 la 10, da? Vă rog.

Marius Bodea Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Marginal 10. Se propune alocarea sumei de 15 200 de mii de lei destinată actualizării, pentru obiectivul de investiţii "Autostrada Iaşi - Târgu-Mureş", a: - studiului de fezabilitate, proiectului tehnic şi autorizaţiei de construcţie pentru tronsonul Târgu-Mureş - Ditrău; - studiului de fezabilitate pentru tronsonul Ditrău - Târgu-Neamţ; - studiului de fezabilitate pentru tronsonul Târgu-Neamţ - Ungheni. Datele Eurostat plasează în continuare Regiunea de nord-est în coada clasamentului european, cu un PIB pe cap de locuitor sub 40% din media europeană. Lipsa infrastructurii de transport rutier constituie un factor decisiv, care contribuie în mod nefericit la izolarea Moldovei şi la menţinerea decalajului de dezvoltare comparativ cu alte regiuni din ţară. Creşterea bunăstării populaţiei, atragerea investitorilor şi crearea de noi locuri de muncă rămân simple deziderate în lipsa unui efort vizibil din partea autorităţilor statului, ele fiind strâns legate de realizarea autostrăzii care să lege regiunea Moldovei de vestul României şi de Europa. Totodată, autostrada urmează să lege cele două regiuni istorice, Moldova şi Transilvania, fiind de importanţă strategică şi un suport vital pentru accelerarea procesului de apropiere a Republicii Moldova de Europa. Totodată, este şi un factor determinant în procesul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Distinşi colegi, vă rugăm, alipiţi şi Moldova de trupul dezvoltat al României. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Voturi pentru? (Discuţii la prezidiu.) Stimaţi colegi, Am o rugăminte la dumneavoastră. Pentru că eu înţeleg moldovenii, dar nu-i vedem de aici. Deci vă rog, când spun "pentru amendamentul respins", vă rog să ridicaţi mâinile cei care sunteţi pentru amendamentul respins. Vă rog. Cine este pentru? (Discuţii la prezidiu.) 105. Împotrivă? 160. Abţineri? Domnule Vela, am secretar care numără, de la opoziţie. Nu număr eu. 15 au fost acolo, pe care i-am scăzut. (Replici neinteligibile, discuţii în sală.) Bine, domnule Vela, am înţeles. Respins. Continuăm. (Rumoare, discuţii în sală şi la prezidiu.) Dar nu discutăm cu sala. Dacă atâta înţelege el, să facă scandal. Domnule Neagu, de la 10 la 20? Hotărâţi-vă.

Nicolae Neagu Marginal 11 sau nr. crt. 11. Şi v-aş ruga să fiţi un pic atenţi şi dumneavoastră. Numai un pic. Eu sunt convins că aveţi intenţiile cele mai bune şi că nu uitaţi de autostrada care leagă Moldova de Ardeal şi de Bucureşti. Am văzut Master Planul. Şi sunt şi mai convins că aveţi toate intenţiile bune să finalizaţi autostrada Piteşti - Sibiu, pentru mandatul dumneavoastră. Dar, ca nu cumva să rămână doar în Master Plan, frumos colorat, frumos haşurat, e bine, chiar dacă Legea finanţelor publice spune "se regăsesc în planurile operaţionale ale ministerelor", să-l avem figurat în bugetul de stat. Stimaţi colegi, Cred că este cazul ca şi coridorul paneuropean să fie închis complet şi, atunci, haideţi să finanţăm studiul de prefezabilitate complet pentru tronsonul de autostradă Piteşti - Sibiu, pentru că sunt câteva mici probleme rămase, împărţite fiind în cinci tronsoane. Şi ăsta este motivul pentru care vă rog să acceptaţi acest amendament. Este şi în programul majorităţii, dar, odată figurat în Legea bugetului de stat, avem siguranţa că va fi făcut. Şi este opera dumneavoastră. Noi nu am făcut decât să vă readucem... (Aplauze în sală.) ... în atenţie un lucru extrem, extrem de important pentru toată România. Aici nu e vorba doar de Uzina Piteşti, nici măcar de mine, ca sibian. Aici e vorba de demnitatea noastră de a reuşi în anul centenar să legăm şi cu o autostradă Transilvania de Vechiul Regat. V-aş ruga mult de tot - marginal 11 - să alocăm 14 000 de lei pentru finalizarea studiului de fezabilitate, autostrada A1 Sibiu - Piteşti, secţiunile 2, 3 şi 4. Încerc şi vă mulţumesc anticipat pentru votul dumneavoastră pozitiv. Din sală : Bravo! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Poziţia 11, amendament respins. Cine este pentru? (Rumoare, discuţii în sală şi la prezidiu.) 100. Împotrivă? 160. Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnul Palăr.

Ionel Palăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Eu am făcut un singur amendament şi am să-l susţin. Şi, cu toată sinceritatea vă spun, mi-aş dori colegii din Moldova să fie foarte atenţi. Când am făcut acest amendament, nu auzisem în comisia de specialitate, respectiv pe domnul ministru al transporturilor să fi spus că Ministerul Transporturilor consideră prioritate ca Moldova să fie legată de vest, prin autostrada Bacău - Braşov. Ar fi ipocrit din partea mea să vin astăzi aici şi să spun că, în calitatea mea de parlamentar de Bacău, nu voi susţine acest proiect. Nu am absolut nimic şi chiar aş dori foarte mult ca domnul ministru al transporturilor să lămurească cât mai rapid acest aspect. Dacă tehnic poate fi rezolvată această problemă şi dacă poate să fie realizată cât mai rapid, să se dea o soluţie, pentru că eu cred, dragi colegi din Moldova, că noi, toţi parlamentarii din Moldova, timp de 25 de ani, fără a acuza pe absolut nimeni, nu am reuşit, în toate guvernările care au fost până acum, să facem ceea ce trebuia făcut o dată pentru totdeauna pentru regiunea Moldovei. Nu mai vreau sub nicio formă să fim puşi ieşenii împotriva băcăuanilor, băcăuanii împotriva botoşănenilor şi aşa mai departe! Dacă ar fi posibil, deşi suntem oameni realişti... nu cred că e posibil ca ambele soluţii tehnice să fie realizate. Poate în timp, odată ce vor fi posibilităţi, ele vor putea fi realizate. Dar tehnic, măcar una dintre ele să fie realizată. De aceea, amendamentul pe care eu doresc să îl susţin nu are legătură, ce-i drept, cu autostrada Bacău - Braşov. Este vorba despre modernizarea drumului naţional Oneşti - Braşov. N-am să mai intru foarte mult în detalii, pentru că el este, a fost susţinut şi a fost respins. Dorinţa mea este, dragi colegi, să tratăm cu foarte multă seriozitate faptul că Moldova, astăzi, când stăm de vorbă, nu are absolut niciun drum care să o lege de Vest. Şi ceea ce se face astăzi, faptul că suntem iarăşi puşi unii împotriva altora, nu cred că ne va mai aduce niciun punct nimănui dintre noi. Eu o spun răspicat aici, de la tribuna Parlamentului, în poziţiile mele publice, niciodată, în ceea ce priveşte acest coridor care trebuie să lege Moldova de Ardeal, nu voi intra în niciun fel de dispută. Dacă colegii mei, actualmente de la PSD, din judeţul Bacău vor reuşi să facă acest lucru, le strâng mâna cu mare drag şi o spun aici, răspicat, oricând se poate realiza acest lucru, niciodată nu cred că trebuie să fie subiect care să ne despartă. Şi îi spun colegului meu Bodea, de la Iaşi, care este un inimos: dragă coleg, să dea bunul Dumnezeu ca în existenţa noastră efemeră şi cât vom mai putea noi să fim în Parlament să reuşim, poate împreună, să parcurgem drumul din Moldova spre Ardeal pe una din cele două autostrăzi! Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase La ce poziţie aveţi amendamentul, domnule deputat?

Marius Bodea Vă mulţumesc, domnule preşedinte că aţi făcut această excepţie să vorbesc. Este vorba de poziţia... marginal 12.

Petru Gabriel Vlase 12.

Marius Bodea Mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? De la prezidiu : E acolo un snop de...

Petru Gabriel Vlase Sunt băcăuanii, 8, da. (Discuţii la prezidiu.) 105. Împotrivă? 155. (Discuţii la prezidiu.) Abţineri? Consemnaţi că am votat şi eu, n-am ridicat mâna ca să nu duc sala în eroare. Am votat "pentru". Continuăm. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Amendament? Nu? N-am explicaţia votului la articole, Mircea. Hai că îţi dau după, după... imediat. Vă rog, poziţia.

Marius Bodea Poziţia 13. Se propune suplimentarea cu suma de 315 764 de lei pentru realizarea proiectului "Varianta de ocolire a municipiului Iaşi, Etapa I, Varianta Sud".

Petru Gabriel Vlase Poziţia 13, vă rog, vot.

Marius Bodea Amendament respins.

Petru Gabriel Vlase Vot.( Discuţii la prezidiu.) 100. Împotrivă? 160. Abţineri? Nu sunt. Vă rog.

Marius Bodea Poziţia 14. Se propune alocarea sumei de 45 000 mii de lei pentru realizarea obiectivului de investiţii "Terminal Cargo şi a platformei de parcare şi căii de rulare în partea de nord a Aeroportului Internaţional Iaşi".

Petru Gabriel Vlase (Discuţii la prezidiu.) Da. Da. Da. Vot pentru? 96. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins. Vă rog. Vă rog. Mai sunt? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Merg înainte, atunci, până unde sunt. Unde vreţi, domnule deputat?

Nechita-Adrian Oros Marginal 16, domnule preşedinte,

Petru Gabriel Vlase Marginal 16.

Nechita-Adrian Oros Se propune alocarea sumei de 540 000 de lei pentru proiectul "Pistă de decolare - aterizare de 3 500 de metri la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca". În acest moment, stimaţi colegi, este finalizată construcţia primei părţi a pistei, 2 100 de, şi este necesară continuarea lucrărilor până la 3 500 de metri, astfel încât aeroportul să poată deservi toate tipurile de aeronave. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Respins. Vă rog. În continuare până la 20. 17.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc. Marginal 17. Se propune alocarea sumei de 500 000 de mii de lei pentru "Continuarea lucrărilor la autostrada Transilvania, tronsonul Cluj Vest - Mihăieşti, 24 de kilometri". Lungimea de 24 de kilometri, finanţare buget de stat, valoare estimativă 148,9 milioane euro. Stadiul actual - proiectul este aprobat. Sursa de finanţare - majorarea veniturilor bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în urma reorganizării ANAF şi din majorarea de impozite şi taxe estimate de Ministerul de Finanţe la 5 miliarde de lei.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu sunt. Respins.

Sorin-Dan Moldovan Marginal 18. Se propune alocarea sumei de 3 000 mii de lei pentru "Continuarea lucrărilor la autostrada Transilvania, tronsonul Mihăieşti, Suplacu de Barcău şi tronsonul Suplacu de Barcău - Borş". Secţiunea Suplacu de Barcău - Borş, lungime 64,5 kilometri. Finanţare: bugetul de stat, valoare estimată 245,3 milioane de euro. Stadiul actual este realizat la 47,2%. Tronsonul Mihăieşti - Suplacu de Barcău, lungime 76 de kilometri. Finanţare de la bugetul de stat, valoare estimată 488,5 milioane de euro. Sursa de finanţare - majorarea veniturilor bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în urma reorganizării ANAF şi din majorarea de impozite şi taxe estimate de Ministerul de Finanţe la 5 miliarde de lei.

Petru Gabriel Vlase Da, sigur îl vom vota. Vot pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu. Respins.

Sorin-Dan Moldovan Marginal 19 şi ultimul.

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, Domnule deputat, Eu nu am dreptul ăsta, dar vă recomand totuşi să vă respectaţi unii pe alţii, pentru că, dacă blocaţi cu o oră, celelalte grupuri care sunt mai la urmă cu amendamentele nu mai pot...

Sorin-Dan Moldovan Am spus că este ultimul amendament.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Sorin-Dan Moldovan Se propune alocarea sumei de 100 000 mii de lei pentru "Proiectul de drum TransRegio Gilău - Apahida". Lungime sector 38,3 kilometri, valoare totală 126,3 milioane de euro. Pentru infrastructura ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca este imperios necesar să se realizeze centura metropolitană, astfel încât să se poată elimina din oraş traficul greu şi cel de tranzit, care produc deteriorarea majoră a străzilor interne a căror valoare şi frecvenţă în reparaţii sunt foarte costisitoare pentru municipiul Cluj-Napoca. Stimaţi colegi, Anul trecut am susţinut acelaşi amendament în acest plen, aşa că solicit tuturor parlamentarilor de Cluj să susţină acest proiect, indiferent de culoarea politică. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Poziţia era? De la prezidiu : 19.

Petru Gabriel Vlase 19. Vă rog. Vot pentru? (Discuţii la prezidiu.) 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu. Abţineri? 10. (Discuţii la prezidiu.) Nu, că n-a votat. Hunor n-a votat. 10. Respins. Continuăm până la 30. Vă rog.

Găvrilă Ghilea Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la cod obiectiv 415 "Autostrada Braşov - Târgu-Mureş - Cluj - Oradea", cu suma de 1 000 000 mii de lei necesară pentru continuarea lucrărilor la autostrada - Secţiunea 3C - Suplacu de Barcău - Borş. Motivaţie: lucrările sunt realizate fizic pe acest tronson în proporţie de 52,12%, iar necontinuarea lor va deteriora foarte mult cele... lucrările executate şi vor fi pierderi mari.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 101. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. Respins.

Găvrilă Ghilea Nr. crt. 24. Suplimentarea sumelor prevăzute la cod obiectiv 1086 "Reabilitare DN 76 Deva - Oradea, kilometrul 184 + 390", cu suma de 80 000 mii de lei pentru finalizarea lucrărilor la cele cinci loturi: Şoimuş - Brad, Brad - Ioneşti, Vârfurile - Ştei, Ştei - Beiuş, Beiuş - Oradea. Motivaţie: lucrările trebuiau finalizate în cursul anului 2017.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 104. Împotrivă? A venit domnul Goţiu şi... 165. Abţineri? Nu. Respins. Doamna Cherecheş.

Florica Cherecheş Nr. crt. 25. Vă propunem suplimentarea sumelor prevăzute cu 80 000 mii de lei pentru "Varianta de ocolire Alejd Sud şi Nord" pentru începerea lucrărilor la acest obiectiv. Menţionez că investiţia este inclusă în Master Planul General de Transport al României, aprobat de Guvern. Este vorba de a face mai uşoară trecerea în România, pentru că toţi care veniţi spre Vama Borş sau care plecaţi de acolo ştiţi că este extraordinar de greu de trecut prin acest oraş. Este vorba de o şosea europeană şi avem foarte mare nevoie de această şosea ocolitoare.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? Numai tu? 91, că e numai Cseke. Împotrivă? 177. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog. (Discuţii la prezidiu.)

Florica Cherecheş Nr. crt. 26. Vă propunem suplimentarea sumelor prevăzute cu 60 000 mii de lei pentru "Varianta de ocolire Beiuş - Ştei" pentru începerea lucrărilor la acest obiectiv. Menţionez că acest contract de execuţie a fost semnat încă din anul 2016, dar lucrările nu au început din lipsă de finanţare.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 91. Împotrivă? 173. Abţineri? Domnule Munteanu, vă abţineţi? Nu. Respins. Vă rog. Până la 40. Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte. Nr. crt. 37. Propun suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/24, Program de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier, cu suma de 2 762 mii de mii de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi execuţie "Varianta ocolitoare a municipiului Zalău, tronsonul 2, în lungime de 7,8 kilometri, în judeţul Sălaj". În anul 2017, nu s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte realizarea obiectivului de investiţii "Varianta ocolitoare Zalău", suma prevăzută pentru acest an în buget acoperind doar elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente, ceea ce reprezintă o acţiune mult prea nesemnificativă, în condiţiile în care în Master Planul General de Transport acest obiectiv figurează pe poziţia 2 în versiunea finală, ca să nu mai spun despre importanţa realizării acestui obiectiv în ceea ce priveşte dezvoltarea economică a municipiului Zalău şi a judeţului Sălaj.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu. Respins.

Lucian Nicolae Bode Nr. crt. 38. De data aceasta vă rog să număraţi şi parlamentarii de Sălaj, acolo, din spate, votează alături de opoziţie. Propun suplimentarea sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor la Anexa nr. 3/24, obiectivul 415 "Autostrada Braşov - Târgu-Mureş - Cluj - Oradea, cu suma de 147 000 de mii de lei." Propun suplimentarea sumelor pentru tronsonul Nădăşelu - Mihăieşti, tronson care trebuie să... la care trebuie să demareze lucrări de execuţie, contractul de execuţie fiind reziliat în 2017, pentru tronsonul Mihăieşti - Suplacu de Barcău, inclusiv tunelul Meseş, refacerea studiului de fezabilitate şi pe tronsonul Suplacu de Barcău - Borş reluarea lucrărilor de execuţie - contract de execuţie, din păcate, reziliat în 2017. Stimaţi colegi, dacă vreţi ca axioma domnului Tudose în ceea ce priveşte priorităţile care urmează să fie finanţate în 2018... Ştiţi cu toţii: infrastructură, sănătate, educaţie. Dacă vreţi ca această axiomă să nu fie o mare păcăleală, în condiţiile în care, după cum aţi putut observa, autostrăzile Unirii, autostrăzi care sunt solicitate de români, au fost finanţate astfel: autostrada Sibiu - Piteşti, pentru tronsoanele de mijloc 2, 3 şi 4 - zero; autostrada Iaşi - Târgu-Mureş - zero; autostrada Transilvania, în 2018, sunt alocaţi cu 100 de milioane de euro mai puţin decât în 2017. În aceste condiţii, vă rog, dacă vreţi ca să nu-l puneţi în dificultate pe primul ministru, ca infrastructura să fie o prioritate, vă rog să votaţi acest amendament pentru suplimentarea fondurilor alocate realizării autostrăzii Transilvania. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase La ce poziţie sunteţi, domnule senator, poziţia marginal. Cât?

Petru Gabriel Vlase 40?

Petru Gabriel Vlase Amendament respins, da?

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Respins, domnule Vela. 60. Vă rog, domnule Gudu. Am zis bine, nu?

Dănuţ Bica Bica.

Petru Gabriel Vlase Bica, Bica.

Dănuţ Bica Marginal 41. Propunem suplimentarea sumelor prevăzute în cadrul Programului de modernizare a drumurilor naţionale cu suma de 22 700 de mii de lei pentru "Amenajarea drumului naţional DN 7C Transfăgărăşan" pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe tot timpul anului prin montarea protecţiilor împotriva căderilor pietrelor şi zăpezii, dotarea cu elemente reflectorizante, realizarea unui număr suplimentar de locuri de refugiu de parcare şi de belvedere. Ştim cu toţii că Transfăgărăşanul este considerat unul din cele mai frumoase drumuri montane din lume. Este drumul care asigură legătura dintre regiunea istorică a Munteniei şi Transilvania, are o mare importanţă strategică, dar şi economică, reprezentând calea de acces către obiective turistice de prim rang. Din păcate, zona montană înaltă a DN 7C, cuprinsă între kilometrul 104 şi kilometrul 130,8 este deschisă circulaţiei rutiere în fiecare an, doar de la 30 iunie până la 1 noiembrie, întrucât drumul este înzăpezit pe timp de iarnă, la care se adaugă riscul căderilor de pietre şi al avalanşelor. În consecinţă, ţinând cont atât de faptul că Transfăgărăşanul atrage din ce în ce mai mulţi turişti în fiecare an, cât şi de problemele neplăcute pe care le întâmpină aceştia când îl parcurg, propunem amenajarea acestui drum, pentru ca circulaţia rutieră să se desfăşoare în siguranţă, să fie posibilă tot timpul anului.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 85. Împotrivă? 170. Abţineri? Respins.

Dănuţ Bica Marginal 42. Propunem suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/24, Programul de modernizare a drumurilor naţionale, cu suma de 41 200 mii de lei pentru reabilitarea şi modernizarea drumului naţional DN 73C Câmpulung - Curtea de Argeş. Drumul naţional DN 73C care leagă municipiile Câmpulung, Curtea de Argeş şi Râmnicu-Vâlcea se găseşte în prezent într-o stare tehnică deplorabilă, necesitând realizarea de urgenţă a reabilitării şi modernizării pe tronsonul Câmpulung - Curtea de Argeş. Realizarea acestor lucrări va influenţa în mod pozitiv dezvoltarea economică a zonei, având ca efect principal valorificarea superioară a deosebitului potenţial turistic local, prin asigurarea unei circulaţii rutiere normale între trei foste capitale ale Țării Româneşti, municipiile Târgovişte, Câmpulung şi Curtea de Argeş.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 85. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins.

Dănuţ Bica Şi marginal 43. Propunem suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/24, Programul de modernizare a staţiilor de cale ferată, cu suma de 2 500 mii de lei pentru reabilitarea şi restaurarea Gării Regale din Curtea de Argeş. Gara Regală din Curtea de Argeş, construită în anul 1898, la cererea Regelui Carol I, a fost declarată monument istoric de interes naţional, având un design care o face să fie unică în România. Deşi ea este o bijuterie arhitectonică şi este amplasată la confluenţa unor drumuri importante, această clădire, care are o simbolistică specială atât pentru municipiul Curtea de Argeş, singurul oraş regal din România, cât şi pentru istoria ţării noastre, se găseşte într-o avansată stare de degradare. În acest context, este imperios necesară efectuarea lucrărilor de reabilitare şi restaurare, astfel încât Gara Regală din Curtea de Argeş să reintre în marele circuit feroviar, dar şi în cel turistic, mai ales având în vedere că anul viitor vom aniversa Centenarul Marii Uniri din anul 1918.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Din primele 10 oraşe ale ţării, singurul mare oraş care nu are centură ocolitoare este municipiul Galaţi. De aceea, vă propun alocarea a 2 500... la poziţia marginal 44, alocarea unei sume mici, dar importante pentru început, 1 500 de mii de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins.

Victor Paul Dobre Al doilea - şi aici sunt interesate trei judeţe -, după cum ştiţi, noi nu avem în Master Plan autostradă, dar vă propun alocarea a 3 000 de mii de lei pentru începerea elaborării documentaţiilor tehnice, pentru că studiul de fezabilitate a fost făcut şi updatarea lui, "Drum expres Galaţi - Brăila - Drajna, judeţul Ialomiţa, cu intrarea în autostrada Soarelui." Marginal 45.

Petru Gabriel Vlase Sigur. Pentru? 80. Împotrivă?

Victor Paul Dobre Am avut ceva mai multe la PSD...

Petru Gabriel Vlase Da, da, mă scuzaţi.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, fiţi corect.

Petru Gabriel Vlase Vârsta, domnule, am şi eu o etate. 83. Împotrivă? Şi scad acum. 167. Abţineri? Respins.

Nicolae Giugea Domnule preşedinte, 46. Se propune suplimentarea cu 48 861de mii de lei a sumelor prevăzute pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare DN 56 Craiova - Calafat". Reabilitarea DN 56 Craiova - Calafat este de o importanţă deosebită pentru toată economia Regiunii de sud-vest. Aşa cum a fost construit bugetul Ministerului Transporturilor, acest obiectiv s-ar finaliza după anul 2022, ceea ce este inacceptabil într-o perioadă de creştere economică.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 80. Împotrivă? 170.

Nicolae Giugea Şi 47.

Petru Gabriel Vlase Au votat şi colegii de la Dolj la ăsta. Voia să spună domnul Manda, ca să ştiţi.

Nicolae Giugea Da, da. Mulţumesc. Se propune suplimentarea cu 60 000 de mii de lei a sumelor prevăzute pentru obiectivul de investiţii "Centura de ocolire Craiova - Varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6". În anul 2018, Ministerul Transporturilor a prevăzut o finanţare cu doar 15 068 de mii de lei, credite bugetare reprezentând mai puţin de 10% din sumele necesare pentru realizarea acestui obiectiv. Investiţia este de o importanţă locală şi naţională deosebită. Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că tot traficul greu care se realizează pe axa Craiova, Calafat, Vidin traversează municipiul Craiova. Mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins. Domnul Olar. (Discuţii la prezidiu.)

Corneliu Olar Încep cu sentimentele, pentru că vorbim de Alba-Iulia, care, pentru toţi de aici, reprezintă istoria românilor, reîntregirea neamului românesc. Bine că n-aţi votat toţi banii! Mi-era frică că-i daţi toţi pe autostrăzi şi la drumurile naţionale nu-mi mai rămân. Am nişte drumuri naţionale pe care domnul Dîrzu, colegul nostru parlamentar, şi-a făcut campanie electorală şi chiar a promis că le modernizează şi sper să le şi voteze şi colegii, mai ales din Ardeal, din Transilvania. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/24, Ministerul Transporturilor, Programul de modernizare a drumurilor naţionale, cu suma de 55 de mii de lei pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DN 74 Alba-Iulia - Alba-Iulia, repet - Zlatna - Abrud - Brad, respectiv DN 74A Câmpeni - Abrud". Rog toţi parlamentarii, de data asta puteţi rămâne în istorie, să nu rămâneţi negativ în istorie, pozitiv, toţi parlamentarii, haideţi. Domnule Munteanu, mai îndreptaţi şi dumneavoastră degetul ăla, să nu rămâneţi cu el cârn şi daţi un vot pozitiv, de data asta, pentru Alba-Iulia, pentru Centenar, că nu ştiu pe ce drumuri veniţi. Nu avem aeroport la Alba-Iulia, o să veniţi până la Sibiu. Şi cu ce veniţi de la Sibiu la Alba-Iulia? Haideţi să fim mândri toţi. Vă rog, propuneţi votul şi sper să-l obţinem de data asta. Gândiţi-vă la Horea, Cloşca şi Crişan, la Avram Iancu, la Centenarul Marii Uniri. Doamna Olguţa, nu cred că nu puteţi vota, având în vedere că aţi fost şi primăriţă şi să legăm Ardealul. Să vă spun ceva: să nu credeţi că fac mare diferenţă între Ardeal şi Oltenia, şi Moldova. Eu respect şi recunosc, fără dumneavoastră, nu se făcea Marea Unire, dumneavoastră ne-aţi salvat şi pe noi ardelenii, oltenii şi Moldova. Acum votaţi! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Eu zic că îi convingeţi dacă mai vorbiţi un pic. (Rumoare, discuţii în sală.)

Corneliu Olar Cum?

Petru Gabriel Vlase Îi convingeţi cu chestia asta.

Corneliu Olar Uitaţi că domnul preşedinte... Bine că acum, în preajma sărbătorilor, haideţi...haideţi...haideţi să votăm şi cu sufletul, şi cu credinţă în Dumnezeu, pentru că, chiar dacă am mai greşit noi acum, haideţi să iertăm. În Sfântul Post trebuie să iertăm la toţi. Şi Scriptura spune... Ştiţi ce spune? Să nu-i vrei moartea păcătosului, îndreptarea lui. Haideţi, domnilor de la PSD, că ALDE... daţi un vot pentru Marea Unire de la Alba-Iulia şi veţi veni şi dumneavoastră cu drag şi veţi fi mândri că vă regăsiţi în investiţia asta. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog. Vot pentru? Nea Cornele, vezi că aici n-ai voturi, uită-te un pic aici. Pentru?

Corneliu Olar Eu sper că şi UDMR-ul votează de data...

Petru Gabriel Vlase Ia convinge-i.

Corneliu Olar Domnule...Domnule ministru, domnule ministru, vă rog. Uite, doamna Olguţa, cei de la Alba Iulia, ei votează că ştiu că nu iese votul. Vreau dumneavoastră să votaţi, cei care au trecut Carpaţii, atunci când am avut nevoie de dumneavoastră. Şi de data asta avem nevoie de dumneavoastră. Vot, vă rog! (Râsete; aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, pot acum? Încă nu.

Corneliu Olar Domn’ preşedinte o înţeles că împăcarea e cel mai mare lucru, mai smerit şi mi-o dat din timpul alocat pentru PSD să pot vorbi azi de la tribună. Mulţumesc, domnule preşedinte. (Rumoare, discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Cu asta m-am spălat cu toate păcatele. (Intervenţie neinteligibilă a domnului deputat Corneliu Olar.) Din sală : La microfon, la microfon!

Corneliu Olar Domn’ preşedinte mi-o promis că votează. Haideţi, supuneţi la vot.

Petru Gabriel Vlase Gata. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins. Continuaţi, domnule primar. (Discuţii în sală.) Vă rog, domnule primar.

Corneliu Olar Doamna colegă, doamna Raluca, o spus că, dacă dumneavoastră votaţi, ea nu votează. (Rumoare,râsete în sală.) Propun suplimentarea prevăzută la Anexa nr. 3/24 cu 115 000 de lei pentru investiţia, obiectivul de investiţie: "Modernizarea drumului nr. 75 Turda - Câmpeni - Lunca". Haideţi să legăm Bihorul de Țara Moţilor şi de regiunea Cluj. Vot, vă rog! Domnu’ Munteanu, hai, scăpaţi-vă o dată! Domnu’ Munteanu, dacă vă dau afară din partid, vă promit eu că vă ţinem pe braţe în Munţii Apuseni, în Țara Moţilor. (Intervenţii neinteligibile din sală.) Bine.

Petru Gabriel Vlase Gata?

Corneliu Olar Mai am unul.

Petru Gabriel Vlase Vă rog. Pentru?

Corneliu Olar Şi mai propun 35 000 de lei...

Petru Gabriel Vlase Staţi, staţi, staţi! Stai să vedem cum iese, că poate iese ceva. Pentru?

Corneliu Olar Alba! Sibiul, Alba! Doamna Olguţa, mâna sus, mânuţa sus! (Rumoare,râsete în sală.)

Petru Gabriel Vlase 94. Împotrivă? 165. Abţineri?

Corneliu Olar UDMR-ul? Şi mai propun 35 000 de lei...

Petru Gabriel Vlase Respins.

Corneliu Olar ... pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea drumului naţional 1R, Albac - Horia - Huedin. Asta pentru mine faceţi-o, că am fost primar la Horia, să le duc şi eu un cadou de Crăciun. Haideţi, vă rog! (Discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog. Pentru?

Corneliu Olar Două mâini. Două mâini, doamna Olguţa.

Petru Gabriel Vlase 93, 94, 95, 96...

Corneliu Olar 100!

Petru Gabriel Vlase 100, domnule primar! Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins.

Corneliu Olar Mulţumitor. (Râsete. Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog. Continuăm. Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Nu ştiu cum pot să depăşesc asta, dar încerc cu câteva amendamente care sunt foarte la obiect, tehnice şi fără nicio altfel de conotaţie. Bucureşti - Ploieşti, autostrada de lângă Bucureşti are nevoie de 80 de milioane pentru a fi finalizată în 2018, are doar 20 de milioane alocate. 108 marginal. Propun să suplimentăm la 80 de milioane, ca să poată fi terminată anul ăsta, că, altfel, se va amâna pentru anul următor.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins.

Cătălin Drulă La Lugoj - Deva sunt alocate 200 de milioane, este nevoie de 400 de milioane. E alocat jumătate din necesar, este pe coridor european. Propun suplimentarea. 109.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins.

Cătălin Drulă Centura municipiului Rădăuţi are contract semnat, dar are finanţare zero pe 2018. Din păcate, nu se înţelege de ce. Propun să alocăm 10 milioane, ca să poată demara lucrările. Deci are contract semnat, are toate formalităţile făcute. 111.

Petru Gabriel Vlase Vot. Pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins.

Cătălin Drulă Varianta de ocolire Comarnic. Ministerul Transporturilor a dat comunicat pe 4 decembrie că a semnat contractul. Alocarea de credite bugetare este zero, deci nu sunt bani alocaţi pentru 2018. În schimb, la podul de la Azuga sunt alocaţi prea mulţi bani, pentru că valoarea este de 4 milioane, dar s-au alocat, din greşeală, 6. Propun să mutăm 3 milioane de la podul de la Azuga, care este suprafinanţat, la varianta de ocolire, ca să nu aibă zero finanţare şi să poată demara lucrările. De altfel, ăsta este un amendament despre care ministerul a spus că e OK, dar, mă rog, e făcut de mine, deci nu pot să-l susţină. 112.

Petru Gabriel Vlase Vă rog. Pentru? Pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins.

Cătălin Drulă Bun. Şi ca să le permit şi celorlalţi colegi să îşi susţină amendamentele, mai am două legat de sumele alocate pentru întreţinerea infrastructurii rutiere şi, apoi, feroviare. La rutieră avem 253 de milioane alocate, este mult prea puţin, e la jumătate faţă de cât a fost în 2016, la o treime faţă de cât a fost în 2017. Astea sunt reparaţiile de drumuri naţionale, de aia am făcut tratamente cu criblură în vara asta. Eu am propus să suplimentăm cu 200 de milioane, astfel încât drumurile naţionale să poată fi menţinute la un nivel de calitate. 114 e ăsta. (Discuţii în sală.) Nu îl am aici.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins.

Cătălin Drulă Bun. Şi, la fel, la întreţinerea infrastructurii feroviare. E nevoie de 1,3 miliarde anul ăsta, sunt alocate doar 900 de milioane. Asta va însemna că unele din contractele semnate nu vor putea fi executate. 115.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Ai mai încolo? 56? Hai.

Daniel Olteanu Mulţumesc, domnule preşedinte. O să vă cer îngăduinţa, pentru că următoarele 11 amendamente privesc judeţul Vaslui, să nu citesc motivaţia fiecărui amendament, pentru a câştiga timp şi să fac o scurtă expunere de motive într-un minut. Aşa cum spuneam, stimaţi colegi, următoarele 11 amendamente privesc judeţul Vaslui, cunoscut drept "polul sărăciei" din Uniunea Europeană. Vă rog pe toţi, nu doar parlamentarii din Moldova, să susţineţi şi să arătaţi astfel celor 480 000 de vasluieni că nu suntem cetăţeni de categoria a doua. Aceste amendamente pe care le-am adus proiectului de buget se referă exclusiv la investiţii, iar sumele sunt destinate unor obiective care pot fi demarate în 2018 la nivel de documentaţie tehnică sau pot fi executate altfel decât în regim de avarie. Mai exact, am solicitat sprijin pentru realizarea documentaţiei tehnice pentru o serie de obiective care vizează direct scăderea decalajelor de dezvoltare între judeţul Vaslui şi restul ţării. Subliniez, am cerut fonduri bugetare pentru execuţie doar pentru varianta ocolitoare a municipiului Bârlad (aflată în atribuire), celelalte solicitări vizând sprijin pentru elaborarea documentaţiei tehnice, fonduri semnificativ mai reduse, pentru a permite CNAIR să elaboreze, ulterior, documentaţia pentru contractele de lucrări, sper eu, tot în 2018. Stimaţi colegi, Am văzut propagându-se deja în spaţiul public uriaşa manipulare cu privire la sumele primite de judeţul Vaslui pentru drumuri judeţene şi comunale, sume care ar fi cele mai mari la nivel naţional. Dacă stăm şi analizăm însă, vedem că judeţul Vaslui are peste 2 000 de kilometri de drumuri judeţene şi comunale, în majoritate de pământ şi nemodernizate, şi primeşte fonduri pentru reabilitarea a aproximativ 30 de kilometri, asta dacă toţi banii ar merge pe investiţii, şi nu pe întreţinere. Asta înseamnă, stimaţi colegi, că nici nepoţii noştri, peste zeci de ani, nu vor avea privilegiul de a merge pe drumuri asfaltate. Celelalte judeţe - şi aici e manipularea - primesc sume comparabile cu echivalentul a 1-2 kilometri reabilitaţi mai puţin. În schimb, miliarde de euro, repet, miliarde de euro, se împart din nou între bogaţi, între Bucureşti şi judeţele obişnuite să primească investiţii colosale an de an. Credite bugetare de miliarde sunt prevăzute pentru zona Bucureşti, pentru zona de Vest, iar entităţi din Bucureşti primesc fonduri de proiecte prin proiecte ministeriale chiar şi pentru garduri şi împrejmuiri. Totul pentru ca, printr-o strategie diabolică la nivel central, care ţine de peste 27 de ani, să crească diferenţele între săraci şi bogaţi, iar vasluienii, ca şi ceilalţi locuitori ai Moldovei, să părăsească locurile natale şi să plece din ţară. Varianta ocolitoare Vaslui există, dar cu zero credite bugetare. Varianta ocolitoare Huşi apare, dar cu zero credite bugetare. Varianta ocolitoare Bârlad apare, dar cu credite bugetare în regim de avarie.

Petru Gabriel Vlase Vă rog să trageţi o concluzie, domnule deputat, că mai am ceva treabă.

Daniel Olteanu Nimic despre investiţii noi, nimic despre proiecte care să determine ruperea acestui blestem care înseamnă existenţa a două Românii. Aş vrea să închei cu o comparaţie edificatoare: 8 milioane de euro pentru aşa-zisele ajutoare sociale din Vaslui - şi aici mă refer la venitul minim garantat - şi alte 3 milioane de euro pentru drumuri judeţene şi comunale. În comparaţie, cum credeţi, domnilor colegi, că sunt aceste 11 milioane de euro faţă de cele 90 de milioane de euro cu care sunt subvenţionate de la bugetul central călătoriile cu metroul? Vă rog, fiţi de acord cu aprobarea acestor amendamente pentru a arăta cetăţenilor judeţului Vaslui că nu sunt refugiaţi în propria ţară. Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, Vă rog să supuneţi la vot amendamentele de la 56 la...

Petru Gabriel Vlase La poziţia 56, respins, vot. (Discuţii la prezidiu.) Au mai plecat. 80. Împotrivă?

Daniel Olteanu Ca timp, le citesc?

Petru Gabriel Vlase 150 împotrivă. Abţineri?

Ioan Munteanu Trebuie să le citească.

Daniel Olteanu Colegii dumneavoastră mi-au spus să le citesc.

Petru Gabriel Vlase Cum? De la prezidiu : Să le mai citească?

Petru Gabriel Vlase Mi-aţi spus, poziţia 56. Da.

Daniel Olteanu 56. Se propune modificarea denumirii din "Sprijin pentru pregătirea documentaţiei tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră pentru varianta ocolire Vaslui", în "Sprijin pentru elaborarea documentaţiei tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră pentru varianta de ocolire Vaslui" şi alocarea sumei de 773 de mii de lei, aferentă finanţării naţionale şi cheltuielilor neeligibile, din "credite bugetare", nu din "credite de angajament".

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 80. Împotrivă? 150. Abţineri? Nu.

Daniel Olteanu 57. Se propune alocarea sumei de 40 000 de mii de lei pentru...

Petru Gabriel Vlase Păi, aţi spus doar unul, domnule deputat! M-aţi rugat ceva şi doar un amendament. Mai am două...

Daniel Olteanu Colegii dumneavoastră mi-au cerut, să ştiţi.

Petru Gabriel Vlase Mai am... Vă rog frumos, mai sunt două minute şi mai sunt colegi.

Daniel Olteanu Deci de la 57 la 65. (Discuţii la prezidiu.)

Petru Gabriel Vlase Nu, nu am sărit, eu am întrebat, voi n-aţi fost atenţi? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Şi ce să fac, dacă nu sunteţi atenţi?! Nu pot. Vă rog, vă rog, vă rog.

Daniel Olteanu De la 57 la 66.

Petru Gabriel Vlase 66. Vă rog, 66, după care domnul Băişanu.

Dumitru Mihalescul Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor miniştri care mai sunteţi, că domnul ministru al transporturilor nu este. Vă rog să-mi permiteţi să prezint amendamentul de la Anexa nr. 3/24 - Ministerul Transporturilor, care se află la poziţia 53 marginal. Prin acest amendament solicit finanţarea cu 50 000 de mii de lei a lucrărilor de construire a centurii ocolitoare a municipiului Rădăuţi din judeţul Suceava. Stimaţi colegi, Este vorba despre un obiectiv de investiţie în derulare, pentru care Guvernul a prevăzut o alocare în anul 2018 de zero lei. Da, vă invit să constataţi că la obiectivul de investiţii cod 814 sunt zero lei! Nu aş fi formulat acest amendament dacă Guvernul aloca banii necesari finalizării construcţiei. Iniţial, i-am dat crezare premierului Tudose că în anul 2018 se vor face investiţii. Însă, am constatat că pentru judeţul Suceava această afirmaţie nu este adevărată, deoarece nu s-au prevăzut banii nici pentru proiectele începute, darămite pentru alte proiecte noi. Vă rog să demonstraţi prin votul dumneavoastră că vă doriţi ca anul viitor să se facă investiţii în cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană. Vă rog să votaţi favorabil.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 66. Împotrivă? 170. Abţineri? Respins. Vă rog, domnule deputat. Ultimul.

Dumitru Mihalescul Vă rog să-mi permiteţi să prezint amendamentul de la Anexa nr. 3/24 - Ministerul Transporturilor, care se află la poziţia 54 marginal. Solicităm finanţare de 50 000 mii de lei a lucrărilor pentru întocmirea documentaţiei şi demararea execuţiei lucrărilor de la tronsonul Siret - Suceava - Paşcani, parte a drumului expres Siret - Suceava - Paşcani - Bacău - Buzău - Ploieşti, cu legătură la Bucureşti. Este vorba despre drumul expres care apare pe prioritate zero în Master Planul General pentru Transporturi, prioritar doar pe hârtie, nu şi în realitate. Cum vă spuneam mai devreme, regiunea de Nord-Est este cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană pentru că niciun investitor mare nu vine, dacă nu are la dispoziţie căi rapide de transport. Lipsa infrastructurii este sursa sărăciei din Moldova. Moldova este singura provincie istorică în care nu s-a construit niciun kilometru de autostradă niciodată. Am sperat de la guvernele precedente măcar un drum expres să se realizeze, ca să circulăm mai repede şi mai ieftin. Vă rog să votaţi pentru acest amendament şi cu mintea, dar şi cu inima. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, pentru? 70. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins. Deci timpul a expirat. Mai dau eu cuvântul de la mine lui domnul Băişanu şi la USR, un cuvânt. Vă rog. (Discuţii în sală.) Atât, îmi pare rău.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Chiar dacă sunt ALDE şi fac parte din alianţă, vă rog să mă credeţi că, înainte de toate, sunt bucovinean şi, ca să ajung în Bucovina, trebuie să traversez Moldova. Nu e uşor. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră vă doriţi o autostradă de la Bucureşti la Siret-Suceava, de la Iaşi până la Târgu-Mureş, din toate zonele ţării. Totodată, ştiu foarte clar că nu este posibil să le facem pe toate odată. Profit de această ocazie să le mulţumesc tuturor celor care au votat pentru această autostradă, chiar dacă nu am reuşit să avem votul necesar. Şi am să vă dau un exemplu, dragi colegi, din care să tragem, poate, învăţăminte la un moment dat. Ştiţi care e diferenţa dintre un om care sapă un şanţ şi atât şi un om care sapă un şanţ pentru ca în el să toarne temelia unei case? E simplu. Cel care sapă pentru o casă are viziune şi înţelepciune. Sper ca această alianţă pe care o reprezint să aibă înţelepciunea şi viziunea de a construi o Românie puternică începând cu anul după care vom fi terminat cu creşterea salariilor şi creşterea pensiilor, care nu a fost un lucru uşor de făcut. Vă mulţumesc din suflet.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Vot pentru amendament, aveţi amendament respins la... Nu? A fost doar un comentariu? (Discuţii în sală.) De la prezidiu : Dacă v-a plăcut comentariul.

Petru Gabriel Vlase Nu, votaţi comentariul când..., după aia. Vă rog, la USR, mai aveţi un amendament? Da? Vă rog. Unu, atât.

Lavinia-Corina Cosma Se propune suplimentarea... 127. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute, 500 de mii de lei pentru varianta ocolire Sighişoara, pe scurtătură.

Petru Gabriel Vlase Pentru? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Nu a avut amendament, numai a comentat puţin. Din sală : Votez.

Petru Gabriel Vlase Votaţi. Pentru amendamentul de la USR, vă rog, vot pentru. 66. Împotrivă? 170. Abţineri? Respins. Mulţumesc.

Lavinia-Corina Cosma Mulţumesc pentru vot.

Petru Gabriel Vlase Şi domnul Pirtea, şi am încheiat.

Marilen - Gabriel Pirtea Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Mâine avem o şedinţă în Parlament, în Senat şi Camera Deputaţilor, amintindu-ne de eroii de la Revoluţie. Vin şi astăzi, ca şi ieri, în faţa dumneavoastră să vă aduc aminte de Timişoara. Şi Timişoara are nevoie de o centură, o centură în partea de sud. De aceea, vin spre Ministerul Transporturilor, solicitând studiu de fezabilitate şi 50% din finanţarea acestei centuri, pentru că sunt obiective pe care autoritatea locală nu le poate realiza singură. De aceea, e nevoie de sprijin naţional. Vă rog să sprijiniţi Timişoara, viitoarea capitală culturală a Europei. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 70. N-aţi susţinut amendament nici dumneavoastră, domnule Pirtea? (Discuţii la prezidiu.) M-a ţinut domnul Neacşu de vorbă, ce să fac... Aţi avut amendament respins? Da, a avut. Vot pentru? (Discuţii în sală.) 70. Împotrivă? 170. Abţineri? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Vino puţin, să-ţi spun exact cum e, ca să nu spun la microfon. Ca să fiu echidistant, domnul..., nu ştiu cum vă numiţi, de la UDMR.

Zacharie Benedek Mulţumesc, domnule preşedinte. Noi avem 30 de amendamente, dar n-o să susţinem decât două, ca să nu vă furăm din timp. Deci propunem includerea în Programul de investiţii pe 2018 - reabilitarea staţiilor de CFR Miercurea Ciuc, Gheorghieni, Topliţa, judeţul Harghita, cu 20 000 de mii de lei. Nu este necesară indicarea unei surse de finanţare, amendamentul vizează includerea obiectivelor în investiţii în sumele alocate. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 70. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins. Gata, mulţumesc, am încheiat.

Zacharie Benedek Mai am.

Petru Gabriel Vlase Am încheiat. V-am dat la fiecare, în plus peste timp, câte un amendament. Mulţumesc frumos. Vă supun votului restul amendamentelor respinse în bloc. Cine este pentru? 70. Împotrivă? 170. Abţineri? 10. Asta e ca sancţiune, nu? De la prezidiu : 160.

Petru Gabriel Vlase 160. 10, 12 abţineri. Respinse. Vă supun votului Anexa nr. 3/24 împreună cu amendamentele admise. Cine este pentru? 174. Împotrivă? 70. Abţineri? Nu. Adoptat. Ministerul Transporturilor, închis. Domnule Manda, vă invit la prezidiu.

Petru Movilă Procedură.

Petru Gabriel Vlase Nu am procedură aici, domnule Movilă, nu am, oricât aş vrea. Ministerul Educaţiei - Anexa nr. 3/25. Amendament admis, 53 de amendamente respinse. Timp de dezbatere, 20 de minute. Dacă sunt iniţiatori care susţin la educaţie? (Discuţii în sală.) Atunci, facem la rând, de la 1 la 10, ca să nu ne mai certăm. De la 1 la 10, la educaţie, respinse? Din sală : Nouă.

Petru Gabriel Vlase Nouă. Cristina, cât ai? (Intervenţie neinteligibilă a doamnei deputat Cristina-Ionela Iurişniţi. Discuţii la prezidiu.) Doi. Vă rog, doamna Iurişniţi, vă rog. Nr. 2.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. La Anexa nr. 3/25/13 avem o propunere de alocare a 10 000 de lei pentru finanţarea organizării şi premierii elevilor din cadrul olimpiadelor, concursurilor artistice şi sportive şcolare la nivel naţional şi internaţional. Având în vedere că alocarea bugetară precedentă... (Discuţii în sală.) Dragi colegi, eu să ştiţi că am ascultat cu atenţie tot ce a fost până acum prezentat.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da, mulţumesc. Având în vedere alocarea bugetară precedentă, de 5... (Intervenţii neinteligibile din sală.)

Cristina-Ionela Iurişniţi Deci, având în vedere alocarea bugetară precedentă, de 5 500 631 de lei, care a fost insuficientă pentru susţinerea şi încurajarea performanţelor şcolare, consider că este nevoie de suplimentarea acestui plafon atât pentru organizarea în condiţii optime a acestor concursuri, cât şi pentru compensarea elevilor şi profesorilor, dar şi a cadrelor didactice, exact cum am spus, care obţin rezultate excepţionale la concursurile şcolare. Sursa de finanţare - prin redistribuire între unităţile administraţiei publice, prin micşorarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu 10 000 de lei din Capitolul 5 001, Subcapitol 10, Grupa 10, Art. 02. Mulţumesc.

Lavinia-Corina Cosma Finanţarea cu suma de 40 000 de lei în vederea finanţării a 200 de posturi pentru consilieri în cabinetele şcolare.

Lavinia-Corina Cosma 20 000...

Lavinia-Corina Cosma Şase.

Lavinia-Corina Cosma 20 000 de lei în vederea finanţării a 100 de posturi de logopezi.

Raluca Turcan Domnilor colegi, Domnule ministru al educaţiei, Domnule prim-ministru Tudose - poate ajunge mesajul şi la Domnia Sa, Amendamentul pe care îl voi susţine în faţa dumneavoastră sunt convinsă că, dacă n-ar fi să fie supus la vot la bugetul de stat, ar fi susţinut cu două mâini de foarte mulţi parlamentari de bună-credinţă, care cred că există la toate partidele. Şi el se referă la suplimentarea sumei în bugetul de stat pentru întărirea învăţământului profesional în România. Dacă întrebaţi acum companiile care este cea mai mare problemă cu care se confruntă, aproape la unison, vor răspunde: lipsa forţei de muncă bine calificată. Dacă întrebaţi acum părinţii ce-şi doresc pentru copiii lor, primul răspuns este un loc de muncă. Din nefericire, în momentul de faţă, există cam 700 000 de copii în afara şcolii, care nu au diplome de bacalaureat, şi chiar şi dintre cei care au diplome de bacalaureat şi merg în învăţământul universitar nu au parte de competenţe pentru a-şi găsi un loc de muncă. Şi atunci, în România, un decident pe educaţie ar trebui să fixeze două mari direcţii: una, când ieşi din liceu să poţi să ai la bază o calificare pe care o obţii în baza învăţământului profesional sau o diplomă care să certifice competenţe şi care să-ţi permită să mergi spre învăţământul superior şi, după ce ieşi din învăţământul superior, într-adevăr, să fii competitiv şi să poţi să-ţi găseşti un loc de muncă bine plătit. Ca atare, în România, învăţământul profesional, prin bugetul de stat trebuie susţinut şi finanţat. Am primit răspuns de la ministrul educaţiei că sunt fonduri pe POR. OK. Sunt fonduri pe POR, dar acelea vin pe programe, nu vin pe direcţie de finanţare a Ministerului Educaţiei. Iar amendamentul pe care eu vi-l propun este suplimentarea bugetului ministerului cu 2 400 de mii de lei pentru creşterea numărului de locuri în învăţământul profesional. De asemenea, el va fi completat pentru suplimentarea sumei pentru dotarea acestor licee profesionale şi, împreună, aceste două amendamente, cumulate, să poată să permită mai multor tineri să iasă din liceu, din învăţământul profesional cu o calificare şi, ulterior, să aibă un loc de muncă mai bine plătit. Vă solicit, vă rog, vă cer să susţineţi acest amendament şi să vă gândiţi nu la PSD, nu la PNL, nu la politică, ci să vă gândiţi la ceea ce aşteaptă societatea românească din această instituţie. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Raluca Turcan Nr. crt. 25, da.

Raluca Turcan Doamna Gavrilă! Doamna preşedintă a Comisiei pentru învăţământ...

Raluca Turcan A fost votat amendamentul în comisie. Ştiu că e complicat.

Raluca Turcan O abţinere.

Raluca Turcan O abţinere la doamna preşedintă. Două abţineri.

Raluca Turcan Poate mă luaţi ajutor de preşedinte de şedinţă, că nu mă...

Raluca Turcan Dacă este spre binele românilor, domnule preşedinte Manda, să ştiţi că nu aş refuza. Următorul amendament.

Raluca Turcan Imediat. O să merg în ordinea amendamentelor înscrise şi o să vă solicit... De la prezidiu : Expiră timpul până vă hotărâţi.

Raluca Turcan Da, o să vă rog să fiţi un pic îngăduitori.

Raluca Turcan Următorul amendament se referă la suplimentarea sumelor în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru ca toate şcolile din România să primească aviz ISU. În momentul de faţă, ferească Dumnezeu, dacă se întâmplă o catastrofă sau un incendiu, foarte multe şcoli reprezintă un pericol real pentru viaţa a mii de copii din România. Sumele evident că sunt insuficiente şi, prin amendamentul acesta, vă solicit să votaţi pentru 100 de mii de elevi în şcoală, pentru siguranţa lor şi să suplimentaţi acest buget cu suma de 15 000 de mii de lei.

Raluca Turcan 27.

Raluca Turcan Credeţi că puteţi să mai suportaţi un amendament pentru educaţie?

Raluca Turcan Vă mulţumesc foarte mult. Apreciez. Se referă la recuperarea restanţelor salariale. După cum bine ştiţi, profesorii din sistemul educaţional au trecut printr-o perioadă destul de nefastă în privinţa veniturilor. O perioadă este interpretabilă, alta însă este de nejustificat, din punctul de vedere al capacităţii statului de a asigura recuperarea restanţelor salariale. Un punct important în Programul de Guvernare al acestei alianţe a fost recuperarea restanţelor salariale, respectând deciziile instanţelor de judecată. Din sală : Cine le-a tăiat? (Intervenţii neinteligibile din sală.)

Raluca Turcan Din nefericire, din nefericire, termenele date în instanţele de judecată nu sunt respectate şi a fost decalat timpul...

Raluca Turcan Nu e nicio problemă. Vorbim despre educaţie. Până la urmă, ne manifestăm ca atare. (Vociferări în sală.) Şi, din nefericire, timpul a fost decalat şi profesorii sunt în continuare amânaţi în recuperarea restanţelor salariale, iar pentru adevărul istoric trebuie să spunem că, în momentul în care guvernarea, care a restricţionat cheltuielile pentru o perioadă de timp, a încetat mandatul, banii erau alocaţi şi erau în buget pentru a acoperi aceste recuperări salariale. Din nefericire, au fost cheltuiţi prost şi, dacă mă uit, tot din acea parte a venit incapacitatea asigurării recuperării restanţelor salariale. Aşadar, vă solicit să asiguraţi recuperarea restanţelor salariale cu suma de 10 000 de mii de lei. Nu, 500 de mii de lei, scuzaţi-mă! Acela era un alt amendament. 500 de mii de lei este suma necesară recuperării restanţelor salariale.

Raluca Turcan Sigur, cum să nu ? Domnul Iulian-Claudiu Manda: Vă rog.

Raluca Turcan 28...

Raluca Turcan ...nr. crt. Domnul Iulian-Claudiu Manda: Vă rog vot. Cine este pentru? Cine este pentru? 75 de voturi pentru. Împotrivă? 140 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. Prezent, nu votez? A! Ba da. Vă rog. Domnule secretar, vă rog. Domnule secretar! Mă puteţi ajuta dumneavoastră, doamna deputat?

Raluca Turcan Poftim?

Raluca Turcan 3. 4. 3 abţineri.

Raluca Turcan O să-mi închei pledoaria, evident, a expirat timpul Vreau doar să ştiţi că, atunci când vor fi supuse la vot amendamentele respinse, vor mai fi două amendamente: unul pentru dotarea liceelor profesionale şi altul pentru suplimentarea burselor de învăţământ profesional în sistem dual care au fost început a fi... suportate de către buget şi care, evident, au nevoie de o suplimentare. Aşadar, gândiţi-vă bine la ce amendamente veţi respinge. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Camelia Gavrilă Mulţumesc.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte E vorba de nr. crt. 51. Au fost nişte neclarităţi care s-au rezolvat în discuţie cu Ministerul Educaţiei, de aceea susţin public amendamentele respective. Se propune prin amendamentul de la nr. 51 "alocarea sumei 1 200 de mii de lei pentru consolidarea Palatului Copiilor Iaşi, Corpul B." Este vorba de o clădire de patrimoniu, pe lista monumentelor istorice, în contextul în care în Iaşi, în judeţul Iaşi sunt peste 120 000 - 130 000 de elevi. În Iaşi sunt peste 50 000 de elevi. În jur de 5 000 de elevi se află în cercurile acestea artistice, ştiinţifice, tehnico-aplicative. Nu e vorba doar de o clădire de patrimoniu şi de un respect pentru cultură, este vorba şi de un principiu de filozofie educaţională, susţinerea educaţiei nonformale, a identificării aptitudinilor şi vocaţiilor elevilor şi prin acest tip de educaţie. Supuneţi la vot. Da? Ca să mă opresc. Da.

Camelia Gavrilă 52. E vorba de "alocarea sumei de 400 de mii de lei pentru realizarea unui centru de formare în contextul Casei Corpului Didactic Iaşi." Argumentaţia ţine de faptul că Iaşi este un centru universitar, un centru de formare a cadrelor didactice. E nevoie de o sală de conferinţă şi de săli de seminarii. Există spaţiu, există teren în continuarea Casei Corpului Didactic şi e vorba de susţinerea formării cadrelor didactice, un domeniu educaţional extrem de important în care pregătirea ştiinţifică, pedagogică şi didactică sunt - acestea - extrem de importante. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Trecem mai departe. Anexa nr. 3/26, Ministerul Sănătăţii. Un amendament admis, anexa nr. 1, poziţia nr. 36. 1445 de amendamente respinse. Timpul de dezbatere alocat este de 200 de minute. Dacă există, şi cu siguranţă există, iniţiatori care doresc să susţină amendamentele respinse. O să mergem în ordinea lor de la 1 la 10, nr. crt. Dacă sunt colegi. Vă rog, domnule Stamatian. Da, o să le... De la 1 la 10, dacă aveţi amendamente. (Discuţii la prezidiu.) Nr. 9. Rugămintea mea către dumneavoastră, către toţi colegii, este să vă spuneţi numele, înainte de prezentarea amendamentului, pentru stenogramă. Mulţumesc. Şi nr. crt. desigur.

Antoneta Ioniţă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Numele meu este Ioniţă Antoneta, sunt medic de familie şi, printre altele, şi medic de medicină de urgenţă. Am lucrat timp de 16 ani la UPU şi ştim că unităţile de primiri urgenţe sunt supraaglomerate. În momentul acesta, vă atrag atenţia cu amendamentul de la marginal nr. 9 în care cer o suplimentare cu suma de 250 de mii de lei pentru asistenţa medicală primară la nivel naţional. Ştim foarte bine că la momentul acesta există 11 200 de cabinete de medici de familie, care, din ianuarie, nu vor mai semna actele adiţionale pentru contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Există un deficit de 650 de medici în rural şi media de vârstă, vreau să vă atrag atenţia, în medicina de familie este la vârsta de 58 de ani. Această specialitate, în următorii ani, va dispărea, domnilor parlamentari. Sunt aici în sală foarte mulţi medici şi ştiu foarte bine că în Comisia de sănătate am atras încă de anul acesta, din luna ianuarie, atenţia asupra subfinanţării medicinii primare. Ea trebuie să ajungă la o finanţare, aşa cum prevede şi Banca Mondială, de 12% din Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate. Din ce am înţeles, s-a obţinut o suplimentare de 190 de mii de lei. Dar vreau să vă spun că această sumă nu va acoperi acest necesar. Colegii mei din Comisia de sănătate - şi le mulţumesc colegilor de la UDMR, PMP, inclusiv USR şi celor de la PSD - m-au ajutat, m-au susţinut, dar vă atrag atenţia mai este nevoie de o finanţare de 60 de mii de lei, întrucât, în septembrie... Şi domnul ministru Bodog, care este aici de faţă, ştie foarte bine că s-a primit o adresă către Societatea Naţională a Medicilor de Familie, de la Ministerul Sănătăţii, prin care se spunea că se vor aloca şi 60 de mii de lei pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a centrelor de permanenţă. Această sumă de 60 de mii de lei nu acoperă cheltuielile pentru aceste centre de permanenţă şi nu a fost luată în calcul. De aceea, vă atrag atenţia, din ianuarie, s-ar putea ca aceste centre de permanenţă să fie închise. Acesta este motivul pentru care vă rog din suflet să votaţi pentru medicii de familie din România. Vor pleca toţi cei care sunt tineri, cei în vârstă se vor pensiona şi nu vom mai avea medici de familie. Cu toţii avem medici de familie, aşa că vă rog frumos să fim oameni în acest moment şi nu politicieni. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Cine este pentru? 60. Împotrivă? 149. Abţineri, dacă sunt? 3, 4, 5 abţineri? 6... Mai cu curaj. 6 abţineri. 12, toţi. 12 abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Cu acceptul dumneavoastră, o să dau cuvântul colegului de la UDMR. Trebuie să ne întoarcem la marginal 6 şi 7 să le susţină.

Sándor Bende Mulţumesc...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog.

Sándor Bende ...doamnă preşedinte. La poziţia nr. 6 propunem alocarea prin transfer a sumei de 1 547 000 de lei pentru lucrări de reparaţii capitale la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş. Clădirea este într-o stare avansată de degradare, necesitând urgent reparaţii capitale.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot pentru? 72. Voturi împotrivă? 137. Abţineri dacă sunt? Zero abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Sándor Bende În continuare, la nr. crt. 7 solicităm alocarea sumei de 1 414 000 de lei pentru dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Municipal Gheorgheni din judeţul Harghita. Necesarul dotărilor acoperă un CT, laparoscop, aparate pentru ecografii, inclusiv doppler şi ocular.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 72. Împotrivă? 137. Abţineri? O abţinere? Fără abţineri. OK. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Mai întreb încă o dată dacă, de la 1 la 10 marginal, mai sunt colegi care vor să susţină. De la 11 la 20. Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamna preşedinte de şedinţă. Voi susţine două amendamente, de la nr. crt. 18 şi 19..., dar cred că domnul doctor Stamatian... Domnule doctor! Domnule doctor, aveţi înaintea mea amendamente. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule doctor, vă rog.

Vasile-Florin Stamatian Bună seara! Florin Stamatian. Ora e târzie, suntem obosiţi cu toţii. Mă adresez dumneavoastră cu sufletul împăcat, pentru că ceea ce am să vă spun corespunde filozofiei de guvernare, corespunde programului de guvernare anunţat de domnul prim-ministru, corespunde filozofiei bugetului pe care l-a alcătuit pentru Ministerul Sănătăţii şi sper... (Intervenţii neinteligibile din sală.) Poftiţi? Poftiţi?

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog frumos să continuaţi.

Vasile-Florin Stamatian E greu să continui când eşti bruiat.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog eu să continuaţi şi să spuneţi şi numărul curent.

Vasile-Florin Stamatian Nr. crt. 10. Cu toţii, în campania electorală, aţi afirmat că doriţi o medicină performantă, cu toţii, în campanie, aţi afirmat că doriţi ca medicii să nu mai rămână, cu toţii aţi afirmat că doriţi creşterea performanţei medicinii româneşti. Din ʹ90 am luptat pentru această creştere alături de Turcia, Grecia şi..., care erau la acelaşi nivel cu noi. Performanţa noastră a fost creşterea turismului medical, respectiv pacienţii noştri s-au deplasat spre ţările din jur, iar medicii noştri au ales să lucreze în străinătate. Cu toţii am dorit absorbţie de fonduri europene şi au fost oameni în ţara românească care au făcut proiecte pe fonduri europene, au câştigat şi şi-au terminat proiectele. Prin proiecte trebuia să fie asigurată şi o finanţare a... pentru a asigura funcţionarea şi salariile personalului în primii cinci ani, pentru a atinge performanţa ştiinţifică, lucru care nu s-a întâmplat. De aceea, astăzi, vă solicit, domnule ministru, lucru pe care l-am făcut şi anul trecut şi mi-aţi promis că la rectificare - şi eu am sperat că măcar anul ăsta -, alocarea sumei de 20 000 de mii de lei pentru operaţionalizarea obiectivelor realizate prin POS/CCE/Axa prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică, Inovare. Să nu spuneţi că nu sunt bani. Vreau banii de la clawbak şi banii de la taxa pe viciu. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot pentru? (Intervenţii neinteligibile din sală.)

Vasile-Florin Stamatian Cunoaşte problema.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog frumos, suntem în procedură de vot! 58. Împotrivă? 149. Abţineri, dacă sunt. Fără abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Domnul...

Vasile-Florin Stamatian Poziţia 11.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog.

Vasile-Florin Stamatian Mă adresez în special doamnelor care sunt în stare de orice sacrificiu atunci când e vorba de planificarea familiară, atunci când e vorba de un copil. Mă adresez dumneavoastră, tuturor care... Poate că ar trebui să vă amintesc că în 2016 sporul natural negativ al populaţiei a fost mai puţin cu 7 852 de persoane. În primele 3 luni ale lui 2017, naşterile au scăzut cu 2,2 %, iar decesele au crescut cu 9,5%, ceea ce a dus la un spor negativ, care a crescut cu 26,3%. În anul trecut au fost peste 4 000 de cupluri care au făcut procedee de reproducere umană asistată. Există un program al Ministerului Sănătăţii care n-a acoperit decât în jur de 700 de cazuri şi a fost finanţat doar cu 6 000 de lei. Credeţi că este prea mult să dăm 12 000 de lei pentru un cuplu ca să facă..., fie pe asigurări de sănătate, fie prin programul ministerului, pentru a acoperi întreaga procedură? Credeţi că este..., sunt prea mulţi să fie acordaţi în plus 36 000 de mii de lei? Pentru că avem deja în bugetul ministerului pentru programul naţional o anumită sumă. De aceea, vă rog să votaţi pentru a ajuta poporul român şi pentru a nu vă mai auzi în campanie că spuneţi că au scăzut naşterile, că mortalitatea e mare şi că populaţia pleacă în străinătate, uneori, pentru a fi ajutaţi, având cetăţenie şi de altă naţionalitate. Poziţia 11, vă rog s-o votaţi, că este...

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Voturi pentru?

Vasile-Florin Stamatian Ştiu că legea este să votaţi împotrivă...

Carmen-Ileana Mihălcescu Sunt în procedură de vot, domnule deputat, vă rog! 71. Voturi împotrivă? 138. Abţineri, dacă sunt. Nu sunt abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. De la 11 la 20, colegi care vor să-şi susţină amendamentele?

Vasile-Florin Stamatian Lucrez în sănătate de 42 de ani, în toate regimurile prioritatea a fost mama şi copilul. Şi în regimul în care trăiesc astăzi este aceeaşi prioritate. Ştiţi că există zone în România care nu au spitale de pediatrie? Ştiţi că în majoritatea centrelor universitare spitalele de pediatrie sunt construite - mai ales în Transilvania - înainte de 1900? Ştiţi că nu se poate, pe multe, interveni, pentru că sunt revendicate şi asta... juridică nu permite? Ştiţi că condiţiile hoteliere sunt inumane? Ştiţi că nu se poate asigura, deşi s-a prelungit concediul medical pentru părinţi până la vârsta de 16 ani şi mamele vor să se interneze cu copii lor când copii sunt mici? Le ştiţi, dar acum este să nu alocăm nimic! La Cluj este în program Spitalul Regional de Urgenţă. Credeţi că este aşa de mult să mai alocăm 225 000 de mii de lei ca să facem şi un monobloc de pediatrie lângă, ca să folosim aceeaşi centrală termică, aceleaşi laboratoare, ca să fim şi în regimul de economii? Ştiu care e..., înţelegeţi, dar nu puteţi astăzi face nimic. Reţineţi măcar pentru viitor, că în România degeaba pretindem dacă nu şi ajutăm. Poziţia 12.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Voturi pentru? 56. Împotrivă? 147. Abţineri? Nu sunt. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Vasile-Florin Stamatian Deputaţii de Cluj, vă veţi întoarce acasă, vă mulţumesc pentru voturile acordate pentru spitalul monobloc! Iar pe de altă parte, vreau să vă spun pentru a nu ştiu câta oară: sumele alocate pentru cele trei spitale regionale de urgenţă sunt insuficiente, lipsesc 150 de milioane de euro. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumim şi noi. Domnul deputat Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamna preşedinte de şedinţă. Voi susţine amendamentul de la nr. crt. 18, prin care propunem alocarea din Anexa nr. 3/26 - Ministerul Sănătăţii/Proiectul 1. Finanţarea dezvoltării şi modernizarea infrastructurii sanitare, a sumei de 24 150 de mii de lei pentru obiectivul consolidare şi reabilitare Spital Clinic de Urgenţă Braşov. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Voturi pentru? 57.

Gabriel Andronache Le mulţumesc colegilor din PSD Braşov...

Carmen-Ileana Mihălcescu 57 de voturi pentru.

Gabriel Andronache ... colegilor deputaţi...

Carmen-Ileana Mihălcescu Două secunde, să închei procedura de vot, domnule deputat. Mulţumesc.

Gabriel Andronache Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi împotrivă? 137. Abţineri? Nu sunt. Prezent, nu votez? Nu. Amendament respins. Vă rog.

Gabriel Andronache Mulţumesc. Spuneam că le mulţumesc colegilor deputaţi PSD de Braşov pentru că au susţinut acest amendament. Şi voi mai susţine amendamentul de la nr. crt. 19, care vizează alocarea unei sume de 10 120 de mii de lei pentru funcţionalizarea acceleratorului de particule privind tratamentele oncologice, tot de la Spitalul Clinic de Urgenţă Braşov. Mulţumesc mult. Vă rog să votaţi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 56. Voturi împotrivă? 138. Abţineri, dacă sunt? Nu sunt. Prezent, nu votez? Nu. Amendament respins. Dacă de la 20, nr. crt. 20 până la 30, sunt colegi care doresc să susţină. Vă rog.

Dănuţ Bica Mulţumesc, doamna preşedinte. Sunt Dan Bica, deputat PNL de Argeş. Propun suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/26 - "Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale" cu suma de 93 000 de mii de lei pentru extinderea şi modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş. Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş, cea mai mare şi mai importantă unitate medicală a judeţului, necesită fonduri importante pentru a putea asigura actul medical în condiţiile de siguranţă şi calitate pe care pacienţii le aşteaptă şi le pretind. Pentru realizarea acestui deziderat este necesară implementarea de urgenţă a proiectelor de reabilitare, consolidare, extindere şi modernizare a spitalului. Lucrările de reabilitare şi consolidare a clădirilor existente vor fi finanţate prin Programul PNDL 2, conform contractului încheiat între consiliul judeţean şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Prin prezentul amendament propun finanţarea realizării lucrărilor de extindere şi modernizare a spitalului. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Numărul curent, domnule deputat, care este, vă rog?

Dănuţ Bica Nr. crt. 24.

Carmen-Ileana Mihălcescu 24. Voturi pentru? 56. Împotrivă? 138. Abţineri? Fără abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog

Nicolae Giugea 26.

Carmen-Ileana Mihălcescu La microfon, domnule deputat.

Nicolae Giugea Da. Se propune suplimentarea sumei de...

Carmen-Ileana Mihălcescu Numărul curent, vă rog.

Nicolae Giugea 26, l-am zis. Se propune suplimentarea sumelor Ministerului Sănătăţii - "Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale" cu suma de 2 000 de mii de lei pentru finanţarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic la obiectiv de investiţii - Spital Clinic Regional de Pediatrie Craiova, judeţul Dolj. În întreaga regiune Sud-Vest Oltenia să ştiţi că nu există niciun spital clinic de pediatrie. Cred că sunt..., este cel mai ruşinos că se întâmplă acest lucru în ţara noastră. Avem nevoie de un spital clinic de pediatrie în Oltenia. V-aş ruga, doamnelor şi domnilor colegi, să fiţi de acord cu această solicitare. Mulţumesc. 26.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 56. Împotrivă? 138. Abţineri? Zero. Prezent, nu votez? Nu. Amendament respins. Vă rog, doamna deputat.

Angelica Fădor Vă mulţumesc, doamna preşedintă. Stimaţi colegi, 27. Prin acest amendament vă propun suplimentarea sumei prevăzute în anexa Ministerului Sănătăţii cu suma de 12 000 de mii de lei pentru finalizarea Spitalului Municipal Fălticeni din judeţul Suceava. Vă solicit aceasta, întrucât lucrările sunt realizate în proporţie de 95%. Noua unitate medicală va deservi o populaţie de 150 000 de locuitori în municipiul Fălticeni şi peste 20 de comune din zona limitrofă. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Voturi pentru? 56. Împotrivă? 138. Abţineri? Nu sunt. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog, doamna deputat, de la... De la 30 la 40, dacă sunt colegi care vor să intervină. La nr. crt. 31 sunteţi.

Tudoriţa Lungu Nr. crt. 31. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Proiectul 2. Dotarea unităţilor sanitare cu aparatură medicală, ambulanţe, autosanitare cu suma de 11 850 de mii de lei pentru dotarea Serviciului de Ambulanţă Bacău cu 30 de ambulanţe de tip B1/B2.

Carmen-Ileana Mihălcescu Cine este pentru? 56. Împotrivă? 139. Abţineri? Nu sunt. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Tudoriţa Lungu La nr. crt. 32 se propune suplimentarea sumelor prevăzute în Anexa nr. 3/26 - Ministerul Sănătăţii, Proiect 1. Finanţarea dezvoltării şi modernizarea infrastructurii sanitare cu suma de 230 de mii de lei pentru lucrări de reparaţii capitale la Sediul Judeţean de Ambulanţă Bacău.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 51. Împotrivă? 139. Abţineri? Nu sunt. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Dacă până la 40 mai sunt colegi care doresc să intervină. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumim frumos. Voturi pentru? (Discuţii la prezidiu.) 90 de voturi pentru. Împotrivă? 104..., 105. Abţineri, dacă sunt? Nu sunt. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Dacă de la 36 la 40 mai sunt. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să precizaţi numărul curent.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 56. Împotrivă? 139. Abţineri? Nu sunt. 2 abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 56. Împotrivă? 133. Abţineri? Nu sunt abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Este 39 sau 40 numărul curent?

Carmen-Ileana Mihălcescu 39. Voturi pentru? 53. Împotrivă? 133. Abţineri, dacă sunt? Nu sunt abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Dacă, de la nr. crt. 40 la 50, sunt colegi care doresc să susţină. Vă rog.

Tudor Rareş Pop Mulţumesc, doamna preşedinte. Marginal 42. Propunem alocarea sumei de 7 417 de mii lei pentru modernizarea, dotarea şi eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Braşov. Acest obiectiv, dragi colegi, se află în faza de contractare prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020. Proiectul a trecut de faza de verificare a conformităţii administrative şi eligibilitate, cât şi de verificarea tehnică şi financiară. Sursa de finanţare: se diminuează Capitolul 5001 - PNDL.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 53. Împotrivă? 143. Abţineri? Nicio abţinere. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Tudor Rareş Pop Nr. crt. 44. Se propune alocarea sumei de 1 446 de mii de lei pentru consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov. Şi acest obiectiv se află în faza de evaluare prin programul de finanţare POR. Conform hotărârii de aprobare a proiectului, trebuie să asigure contribuţia proprie şi cheltuieli neeligibile în sumă totală de 1 446 de mii de lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 53. Împotrivă? 141. Abţineri, dacă sunt? Nicio abţinere. Prezent, nu votez? Amendament respins.

Tudor Rareş Pop Număr marginal 45. Vă propunem alocarea a 3 588 de mii de lei pentru investiţii la Institutul Regional de Oncologie Iaşi. Această investiţie prevede modernizarea Secţiei ATI pentru asigurarea asistenţei medicale de specialitate în condiţii de siguranţă - cele două rezerve ATI de tip izolator sunt necesare pentru izolarea pacienţilor critici neutropenici fără infecţie suspectă sau dovedită - şi, totodată, modernizarea şi amenajarea unui spaţiu în vederea înfiinţării unui compartiment de radioterapie. Totodată, această sumă mai cuprinde şi reparaţii capitale pentru două dintre clădirile aflate în strada Gen. Henri Mathias Berthelot nr. 2 şi pentru amenajarea unui compartiment de îngrijiri paliative. Sursa de finanţare, bugetul Ministerului Sănătăţii, Capitolul 5001 - "Transferul pentru finanţarea investiţiilor la spitale".

Petru Gabriel Vlase Pentru? 53. Împotrivă. 141. Abţineri? Nu sunt. Respins.

Tudor Rareş Pop Marginal 46. Vă solicităm alocarea sumei de 1 380 000 de mii de lei pentru achiziţionarea unui computer tomograf, două ventilatoare şi două aparate pentru anestezie în cadrul Spitalului Municipal Turda. Efectuarea acestei investiţii este necesară pentru tratarea eficientă a bolnavilor din oraşul Turda, deservind şi alte oraşe din judeţ. Aceeaşi sursă de finanţare, Capitolul 5001.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 60 şi ...57. Împotrivă? 147. Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnule vicepreşedinte Bădălău, vă rog să veniţi la prezidiu, pentru că sunt singur aici. Domnule Bădălău! Domnule Bădălău! Vă rog, la prezidiu, că am rămas singur aici. Vă rog, la prezidiu, că trebuie să fim doi. (Discuţii la prezidiu.) Continuaţi.

Tudor Rareş Pop Mă auziţi? Marginal 47. Alocarea sumei de 1 000 de mii de lei pentru realizarea studiului de prefezabilitate-fezabilitate pentru o nouă clădire a Spitalului Clinic de Urgenţă şi Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri şi asta, pentru că Spitalul de Arşi are nevoie de construcţia unei noi clădiri, cea actuală nefiind adecvată pentru funcţiunea de spital, iar asta, în condiţiile în care Primăria Sectorului 1 a identificat, a achiziţionat şi a alocat deja în acest sens un teren încă din anul 2016. Aceeaşi sursă de finanţare, Capitolul 5001 - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 57. Împotrivă? 147. Abţineri? Nu. Respins. Domnule deputat! Veniţi puţin până la mine. Vino şi tu, Ionuţ! Discuţii la prezidiu.) Vă rog...Aţi întrerupt microfonul domnului deputat.

Tudor Rareş Pop Acum... Bun. Marginal 39. Vă solicităm alocarea sumei de 1 035 mii de mii de lei necesare pentru "Accesarea facilităţii de pregătire a proiectelor de infrastructură puse la dispoziţie de BERD în vederea reorganizării şi extinderii Spitalului de Copii "Marie Curie" şi transformarea acestuia în primul spital regional de urgenţă pentru copiii din România". Suma reprezintă 10% din costul total al serviciilor de consultanţă pe care BERD se obligă să le contracteze în vederea realizării pregătirii şi implementării proiectului. În urma acestui proces, Spitalul de Copii "Marie Curie" ar putea beneficia de centre pediatrice dedicate pentru neurochirurgie, chirurgie cardiacă, transplant, imagistică şi radioterapie. Aceeaşi sursă de finanţare, diminuarea Capitolului 5001 - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 53. Împotrivă? 141. Abţineri? Nu. Respins. Domnule Simionca! Domnule Simionca!...

Ionuţ Simionca Hai, că o facem scurt de tot asta. Bună seara, stimaţi colegi! Doamnelor şi domnilor senatori, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Noi... la... 3/26, Ministerul Sănătăţii, am pregătit 1300 de amendamente... Din sală : Ne-a fost dor de tine... (Discuţii, râsete în sală.)

Ionuţ Simionca Şi mie de dumneavoastră, domnule. ...dar ţinând cont că... o să vă spun câteva lucruri, că - ştiţi? - ieri, am avut nevoie de 2 minute să termin, vreau să încep cu trei minute şi, probabil, o să terminăm mai repede. Ținând cont că în programul dumneavoastră de guvernare aţi promis 2 500 de ambulanţe, un lucru foarte bun, noi, cei din PMP, am cerut jumătate, cel puţin, să le aduceţi în 2018, adică 1 250. Sunt toate aici. Şi sunt dispus să le susţin pe fiecare, după cum ştiţi. Vreau să vă povestesc despre o întâmplare neplăcută din judeţul Bistriţa-Năsăud unde un primar PSD, domnul Napeu de la Şieu, a decedat din cauză că o ambulanţă nu a ajuns în timp. Condoleanţe familiei! Cred că sunt lucruri utile şi cu toţii ne dorim ca aceste ambulanţe să ajungă la cetăţeni. Am avut o discuţie cu domnul ministru şi o să-l las pe dumnealui să prezinte şi, după aia, o să decidem dacă susţinem sau nu amendamentele. 1 250! 1 250! (Rumoare, discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule ministru.

Ionuţ Simionca Microfonul! În primul rând, aş dori să mulţumesc domnului ministru. N-am reuşit 1 250 de ambulanţe pentru PMP, dar mai ales pentru români, am reuşit 100 de ambulanţe. Vă mulţumesc, domnule ministru. Vă mulţumesc, stimaţi colegi, că m-aţi ascultat şi vă doresc o seară plăcută şi "Sărbători fericite"! Doamne ajută! (Aplauze în sală.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog. Procedură?

Raluca Turcan Vă mulţumesc. Trebuie să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră, că a fost un subterfugiu intervenţia mea pe procedură... (Rumoare, discuţii în sală.) însă cred...însă cred că veţi aprecia ceea ce vreau să spun, şi anume că dintre toţi miniştrii care au avut buget spre dezbatere în Parlament, ministrul sănătăţii este singurul care a putut şi a binevoit să vină şi să ofere măcar câteva cuvinte de consolare şi pentru cei care au depus amendamente... (Rumoare, discuţii, aplauze în sală.) Iar pentru lucrul acesta... vă felicităm! Trebuie să recunosc, sunt miniştri de la care avem aşteptări foarte mari şi care s-au făcut că nu există Parlamentul României şi, din nefericire, începem discuţia cu domnul Tudose. Dacă vor mai fi şi alţii, va fi foarte bine, dar este singurul ministru care a intervenit de la acest microfon şi a prezentat câteva proiecte. Nu ştiu ce veţi face în mandatul dumneavoastră de ministru, o să urmărim cu mare interes angajamentele pe care vi le-aţi luat în faţa Parlamentului, însă, ca parlamentar vechi, cred că intervenţia unui ministru de la tribuna Parlamentului este un angajament de responsabilitate şi vreau să plec cu gândul că ceea ce aţi spus dumneavoastră va fi şi concretizat. Şi, dacă aţi binevoi, să ne mai spuneţi şi despre soarta spitalelor din România şi câteva cuvinte de angajare pe situaţia spitalelor din România, Grupul Partidului Naţional Liberal chiar ar aprecia intervenţia dumneavoastră. Vă mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Domnul ministru să vorbească, nu mă pot opune.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuaţi. Intervenţii la amendamente respinse. Nu mai vreţi nimic? Vă supun în bloc, atunci, amendamentele respinse. Amendamentele respinse. (Discuţii la prezidiu.) Cine este pentru? 54. Împotrivă? 143. Abţineri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Aţi rămas cu mâna sus sau vă abţineţi? Vă supun votului Anexa nr. - 3/26 e asta, da? -, Anexa nr. 3/26, Ministerul Sănătăţii, cu un amendament admis. Cine este pentru? 147. Nu, 157. Împotrivă? 42. Abţineri? Nu sunt. (Rumoare, discuţii în sală.) Anexa nr. 3/26, adoptată. Anexa nr. 3/27, Ministerul Culturii... Patru amendamente admise, 58 respinse. Anexa nr. 5. 20 de minute. Vă rog. Intervenţii? Nu. De la prezidiu : Acolo, la UDMR.

Petru Gabriel Vlase Altcineva? Vă rog. Eva. (Discuţii la prezidiu.)

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Solicităm includerea în sumele alocate pentru anul 2018 a obiectivelor "Lucrări de consolidare-restaurare la Palatul Rhédey din oraşul Sângiorgiu de Pădure, judeţul Mureş". Propunerea pentru 2018 este 417 mii de lei, precum şi "restaurare tavan, integrare cromatică pereţi, castelul Rhédey, Sângiorgiu de Pădure, judeţul Mureş", 450 mii de lei. Acest castel este un monument istoric de interes naţional. Edificiul a fost construit în 1663. Este o clădire deosebită pentru judeţul Mureş şi pentru toată ţara noastră şi cred că trebuie să investim în a păstra în structura pe care o mai are pentru copiii noştri şi pentru generaţiile următoare să se bucure de ea. Domnul Petru Gabriel Vlase: Ce număr era, doamnă? Doamna Eva! Ce număr era? Trei? Trei. Respins. Cine este pentru? 66. Împotrivă? 125. Abţineri? Nu sunt. Una? Una. OK. Respins. Continuăm. Vă rog, domnule Paşcan. Domnul Emil-Marius Paşcan: Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Punctul 5 priveşte proiectul privind "Achiziţia casei părinteşti a actorului Ovidiu Iuliu Moldovan de la Vişinelu şi a atelierului de creaţie al artistului Ion Vlasiu de la Deda, Bistra", amenajarea acestora ca spaţii muzeale şi includerea lor în traseele culturale, suma necesară fiind de 100 de mii de lei. Vreau să vă fac cunoscut că, din păcate, în judeţul Mureş nu avem niciun fel de casă memorială şi aceste două personalităţi depăşesc cu mult, ca importanţă şi prestigiu, graniţele judeţului, dar şi pe cele naţionale. De aceea, vă rog, întrucât nu este o sumă mare şi pentru că acest amendament a fost acceptat şi votat favorabil şi de către Comisia pentru cultură a Camerei Deputaţilor, vă rog din suflet să susţineţi acest amendament. Mulţumesc. Domnul Petru Gabriel Vlase: Pentru? 48. Împotrivă? 141. Abţineri? Nu. Respins. Domnul Emil-Marius Paşcan: Marginal 51. "Proiect de modernizare a Căminului cultural din comuna Daneş, judeţul Mureş, suma necesară 200 de mii de lei". Domnul Petru Gabriel Vlase: Poziţia? Domnul Emil-Marius Paşcan: Poziţia 51. Domnul Petru Gabriel Vlase: 51. Vot pentru? 51. Împotrivă? 138. Abţineri? Nu sunt. Respins. Ministrul culturii e în sală?

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 53 - "Alimentarea cu energie electrică a cetăţii de refugiu din sec. XIV de la Saschiz, judeţul Mureş", suma necesară 439 de mii de lei.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 48... 49. De la prezidiu : 50... (Discuţii, râsete în sală.)

Petru Gabriel Vlase Împotrivă? 139. Abţineri? Respins.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 54. "Realizarea unor busturi pentru personalităţi ale vieţii culturale mureşene, care şi-au lăsat amprenta pe devenirea cultural-spirituală naţională şi amenajarea unei rotonde " Cenaculum" la Târgu-Mureş ". Suma necesară, 1000 de mii de lei, iar aceste busturi îi privesc pe istoricul Vasile Netea, scriitorul Romulus Guga, scriitorul Mihai Sin, actorul Ion Fiscuteanu, actorul Ovidiu Iuliu Moldovan, criticul literar Serafim Duicu şi actorul Romulus Feneş, toţi de talie cel puţin naţională. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 48... 49. Împotrivă? 140. Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Marginal 12. Propun suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/27, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru "Reabilitarea clădirii casei Sergiu Celibidache". Este vorba despre acest obiectiv de investiţii privind conservarea, restaurarea şi protecţia clădirii casei marelui compozitor, dar mai ales dirijor, Sergiu Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural din municipiul Roman, judeţul Neamţ. Administraţia publică locală a făcut eforturi şi a achiziţionat de la moştenitorii marelui dirijor această clădire, a pus la punct studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi are nevoie de un sprijin de 4 161,1 de mii de lei, o sumă care nu ar fi foarte mare şi care ar asigura un obiectiv de importanţă culturală europeană, cunoscut fiind că marele dirijor a dirijat orchestre celebre din Berlin, din Munchen, din Stockholm, un om care, într-adevăr, mereu s-a simţit român şi a dus mai departe acest sentiment şi element cultural puternic pentru România şi recunoscut în întreaga Europă. Cred că nu este un efort mare pentru Ministerul Culturii şi este un obiectiv, mai ales că, nu de curând, am avut Anul UNESCO Sergiu Celibidache, deci, iată, recunoscut şi la nivel mondial. Mi se pare un obiectiv deosebit de important pentru cultura românească, recunoscut deja pe mapamond. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 48..."728!"( Discuţii la prezidiu.) 62. Împotrivă? 130. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog.

Bogdan-Ionel Rodeanu Domnilor preşedinţi de şedinţă, marginal 17. Prin anii 60 când, odată cu finalizarea lucrărilor pentru Combinatul Siderurgic Galaţi, în municipiul Galaţi, se ridicau şi actualele cartiere mari, pe atunci cartiere muncitoreşti, s-a făcut o descoperire. O descoperire care a speriat la momentul respectiv, atât istoricii, cât şi specialiştii: s-a descoperit într-unul dintre aceste şantiere un mare cavou, un cavou roman al unui general, o lucrare atât de impresionantă încât, la momentul respectiv, s-a decis sigilarea acestui monument. Până în prezent, cavoul roman este acoperit cu un mare planşeu de beton, este sigilat, iar în jurul lui s-a construit o comunitate. Sunt blocuri şi în momentul de faţă, acea platformă este folosită drept parcare şi o platformă utilizată de serviciul de salubritate. La insistenţele societăţii civile şi a unor ONG-uri, anul acesta autorităţile locale au demarat spargerea acelei platforme pentru a demara primele lucrări care pot scoate la iveală acest monument unic în România. Ceea ce solicit prin acest amendament nu este o sumă mare, este o sumă esenţială pentru finanţarea proiectului de punere în valoare a monumentului şi un prim pas în ceea ce înseamnă introducerea acestui reper în circuitul cultural românesc şi, într-adevăr, să demonstrăm că avem o istorie, o istorie care a modificat, care a creat ceea ce suntem astăzi. Suma este de 500 de mii de lei şi este necesară pentru studiul istoric şi al etapelor I şi II în ceea ce priveşte studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Aţi susţinut mai multe, domnule Rodeanu, sau doar unul? Unul, da? Pentru? 54 şi, cu mine, 55. Împotrivă? 137 Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnule Roman, amendament? A! O abţinere. Şi domnul Codreanu. Trei abţineri.

Constantin Codreanu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Marginal 55. Nu mai este vorba de data aceasta de un amendament care să vină în sprijinul românilor din străinătate, din afara graniţelor ţării, dar, în egală măsură, este un amendament care vizează tot ceea ce înseamnă modul în care ne comportăm noi ca stat. Vorbesc despre situaţia unui monument care face parte din... începând cu 1989, din lista monumentelor istorice din România. Este vorba despre monumentul care a fost ridicat pentru a-l onora pe cel care a fost Emanuil Gojdu şi propun, astfel, suplimentarea bugetului cu suma de 100 de mii de lei pentru salvarea, restaurarea şi reinstalarea în municipiul Oradea a statuii lui Emanuel Gojdu.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 49. Împotrivă? 141. Abţineri? Nu sunt. Respins. Mai susţineţi? Nu. Vă supun votului amendamentele respinse. Amendamentele respinse. Cine este pentru? 49. Împotrivă? 142. Abţineri? Nu. Vă supun votului Anexa nr. 3/27, împreună cu amendamentele admise. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 49. Abţineri? Nu. Anexa nr. 3/27 a fost adoptată. Anexa nr. 3/28... ... ministru. Vă rog, domnule ministru. (Discuţii la prezidiu.) Se poate?

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Am solicitat cuvântul pentru a adresa un mesaj ministrului culturii, domnul Romaşcanu. A fost un ministru deschis pentru ceea ce înseamnă anul...

Florin-Claudiu Roman A fost, este şi cred că va fi un ministru deschis pentru ceea ce înseamnă Anul Centenarului şi chiar dacă Domnia Sa face parte dintr-un Guvern PSD, eu personal vreau să-i mulţumesc, în numele locuitorilor judeţului Alba, pentru modul în care a înţeles să comunice şi cu reprezentanţii opoziţiei. Mulţumesc şi mult succes! (Aplauze în sală.)

Petru Gabriel Vlase Vine Crăciunul! 3/28, Ministerul Comunicaţiilor. Cinci minute. Nu sunt amendamente... Da. Nu există amendamente nici respinse, nici admise, niciun fel. Dacă vreaţi intervenţii...

Petru Gabriel Vlase La ora 21.00, domnule lider. E 20.43. Mai am. (Discuţii la prezidiu.) Intervenţii la Ministerul Comunicaţiilor, dacă sunt... Nu sunt. (Discuţii la prezidiu.) Vot pentru Anexa nr. 3/28. Vot pentru Anexa nr. 3/28. 143. Împotrivă? 50. Abţineri? Nu sunt. Admis. Adoptată. Anexa nr. 3/29, Ministerul Public. Un amendament admis, unul respins. 6 minute. Vă rog, dacă iniţiatorul de la... respins vrea să susţină. Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/29, cu amendamentul admis. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 50. Abţineri? Nu. Adoptată. 3/30, Agenţia Naţională de Integritate. Nu există amendamente admise, un amendament respins. 6 minute. Dacă cineva vrea să susţină. Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/30, Agenţia Naţională de Integritate. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 50. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Serviciul Român de Informaţii. Fără amendamente. 5 minute. Intervenţii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/31. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 50. Abţineri? Nu. Adoptată. Serviciul de Informaţii Externe. Nu există amendamente admise sau respinse. 5 minute. Intervenţii?Nu sunt. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/32, Serviciul de Informaţii Externe. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 50. Abţineri? Nu. Adoptată. 3/33, Serviciul de Protecţie şi Pază. Nu sunt amendamente. 5 minute. Intervenţii? Vă rog. Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/33. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 50. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. 3/34, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Nu sunt amendamente. 5 minute timp de dezbatere. Vă rog. Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/34. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 50. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Stimaţi colegi, vreau să vă propun, ţinând cont că avem programul aprobat până la ora 21, întrucât următoarea anexă este Ministerul Economiei, care este o chestiune mai serioasă, să întrerupem... să oprim şedinţa acum, să începem mâine cu Ministerul Economiei, în prezenţa domnului ministru. Dacă sunteţi de acord. Vot. 400...100... 194. Mulţumesc tuturor. O seară frumoasă! Şedinţa s-a încheiat la ora 20.45.