21 noiembrie 2017 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (PL-x 152/2017/3.10.2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 20. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb; în procedură de urgenţă. Comisii? Domnul Dunava, Comisia juridică.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică externă au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat legea. Legea a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au reexaminat dispoziţiile şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor să admită solicitarea formulată de Preşedintele României în cererea de reexaminare şi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017, în forma adoptată de Senat, cu amendamentul admis, redat în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Dobrovie.

Matei-Adrian Dobrovie Mulţumesc, domnule preşedinte, Apreciem acest proiect de lege, şi anume faptul că Preşedintele României a solicitat reexaminarea. Pentru că nu era stabilit clar raportul dintre agentul guvernamental şi ministrul de externe, nu exista o legătură directă între agent şi ministrul de externe, deşi politica externă a României aparţine Ministerului de Externe. Preşedintele a afirmat că deşi trecerea Agentului în directa coordonare a ministrului delegat pare o soluţie de la sine înţeleasă, totuşi modul actual de reglementare poate conduce la disfuncţionalităţi. De aceea, mă bucur foarte mult că amendamentul meu a fost acceptat în Comisia pentru politică externă, şi anume am propus "ca Agentul guvernamental care are rang de subsecretar de stat în MAE şi este numit şi eliberat din funcţie prin decizia prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat pentru afaceri europene, cu avizul ministrului afacerilor externe". Deci am introdus această prevedere - "cu avizul ministrului afacerilor externe" - pentru clarificarea relaţiei dintre agentul guvernamental şi ministrul de externe. Vă mulţumesc. Susţinem acest proiect.

Petru Gabriel Vlase Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Ordonanţa există, e în vigoare; e o procedură, ca să zic aşa, consacrată, chiar dacă pentru mine este o instituţie foarte interesantă. Într-adevăr, din moment ce reprezintă România în relaţiile externe, e justificată prezenţa acestei persoane la Ministerul de Externe. E corect ca propunerea de numire şi de eliberare din funcţie să fie în subordine guvernamentală. Oricum este o propunere mai bună decât varianta iniţială. Dar acest agent reprezintă România, inclusiv în faţa instanţelor europene. Deci o persoană care e direct subordonată ministrului delegat pentru problemele europene, care este subsecretar de stat în Ministerul de Externe, în problemele de justiţie, va reprezenta România, şi n-are nicio legătură cu Ministerul Justiţiei. Este o soluţie foarte interesantă, poate este şi bună. Eu, unul, ca jurist, mă îndoiesc că e cea mai bună soluţie. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Stimate domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, Grupul nostru parlamentar va vota în favoarea acestei propuneri. N-am să discut aici atribuţiile agentului guvernamental, care nu se referă la chestiuni de justiţie, ci reprezintă România la Curtea Europeană de Justiţie, în varii sau pe varii speţe. Problema este, după părerea mea, de altă natură. Cred că, la modul general, ar trebui să luăm decizii pe termen lung şi să oprim, să stopăm aceste schimbări instituţionale de la o legislatură la alta, de la un Guvern la altul. Întrebarea de principiu, care se pune, este, într-adevăr, care este locul cel mai potrivit şi pentru acest Agent guvernamental? Părerea mea este că locul lui trebuie să fie la Ministerul Afacerilor Externe, pentru că este un minister care în orice structură guvernamentală nu-şi schimbă poziţia şi nici subordonarea. Chestiunile legate de afacerile europene, în decursul anilor, au avut o reprezentare instituţională diferită, vor putea avea şi în viitor. Subordonarea poate să nu existe, poate să existe la ministrul de externe, poate să fie în subordinea prim-ministrului, cum este în alte ţări. Deci cred că, de principiu, trebuie să hotărâm - nu vreau să spun definitiv, dar pentru o perioadă de lungă durată - unde lăsăm această instituţie şi să nu mai umblăm la ea, repet, la fiecare schimbare de guvern. Şi asta e valabil pentru toate instituţiile din ţara asta. Vă mai dau un exemplu, care a făcut întotdeauna obiectul unor discuţii, aici, în Parlament, şi anume cadastrul. La fiecare schimbare de ministru, am plimbat cadastrul de la un minister la altul, de la o schimbare de guvern la alta. E foarte rău, şi această instabilitate instituţională nu poate să fie decât contraproductivă în actul de administrare. Repet, vom vota cu inima îndoită pentru această iniţiativă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu sunt. La articole? Doamna Trăilă.

Cristina Trăilă Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, Şi Partidul Naţional Liberal va vota pentru acest proiect de lege. De altfel, cererea Preşedintelui României este una întemeiată, în sensul în care această inadvertenţă instituţională, în ceea ce priveşte subordonarea Agentului guvernamental, pe de o parte, faţă de Ministerul Afacerilor Europene şi, pe de altă parte, faţă de Ministerul de Externe trebuia clarificată. Prin urmare, subordonarea trebuie să fie una clară, în favoarea Ministerului de Externe. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mai sunt intervenţii?