16 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant (PL-x 488/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16... Deci vorbim de 16, mutat de pe poziţia 32. 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant; procedură de urgenţă. Comisiile? Domnul Solomon Adrian.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei Uniunii Europene 2015/1794 a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 octombrie 2015 de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE şi 2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 98/59/CE şi 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte navigatorii, urmărind eliminarea unor prevederi din legislaţia internă care exclud anumite categorii de navigatori din domeniul de aplicare. Comisiile au dezbătut în şedinţe separate. Comisia pentru muncă - în 15 ianuarie 2018, Comisia pentru transporturi - în 24 aprilie 2018. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant, în forma prezentată de Senat. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Nu. Fără amendamente. Legea merge la votul final.