7 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie (PL-x 432/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Domnul... Comisia? Comisia pentru administraţie. Vă rog.

Mariana-Venera Popescu Domnule preşedinte, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului prezintă raportul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare pe fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, transmis cu adresa PL-x 432 din 10 octombrie 2016, înregistrat cu nr. 4c-6/440 din 10 octombrie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 4 octombrie 2016. Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât avizarea favorabilă a proiectul de lege. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin preluarea activităţii în domeniul formării profesionale în administraţia publică şi al perfecţionării profesionale a funcţionarilor publici de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi de la Centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală. Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 februarie 2017. La lucrările comisiei au luat parte 24 de deputaţi, din totalul de 25 de membri ai comisiei. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, cu amendamentele admise, prezentate în anexă, care face parte integrantă din prezentul raport. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Dobre. Doamna Oprescu, v-a dat prioritate domnul Dobre.

Simona Bucura-Oprescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Onorată asistenţă, Stimaţi colegi, Administraţia este forma prin care se realizează funcţia executivă a statului. Administraţia este, după unii specialişti, armata în civil a fiecărui stat. Atunci când vorbim de serviciul public, pentru a obţine performanţă, atât în serviciul public, la nivelul administraţiei publice locale, dar şi la nivelul administraţiei centrale, este nevoie de formare într-un cadru clar, coerent, accesibil, astfel încât, atât aleşii locali, înalţii funcţionari publici, funcţionarii publici, personalul contractual, persoanele alese sau numite în funcţii de demnitate publică, să beneficieze de şcoala de administraţie. Prin formare şi cunoaştere, problemele cu care se confruntă actualmente administraţia din România pot fi diminuate. Există ţări europene - şi m-aş opri la Franţa - în care École Naţionale de d'Administration reprezintă una dintre cele mai respectate forme de învăţământ pentru administraţie. Prin înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, Ministerul Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene răspunde nevoii de formare şi perfecţionare profesională pe care administraţia românească o are. Grupul PSD susţine Proiectul de Lege 432/2016 şi vom vota în favoarea adoptării lui. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Doamnelor şi domnilor, De la bun început vreau să vă spun că Grupul Partidului Naţional Liberal va vota acest Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei, prin care se reînfiinţează Institutul Naţional al Administraţiei, o instituţie atât de utilă administraţiei noastre publice. Ceea ce n-o să înţeleg însă - mă rog, îmi lipseşte colegul care mă tot critică - un ministru al PSD a înfiinţat acest institut, un alt ministru al PSD l-a desfiinţat, fără nicio motivaţie, şi astăzi PSD-ul este de acord cu Ordonanţa Guvernului Cioloş. Ceea ce este, însă, important, e că aprobăm şi recreăm această instituţie. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Sigur, în lipsa acestui Institut Naţional de Administraţie, au apărut o serie de organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale care au organizat cursuri de pregătire a funcţionarilor, au ajuns să dea calificări etc. Această calitate a lor, în schimb, este discutabilă. Ceea ce vreau să vă spun, însă, este că, fiind prefect al judeţului Mureş, în perioada 2009-2012, am urmat cursurile pentru înalt funcţionar public în cadrul anteriorului Institut Naţional de Administraţie şi, credeţi-mă, dincolo de orice speculaţii sau interpretări politice, în raport cu existenţa institutului, problema sa era internă. Apropo de desfiinţare. Am spus-o la vremea respectivă, am sesizat la nivelul Guvernului, ca prefect în funcţie, rupeam maşina, fugeam la Bucureşti să urmez cursurile, iar acolo calitatea formatorilor, a trainerilor era absolut jenantă şi discutabilă. Imaginaţi-vă un prefect, la câte probleme are în judeţ, să meargă la Bucureşti şi să-l pună, cel care efectuează trainerul pe resurse umane, să joace roluri. Un prefect era angajatorul, celălalt era angajatul şi făceau discuţii despre cum să solicite o zi liberă sau, în construcţii, cu hârtie de pe flipchart, cine, ce grup construieşte un flipchart să ajungă mai repede la tavan. Deci era absolut revoltător. Sigur, existau şi oameni de calitate, buni profesionişti care pregăteau în acest domeniu, cu maximă responsabilitate şi profesionalism, dar şi multe persoane cu o calitate profesională îndoielnică. Eu cred că ar trebui să fim preocupaţi ca cei care vor ajunge să coordoneze, să facă parte din acest institut, de data aceasta să fie cu adevărat profesionişti, fiindcă altminteri nici măcar nu mai contează ce imixtiuni sau ce coordonare politică are loc, el se autodesfiinţează, se autodizolvă tocmai prin lipsa de specialişti şi acest lucru trebuie evitat, fiindcă nu putem să asistăm din nou doar la un formalism atunci când pregătim demnitari, când pregătim funcţionari, când râvnim la un statut cât se poate de respectabil al acestor oameni. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Iată ce-i viaţa! Nu credeam în urmă cu un an de zile că voi găsi o ordonanţă de Guvern promovată de domnul Cioloş, pe care s-o susţin. Dar Ordonanţa nr. 23 este bună! Este bună, că-i bună, nu pentru că este susţinută acum şi de Guvernul Grindeanu. E vorba de reînfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, o instituţie care a dat roade în anii din urmă, desfiinţată, şi prerogativele ei au fost luate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, unde numai administraţie nu s-a făcut. Vreau să vă spun că au apărut în România, ca o afacere, ca şi universităţile de după '90, tot felul de societăţi care trimit la consilii judeţene, la primării, adrese prin care spun că fac instruirea funcţionarilor publici. Neapărat vara la mare, neapărat iarna la munte! Şi scrie, într-o paranteză, că oricine poate veni cu soţia, prietena, soacra şi aşa mai departe. Rog ca cei care... de la Ministerul Dezvoltării... vor răspunde de cei care vor fi încadraţi la Institutul Naţional să aibă în vedere ca toţi cei care au predat în timp la Ştefan Gheorghiu să fie preluaţi în mod obiectiv, în mod legic şi să fie promovaţi, pentru că, dacă vă uitaţi cine predă la astfel de agenţii, la instituţii de acest gen, o să vă cruciţi. Sunt oameni de dinaintea lui Burebista acolo, oameni care bineînţeles nu mai au ce căuta în astfel de instituţii! Vreau să vă spun că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a fost un fel de inchiziţie pentru consiliile judeţene, pentru primării, în sensul că un aviz, un document ţi-l dă după şase-opt luni de zile. Cei care au lucrat în administraţia publică locală salută această ordonanţă şi noi, Grupul PMP, o susţinem. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Sigur că Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota în favoarea adoptării proiectului de lege. Salutăm faptul că s-a recunoscut o eroare din trecut, desfiinţarea institutului şi, sub îndrumarea domnului viceprim-ministru Vasile Dâncu, colegii de la Ministerul Dezvoltării au venit cu această iniţiativă absolut necesară. Credem că profesionalizarea este importantă, însă, pe de altă parte, n-am răspuns încă unei probleme de fond. Problema de fond este: ce fel de administraţie ne dorim? S-a invocat aici modelul francez, al unui stat ultracentralizat, a unei administraţii ultracentralizate care, de regulă, este lentă, ineficientă şi predispusă la corupţie. Din fericire, în Europa mai există şi alte modele, pe care le cunoaştem la fel de bine şi care sunt mult mai eficiente, pentru că aplică subsidiaritatea, descentralizarea, iar chestiunea pe care ne-am pus-o în România şi pe care se pare că am uitat-o ar trebui să revină în actualitate, şi anume, chestiunea regionalizării, în contextul unei modificări a Constituţiei. Acesta este fondul problemei şi pentru această discuţie trebuie să luăm o decizie. Sigur că, după aceea, sau pentru o administraţie eficientă, indiferent de model, e nevoie de funcţionari bine pregătiţi, pe care acest institut sunt convins că îi va pune la dispoziţie administraţiei româneşti în anii ce urmează. Închei, spunând încă o dată, Grupul nostru parlamentar va vota în favoarea proiectului de lege. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Vă rog, domnule Seres.

Dénes Seres Stimaţi colegi, Domnule preşedinte, Şi Grupul parlamentar al UDMR sprijină această ordonanţă de urgenţă, având în vedere că, complexitatea activităţii din administraţia publică în ultimul timp a devenit destul de apăsătoare şi cu cât specialiştii din administraţie sunt mai bine pregătiţi, cu atât serviciile acordate populaţiei sunt de calitate. Sigur că ar trebui să avem în vedere şi calitatea lectorilor, să răspundă cerinţelor celor care sunt pregătiţi la acest institut. Deci grupul nostru parlamentar votează această iniţiativă şi suntem convinşi că îşi va îndeplini rolul de serviciu public, în serviciul populaţiei, până la urmă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Încă de la început n-am să fac notă discordantă faţă de propunerea Grupului PNL, dar, ca om de şcoală, vin şi încep cu zicerea lui Ghica: "Şcoală, dragă, în tine mi-e nădejdea". Unde mai este şcoala de administraţie publică, în condiţiile acestea? Licenţă, master, doctorat, postdoctorat? Studenţii nu mai vin la administraţie publică, fiindcă sistemul celălalt confiscă şi educaţia, iar la noi, pentru promovarea unui lector, întrebaţi-i pe cei care încearcă să obţină un astfel de statut, ce condiţii trebuie să îndeplinească, şi de articole ISI, dar şi de cercetare, şi de directori de granturi şi, în felul acesta, la vremuri noi, tot noi. În condiţiile în care institutul devine o structură care se dovedeşte a fi total independentă, păi, normal... probabil că de aici o să urmeze şi sistemul de abonament continuu. Ce s-a înţeles greşit? Ministerul Finanţelor avea bani pentru formare profesională, nu pentru a forma profesional, iar banii care erau daţi pe fonduri europene ar fi trebuit să fie daţi oamenilor care să vină în şcolile existente. Încă o dată: licenţă, master, doctorat şi postdoctorat. Ce se mai întâmplă cu învăţământul în cazul acesta? Probabil că şi noi trebuie să facem un institut special pentru angajări de alt gen, pentru că şcoala este anulată printr-o astfel de formulă. Dar, dacă luările de cuvânt de până acum sunt foarte serioase, şi eu le consider foarte serioase, hai să încercăm să mutăm grila de evaluare a cadrelor didactice şi acolo, şi atunci ar fi un fel de compromis.

Petru Gabriel Vlase Domnul Dan Barna.

Ilie Dan Barna Pare că se conturează o unanimitate, ceea ce, dat fiind domeniul educaţiei, zic că este un lucru foarte bun. Miza, însă, pe care o are actualul Guvern este aceea de a reuşi - şi, sincer, îi doresc asta - de a reuşi să nu transforme şi acest nou Institut de Administraţie într-o formă fără fond. Educaţia este importantă. Educaţia primară, la nivel de universitate, trebuie îmbunătăţită, sunt de acord cu antevorbitorul meu. Dar, în egală măsură, educaţia continuă, aceea care face ca funcţionarii să aibă nevoie la doi, trei ani de o actualizare şi de o aşezare în rând cu valorile europene este, sigur, un lucru foarte bun. De aceea, Uniunea Salvaţi România va vota şi ea această lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna deputat Mînzatu. Am greşit numele?

Roxana Mînzatu Domnilor colegi, Sunt unul dintre absolvenţii Institutului Naţional de Administraţie, în 2009 şi, contrar celor afirmate de unul dintre antevorbitorii mei, să ştiţi că acel program de formare pe care l-am realizat atunci, potrivit înalţilor funcţionari publici, a fost chiar de o calitate superioară şi să ştiţi că pentru funcţionarii publici este foarte important nu numai să înveţe cunoştinţe tehnice, nu numai conţinuturi, dar şi comportamente, aptitudini şi abilităţi. Aşa încât, exemplul pe care l-aţi dat, referitor la cursul de resurse umane, cred că a fost chiar o tipologie de învăţare experienţială - aşa se numeşte în training - care trebuie folosită şi atunci când formăm funcţionarii publici. Pentru că prin interacţiunea cetăţeanului cu funcţionarul public este foarte important nu doar ca acest funcţionar să fie competent, ci şi modul în care el ştie să relaţioneze şi, în performanţa unei instituţii publice, liderii acelei instituţii publice trebuie să ştie să gestioneze echipe, să ştie să lucreze cu subordonaţii lor şi să ştie să obţină performanţă şi rezultate de la ei, pentru că baze de date legislative şi alte suporturi care să ne asigure informaţie există şi în mediul online şi există, cu siguranţă, pentru toată lumea. Vreau să spun că acest institut este foarte important pentru un domeniu sensibil de care m-am ocupat, este vorba de cel al achiziţiilor publice, şi anume, formarea funcţionarilor care lucrează în acest domeniu, în instituţiile publice, este extrem de importantă. Am susţinut în calitate de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Achiziţii Publice că e important să oprim cursurile de buzunar, cursurile de câteva zile, realizate de diverse societăţi comerciale, organizaţii mai mult sau mai puţin pregătite să formeze funcţionari într-un domeniu atât de sensibil, am susţinut profesionalizarea funcţionarilor în ceea ce înseamnă achiziţii publice, profesionalizarea curriculei şi atunci, Institutul Naţional de Administraţie, reînfiinţat, este cu adevărat un cadru şi locul în care să fixăm programe de formare profesională de calitate, pentru a forma funcţionari publici în zona de achiziţii publice, capabili să facă faţă în momentul în care se pun faţă în faţă cu avocaţi şi jurişti ai unor case de avocatură renumite care vin şi contestă licitaţii şi care vin, cu siguranţă, cu pregătire superioară. Aşa încât, iată un argument în plus pentru a vota în favoarea acestui proiect. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Ne-aţi convins! Şi domnul Movilă. Al treilea vorbitor din partea Grupului PMP. Vă rog să notificaţi chestiunea aceasta.

Petru Movilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Întotdeauna am apreciat calităţile dumneavoastră social-democrate.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, la subiect, domnule deputat!

Petru Movilă Exact la subiect. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sigur Institutul Naţional de Administraţie are prevederi clare privind responsabilitatea cursurilor şi pentru cei pe care îi pregăteşte acolo..., înalţi funcţionari publici, pentru funcţii bine precizate în lege. Institutul Naţional de Administraţie nu trebuie să se substituie, nu trebuie să înlocuiască universităţile de profil sau alte forme de învăţământ, pe această temă. Institutul Naţional de Administraţie vine să completeze o etapă de pregătire a celor care vor accede în funcţiile precizate de lege, cum spuneam, prefecţi, subprefecţi, secretari generali de ministere, şi nu mai enumăr. De aceea, fără a spune alte lucruri, este necesar acest Institut Naţional de Administraţie. Este necesar să fie finanţat corect şi să aibă atribuţii clare, cum spuneam, să nu se suprapună, şi să-şi facă treaba, pentru că, după cursurile acestui institut sau după absolvirea cursurilor, foarte mulţi absolvenţi au avut şi au în continuare funcţie de răspundere în statul român, îşi fac treaba aşa cum se cuvine... şi propun să trecem la vot. Partidul Mişcarea Populară susţine acest proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim. Am încheiat dezbaterile generale. Iniţiativa rămâne la votul final, nefiind amendamente. Stimaţi colegi, Vreau două lucruri să vă rog, să vă anunţ, să încercăm să găsim o soluţie organizatorică, să nu mai avem discuţii. S-au ridicat două probleme în timpul şedinţei. Un coleg deputat mi-a spus că ar trebui să vă introduceţi cartelele în aparate. Eu cred că, este chestiune de.... Normal este, când intraţi în sală, să vă puneţi cartelele în aparat, nu trebuie să vă spun eu tot timpul. Şi un alt coleg m-a întrebat care este prioritatea înscrierii la cuvânt şi cum se face această chestiune. Întrucât nu avem o prevedere regulamentară scrisă şi este cam la latitudinea preşedintelui de şedinţă să stabilească acest lucru, vă rog să vă folosiţi aparatele funcţionale care le aveţi în faţă, cine conduce şedinţa vede exact şi mergem pe ordinea înscrierii. Am făcut o excepţie, i-am dat cuvântul domnului Dobre, fiind un senior al Parlamentului şi un lider de grup, dânsul a cedat cuvântul doamnei Oprescu, îmi asum această greşeală, dar, începând din momentul acesta, haideţi să încercăm să facem regula aceasta! Domnul Pambuccian spune să apăsăm pe butonul "speak". Mulţumesc pentru atenţie. Continuăm.