13 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (PL-x 427/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Comisia pentru buget. Domnul Nosa.

Iuliu Nosa Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 octombrie 2016. El are avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor, al Comisiei pentru politică economică şi al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege propune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, astfel încât fiecare persoană fizică, client al unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ să beneficieze de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare, încheiat cu banca respectivă. În urma reexaminării proiectului de lege, deputaţii prezenţi la şedinţă au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. La articole? Nu. Vot final.