13 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş (PL-x 481/2014). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 20. Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş. Comisii? Domnul Iancu.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Este reexaminare. Comisiile au fost sesizate, respectiv Comisia pentru politică economică şi Comisia pentru industrii şi servicii. Senatul a adoptat acest proiect. În prima etapă Ministerul Transporturilor l-a susţinut, după care, prin adresa din 8 decembrie 2014, nu a mai susţinut adoptarea iniţiativei legislative. De asemenea, Guvernul, prin adresa din 3 februarie 2017, nu susţine adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege îşi propunea să transfere, cu titlu gratuit, un pachet integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia"- S.A., din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea privată a judeţului Timiş. În analiza lor, comisiile au avut în vedere prevederile legale şi constituţionale şi au propus respingerea proiectului. În urma dezbaterilor în plen, plenul a hotărât să retrimită celor două comisii, pentru o nouă dezbatere în fond, proiectul de lege, iar în urma dezbaterilor, în reexaminare, membrii comisiilor propun, cu majoritate de voturi, menţinerea raportului iniţial, respectiv respingerea proiectului de lege, deoarece prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 574 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 889 din 8 decembrie se precizează în mod expres că sunt obligatorii pentru orice subiect de drept de pe teritoriul României, orice lege specială prin care s-ar realiza un transfer, cu titlu gratuit, al unor acţiuni din proprietatea statului în proprietatea privată a unor unităţi administrativ-teritoriale este neconstituţională, prin raportare la art. 44. În consecinţă, vă supunem respingerea proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnule Ciuhodaru, vorbiţi la aeroportul de la Timişoara, dumneavoastră? Vă rog.

Tudor Ciuhodaru Eu sunt convins că acest proiect de lege a fost plin de bune intenţii, dar, într-adevăr, există acea decizie a Curţii Constituţionale care prevede foarte clar că este încălcat art. 44 din Constituţia României, în care acele acţiuni nu pot trece din proprietatea statului gratuit în proprietatea unei entităţi private. Bunele intenţii rămân bune intenţii şi sunt convins că se va găsi o altă formulă pentru ca aeroportul de la Timişoara să se dezvolte în continuare, şi acest transfer de acţiuni să fie posibil. Dar, la ora actuală, pe lege, pe Constituţie, dacă nu aş fi intervenit pentru aeroportul de la Timişoara, aş fi intrat pe procedură, pentru că lucrurile trebuie clarificate. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt.