28 martie 2017 – Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea articolului 63 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată (Pl-x 279/2016). ( retrimisă comisiei )

Petru Gabriel Vlase 28. Propunerea legislativă pentru completarea art. 63 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată. Comisia? Vă rog.

Ilie Toma Raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 63 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată. În conformitate cu dispoziţiile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere pe fond. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din iunie 2016. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unui nou alineat, alin. (6), ce vizează stabilirea unor condiţii referitoare la oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor pe trotuar. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor trei comisii sesizate în fond au examinat iniţiativa legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au dezbătut propunerea legislativă în septembrie 2016. Membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat propunerea legislativă în septembrie 2016. Membrii Comisiei juridice au examinat propunerea legislativă în şedinţa din septembrie 2016. În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 63 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată, din următoarele considerente: cadrul legal general privind oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor este stabilit de prevederile art. 63 - 65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Apreciem că există cadrul legal necesar pentru reglementarea cazurilor şi condiţiilor în care se efectuează oprirea, staţionarea sau parcarea, eficienţa juridică a normelor de conduită fiind asigurată prin sancţionarea conducătorilor de vehicule care nu le respectă. De asemenea, propunerea legislativă în discuţie restrânge cadrul de reglementare a condiţiilor în care pot fi permise oprirea şi staţionarea vehiculelor, fiind eliminată situaţia în care pe trotuar lipseşte marcajul. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan, dezbateri.

Emil-Marius Paşcan Domnule preşedinte de şedinţă, Distinşi colegi, Iată un proiect legislativ foarte bun, dar care este absolut inaplicabil. La noi, în România, este permisă astăzi - şi nu doar la noi - parcarea parţială sau totală pe trotuar. Dacă noi am accepta acest normativ, prin care distanţa dintre autovehicul şi clădirea, practic, învecinată să fie de doi metri, respectiv să fie locul care rămâne liber pe trotuar, ar însemna pur şi simplu să nu mai permitem parcarea pe trotuar, fiindcă, dacă aici, în Capitală, există posibilitatea unor trotuare mult mai largi, în toată ţara doi metri de trotuar deja este foarte mult. De aceea, ar fi ideal să putem să acceptăm acest proiect legislativ, dar este inaplicabil în situaţia actuală din România. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnule Drulă, vreţi să vorbiţi? Vă rog.

Cătălin Drulă Stimaţi colegi, În Codul rutier este prevăzut că trotuarele sunt destinate pietonilor. În mod eronat se consideră că se pot parca în prezent maşini pe trotuar. Acest lucru se poate face doar cu permisiune explicită, atunci când sunt marcaje sau sunt montate indicatoare care permit parcarea pe trotuar. Deci, în mod implicit, este interzisă parcarea. Pe de altă parte, în legea actuală, aceste marcaje sau aceste indicatoare se pot amplasa doar atunci când prin acele marcaje se lasă un metru pentru pietoni. Un metru este mult prea puţin şi vă spun un caz la care ar trebui să medităm cu toţii, cel al persoanelor cu handicap care merg în cărucioare cu rotile. Două astfel de cărucioare nu încap în paralel într-un metru, iar normativele prevăd... normativele în vigoare şi în România prevăd minimum 1,8 m pentru această lăţime liberă. Din aceste considerente şi pentru a reflecta şi a pune în acord această prevedere cu Codul rutier existent, vă solicit retrimiterea la comisie, cu un termen de două săptămâni, astfel încât forma care rezultă să fie în acord şi cu Codul rutier, şi cu normativele privind persoanele cu handicap. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Domnul Bacalbaşa. Mă iertaţi!

Ioan Munteanu Retrimitere la comisie!

Petru Gabriel Vlase Mai am intervenţii, domnule vicelider!

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa N-aş fi intervenit într-un domeniu care nu-mi aparţine, dacă acum două zile, în Bucureşti, vizavi de Parcul Tineretului, n-aş fi asistat la un fapt care mi s-a părut o sfidare a cetăţeanului, şi anume, pe un trotuar larg care, în condiţiile parcării pe trotuar, permitea cei doi metri, nu s-ar fi pus la toţi locuitorii blocurilor, vizavi de Parcul Tineretului, amenzi pentru sute de oameni. Nu ştiu ce sector este, mi s-a părut o bătaie de joc. Şi uite de ce. Antevorbitorul meu a vorbit despre "implicit" şi "explicit". Eu am să vorbesc despre Dreptul roman, al cărui principiu fundamental este că nimeni nu poate fi obligat să facă ceea ce nu poate. La ora actuală nu poţi parca, în lipsa spaţiilor de parcare. Ce trebuie să legiferăm şi să stimulăm, sunt facilităţi pentru cei care fac parcări etajate. În oraşe, cel puţin în oraşul Galaţi, sper că am convins autorităţile, soluţia unică sunt parcările etajate, care în Bucureşti există şi se pare că nu sunt foarte costisitoare. În rest, sper că sesizarea mea privind ceea ce numesc eu o porcărie făcută locuitorilor din zona Parcul Tineretului Bucureşti va fi reglementată. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim, domnule deputat. Vot final.

Cătălin Drulă Nu, nu! Retrimitere!

Petru Gabriel Vlase Aţi propus? Mă scuzaţi! Vot. Unanimitate. Retrimitere două săptămâni, da? Mulţumesc.