21 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 172/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia pentru agricultură.

Ioan Terea Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. În şedinţa din 20 iunie 2017, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la cele două comisii sesizate în fond în vederea examinării şi întocmirii unui raport comun înlocuitor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea prevenirii introducerii virusului pestei porcine africane în ţara noastră şi, totodată, pentru combaterea riscurilor la adresa securităţii şi siguranţei alimentelor. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1, şi amendamentele respinse, redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Giugea.

Nicolae Giugea Partidul Naţional Liberal susţine acest proiect de lege, îl vom vota. Trebuie să fim foarte atenţi cu ce se întâmplă în ţară. Au fost destule momente când am fost depăşiţi de situaţie. Dacă acum câţiva ani puteam să facem export, fără niciun fel de probleme, de bovine şi ovine, fiindcă eram cu totul protejaţi de boala limbii albastre, în momentul de faţă, prin neatenţia instituţiilor abilitate, am reuşit să ne pricopsim şi cu această boală la animale. Aşa că trebuie să fim foarte, foarte atenţi la ce se întâmplă în jurul nostru şi să ne protejăm în continuare ceea ce mai avem. Vom susţine acest proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da. Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Şi Partidul Mişcarea Populară susţine acest proiect de lege prin care Ordonanţa de Guvern nr. 20/2017 prinde viaţă. Dar intervenţia mea are şi un alt rol. Acela de a vă semnala că ieri s-a produs un lucru cât se poate de ciudat, aici. N-au fost prezenţi colegii noştri de la PSD în sală şi nici nu ştiu ce au pierdut, prin plecarea Domniilor Lor pe hol. Aş vrea ca strategii PSD-ului să fie atenţi la ceea ce avertiza Herbert Marcuse în "Filozofia Şcolii de la Frankfurt" - aceea că cei care pleacă dintr-o grupare politică suferă un proces de înstrăinare, de alienare. Alienare nu mintală, ci alienare în sensul de înstrăinare. Ce aflu eu? Că cel care a citit Moţiunea de cenzură, ieri, o moţiune bine scrisă, cu un conţinut bogat, dar prost prezentată, nu este nimeni altul decât preşedintele Tineretului Social Democrat din Gorj, pe când domnul Ponta era preşedintele Tineretului Social Democrat din România. Acum, ce înseamnă? Că PSD-ul creează o pepinieră de devoratori? (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Aş fi intervenit, domnule preşedinte, şi pe procedură. Unii trebuie să se refere strict la proiectul de lege. Dar, până una-alta, de ce a fost dată această ordonanţă? În luna martie era riscul de pestă porcină africană, şi prin această ordonanţă s-a precizat foarte clar că Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi cea pentru Siguranţa Alimentară pot extinde oricând aceste zone în care se poate practica vânătoarea, pentru combaterea acestui risc, ca să fie clar despre ce vorbeşte acest proiect de lege. Evident că va fi votat în plenul Parlamentului. Vă mulţumesc. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită cuvântul.)

Petru Gabriel Vlase Procedură de urgenţă. A vorbit domnul Giugea.

Raluca Turcan Procedura este următoarea. Domnule preşedinte de şedinţă, În calitate de lider de grup, nu pot să accept ca un coleg membru al Grupului PNL să fie terfelit de la acest microfon, în condiţiile în care este chiar preşedintele organizaţiei care, de curând, la alegerile parţiale, a câştigat o importantă redută, şi anume Târgu-Jiu, unde PSD a condus ani de zile şi a dus atât oraşul, cât şi judeţul într-o sărăcie cruntă...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, doamnă...

Raluca Turcan ... şi tocmai aţi primit o primit o ustu... (Microfon întrerupt.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu.