16 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice (PL-x 280/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 5. Proiectul de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice; în procedură de urgenţă. Comisia? Comisia pentru IT?

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a fost sesizată Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, PL-x 280 din 2 mai 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 25 aprilie 2018. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 273/29 martie 2018. Proiectul de lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional, măsurile şi mecanismele necesare în vederea asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice şi a stimulării cooperării în domeniu, asigurând transpunerea Directivei 2016/1.148/UE a Parlamentului European - este cunoscută ca Directiva NIS - şi a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 8 şi 9 mai 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi, din totalul de 16 membri, iar la lucrările comisiei din data de 9 mai 2018 au fost prezenţi 9 deputaţi, din totalul de 16 membri. În conformitate cu prevederile art. 55 şi art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, au fost prezenţi la dezbateri reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor, Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO şi reprezentanţii ANCOM-ului. În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu majoritate de voturi - 5 voturi pentru şi 4 abţineri -, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu amendamentele admise redactate în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse redactate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Popescu Pavel.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Cu privire la acest proiect, care este de o importanţă vitală pentru securitatea informatică a României, aş vrea să vă spun că punctul de vedere al Partidului Naţional Liberal, în cadrul comisiei, a fost să ne abţinem. Şi motivul pentru care am decis să ne abţinem şi de această dată, pe o lege importantă, este procedura în care se desfăşoară o astfel de implementare a unei directive de importanţă majoră. Comisia de IT de multe ori se confruntă cu următorul lucru. Aveţi doi ani la dispoziţie, ca să fiu mai exact, un an şi jumătate de când sunteţi la guvernare, să transpuneţi o directivă europeană de o importanţă majoră. Este inadmisibil ca acest proiect de lege să ajungă la Comisia pentru IT cu 5-6 zile înainte de a fi transpus. Este inadmisibil ca în ziua în care acest proiect de lege intră în dezbatere să nu ai un tabel comparativ, astfel încât să poţi să citeşti corect ceea ce s-a schimbat sau ceea ce vrea să schimbe Guvernul. Este inadmisibil ca reprezentanţii Guvernului, aşa-numiţi specialişti, să vină în Comisia pentru IT şi să spună că nu avem documentele, noi le-am trimis, dar nu mai ştim dacă le-am trimis. Este inadmisibil să ne jucăm, într-un context european, cu astfel de proiecte. Fac un apel, din nou, la majoritatea parlamentară, să-şi verifice incompetenţa din unele ministere. Este inadmisibil ca un ministru al comunicaţiilor să vină la o audiere, în cadrul comisiei, şi să nu poată răspunde la nicio întrebare, după şase luni de mandat. Vă fac din nou un apel şi vă rog ca, cu legi de o astfel de importanţă, să vă comportaţi matur, ţinând cont de impactul pe care o astfel de lege poate să-l aibă asupra ţării şi asupra cetăţenilor acestei ţări.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole, dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Vot final.