3 aprilie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 20/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Iniţiatori? Vă rog. Sunteţi iniţiator?

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL va vota împotriva raportului de respingere asupra acestei iniţiative legislative. Propunerea urmăreşte modificarea Legii educaţiei naţionale de a garanta stabilitate şi a de a bloca imixtiunea politică în sistemul de conducere al unităţilor de învăţământ. Nu este vorba de vreo interdicţie de participare la vreun examen sau concurs, aşa cum eronat a fost scris în raportul iniţial al comisiei. În mod normal, ocuparea funcţiilor rămase vacante ar trebui să se facă tot în urma organizării unui concurs, şi nu printr-un mecanism de numire, în primul rând pentru a asigura o egalitate de tratament în faţa legii pentru toţi candidaţii, respectiv directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ preuniversitar din România. În continuare, într-un climat instituţional normal, considerăm că ar trebui să fie imposibil ca funcţiile rămase vacante să ajungă să fie ocupate de persoane care nu au fost suficient pregătite şi nu au promovat probele de concurs. Suntem exact în situaţia în care cineva merge, dă proba pentru permisul de conducere, pică, se înscrie la următoarea probă şi între probe poate să conducă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisia pentru învăţământ? Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a analizat propunerea legislativă, Pl-x 20/2017, pentru completarea Legii educaţiei naţionale. A avut loc o primă dezbatere, iar după retrimiterea propunerii legislative s-a reluat discuţia. Menţionăm că la nivelul nostru, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În discuţia comisiei s-a votat din nou respingerea propunerii legislative, în urma dezbaterii din şedinţa din 28 martie 2017, cu 11 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, menţinându-se raportul iniţial, din următoarele considerente. Această iniţiativă nu soluţionează problema creată prin organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar, din anul 2016. Iniţiativa restrânge aria de selecţie a persoanelor care pot fi numite în funcţiile de director şi de director adjunct, făcând chiar mai dificil de identificat soluţii pentru anumite funcţii rămase vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, generând situaţia ca în multe unităţi să nu existe persoane care să poată fi numite pe posturile respective şi să nu existe persoane cu acele competenţe şi experienţă managerială necesare. Reamintim faptul că acest concurs la care se face trimitere a fost organizat intempestiv, într-o perioadă în care în toate unităţile de învăţământ începea anul şcolar şi erau activităţi complexe legate de această activitate, de acest moment al anului. Au fost mari vicii de funcţionare a platformei pe care s-au înscris candidaţii. Nu exista posibilitatea de contestaţie şi de reglare a contextului în care platforma nu funcţiona, iar faptul că se consideră că ar fi numiţi politic colegii noştri amestecă puţin lucrurile, întrucât momentul în care este desemnat un profesor cu statut de director, pe perioadă determinată, detaşat în interesul învăţământului, este o perioadă distinctă, ulterioară celei de concurs propriu-zisă. În ambele situaţii există o etapă în care sunt consultate colectivele didactice, consiliile profesorale. În Consiliul de administraţie al Inspectoratului şcolar se analizează propunerile, se votează, deci nu este o decizie arbitrară sau unilaterală a inspectorului general. Toate propunerile, deci, se analizează şi se avizează într-un consiliu de administraţie. De asemenea, interdicţiile creează forme de discriminare între o persoană care a ocupat funcţia, la un moment dat, dar nu a participat la concurs, şi o altă persoană care, de asemenea, nu a participat la concurs. De altfel, situaţia este tranzitorie până la organizarea unui nou concurs. Propunerea este... şi cu siguranţă Ministerul Educaţiei, într-un orizont temporal nu foarte îndepărtat va relua această problemă, pentru că, altfel, dacă am translata-o la nivel de Parlament, ar însemna că trebuie să reglementăm nu doar ceea ce semnalează iniţiatorul, ci tot ceea ce este legat de concursurile şcolare, deci abordarea ar trebui să fie unitară. Este motivul pentru care noi, prin vot, am propus respingerea iniţiativei respective. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Bună ziua, stimaţi colegi. Sunt secretar al Comisiei pentru educaţie şi vreau să vă vorbesc despre această situaţie pe care o dezbatem la acest punct, plecând cumva de la o expresie folosită de domnul Sorin Grindeanu, în momentul în care a venit aici, în faţa Parlamentului. Domnul Grindeanu vorbea atunci despre "o ţară normală" în care vrea să trăiască. Într-o ţară normală este foarte greu să explici unor copii care vor susţine şi susţin deja examene, cum e posibil ca un profesor care a picat un examen, că despre asta vorbim, ajunge să fie numit din nou pe funcţia de manager, în ciuda faptului că fie nu a participat, fie a picat la acel examen. Într-o ţară normală nu-i firesc să spunem că va fi organizat un nou concurs, într-un orizont de timp apropiat. L-am întrebat pe domnul secretar de stat, prezent astăzi acolo în stânga la tribună, în stânga mea, în dreapta dumneavoastră, când se va organiza noul concurs pentru ocuparea posturilor de director şi director adjunct. Nu a ştiut să ne dea un răspuns. Într-o ţară normală lucrurile acestea nu se pot întâmpla aşa. S-ar putea organiza peste o lună, de ce nu? Dar nu ştim când se va organiza. Într-o ţară normală, de asemenea, ar trebui să ştim unde şi câte astfel de cazuri există, în care, vezi Doamne, nu se pot găsi alţi directori de şcoală sau directori adjuncţi decât dintre cei care au picat deja un examen. Într-o ţară normală, aţi lua în calcul că în această Comisie pentru învăţământ, de două ori când a fost discutat acest subiect, scorul a fost foarte strâns: 9 la 11. Aşa s-a votat, pro şi contra. Şi discuţiile au fost adeseori contondente, dar de cele mai multe ori, adică de ambele dăţi, de fapt votul a fost unul mai mult politic. Stimaţi colegi, Nu putem exclude această bănuială, că în spatele dorinţei extraordinare a unora de a numi neapărat pe aceste posturi nişte inşi care au picat un concurs, sunt de fapt nişte interese politice. Vă invit să reflectaţi serios, chiar dacă daţi deoparte 80% din discursul subsemnatului, gândiţi-vă la această chestiune, că poate vă va întreba un copil cum e posibil ca un individ care a picat un concurs pentru ocuparea postului de director sau director adjunct, într-o şcoală, să fie totuşi reinstalat în respectiva funcţie. Despre asta este vorba. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamna Cristina-Ionela Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În calitate de cadru didactic cu o vechime de peste 20 de ani în învăţământ şi membru al Comisiei pentru învăţământ, nu am cum să susţin... şi întregul grup parlamentar al USR nu susţine promovarea lipsei de competenţă şi credibilitate a colegilor care nu au promovat concursul pentru director şi director adjuncţ. USR, prin politicile sale educaţionale, promovează competenţa, la toate nivelurile din cadrul sistemului de învăţământ. Prin urmare, USR va vota împotriva respingerii propunerii legislative. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Anton Anton, ALDE. Vă rog.

Anton Anton Bună ziua! Vreau să vă spun că îmi pare rău că astăzi discutăm despre numai şi exclusiv despre concursurile de directori. Această ordonanţă de urgenţă afectează Legea educaţiei naţionale în nişte articole. Pe lângă Legea educaţiei naţionale, mai există o serie întreagă de ordonanţe, legi, ca de exemplu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006. Şi aş putea să vă mai expun încă nişte lucruri. Cred că nu e normal ca printr-o piesă legislativă să încercăm să modifică şi concursurile de directori, şi calitatea în învăţământul superior, şi modalitatea de organizare a învăţământului pentru cei care sunt mai puţin norocoşi în viaţă şi aşa mai departe. Eu cred că aceste lucruri trebuiau puse pe rând, ordonat şi sistematic, şi luate în considerare ca atare. Deci eu personal, ca fost ministru al educaţiei, îmi doresc să avem calitate în învăţământ. Dar nu aşa se face calitate în învăţământ. Nu sunt de acord cu ordonanţa!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă a colegilor noştri vine în ianuarie pe un fond populist, în momentul în care, în ianuarie, ne-am trezit - probabil şi dumneavoastră în judeţele dumneavoastră - cu o serie de situaţii în care unităţile şcolare au rămas fără directori, pentru că cei care au participat sau nu au participat la concurs..., pentru că metodologia respectivă, inclusiv această iniţiativă legislativă, nu face diferenţa între persoanele care participă la concurs şi persoanele care nu participă la concurs. Iniţiativa legislativă semnată de colegi, în prima parte, spune foarte clar că există persoane care nu au participat şi tot nu pot să fie numite, sau au participat şi au pierdut concursul. Aceasta este iniţiativa semnată de colegi. Nu au venit cu nicio altă propunere de modificare. E adevărat, există din partea Consiliului Legislativ o propunere, în sensul în care spun că este neconstituţional a spune că cineva care nu a participat la concurs trebuie să fie pedepsit pentru a nu putea fi numit interimar pentru o poziţie. Aceasta este o chestiune. A doua chestiune. Până la organizarea concursurilor, toată lumea a spus că cei care sunt pe aceste posturi de directori nu sunt buni, pentru că sunt numiţi politic. Eu vă rog să analizaţi concursurile şi o să vedeţi că, în majoritatea cazurilor, la concursurile de directori au participat cei care erau pe posturi, singuri de obicei, majoritatea au candidat singuri. A fost o prezenţă, în anumite situaţii, în centrele reşedinţă de judeţ, unde au fost concuraţi directorii aflaţi pe funcţie. În satele, în comunele mici, directorii au candidat singuri, şi erau singurii de obicei care îndeplineau criteriile din regulamentul de organizare a concursului. În cazul în care ei nu au participat sau nu participă la concurs sau au picat acel concurs..., unde, reţineţi, au fost trei faze ale concursului... şi nimeni în cele trei faze nu i-a întrebat o singură dată despre Legea nr.1. A fost un concurs pentru directori - faza orală, faza scrisă şi aşa mai departe, curriculumul - nimeni nu i-a întrebat, la concursul de directori, o singură întrebare despre legea fundamentală a învăţământului, Legea nr.1. Acesta a fost concursul organizat în perioada anterioară. Ei, în urma unor asemenea concursuri, unde au picat directori care erau cei mai calificaţi sau nu s-au prezentat, în urma deciziei dumneavoastră şi a iniţiativei legislative a dumneavoastră, nu ar putea să fie numiţi... cum? Interimar, până la organizarea altui concurs. Deci, în momentul de faţă, situaţia este în felul următor: cei care sunt pe funcţie pot fi numiţi interimar până la organizarea următorului concurs. Şi, ca să vă dau un exemplu clar, pentru că s-a oferit aici situaţia în care prin decizii politice s-ar numi. În judeţul Bihor a fost un caz, inclusiv mediatizat la nivel naţional, unde o persoană din comisia de concurs, din cinci persoane, majoritatea inspectori şi persoane din administraţia publică locală au dat note de 9 şi 10, o persoană a dat nota 1, a şi declarat că "aşa au vrut muşchii mei", şi a picat, persoana respectivă, la concurs. Ei, această persoană este descalificată, pentru că o persoană nu a ţinut cont de criteriile concursului şi de toate celelalte. Aceasta înseamnă că dacă e numită interimar, acea persoană nu este competentă pentru a conduce mai departe şcoala? Nu! Eu cred că în momentul de faţă ceea ce este cel mai important este că trebuie ca Ministerul să aibă un regulament clar, anual, după care se organizează concursurile pentru directori, iar pentru inspectoratele şcolare trebuie să existe competenţa, ca şi până acum, pe o perioadă de interimat să numească directorul. Vă mulţumesc.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Trebuie să mărturisesc că nu am înţeles exact intervenţia domnului Anton, deoarece a făcut referire la o ordonanţă, la un proiect de ordonanţă de urgenţă. Era vorba de un proiect legislativ. În ceea ce priveşte intervenţia domnului Ödön, vă reamintesc că Consiliul Economic şi Social a propus o modificare, respectiv "Cadrele didactice titulare care până la organizarea concursului au ocupat postul de director sau director adjunct şi care nu s-au prezentat la concurs pot fi numite interimar, prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, pe posturile rămase vacante sau care se vacantează între perioadele de concurs, o singură dată, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de finalul anului şcolar." Asta reglementa şi ne-am însuşit această propunere a Consiliului Economic şi Social. Grupul PNL a propus acest amendament. În ceea ce priveşte faptul că acest concurs a fost organizat defectuos, asta nu cred că înseamnă că trebuie să renunţăm la principiile acestei legi. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Probabil un sfert dintre colegii noştri sunt profesori, şi, dintre cei care sunt profesori, aproape toţi au fost directori în perioada cât lucrau acasă şi nu erau parlamentari. De aceea, eu aş cere ca această chestiune să o tratăm foarte, foarte serios. Pentru că ce se petrece în şcoala românească, pe lângă lipsurile de ordin material, este o dramă, iar cei care conduc şcolile, din patru în patru ani sau mai des, în funcţie de cum cad guvernele, trăiesc traume: când au venit liberalii la putere, au schimbat toţi directorii de la PSD; când a ajuns UDMR-ul la putere, i-a schimbat pe toţi. Acum, a ajuns, după cum ştiţi, ALDE la putere. Aşa că, eu cred că în perioada imediat următoare vom primi un centralizator prin care să se vadă care directori nu sunt de la PSD şi de ce. În comisiile de examinare e bine să ştiţi că fiecare comunitate locală trimite un consilier local, ceea ce este absolut halucinant. Pe un profesor gradul I, cu 30 de ani vechime sau cu doctorat, îl punctează un consilier local care abia a putut să facă un liceu la seral, ceea ce, repet, noi nu trebuie să acceptăm. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Vlăducă. Doamna Vlăducă, v-aţi înscris la cuvânt? Aşa apare aici. Din greşeală... Nu-i nimic. Doamna Gavrilă? Acum? Vă rog.

Camelia Gavrilă Îmi permit să revin, pentru că în prima parte eram îngrădită de procedură şi trebuia să lecturez argumentaţia, contextul, şi atunci au fost doar câteva paranteze pe care le-am punctat, pentru a contura exact situaţia. Cred că domnul deputat Anton a considerat că ne referim şi la Ordonanţa nr. 96, PL-x 12, care va face obiectul discuţiilor de mâine. De data aceasta suntem doar în faţa unei iniţiative legislative care se referă la directori. Mai departe, intervenţiile colegilor din tot spectrul politic se leagă de un subiect extrem de interesant şi de... senzaţional al şcolii româneşti, care de-a lungul timpului a ţinut prima pagină a presei. Şi de aici au pornit generalizări nedrepte, acuze asupra sistemului în totalitatea sa, încercarea de a acredita ideea că peste tot şi în toate judeţele există o politizare excesivă. Trebuie reţinut un lucru, că acest concurs, cu toate viciile lui, a reglementat într-o anume formă statutul colegilor noştri. Aproape 80% dintre cei care s-au prezentat l-au luat, deşi avem nişte rezerve asupra modului de organizare, asupra participării în comisii a unor persoane care nu aveau neapărat competenţele de a evalua prestaţia managerială a colegilor noştri, asupra modului în care au fost formulate subiectele, şi domnul vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, cum bine a spus, legat de amestecul unor itemi care nu aveau legătură cu practica managerială propriu-zisă. În cele din urmă, totuşi, vorbim de o stabilizare a sistemului, de faptul că ar trebui, Ministerul Educaţiei - şi noi le-am recomandat acest lucru şi de la nivel de comisie - să organizeze cu o periodicitate clară aceste concursuri, pentru a risipi suspiciunile. Dar a face asemenea îngrădiri şi a amesteca momentul concursului cu momentul detaşării în interesul învăţământului, deci al statutului de director interimar, de a genera disperarea de a găsi un director, că este sau nu este potrivit... Vorbim de comunităţi rurale cu foarte puţine cadre didactice care pot răspunde condiţiilor respective de grad didactic, de experienţă, de titulatură. Vorbim de o anumită experienţă de care este nevoie. Deci cred că ne trebuie o anumită măsură, o anumită temperanţă în ceea ce facem şi probabil că şi într-o periodicitate, într-un calendar mai previzibil al concursurilor, dar şi printr-o seriozitate de abordare la nivel de inspectorate şi la nivel de minister aceste false mituri pot fi risipite şi şcoala românească poate demonstra că îşi alege cum trebuie profesorii şi managerii şcolari, mai ales. Dincolo de asemenea suspiciuni, interpretări şi generalizări incorecte, pe fisuri de logică, plecăm de la premise şi de la tot felul de alegaţii, şi apoi tragem concluziile aşa cum vrem noi, de multe ori în linie politică, în retorică politică.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnule Stanciu, v-aţi înscris la cuvânt, vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Da. Mulţumesc doamnei care a vorbit înaintea mea. Deci situaţia este aşa: a fost dat un concurs. Majoritatea l-au luat. Aceia sunt în funcţii. Pentru ceilalţi, daţi concurs din nou. Dacă concursul n-a fost bine organizat, reorganizaţi concursul. Aveaţi 3 luni la dispoziţie. Ce v-a oprit? Este clar că altceva decât interesul public. Puteaţi să faceţi concursul în prima lună, nu era nicio problemă. Oamenii de-abia învăţaseră, puteau să mai înveţe puţin. Deci despre ce vorbim? De ce trebuie să avem discuţia aceasta aici, când Guvernul a avut 3 luni la dispoziţie să organizeze concurs? Despre ce vorbim? Duble măsuri. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii la dezbateri generale. Am finalizat aici. Ţinând cont şi având... văzând entuziasmul pe care l-aţi avut la dezbaterea pe modificarea Regulamentului, vă invit să rămâneţi în continuare la declaraţii politice. (Aplauze.)