21 februarie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Stimaţi colegi, Vă rog, să luăm loc în bănci. Întrucât am fost informat de stafful tehnic că sunt colegi care şi-au introdus cartelele de vot în mod eronat, vă propun să facem un vot de control. (Vociferări.) Nu eronat. După care, liderii de grup, să verificaţi colegii asupra modului în care au votat sau au fost prezenţi. Deci facem vot de control. Vă rog să luaţi loc în bănci. Vot. (Rumoare.) Răbdare... Stimaţi colegi, Vă rog, un pic de atenţie. Facem vot din nou, vot de control, să verificăm cu liderii de grup prezenţa şi modul de logare. Vă rog să votaţi. Deci avem 240 de... menţionarea prezenţei. Vă rog, liderii de grup, să verificaţi listele cu voturile şi vedeţi eventualele inadvertenţe. Putem începe? Voci din sală : Nu.

Petru Gabriel Vlase Înţeleg de la liderul Grupului PNL că mai sunt câteva mici imperfecţiuni. Mai facem încă o dată vot de control. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Membrii staffului tehnic sunt printre dumneavoastră, dacă aveţi nevoie de lămuriri, da? Mulţumesc. Vot. Deci suntem în regulă, da? Mulţumesc. Punctul 1 al ordinii de zi din şedinţa de vot final de astăzi. 1. Avem Raportul Comisiei de validare privind validarea mandatului de deputat al doamnei Violeta Răduţ. Potrivit art. 10 alin. (2) din Regulament, validarea sau invalidarea mandatului de deputat se face cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Vă rog să pregătiţi cartelele de vot şi să votaţi. 282 de voturi pentru, 3 colegi care nu votează. Cu majoritate de voturi, raportul comisiei a fost aprobat. Prin urmare, mandatul de deputat al doamnei Violeta Răduţ a fost validat. Urmează să depună jurământul. În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputatul depune în faţa plenului Camerei, întrunită în şedinţă solemnă, jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor. În desfăşurarea procedurii depunerii jurământului, la apelul nominal, deputatul va rosti de la tribuna Camerei, cu mâna pe Constituţie şi Biblie, jurământul solemn, va semna textul acestuia şi îl va încredinţa spre păstrare preşedintelui Camerei. Potrivit Legii, jurământul se poate depune şi fără formula religioasă, aceasta fiind înlocuită cu formula "Jur pe onoare şi conştiinţă", care prefaţează jurământul. O invit pe doamna deputat Violeta Răduţ. Vă rog, doamnă deputat.

Petru Gabriel Vlase Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaţilor. 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vot, vă rog. 284 pentru, 3 colegi care nu votează. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor, la cerere, ca urmare a pensionării. Vot, vă rog. 289 pentru, o abţinere. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări. 4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, PL-x 21/2017, în procedură de urgenţă. Legea este lege ordinară. Comisia propune adoptarea. Vă rog, vot. Adoptarea proiectului de lege. 260 pentru, 31 împotrivă, o abţinere şi un coleg care nu votează. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri. Punctul 5 al ordinii de zi. 5. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Comisia propune respingerea. Vot, vă rog. 280 pentru, 6 împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptată. 6. Propunerea legislativă privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a comunităţilor defavorizate afectate de sărăcie, Pl-x 14/2016. Comisia propune respingerea. Vot, vă rog. 289 pentru, unul împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu votează. Adoptată. 7. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. 289 pentru, 4 abţineri, 2 colegi care nu votează. Adoptată. 8. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. 286 pentru, un vot împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. 9. Propunerea legislativă privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state faţă de România. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. 280 pentru, 4 împotrivă, 5 abţineri, 2 colegi care nu votează. Adoptată. 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată. Comisia juridică, Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru apărare propun respingerea. Vot, vă rog. 290 pentru, un vot împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu votează. Adoptată. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Comisia juridică propune respingerea proiectului de lege. Vot, vă rog. 275 pentru, 11 împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 12. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Comisia pentru buget şi Comisia juridică propun respingerea. Vot, vă rog. 260 pentru, 30 împotrivă, 2 colegi care nu votează. Adoptată. 13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Comisia juridică şi Comisia pentru apărare propun respingerea. Vot, vă rog. 290 pentru, un vot împotrivă şi un coleg care nu votează. Adoptată. 14. Propunerea legislativă pentru proclamarea zilei de 1 septembrie ca Ziua comunităţilor defavorizate afectate de sărăcie. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru muncă propun respingerea. Vot, vă rog. 289 pentru, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptată. 15. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. Comisia pentru agricultură propune respingerea. Vot, vă rog. 272 pentru, 17 împotrivă, două abţineri, 2 colegi care nu votează. Adoptat. 6. Propunerea legislativă privind completarea art. 30 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, actualizată. Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru apărare propun respingerea. Vot, vă rog. 292 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptată. 17. Propunerea legislativă pentru reglementarea numărului de ore alocate studiului disciplinei "Istorie" în învăţământul preuniversitar. Comisia pentru învăţământ propune respingerea. Vot, vă rog. 204 pentru, 83 împotrivă, 4 abţineri, 2 colegi care nu votează. Adoptată. 18. Proiectul de Lege pentru completarea art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006. Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru industrii propun respingerea proiectului de lege. Vot, vă rog. 286 pentru, un vot împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Comisia pentru mediu propune respingerea. Vot. 206 pentru, 82 împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 20. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun respingerea. Vot, vă rog. 295 pentru, 29 împotrivă, 6 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Vă rog, am înţeles că a dispărut elementul de disturbare a şedinţei . (Aplauze.) Putem continua, domnule Ponta? 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. 290 pentru, două abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. 22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisia pentru sănătate propune respingerea. Vot, vă rog. 287 pentru, 2 colegi care nu votează. Adoptată. 23. Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 370 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisia pentru sănătate propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. 289 pentru, 3 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. 24. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru industrii propun respingerea. Vot, vă rog. 288 pentru, o abţinere. Adoptată. 5. Propunerea legislativă pentru stimularea investiţiilor străine directe în România. Comisia pentru politică economică şi Comisia pentru buget propun respingerea. Vot, vă rog. 288 pentru, două abţineri, 3 colegi care nu votează. Adoptată. 26. Proiectul de Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru buget propun respingerea. Vot, vă rog. 262 pentru, 30 împotrivă, două abţineri. Adoptat. 27. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor. Comisia pentru industrii propune respingerea. Vot, vă rog. 223 pentru, 67 de abţineri. Adoptat. 28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru agricultură propun respingerea. Vot, vă rog. 288 pentru, 3 abţineri. Adoptată. 29. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Istoriei Totalitarismului. Comisia pentru cultură propune respingerea. Vot. 184 pentru, 107 împotrivă, 4 abţineri. Adoptată. 30. Propunerea legislativă privind măsuri temporare de combatere a creşterii preţurilor la combustibili. Comisia pentru industrii propune respingerea. Vot, vă rog. 288 pentru, un vot împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptată. 31. Proiectul de Lege privind modificarea art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. 288 pentru, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate. Comisia pentru politică externă propune respingerea. Vot, vă rog. 208 pentru, 79 împotrivă, două abţineri, 2 colegi care nu votează. 33. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate. Comisia pentru politică externă propune respingerea. Vot, vă rog. 271 pentru, 18 împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. 4. Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr. 376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului. Comisia pentru buget propune respingerea. Vot, vă rog. 242 de voturi pentru, 41 împotrivă, 10 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. Numărul 35 al ordinii de zi. 35. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală - lege organică. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 292 de voturi pentru, o abţinere, 3 colegi care nu au votat. Adoptat. 36. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală - lege organică. Comisia juridică propune adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă nr. 13 din 2017. Vă rog să votaţi. 291 de voturi pentru, 3 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. (Aplauze.) Explicarea votului? Vă rog, un minut. (Rumoare.) Vă rog, stimaţi colegi.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi parlamentari, Mă uit cu atenţie în sală şi nu văd o persoană care ar fi putut să se exprime pe acest vot şi anume, cel care v-a adus în această situaţie, Liviu Dragnea. Probabil că i-ar fi tremurat mânuţa dacă ar fi votat aceste două proiecte de lege. (Aplauze.) Astăzi pare că s-a încheiat epopeea celor două ordonanţe, 13 şi 14, şi că a fost corectată o greşeală. (Vociferări.) Mă gândeam eu că o să reacţionaţi aşa. Pentru că "o greşeală", a spus premierul Grindeanu, la Bruxelles, că a fost Ordonanţa nr. 13. Însă în ţară a spus cu totul altceva. Şi, din fericire, acţiunea abuzivă şi netransparentă care a revoltat o Românie întreagă pare a fi fost ştearsă. Există însă un rău iremediabil pe care îl ştim cu toţii şi acela se cheamă decredibilizarea României. Lipsa de încredere în acest Guvern. Lipsa de predictibilitate în acţiunile acestui Guvern. În mod răspicat, pentru o societate revoltată şi tensionată, Partidul Naţional Liberal solicită actualei coaliţii de guvernare, în mod transparent, să spună cum se va comporta în continuare cu privire la transpunerea deciziilor Curţii Constituţionale în cele două Coduri. De asemenea, Partidul Naţional Liberal vă solicită, din respect pentru o ţară întreagă, ca actualul Guvern să-şi dea demisia. (Rumoare. Aplauze.) Aceasta este soluţia pe care dumneavoastră ştiţi că trebuie să o îmbrăţişaţi. Aceasta este soluţia pentru ca partenerii noştri internaţionali să aibă încredere, să privească cu optimism şi cu speranţă că România este un partener loial, solid în familia mare, europeană şi internaţională din care face parte. Aşadar, aţi încheiat epopeea. Nu uitaţi, faceţi presiune pe Guvernul dumneavoastră, pe domnul premier Grindeanu, pentru că tot şi-a recunoscut la Bruxelles greşeala, să demisioneze. Vă mulţumim. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Tomac, explicarea votului, un minut.

Eugen Tomac Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, N-ar trebui ca... cei din PSD să fie fericiţi astăzi, pentru că au dat un vot împotriva unei prostii pe care tot dumneavoastră aţi creat-o. Este regretabil faptul că am ajuns în această situaţie, astăzi. Şi vă rog să coborâţi cu picioarele pe pământ, să ţineţi cont de cei care v-au acordat încrederea. Înainte de a face orice mişcare, gândiţi-vă întâi la ţară şi apoi la cei pe care vreţi să-i protejaţi. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm, da? Legi organice. Respingeri. 37. Propunerea legislativă pentru completarea art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 280, unul împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu votează. Adoptată. 38. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot. 279 pentru, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 39. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a art. 10 alin. (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi abrogarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult. Comisia pentru drepturile omului şi Comisia pentru buget propun respingerea. Vă rog să votaţi. 279 pentru, 5 abţineri. Adoptată. 40. Propunerea legislativă pentru completarea art. 16 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru apărare propun respingerea. Vot. 277 pentru, un vot împotrivă, 2 colegi care nu votează. Adoptat. 41. Propunerea legislativă pentru adoptarea Directivei UE în domeniul muncii, repausul săptămânal. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 218 pentru, 63 de abţineri. Adoptat. 42. Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) art. 88 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptată. 43. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică propun respingerea. Vot. 173 pentru, 109 împotrivă, o abţinere. Adoptată. (Domnul deputat Mihai Alexandru Voicu solicită să ia cuvântul pentru explicarea votului.) Domnule Voicu, vă rog.

Mihai Alexandru Voicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Sub un titlu banal, citit fără prea multă pasiune de la prezidiu, se ascunde o datorie de onoare pe care ar fi trebuit să o avem faţă de compatrioţii noştri care nu întotdeauna de plăcere locuiesc şi muncesc în străinătate. Este vorba de un lucru care, mărturisesc, pentru mine este de neînţeles: de ce nu putem accepta ca reprezentarea parlamentară a compatrioţilor noştri din diaspora să fie pe măsura numărului, măcar a numărului acestora. Propunerea pe care am respins-o, din păcate, ar fi însemnat dublarea numărului de parlamentari pentru Circumscripţia electorală diaspora, mărire care ar fi intrat în vigoare oricum la următorul mandat, deci nu ar fi stricat cu nimic această minunată majoritate parlamentară. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal a votat, evident, împotriva respingerii. Şi sperăm să putem relua cât de curând această iniţiativă legislativă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase 44. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Comisia juridică propune respingerea. Vă rog, votaţi. 280 pentru, două abţineri, un coleg care nu a votat. Adoptată. 45. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 215 pentru, două împotrivă, 65 de abţineri. Adoptată. 46. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru muncă propun respingerea. Vot, vă rog. 274 pentru, 6 împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 47. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53 din 2003 - Codul muncii. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 211 pentru, 73 împotrivă, două abţineri. Adoptată. 48. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 281 pentru, două împotrivă. Adoptată. 49. Propunerea legislativă privind acordarea cetăţeniei române membrilor comunităţilor româneşti de pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau conjuncturii istorice. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. 299 pentru, 76 împotrivă, 6 abţineri. Adoptată. Domnul Tomac, explicarea votului, un minut.

Eugen Tomac Stimaţi colegi, Tocmai aţi dat un vot umilitor împotriva a 10 milioane de români care aşteaptă să fie repuşi în drepturi. Este regretabil că nu înţelegeţi că naţiunea română nu se află doar în frontierele României. Sper ca acest lucru să îl reparăm în curând.

Petru Gabriel Vlase Domnul Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Noi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, mulţumim tuturor colegilor care au votat această iniţiativă, a noastră. Din păcate, după cum este clar, ea nu a trecut. Dar nu trebuie să uităm niciodată de românii din afara graniţelor şi nu trebuie să uităm că suntem o naţiune mult mai mare decât părem. Şi încă ceva. Art. 2 din acest proiect de lege arăta clar că nu este vorba de absolut nicio discriminare şi se adresează în mod egal tuturor cetăţenilor români, indiferent de etnie sau religie, care au fost deposedaţi în mod abuziv de cetăţenia română, în perioada regimurilor totalitare, pornind de la Carol al II-lea până la Nicolae Ceauşescu. Din păcate, asta e, nu există cu adevărat sprijin din partea Parlamentului României, pentru românii de pretutindeni şi pentru sprijinirea fraţilor noştri care nu se mai găsesc astăzi în trupul ţării. Mulţumesc, domnule preşedinte. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Şi... mai e cineva? Mai e cineva la explicarea votului? Vă rog. Din partea cărui grup vorbiţi?

Constantin Codreanu Constantin Codreanu, Partidul Mişcarea Populară.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, A vorbit viceliderul dumneavoastră.

Constantin Codreanu Dragi colegi...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Constantin Codreanu Imediat, imediat.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Constantin Codreanu Imediat...

Petru Gabriel Vlase Mă ascultaţi un pic?

Constantin Codreanu Da.

Petru Gabriel Vlase Deci aţi avut explicarea votului din partea viceliderului dumneavoastră. Vă mulţumesc frumos. 50 - ordinea de zi. Continuăm.

Constantin Codreanu Am vrut doar să spun că mâine începe o delegaţie...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Constantin Codreanu ... a comisiei pe care o reprezint, în Serbia... (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, Vă rog să luaţi loc în sală. Acesta e Regulamentul, îmi pare rău. Propunerea legislativă de la punctul 50... E aceeaşi situaţie, domnule deputat. Procedură, vă rog.

Petru Movilă Domnilor colegi, Respect Regulamentul. Am ridicat mâna înainte de procedură. Sigur că o să discut şi eu de celebrele ecrane de cinematograf. Trebuie, în esenţă, rezolvată problema, că nu sunt văzuţi toţi colegii, când ridică mâna. Iar pe procedură... Domnule preşedinte, Vă rog, colegul meu, Constantin Codreanu, este deputatul românilor din Republica Moldova. Mi s-ar fi părut corect, pe procedură, să-i dăm dreptul să ia cuvântul, la fel ca în situaţiile anterioare, când, de la acelaşi grup parlamentar, mai mulţi colegi şi-au exprimat punctul de vedere. Nu cred că ar fi o problemă ca o cutumă folosită s-o aplicăm şi în această situaţie. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Punctul 50 al ordinii de zi. 50. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Avem termen pentru dezbatere şi vot final depăşit, deci propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2) din Constituţie şi ale art. 133 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 51. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi al altor acte normative. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. În unanimitate, adoptată. 52. Propunerea legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale şi a oricărei forme de secesionism. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. În unanimitate, adoptată. 53. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic şi consular, din rândul funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de Conturi. Comisiile pentru muncă şi pentru buget propun respingerea. Vot, vă rog. În unanimitate, adoptată. 54. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România. Comisia pentru sănătate propune respingerea. Vot, vă rog. 271 de voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 55. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă. Comisiile pentru administraţie şi pentru apărare propun respingerea. Vă rog să votaţi. 252 de voturi pentru, 26 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 56. Propunerea legislativă pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. Comisia juridică propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. 272 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptată. 57. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Comisiile juridică şi pentru administraţie publică propun respingerea. Vot, vă rog. 282 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. 58. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Comisiile juridică şi pentru administraţie propun respingerea. Vot, vă rog. 280 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptată. 59. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991 privind cetăţenia română. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. 281 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptată. 60. Propunerea legislativă pentru completarea art. 68 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Comisia juridică propune respingerea. Vă rog să votaţi. 277 de voturi pentru, un coleg care nu a votat. Adoptată. 61. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Comisia juridică propune respingerea. Vot. În unanimitate, adoptată. 62. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 48, alin.(1) şi (2), din Legea nr. 67/2004 din 25 martie 2004, republicată, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Comisiile juridică şi pentru administraţie propun respingerea. Vot, vă rog. 253 de voturi pentru, 26 împotrivă, 4 abţineri. Adoptată. Şi 63, la fel, avem Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu termen de dezbatere şi vot final depăşit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2) din Constituţie şi ale art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În continuare, vom avea vot secret cu buletine de vot pentru Proiectul de Hotărâre privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor. Vă rog, stafful tehnic, organizaţi votul. Doamna şi domnul secretar, într-un ritm foarte pragmatic, să citim numele colegilor. Membrii Comisiei juridice votaţi primii, că înţeleg că aveţi şedinţă.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Dragi colegi, Începem cu miniştrii, dacă sunt prezenţi?

Petru Gabriel Vlase Numai o secundă, domnule secretar! Numai o secundă! Vă explic procedura de vot, stimaţi colegi. Potrivit art. 128 din Regulament, deputatul votează pentru lăsând neatinse pe buletinul de vot numele şi prenumele persoanei propuse şi votează contra, tăind numele şi prenumele persoanei propuse. Începem cu exprimarea votului secret cu buletin de vot asupra numirii doamnei Silvia-Claudia Mihalcea în funcţia de secretar general. Domnii secretari, vă rog citiţi. Domnii chestori, împărţiţi buletinele de vot. Vă rog.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Gata? Începem cu Cabinetul... Domnul Daniel Constantin? prezent Ana Birchall prezentă Toma-Florin Petcu absent, cred Viorel Ştefan absent Lia Olguţa Vasilescu absentă Răzvan-Alexandru Cuc absent Gabriel Petrea absent Graţiela Leocadia Gavrilescu prezentă Mircea-Titus Dobre absent Colegii parlamentari: Abu-Amra Lavinia-Corina absentă Achiţei Vasile-Cristian prezent Adnagi Slavoliub prezent Alexe Costel prezent Ambrus Izabella-Agnes absentă Anastase Roberta Alma prezentă Andrei Alexandru-Ioan absent Andronache Gabriel prezent Andruşcă Dănuţ prezent Antal István-János prezent Anton Anton prezent Andrei Alexandru-Ioan prezent Apjok Norbert prezent Ardelean Ben-Oni prezent Avram Constantin prezent Axinte Vasile prezent Babuş Radu prezent Badea Leonardo prezent Balan Ioan prezent Balint Liviu-Ioan prezent Banias Mircea Marius prezent Barna Ilie Dan prezent Băişanu Ştefan-Alexandru absent Bălănescu Alexandru prezent Bănicioiu Nicolae absent Bârlădeanu Dragoş-Petruţ absent Bejinariu Eugen prezent Bende Sándor absent Benedek Zacharie absent Benga Tudor-Vlad prezent Benkő Erika absentă Bica Dănuţ prezent Bichineţ Corneliu prezent Biró Rozália-Ibolya absentă Biro Zsolt-Istvan absent Bîzgan-Gayral Oana-Mioara prezentă Boboc Tudoriţa-Rodica prezentă Boboc Valentin Gabriel prezent Bode Lucian Nicolae absent Bodea Marius prezent Bogaciu Alexandra-Corina prezentă Bogdan Gheorghe-Dănuţ prezent Bontea Vlad prezent Boroianu Aurel-Robert prezent Borza Remus-Adrian prezent Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent Botez Mihai-Cătălin prezent Bozianu Nicoleta-Cătălina prezentă Bran Ioana prezentă Bucura-Oprescu Simona prezentă Budăi Marius-Constantin prezent Buican Cristian prezent Buicu Corneliu-Florin prezent Bulai Iulian prezent Bumb Sorin-Ioan prezent Burciu Cristina prezentă Calista Mara-Daniela prezentă Calotă Florică Ică prezent Căciulă Aurel prezent Călin Ion prezent Căprar Dorel-Gheorghe prezent Căruceru Aida-Cristina prezentă Cătăniciu Steluţa-Gustica prezentă Cherecheş Florica prezentă Cherecheş Viorica prezentă Chichirău Cosette-Paula prezentă Chiriac Viorel prezent Chiriţă Dumitru prezent Ciocan Dan prezent Ciofu Tamara-Dorina prezentă Ciolacu Ion-Marcel prezent Ciuhodaru Tudor prezent Cîmpeanu Sorin Mihai absent Cîtea Vasile prezent Cobuz Maricela prezentă Cocoş Vasile absent Codreanu Constantin prezent Coliu Doru-Petrişor prezent Constantin Daniel prezent Cosma Andreea absentă Coste Marina-Adelina absentă Costescu Manuel absent Cozmanciuc Corneliu-Mugurel prezent Cristache Cătălin prezent Csép Éva-Andrea absentă Csokany Petronela-Mihaela prezentă Csoma Botond absent Cuc Alexandru-Răzvan absent Cucşa Marian-Gheorghe prezent Culeafă Mihai prezent Cupă Ion absent Cupşa Ioan prezent Dan Nicuşor Daniel absent Dehelean Silviu prezent Dinu Cristina-Elena absentă Dîrzu Ioan prezent Dobre Mircea-Titus absent Dobre Victor Paul prezent Dobrică Ionela Viorela prezentă Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae absent Dobrovie Matei-Adrian prezent Dohotaru Adrian-Octavian prezent Dragnea Nicolae-Liviu absent Drăghici Mircea-Gheorghe prezent Drulă Cătălin prezent Dumitrache Ileana Cristina absentă Durbacă Eugen absent Duruş Vlad-Emanuel prezent Erdei Dolóczki István absent Farago Petru absent Fădor Angelica prezentă Firczak Iulius Marian prezent Florea Damian prezent Florea Oana-Consuela prezentă Floroiu Ionel prezent Furic Iarco absent Furtună Mirela prezentă Ganţ Ovidiu Victor prezent Gavrilă Camelia prezentă Gavrilescu Graţiela Leocadia prezentă Gavriliţă Bianca-Miruna prezentă Găină Mihăiţă prezent Georgescu Nicolae prezent Gerea Andrei Dominic prezent Gheorghe Andrei Daniel prezent Gheorghe Tinel prezent Gheorghiu Bogdan prezent Ghera Giureci-Slobodan prezent Ghilea Găvrilă absent Ghinea Cristian prezent Giugea Nicolae prezent Goga Octavian absent Grosaru Andi-Gabriel prezent Gudu Vasile prezent Halici Nicuşor absent Havrici Emanuel-Iuliu prezent Heiuş Lucian-Ovidiu prezent Holban Georgeta-Carmen prezentă Huncă Mihaela prezentă Huţucă Bogdan-Iulian prezent Iacomi Iulian prezent Iancu Iulian prezent Iancu Marius-Ionel prezent Ibram Iusein prezent Iftimie Neculai prezent Ignat Miron prezent Ilişanu Claudiu-Augustin prezent Intotero Natalia-Elena prezentă Ion Stelian-Cristian prezent Ionescu George prezent Ioniţă Antoneta prezentă Iordache Florin prezent Itu Cornel prezent Iurişniţi Cristina-Ionela prezentă Jivan Luminiţa-Maria absentă Kelemen Hunor prezent Korodi Attila prezent Kulcsár-Terza József-György prezent Lazăr Sorin prezent Leoreanu Laurenţiu-Dan prezent Longher Victoria prezentă Lovin Dumitru prezent Lungu Tudoriţa prezentă Lupaşcu Costel prezent Lupescu Dumitru prezent Macovei Silviu Nicu prezent Magyar Loránd-Bálint absent Manole Petre-Florin prezent Mareş Mara prezentă Marica Petru-Sorin prezent Márton Árpád-Francisc prezent Matei Călin-Vasile-Andrei prezent Mărgărit Mitică-Marius prezent Meiroşu Marilena-Emilia prezentă Mihalescul Dumitru prezent Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă Mînzatu Roxana prezentă Moagher Laura-Mihaela prezentă Mocanu Adrian absent Mocioalcă Ion prezent Mohaci Mihai prezent Moldovan Sorin-Dan prezent Moşteanu Liviu-Ionuţ prezent Movilă Petru prezent Munteanu Ioan prezent Muşoiu Ştefan prezent Nasra Gabriel-Horia prezent Năsui Claudiu-Iulius-Gavril prezent Neagu Nicolae prezent Neaţă Eugen prezent Nechifor Cătălin-Ioan prezent Nicoară Romeo Florin prezent Nicolae Andrei prezent Nicolăescu Gheorghe-Eugen prezent Nicolicea Eugen prezent Nistor Laurenţiu prezent Niţă Mihai prezent Niţă Nicu prezent Nosa Iuliu prezent Olar Corneliu prezent Olteanu Daniel prezent Oprea Dumitru prezent Oprişcan Mihai Doru prezent Oros Nechita-Adrian prezent Oteşanu Daniela prezentă Palăr Ionel prezent Pambuccian Varujan prezent Pană Adriana-Doina prezentă Paraschiv Rodica prezentă Paşcan Emil-Marius prezent Pau Radu-Adrian prezent Păle Dănuţ prezent Petcu Toma-Florin absent Petrea Gabriel prezent Petreţchi Nicolae-Miroslav prezent Petric Octavian absent Peţa Eliza-Mădălina prezentă Pirtea Marilen-Gabriel prezent Pistru-Popa Eusebiu-Manea absent Pleşoianu Liviu Ioan Adrian absent Plumb Rovana prezentă Ponta Victor-Viorel absent Pop Andrei prezent Pop Georgian prezent Pop Rareş-Tudor prezent Popa Florin prezent Popa Mihai Valentin absent Popa Ştefan-Ovidiu absent Popescu Mariana-Venera prezentă Popescu Pavel absent Popescu Virgil-Daniel prezent Preda Cezar-Florin prezent Predoiu Marian-Cătălin prezent Presură Alexandra prezentă Prisnel Adrian-Claudiu prezent Prişcă Răzvan Sorin prezent Prună Cristina-Mădălina prezentă Radu Anişoara prezentă Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent Raeţchi Ovidiu Alexandru prezent Răcuci Claudiu-Vasile prezent Rădulescu Alexandru prezent Rădulescu Cătălin-Marian prezent Răduţ Violeta prezentă Rodeanu Bogdan-Ionel prezent Roman Florin-Claudiu absent Roman Ioan Sorin prezent Romanescu Cristinel prezent Rădulescu Dan-Răzvan prezent Roşca Lucreţia prezentă Rotaru Alexandru prezent Rotaru Răzvan-Ilie prezent Săftoiu Ana Adriana absentă Sămărtinean Cornel-Mircea absent Schelean-Şomfelean Valeria-Diana absentă Sebestyén Csaba-István prezent Sefer Cristian-George prezent Seidler Cristian-Gabriel prezent Seres Dénes prezent Sighiartău Robert-Ionatan prezent Simion Lucian-Eduard prezent Simionca Ionuţ absent Simonis Alfred-Robert prezent Sitterli Ovidiu-Ioan prezent Socotar Gheorghe-Dinu prezent Solomon Adrian prezent Spânu Ion prezent Stamatian Vasile-Florin prezent Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent Stancu Florinel prezent Stativă Irinel Ioan absent Stănescu Alexandru prezent Steriu Valeriu-Andrei prezent Stoica Bogdan-Alin prezent Stroe Ionuţ-Marian prezent Suciu Matei prezent Suciu Vasile-Daniel prezent Surgent Marius-Gheorghe prezent Szabó Ödön prezent Şarapatin Elvira prezentă Şerban Ciprian-Constantin prezent Şimon Gheorghe prezent Şişcu George prezent Şotcan Theodora prezentă Şova Lucian absent Şovăială Constantin prezent Ştefan Corneliu prezent Ştefan Ion prezent Ştefan Viorel absent Ştirbu Gigel-Sorinel prezent Tabugan Ion prezent Tănăsescu Alina-Elena prezentă Terea Ioan prezent Tîlvăr Angel prezent Todor Adrian prezent Todoran Adrian-Mihăiţă prezent Toma Ilie prezent Tomac Eugen absent Tripa Florin-Dan prezent Truşcă Constantin prezent Tudor Beatrice prezentă Tudose Mihai prezent Turcan Raluca prezentă Turcescu Robert-Nicolae prezent Tuşa Adriana Diana prezentă Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent Ursu Răzvan-Ion prezent Varga Glad-Aurel prezent Varga Vasile prezent Vasile Daniel prezent Vasilescu Lia Olguţa absentă Vasilică Radu Costin prezent Vass Levente prezent Văcaru Alin Vasile prezent Velcea Nicolae prezent Vexler Silviu prezent Vişan George-Gabriel prezent Vîlceanu Dan prezent Vîrză Mihăiţă prezent Vlad Sergiu Cosmin prezent Vlase Petru Gabriel prezent Vlăducă Oana-Silvia prezentă Voicu Mihai Alexandru prezent Vosganian Varujan absent Weber Mihai prezent Zainea Cornel prezent Zamfira Constantin-Cătălin prezent Zisopol Dragoş Gabriel prezent

Petru Gabriel Vlase Invit membrii Comisiei pentru numărare şi validare...

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Dacă mai sunt colegi...

Petru Gabriel Vlase Mai sunt?

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Vă rog. Csép, prezentă. Farago Petru, prezent. Magyar Loránd, prezent. Biró Rozália, prezentă. Benedek, prezent. Bende Sándor, prezent. Biro Zsolt, prezent. Csoma Botond, prezent. Erdei István, prezent. Mai sunt colegi care au revenit în sală? Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Aţi terminat, domnule secretar?

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Da, domnule vicepreşedinte.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Invit membrii Comisiei pentru numărare şi validare şi pe cei doi secretari de şedinţă la Biroul permanent, împreună cu cei doi secretari, pentru numărarea şi întocmirea procesului-verbal. După pauză

Petru Gabriel Vlase Vă rog, doamna Mareş.

Mara Mareş Proces-verbal privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor. Procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de deputaţi, prin vot secret cu buletine de vot, asupra propunerii Biroului permanent privind numirea doamnei Silvia-Claudia Mihalcea în funcţia de secretar general al Camerei Deputaţilor, Comisia de numărare şi validare a voturilor a constatat următoarele: Potrivit art. 251 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, secretarul general al Camerei Deputaţilor se numeşte cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Ca urmare a faptului că, din numărul total de 329 de deputaţi au fost prezenţi 306, din care 285 au votat pentru, ceea ce reprezintă majoritatea voturilor cerute de Regulament, doamna Silvia-Claudia Mihalcea este numită în funcţia de secretar general al Camerei Deputaţilor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Potrivit rezultatului votului, Camera Deputaţilor a adoptat Hotărârea privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor. Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă şedinţa de astăzi. Birou permanent, membrii Biroului permanent la sala Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 14,36.