11 aprilie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, Liderii de grup, vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă, să vă pregătiţi cartelele. Secretarii de şedinţă, la prezidiu. Dumneavoastră nu mai sunteţi secretar, domnule... (Se adresează domnului deputat Ion-Marcel Ciolacu.) Facem un vot de control? Vă rog, poftiţi, domnule prim-ministru Cîmpeanu! Vă rog, vot. Începem. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vot, vă rog. 255 de voturi pentru, 4 colegi nu votează. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; lege ordinară. Comisiile pentru învăţământ şi pentru administraţie propun adoptarea. Vot, vă rog. 260 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014. Comisia pentru politică economică şi Comisia pentru afaceri europene propun adoptarea. Vot. 256 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Vot, vă rog. 255 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot. 261 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Vot. 267 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 7. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. Comisiile pentru muncă şi pentru sănătate propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 263 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene. Comisiile pentru muncă şi pentru afaceri europene propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 268 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Comisia juridică propune adoptarea. Vă rog, votaţi. 178 de voturi pentru, 39 împotrivă, 51 de abţineri. Adoptată. Domnul Gheorghe Tinel, explicarea votului.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Am votat împotriva acestui proiect de lege. Eu nu cred că Legea nr. 47 şi judecătorii Curţii Constituţionale aveau în acest moment nevoie de privilegii suplimentare. M-am uitat şi eu pe iniţiatorii proiectului de lege şi mai ales a celor care au făcut amendamente. Poate nu întâmplător apare acest proiect de lege după evenimentele din ianuarie, după ce Curtea Constituţională a decis că Ordonanţa nr. 13 este constituţională. Să fie asta "o mită" pentru judecătorii Curţii Constituţionale sau ăsta să fie răspunsul pe care-l aşteptau judecătorii Curţii, să nu mai amâne la nesfârşit pronunţarea pe art. 2 din Legea nr. 90/2001, ca Liviu Dragnea să poată fi prim-ministru? Eu nu cred că aveau nevoie de privilegii suplimentare, pentru că 25 de ani au funcţionat pe legea actuală şi n-a fost nicio problemă. Sau pregătiţi alte atacuri la adresa statului de drept şi au nevoie de imunitate şi judecătorii Curţii Constituţionale? Mulţumesc. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Domnule Márton Árpád, nu mai vreţi? Nu. Domnul Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Această intervenţie, ca să spunem aşa, a colegului nostru, arată încă o dată oportunitatea şi necesitatea legii pe care am votat-o. Ne-am aflat în faţa unei lovituri de stat în doi timpi: una a fost atacul împotriva ministrului justiţiei, perfect justificat în ceea ce a făcut, cum a arătat Curtea Constituţională. 2. A fost încercarea organelor de represiuni ale statului, implicate într-un joc tulbure, de a ataca iniţiativele Guvernului, care avea dreptul legal de a legifera. Ne amintim cu toţii o poveste despre nişte struţi şi de un membru al Curţii Constituţionale care a fost "împănat" ca un curcan cu microfoane şi cu aparatură video. Aşa încât, vă salut şi vă felicit pentru ceea ce aţi votat! Democraţia trebuie să triumfe în ţara asta! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. 218 voturi pentru, un vot împotrivă, 49 de abţineri, doi colegi care nu votează. Adoptată. 11. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 624 din 26 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 22 noiembrie 2016. Comisia pentru învăţământ şi Comisia juridică propun adoptarea legii. Vot, vă rog. 196 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 77 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. 12. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, reexaminată la cererea Preşedintelui României; lege organică. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea legii. Vot, vă rog. 251 de voturi pentru, 19 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. Legi organice. Respingeri. Capitolul III. 13. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru apărare propun respingerea propunerii legislative. Vă rog, votaţi. 272 de voturi pentru, 3 abţineri. Adoptată. 14. Propunerea legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun respingerea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. În unanimitate, adoptată. Stimaţi colegi, Vă urez sărbători fericite! Membrii Biroului permanent, la sala de şedinţă. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,52.