19 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică-S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare (PL-x 600/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 7, procedură de urgenţă, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică-S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare. Comisii? Comisia pentru învăţământ. Vă rog, doamnă, nu... lăsaţi-mă pe mine să fac aici ordinea.

Camelia Gavrilă Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi al Comisiei pentru politică economică... (I se întrerupe microfonul) Da, probabil că l-am supărat...

Petru Gabriel Vlase Nu eu, nu eu...

Camelia Gavrilă ... asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică-S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare. În baza prevederilor art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cele două comisii, Comisia pentru învăţământ, respectiv Comisia pentru politică economică, au primit spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, Proiectul de Lege menţionat... (Defecţiune tehnică.) la înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică-S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformarea acesteia. Prin proiectul de act normativ, Editura Didactică trece din coordonarea în subordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. În conformitate... cu completările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţa comună din 27 februarie 2018. La lucrări au fost prezenţi 31 de deputaţi, din totalul de 45 de membri ai comisiei. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din decembrie 2017, în condiţiile art. 115 alin. (5) teza a treia din Constituţia României, republicată. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii, cu 17 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi o abţinere, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale, doamna Cherecheş.

Florica Cherecheş Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. PNL va vota împotriva acestui proiect de lege prin care se doreşte transformarea juridică a Editurii Didactice şi Pedagogice din regie autonomă în societate pe acţiuni, astfel încât acestei edituri să-i dăm pe mână toată producţia de manuale din România. Culmea, o transformare care nu se face conform legii, ci se face doar prin ordin de ministru sau prin hotărâre de Guvern. Într-o Românie anormală, cea mai neperformantă editură, cu o cotă de piaţă de doar 4%, în condiţiile unei competiţii reale, va deţine monopolul asupra unei industrii de 15 milioane de lei pe an. Această decizie încalcă flagrant Legea concurenţei şi dovedeşte o conduită de tip comunist. Într-o Românie normală, Editura Didactică şi Pedagogică ar fi fost declarată falimentară, iar statul ar fi elaborat norme şi ar fi cerut condiţii, astfel încât această industrie să funcţioneze pe principiul unei pieţe libere. Motivul invocat în preambulul acestei ordonanţe este acela că la începutul anului şcolar 2017-2018 lipseau peste 70% din manualele pentru clasa a V-a. Acest lucru este adevărat, dar nu se poate lua o decizie atât de importantă pe baza unei experienţe dintr-un an. Pe de altă parte, cu toţii ştim că în ultimii 5 ani elevii nu au avut toate manualele la începutul anului şcolar, şi problema întârzierii apariţiei manualelor pe băncile şcolilor arată de fapt incompetenţa, neştiinţa şi lipsa de interes din partea celor care au organizat licitaţiile. Iar soluţia pe care acum a improvizat-o PSD-ul, aceea de a institui un monopol, este profund dăunătoare, antidemocratică şi antiprogres. Nu editurile, stimaţi colegi, au fost de vină pentru că elevii au început şcoala fără manuale, ci greşelile făcute de Ministerul Educaţiei, licitaţiile întârziate, rezultatele viciate, contestaţiile tărăgănate, cu grave suspiciuni de corupţie. Dimpotrivă, editurile au investit resurse considerabile, pentru a-şi pregăti resursa umană şi a veni cu manuale de bună calitate. Alianţa de guvernare nu ţine cont nici de avizul Consiliului Legislativ, care constată neconstituţionalitatea, nelegalitatea şi netemeinicia actului legislativ propus spre aprobare. Prin introducerea acestor prevederi, prin care o singură editură va tipări manualele şcolare, va scădea profund calitatea manualelor din România şi, practic, 251 de titluri de manuale editate de o editură unică - Editura Didactică şi Pedagogică - nu au cum să apară pe masa şi pe băncile copiilor noştri, în anul viitor şcolar 2018-2019. Vă rog, doamnelor şi domnilor deputaţi, să votaţi împotriva acestei iniţiative legislative, aşa cum va face şi Partidul Naţional Liberal, pentru că altfel vom ajunge să retrăim trecutul. Trecutul este acest manual, pe care eu l-am avut la şcoală, cu poza tovarăşului pe prima pagină. (Arată manualul.) Iar viitorul spre care ne îndreptăm, Legea editurii unice şi a manualului unic, este acesta! (Arată un alt manual.) Este doar o altă poză, a unui alt tovarăş! (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Huncă.

Mihaela Huncă Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Nu este o problemă doar a anului şcolar trecut, a anului şcolar 2017 sau a anului şcolar 2018. Este o problemă care în momentul de faţă s-a perpetuat în fiecare guvernare, indiferent de componenta politică, din cauza procesului de achiziţii şi de contestaţii care generează întârzieri în editarea, tipărirea manualelor şcolare, iar cei care au de suferit sunt elevii, sunt generaţii de elevi. Dacă suntem oneşti, trebuie să admitem că lucrurile nu mai pot continua aşa. De aceea, statul trebuie să-şi asume această rezolvare, pentru că vorbim de sistemul public de educaţie. Acest Guvern - PSD-ALDE - şi-a asumat această răspundere. Dacă în septembrie elevii vor începe şcoala cu toate manualele pe bănci, atunci înseamnă că decizia Guvernului a fost cea corectă. Proiectul de act normativ emis de Guvern prevede trecerea Editurii Didactice şi Pedagogice, societate cu capital integral de stat, de interes naţional, în coordonarea şi subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, astfel încât toate manualele, pentru toate ciclurile şi tipurile de învăţământ, să fie editate de această instituţie. În acest fel, nu vor mai apărea întârzieri în tipărirea manualelor şcolare, din cauza lipsei ofertelor sau contestaţiilor rezultatelor licitaţiilor organizate. Societatea "Editura Didactică şi Pedagogică" S.A. va avea ca obiect principal de activitate editarea de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, în limba română şi în limbile minorităţilor, şi alte lucrări specifice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar. De asemenea, va edita manuale pentru şcoli profesionale şi de maeştri, tratate, lucrări, materiale grafice, în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului. Complementar, Societatea "Editura Didactică şi Pedagogică" poate desfăşura şi alte activităţi conexe, pentru realizarea obiectului său de activitate. Finanţarea programelor de investiţii şi de retehnologizare a Societăţii "Editura Didactică şi Pedagogică" S.A. se asigură din surse proprii şi din alte surse atrase. Patrimoniul Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" se preia de Societatea "Editura Didactică şi Pedagogică" S.A., prin protocol de predare-preluare, în conformitate cu prevederile legale. Personalul Societăţii "Editura Didactică şi Pedagogică" S.A. va fi preluat, în totalitate, de la Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică", fără să le fie afectate drepturile avute la data preluării. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Năsui. Domnule Solomon, este procedură de urgenţă, un singur vorbitor! Şi dumneavoastră!

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte. Această lege ne reaminteşte de un mod de a opera, al statului şi, din păcate, al statului român, în mod special. De ce avem probleme cu manualele, cu întârzierile şi cu toate acestea? Din cauza statului român, care nu începe la timp procedurile de avizare, de licitaţie pentru aceste manuale şi aşa mai departe. Deci statul român, prin Ministerul Educaţiei Naţionale, nu-şi face treaba, după care apar întârzieri, şi furnizori privaţi de manuale nu pot să vină cu ele, să le propună mai departe statului român, iar copiii să le aibă în şcoli în momentul în care începe anul şcolar. Şi care este soluţia cu care veniţi dumneavoastră la această problemă? Nu una în care, haideţi să îl penalizăm pe acela care a greşit! Haideţi să găsim un alt sistem, în care să depindă lucrurile mai puţin de minister! Veniţi cu cealaltă parte şi ziceţi: "Dacă statul nu-şi face treaba, deja, cu bucata de responsabilitate pe care o are, haideţi să extindem responsabilitatea, haideţi să oprim acea piaţă de manuale care până acum funcţiona, dar se pare că nu vă mai place, şi să facem o idee nouă în istoria umanităţii, o companie de stat, un monopol de stat care să facă manuale, aceleaşi pentru toţi, cum ni le-a arătat şi antevorbitorul nostru, nişte manuale standard, de data aceasta bune, pentru că se ştie că un monopol de stat o să dea întotdeauna rezultate mai bune decât o piaţă competitivă, nu-i aşa?! Soluţiile pe care le propuneţi, cum au fost - îmi pare rău, domnule Tudose, şi ale dumneavoastră - cu Şantierul Naval Mangalia, sunt unele care ne reamintesc de o vreme trecută. Nu aşa funcţionează o economie de piaţă, cum ar trebui să aibă România, însăşi prin Constituţie. Prin urmare, USR va vota împotriva acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Domnul Băişanu. Domnul Tudose, drept la replică. Doamna Gavrilă, intervenţie de la comisie, la final. Vă rog, domnule Băişanu.

Ştefan-Alexandru Băişanu Stimaţi colegi, ALDE va vota pentru şi o să spun şi de ce. Dacă tot este vorba de economie de piaţă, haideţi să lăsăm ca legile acestui tip de economie să funcţioneze atunci când vindem pere, prune, şaibe, piuliţe. Aici este vorba de cărţi pentru toţi copiii României, iar până în momentul de faţă am văzut că, din cauza unor licitaţii şi a unor bătălii care să reuşească până la urmă să facă un tip de carte, avem întârzieri şi, la momentul în care cartea ar trebui să fie pe banca elevului, lucrul acesta nu se întâmplă, tocmai din cauza unor contestaţii care curg, de la un an la altul. Consider că ministerul face un lucru bun, Guvernul face un lucru bun. Nu exagerez când spun că trebuie să fie un monopol, atâta vreme cât este vorba despre educaţia copiilor noştri. Pe de altă parte, am să spun că eu am făcut şcoala şi aveam o fotografie pe care o colegă mi-a arătat-o mai înainte. Aveam pe toate cărţile fotografia lui Ceauşescu. Credeţi-mă că eu nu l-am învăţat pe Ceauşescu, ci am învăţat ce scria după acea fotografie şi, dacă nu mă înşel, suntem generaţia care a făcut şcoala atunci. Dacă hulim cartea după care am învăţat noi, cei care astăzi suntem în Parlamentul României şi conducem România, înseamnă că ne hulim pe noi, hulim Parlamentul şi atunci ar trebui să plecăm cu toţii acasă. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Drept la replică, domnul Tudose.

Mihai Tudose Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Am fost acuzaţi 20 de ani - toţi cei care au fost la putere - că am vândut ţara, că au dispărut combinate, că au dispărut resurse minerale, că s-au dus CAP-urile şi aşa mai departe. Când statul român începe să-şi asigure o infrastructură necesară bunei funcţionări, în special în educaţie, apare un coleg care foloseşte sintagma "ca copiii noştri să înveţe nu ştiu ce...", dovadă că manualele oricum nu le-au folosit la nimic, (Aplauze.) să ne povestească că e bine să avem patru tipuri de interpretare a istoriei, şase tipuri de interpretare a, ştiu eu, Teoremei lui Pitagora, cu 20 de tipi care se bat pe manuale, pentru ca ele să nu fie gata la 15 septembrie, indiferent, stimaţi colegi, când începe Ministerul Educaţiei licitaţiile, fiindcă întotdeauna - nu-i aşa?! - trăim într-o ţară liberă şi există un drept de a contesta o licitaţie, a contesta caietul de sarcini, a contesta vremea de afară, pentru ca pe data de 15 septembrie să poată fi folosite, imperios necesare, acele caiete suport, substitute de manuale, care mai costă. Spunea colega noastră de nu ştiu câte milioane. Da, calculul arată că, făcute în regie proprie - şi vă spun, ca iniţiator, cumva, a acestui proces, împreună cu ministrul educaţiei de atunci, cu domnul Pop, costurile sunt cel mult la jumătate din suma actuală, cu garanţia manualelor pe bancă. Dacă vreţi dumneavoastră, în continuare, trei manuale alternative de sport, care să nu fie gata pe 15 septembrie, ci pe 15 septembrie să avem trei tipuri de caiete suport alternative, care costă de 10 ori mai mult, este dreptul dumneavoastră! Dar jefuiţi ţara dumneavoastră, când ajungeţi la putere, pe răspunderea dumneavoastră! Noi ne-am asumat altceva la guvernare, să nu mai jefuim nimic, ci, dimpotrivă, să păstrăm. (Aplauze.) A trecut neobservat, stimaţi colegi, faptul că la Sistemul ro.alert au fost alocaţi de Guvern 35 de milioane de lei pentru achiziţionare şi s-au folosit din ei - ghiciţi cât?! - vreo 13 milioane de lei. Da? Atâta tot! Nu... plângeţi de grija editurilor? Am înţeles! Nu ştiu cine vă mână în luptă, doamnă?! Nu ştiu cine vă mână în luptă! Noi vrem ca banii să rămână la stat! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnule Tomac, v-aţi retras? (Vociferări.) Sunteţi doi! Hotărâţi-vă! Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Să iei cuvântul după fostul prim-ministru, este un privilegiu. Sper ca după Paşte să pot vorbi după doamna Viorica Dăncilă! (Râsete. Aplauze.) Dar acum să vorbim... Nu sper, îmi imaginez, că nu am speranţe de acest gen. A vorbi despre cărţi este foarte bine şi foarte frumos. Nu iau în glumă această problemă. Ştiu ce s-a dezbătut la Comisia pentru învăţământ, din care sper să fac şi eu parte vreodată, pentru că sunt profesor - de aceasta am ajuns la mediu, se înţelege! - şi acolo au fost părerile împărţite. A blama mereu Editura Didactică şi Pedagogică, nu este bine! A-i scoate în evidenţă numai calităţile, iar nu este bine! Cum am vorbit despre TVR! Toată lumea critică TVR: consumă bani, face emisiuni de nu ştiu ce tip, dar toţi ne batem să ajungem la TVR, pentru că la alte televiziuni ajungem pe criterii nu tocmai axiologice, valorice, ci pe criterii politice. În concluzie, eu v-aş sugera, celor care aveţi copii acasă, să răsfoiţi manualele de pe care învaţă copiii dumneavoastră şi îl veţi înţelege pe Ion Creangă când vorbea despre acel cumplit meşteşug de tâmpenie. Manuale mai barbare decât în ţara noastră nu există! Eu predau logică, psihologie, filosofie şi, vă rog să mă credeţi, să pot preda o lecţie cum se cuvine, folosesc material din zece manuale. De aceea, un concurs al editurilor este foarte bun! Concursul este bun, licitaţiile mai întârzie! Nu este nicio problemă! Important este să ajungă pe masa copiilor cărţi bune! Vreţi să vă spun că în cartea de istorie, la un anumit an, în învăţământul V-VIII, sunt mai multe ore alocate lui Voican Voiculescu decât lui Ştefan cel Mare?! Sunt mai multe ore de istorie pentru Doina Cornea decât pentru Mihai Viteazul?! E normal aşa?! Eu am fost atent la ce a spus domnul... - în general sunt foarte atent. Sunt foarte atent şi cu cei care mă critică, fără să înţeleagă nimic! Partidul Mişcarea Populară, numeros cum este el acum, în sală.... Domnule Tomac?! (Vociferări.) Deci Partidul Mişcarea Populară va vota împotrivă, iar eu mă voi abţine. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Legea pe care o avem în discuţie nu se referă la un manual unic, în momentul de faţă, pentru că urmează să avem în dezbatere Legea manualelor şcolare în comisie, mâine, în Comisia pentru învăţământ, iar în zilele următoare sau în săptămânile următoare această lege va veni spre dezbatere. Deci toată această dezbatere despre manuale ar trebui să o realizăm la Legea manualelor şcolare, nu la această lege. Această lege se referă la editură şi eu cred că este bine să discutăm, pentru că, din cei cinci copii ai mei, trei dintre ei n-au avut niciodată pe bancă un manual. Dacă aceasta înseamnă piaţa pe care o clamează mulţi dintre colegi, atunci eu nu cred că trebuie să susţin acest lucru! A, competiţia manualelor, da! Să existe mai multe variante, să nu existe un manual unic, da! Şi o susţinem! Şi în comisie am primit asigurări - sper să existe această asigurare - că vor fi cel puţin trei manuale care se vor selecta, editura va edita aceste manuale. Eu cred că aceasta este corect, competiţie pe manuale! Şi costurile cu editura să fie cele mai mici! Vă mulţumesc. Vom susţine, bineînţeles, această lege.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Noi înţelegem această iniţiativă ca pe un demers disperat al fostului ministru al educaţiei, de a rezolva o problemă de fond care, pentru noi, cei de la minorităţi, trenează de 28 de ani şi care a devenit acută şi pentru majoritate, de ceva timp, şi anume, prin incompetenţa miniştrilor care s-au succedat la educaţie, şi a aparatului din subordine, am ajuns în situaţia în care, iată, trei copii ai domnului coleg n-au avut manuale niciodată. Pot să subscriu la acest lucru, vorbind despre copiii mei, care ar fi trebuit să aibă manuale în limba germană maternă. Problema de fond este importantă şi ea caută sau are nevoie de o rezolvare urgentă. Personal am şi eu rezerve că va fi acceptabilă o astfel de soluţie şi o poziţie de monopol a unei edituri pe piaţă, dar nu este momentul să discutăm neapărat noi sau să decidem noi acest lucru. Cu siguranţă, există autorităţile competente în materie să decidă. Mai este un aspect. Piaţa internă a Uniunii Europene este reglementată, facem parte din Uniunea Europeană. În consecinţă, şi şaibele, şi orice altă marfă, circulaţia ei, este reglementată de regulile Pieţei Comune a Uniunii Europene. Nu o să rezolvăm noi aici chestiunea! Problema, însă, este că nu vedem o soluţie rapidă, nu vedem tendinţe pozitive, nu am reuşit să avem un dialog cu actualul ministru, pe acest subiect, care, repet, pentru minorităţile naţionale este o chestiune aproape disperată şi nerezolvată de 28 de ani. Din nefericire, fostul ministru a mai luat o măsură, pe care noi o considerăm fundamental greşită, aceea de a interzice materialele auxiliare, simultan cu inexistenţa manualelor. Practic, au fost puşi colegii care predau la clasă în situaţia de a nu avea la dispoziţie absolut nimic în susţinerea procesului de instruire. Deci, practic, totul s-a rezumat la lecţia din clasă, fără niciun suport editat, o chestiune care acutizează criza şi nici pe departe nu o rezolvă. În ce ne priveşte, ne declarăm disponibilitatea pentru un dialog cu ministrul educaţiei, care, totuşi, sperăm să reacţioneze la sugestiile noastre, pentru rezolvarea acestei chestiuni în interes general, nu numai pentru noi. Am auzit că, începând de astăzi, diverşi colegi de-ai noştri au depus astfel de proiecte, în cazul limbii germane, Abecedarul. Vreau să cred că pe data de 12 septembrie, când va începe noul an şcolar, aceste abecedare se vor găsi pe masa elevilor. Oricum, răspunderea exclusivă pentru rezolvarea chestiunii aparţine Ministerului Educaţiei Naţionale. Parlamentul poate să adopte tot felul de legi, inclusiv cea a manualului şcolar, rezolvarea ţine în continuare de Executiv. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Nefiind amendamente, încheiem dezbaterile. Legea merge la votul final. De pe poziţia 11, actuala poziţie 8.