26 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului Legii manualului şcolar (PL-x 86/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 10. Proiectul Legii manualului şcolar; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectul Legii manualului şcolar; PL-x 86 din 2018. Comisia a dezbătut, în fond, Proiectul Legii manualului şcolar. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare regimul manualului şcolar de bază în învăţământul preuniversitar. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, în şedinţa din 20 martie, comisia a propus, cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi două abţineri, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise şi respinse. Dincolo de raport, pentru colegii care poate nu s-au aplecat cu suficientă atenţie asupra conţinutului acestuia, trebuie precizat faptul că în comisie s-a lucrat foarte aplicat, am completat, am nuanţat, în aşa fel încât să nu vorbim de manual unic, ci să vorbim de minimum două, maximum trei variante de manual; s-au făcut clarificări conceptuale; s-au făcut referiri şi precizări legate şi de manualele pentru minorităţi, unele mai greu de realizat; şi, de asemenea, pentru elevii cu dizabilităţi, diferite grade şi tipuri de dizabilităţi. De asemenea, în virtutea principiului eficienţei şi pentru a asigura calitatea educaţiei, s-a mers pe această idee, de a face o ordine în dezordinea manualelor, dar fără a abandona principiul selecţiei, al analizei, al individualizării demersului curricular, prin cele două sau trei variante care se pot lua în calcul şi care pot deveni manuale şcolare de bază. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Turcan, dezbateri generale.

Raluca Turcan Domnule preşedinte, Dragi colegi, Poate că mulţi dintre dumneavoastră ar fi tentaţi să creadă că această Lege a manualului unic e un lucru bun şi că va putea conduce la stoparea crizei manualelor, care a fost prezentă an de an, la începutul fiecărui an şcolar, şi, din păcate, aceeaşi generaţie a căzut victimă fiecărei crize a manualului. Din păcate, acesta este raportul pe legea propusă de majoritatea guvernamentală. Dacă ne uităm pe acest raport - pentru că dumneavoastră, cu toţii, votaţi un text de lege, nu nişte declaraţii sau nişte principii -, veţi vedea că această Lege a manualului reprezintă de fapt un copy/paste din Legea educaţiei naţionale şi câteva deziderate care sună bine, dar n-au nicio legătură cu realitatea. Vă dau exemplu de un deziderat care sună bună, dar n-are nicio legătură cu realitatea: principiul eficienţei cheltuirii banului public, principiul avantajului către beneficiar - excepţional! -; principiul prin care manualele se asigură cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului şcolar, în suficiente opţiuni. Sună bine. Ştiţi când începe anul şcolar? În septembrie. Ştiţi ce-ar însemna finalizarea manualelor astfel încât această lege, pe care dumneavoastră o votaţi astăzi, să fie aplicabilă? Probabil în maximum o lună de zile. Din păcate, acest vot, astăzi, prin această lege, acoperă o uriaşă maşinaţiune financiară. Şi vă rog să reţineţi. Practic au fost două lovituri date. Legea monopolului Editurii Didactice şi Pedagogice şi Legea manualului unic. Printr-una se dă un monopol unei instituţii în tipărirea manualelor şcolare, dar care are capacitate de doar 4% din toate manualele şcolare existente în momentul de faţă. Şi, prin cealaltă lege, se vine cu o Lege a manualului unic, prin care aceeaşi instituţie trebuie să facă un manual. Evident că în această lege scrie, la un articol, minimum două manuale, maximum 3. Dar, ce să vedeţi? La 3 articole mai încolo, dacă nu se poate, să fie unul. Cu alte cuvinte, se va face să fie unul. Şi, în felul acesta, o piaţă de 1,5 milioane de euro intră într-un monopol al statului, unde toate operaţiunile se fac într-un mod netransparent, la limita legii, ca să nu spunem în afara legii, centralizat, astfel încât o singură industrie intră într-o singură direcţie, şi aceea a majorităţii guvernamentale. Pe fond, această lege, în afară de lovitura financiară pe care o dă, şi veţi vedea că, cel mai probabil, vor fi nenumărate contestaţii, pentru că a început deja contestaţia cu privire la selecţia manuscriselor. Probabil că vom primi manuscrisul în plic pentru manualul care trebuie să fie cel mai bun şi acceptat. Această lege este, de asemenea, expresia ineficienţei celor care s-au perindat la guvernare. Pentru că am fi putut avea şi o economie de piaţă funcţională. Am fi putut avea şi manuale de calitate, selectate într-un mod transparent, şi editori şi edituri care să contribuie la manuale de calitate, pentru o informaţie corectă şi de calitate dată copiilor noştri. Dar ce s-a întâmplat? În fiecare an, de 5 ani de zile încoace, manualele au fost terminate cu maximă întârziere. Când apare întârzierea, evident că procedura licitaţiilor începe mai târziu, apar contestaţiile, şi, uite aşa, din cauza ineficienţei şi incapacităţii Guvernului, de fapt, nu au avut copiii manuale pe masă. Închei, spunându-vă că, din păcate, nu doar copiii de clasa a VI-a, anul acesta, nu vor avea manuale şcolare, ci şi elevii din clasa pregătitoare, până în clasa a V-a. Pentru că, în acest moment, ministerul a luat decizia - atenţie, este o noutate absolută - a luat decizia să retipărească inclusiv manualele noi, tipărite în anii precedenţi. De ce? Pentru că editura, aşa cum am spus, nu are capacitate să asigure decât tipărirea a 4% din manuale. Şi atunci, retipăresc manualele vechi, în felul acesta obţinând bani să retehnologizeze Editura Didactică şi Pedagogică. Este o maşinaţiune înfiorătoare. Este un dispreţ profund adresat...

Petru Gabriel Vlase Concluzionaţi, doamnă deputat.

Raluca Turcan ... beneficiarului, în special, copiilor. Iar dacă intenţionaţi să veniţi cu o Lege a manualului, atunci această lege trebuia să vorbească despre curriculă, despre adaptarea la cerinţele pieţei, despre cum să fie impulsionaţi profesorii să predea mai bine şi mai diversificat şi să fie mai aproape de ceea ce aşteaptă şi copiii şi profesorii. Dacă vreţi, într-adevăr, şcoală de calitate, lăsaţi tunurile imobiliare, tunurile financiare...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan ... şi opriţi-vă spre ceea ce se întâmplă cu adevărat...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan ... în sistemul de educaţie.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan Cu alte cuvinte, Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestei legi, aşa cum va contesta, la Curtea Constituţională, Legea Editurii Didactice şi Pedagogice. O lege care, de fapt, defineşte sau definitivează acest ricoşeu pe care dumneavoastră aţi reuşit să-l daţi sistemului de educaţie românesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea proiectului de lege. Sigur că sunt foarte multe argumente. Aş vrea să vă dau un exemplu. Sperăm să fie mult mai bine. Cu asta vom începe. În anul şcolar 2015-2016, pentru 90% din minorităţile naţionale - subliniez, pentru 90%, deci un lucru foarte important, ceea ce vreau să vă spun acum - au fost scoase la licitaţie 4 manuale pentru 4 ani şcolari, adică câte un manual pentru fiecare an şcolar. Vă rog să verificaţi aceste lucruri. Iată cât este de greu. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că amendamentele membrilor Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale au fost votate de majoritatea membrilor Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor. Iar eu cred că cel mai important dintre argumente este faptul că Legea manualului şcolar este un obiectiv de securitate naţională. Subliniez, un obiectiv de securitate naţională, în contextul dezvoltării durabile, care va diminua "unul dintre riscurile identificate în Strategia Naţională de Apărare a Ţării, şi anume cel al deficienţelor din sistemul naţional de educaţie". Acesta este argumentul fundamental al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, adăugând cele ce s-au spus anterior de preşedintele comisiei noastre. Fapt pentru care, încă o dată subliniez, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea proiectului de lege. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vom vota această lege. Vom vota datorită faptului că această lege aduce anumite clarificări în acest hăţiş, şi nicidecum nu încurcă lucrurile. Daţi-mi voie să vă citesc din raport doar două amendamente care au rezolvat temerile societăţii civile, care, la un moment dat, au fost ridicate în ceea ce priveşte câte manuale de bază vor fi. Pagina 5 a raportului spune în felul următor: "În spiritul acestui principiu se aprobă minimum două variante, maximum 3 variante de manual şcolar de bază". Şi ce spunea doamna antevorbitoare nu este real, întrucât pe pagina 7 spune aşa: "În situaţia în care se înregistrează o singură ofertă de manual şcolar, variantă ce întruneşte condiţiile de calitate, doar atunci va rămâne acesta". Hai să o traducem, dacă nu ne înţelegem foarte clar. În cazul în care există doar o singură ofertă, acea ofertă este mai bună decât un manual inexistent. Deci, dacă doar un singur manual va ajunge să fie evaluat, este mult mai bine să ajungă acel singur manual propus, pe masa elevului, decât niciunul, în momentul de faţă. A doua chestiune foarte importantă. Da, pot fi argumente pentru a nu discuta de monopolul editurii. Dar nu putem să spunem că în momentul de faţă se îngustează concurenţa manualelor şi a celor care concep manuale. Se realizează doar un singur lucru - se elimină intermediarul. În momentul de faţă se elimină intermediarul. Editura, în momentul de faţă, este un intermediar între cei care scriu manuale şi cel care foloseşte acel manual în unitatea de învăţământ. Da, intermediar, în acest caz, este statul, care are obligaţia, conform Constituţiei, să asigure educaţia copiilor în România. Şi, da, statul, prin Constituţie, are obligaţia să facă acest lucru gratuit, şi prin lege, în învăţământul obligatoriu, să ofere şi manuale. Ceea ce, până în momentul de faţă, pe baza legislaţiei în vigoare şi pe baza concurenţei care se tot clamează, nu s-a realizat. Deci, în momentul de faţă, dacă o luăm de la capăt, această lege poate aduce o îmbunătăţire, foarte clar. Legea actuală este ineficientă pentru minorităţi, dar şi pentru majoritate. Vom vota cu toată fermitatea această lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Suntem din nou în aceeaşi situaţie, de la editura unică, la Legea manualului. Totul se vrea unic, totul se vrea controlat. În educaţie trebuie să avem diversitate, trebuie să avem posibilitatea selecţiei unui manual. Ştim foarte bine că de la manualul unic de bază - unul, da, unicitate -, am ajuns la minimum două, maximum 3. Toate amendamentele opoziţiei au fost respinse. Prin urmare, atragem atenţia că accesul la diversitate, la educaţie de calitate nu se face prin unicitatea informaţiei care ajunge în şcoli şi este susţinută financiar de stat. De asemenea, profesorul nu are dreptul să-şi aleagă manualul adaptat competenţelor pe care doreşte să le dezvolte la nivelul grupului de elevi, la nivelul clasei. Deci sunt multe probleme care nu sunt rezolvate. Această lege nu va fi votată de Uniunea Salvaţi România. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Doamna Şotcan.

Theodora Şotcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Nu mai aduc în discuţie manualul unic sau editura unică şi aşa mai departe, pentru că toate aceste lucruri cred că au fost foarte clar explicate, pentru cei care sunt de bună-credinţă şi chiar au urechi să asculte şi minte să înţeleagă, de către preşedintele comisiei şi de către reprezentanţii minorităţilor, atât cea maghiară, cât şi de către domnul Zisopol. În schimb, ce vreau să aduc în discuţie este atitudinea colegilor noştri din opoziţie. Pentru că, sincer să vă spun, am încercat, de când am discutat în comisie acest proiect legislativ, am încercat să înţeleg atitudinea lor. Mă refer la parlamentarii USR care continuă opoziţia de scenă cu care ne-a obişnuit. Stimaţi colegi de la USR, puteţi să explicaţi ce aţi urmărit atunci când, la dezbaterile purtate în cadrul Comisiei pentru învăţământ, aţi pretins că aduceţi amendamente proiectului de lege, şi, în realitate, amendamentele dumneavoastră reproduceau în mod identic conţinutul articolelor din proiectul nostru? Practic, ceea ce aţi făcut dumneavoastră se numeşte iniţiativă legislativă prin metoda copy/paste. Şi nu e prima dată când faceţi acest lucru. Permiteţi-mi să vă amintesc că şi la dezbaterile privind Bugetul aţi avut o atitudine similară. Ar fi aproape amuzant, dar dumneavoastră fiind cei care repetaţi că plagiatul este o faptă reprobabilă şi plagiatorii trebuie condamnaţi, este doar ipocrit. Sigur, înţelegem ce urmăriţi. Înţelegem că nu v-aţi obişnuit cu activitatea parlamentară, şi obiectul activităţii dumneavoastră nu este să reprezentaţi cetăţenii, ci să obţineţi like-uri pe Facebook. Înţelegem că proiectul nostru vi se pare corect, din moment ce nu aţi găsit nimic de adăugat. Am încercat, de asemenea, să înţeleg de ce apără PNL cu atâta înverşunare interesele editorilor de manuale. Ne-am întrebat şi noi, de ce sunt atât de hotărâţi să sacrifice interesele copiilor pe altarul profitului? Şi, după o scurtă documentare, am descoperit şi interesul concret, chiar dacă era deghizat, sub acoperire doctrinară. Oare să fie legat de casa de avocatură care reprezintă interesele asociaţilor editurilor? PNL mimează opoziţia, dar ştie exact ce face. Urmăreşte interesul financiar în orice situaţie. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Dar, mai ales, dragi elevi, stimaţi părinţi şi profesori, Noi nu ne simţim obligaţi să apărăm interese comerciale. Nu pentru asta ne-au trimis oamenii aici, în Parlament. Noi suntem obligaţi să reprezentăm interesele dumneavoastră, ale beneficiarilor şi actorilor procesului educaţional. Dorim ca anul şcolar să înceapă cu manuale pe bancă, manuale corecte şi complete, care nu mai necesită ajutorul unor materiale auxiliare. Dorim ca educaţia să fie cu adevărat gratuită, adică părinţii să nu mai fie nevoiţi să achiziţioneze tot felul de suporturi care vin în ajutorul manualelor tipărite - ca să vezi, coincidenţă - de aceleaşi edituri. Şi dorim, nu în ultimul rând, să realizăm economii la bugetul educaţiei care să ne permită să investim în condiţii mai bune pentru elevi şi profesori. De aceea, noi vom susţine Legea manualului şcolar, indiferent câte amendamente identice vom fi nevoiţi să respingem şi prin hăţişul căror interese mercantile va trebui să ne croim drum. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) Domnule Popescu, a vorbit doamna Turcan. Domnule Popescu, a vorbit doamna Turcan. Nu, a vorbit doamna Turcan, îmi pare rău. Intervenţii la articole dacă sunt? Doamnă Iurişniţi, la articole aveţi intervenţii? Doamnă Iurişniţi... haideţi, terminaţi conversaţia cu colega dumneavoastră, şi noi aşteptăm. Drept la replică? Nu, eu sunt la articole, doamnă deputat. Mulţumesc. Dacă la articole aveţi intervenţii? Aveţi? Vă rog, daţi drumul microfonului.

Cristina-Ionela Iurişniţi I-am dat. OK. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Aveţi intervenţii la articole?

Cristina-Ionela Iurişniţi Da. La art. 4. Vreau să spun că amendamentele pe care le-am depus la comisie nu sunt copy/paste. Într-adevăr, s-au strecurat, din partea unui alt coleg, de la o altă comisie, şi a fost o eroare materială. Dar amendamentele pe care eu le-am depus, ca membru al Comisiei pentru învăţământ, eram plecată într-o delegaţie şi n-am putut, la comisie, să le susţin personal, le-au susţinut colegii, nu sunt copy-paste. Asta voiam să spun. Şi priveau lucruri de bun-simţ: profesorii să-şi aleagă, din acele variante, să-şi aleagă singuri varianta de manual...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Cristina-Ionela Iurişniţi ... să se facă un calendar cu un an înainte, nu să ajungem în situaţia ca, din nou, toamna, să nu avem manuale pe băncile copiilor...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă deputat. Mulţumesc.

Cristina-Ionela Iurişniţi ... ceea ce se va întâmpla...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Cristina-Ionela Iurişniţi ... la clasa a VI-a, anul şcolar viitor. Acesta este adevărul. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dacă sunt intervenţii la articole? Nu sunt. Legea merge la votul final. Încheiem şedinţa de dezbateri. Continuăm cu şedinţa de răspunsuri la interpelări.