13 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2017 privind modificarea art.VIII alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii (PL-x 248/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase La punctul 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii; în procedură de urgenţă. Raport, comisia. Doamna preşedinte.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Este vorba de PL-x 248/2017 şi prevede o aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016. Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea alin. (3) al art. VIII din ordonanţa menţionată, în sensul că, prin derogare de la prevederile art. 158 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şcolile doctorale îşi menţin acreditarea până la realizarea procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2019, astfel încât acestea să poată organiza examene de finalizare a studiilor doctorale şi să poată emite diplome şi titluri universitare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. Demersul legislativ vizează rezolvarea blocajului întâmpinat de şcolile doctorale în ceea ce priveşte finalizarea studiilor de către studenţii doctoranzi care şi-au încheiat tezele de doctorat, dar şi organizarea examenelor de admitere la studii universitare pentru anul 2017-2018. De asemenea, se urmăreşte asigurarea calităţii şi a condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în cadrul ciclului de doctorat în anul universitar 2017-2018. De adăugat faptul că sunt şi programe europene care au presupus finanţarea studiilor doctorale şi care au ca regulament încheierea într-un anumit termen a susţinerii tezelor respective. Potrivit art. 75 din Constituţia României şi art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. A fost adoptat în unanimitate de către membrii comisiei şi s-a adoptat proiectul în forma iniţiatorului. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Stimaţi colegi, Vom vota pentru acest proiect, dar aş vrea să fac o subliniere importantă cred şi pentru că ne va prinde anul 2019 probabil în aceeaşi componenţă aici, în această sală a Camerei Deputaţilor. Iniţiatorul acestui proiect de lege, care e necesar pentru a debloca o astfel de situaţie, subliniază în capitolul intitulat "Descrierea situaţiei actuale" că instituţiile responsabile de acreditarea, practic, a acestor şcoli doctorale nu au respectat atribuţiile ce le revin conform art. 158 din Legea educaţiei naţionale privind evaluarea şcolilor doctorale. Deci chiar iniţiatorul acestei legi spune acest lucru. Cei care trebuiau să se ocupe de această evaluare nu şi-au făcut treaba. Şi deschidem art. 158 din Legea educaţiei naţionale şi constatăm că la alin. (4) din acest articol, 158, scrie că "Fiecare şcoală doctorală este evaluată individual" şi sunt subliniate acele instituţii care sunt responsabile de această evaluare. E vorba, pe de o parte, de ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii din ţară sau din străinătate, pe baza rapoartelor CNCS - Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică - şi a rapoartelor CNATCU, referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS şi CNATCU. Prin urmare, avem foarte clar evidenţiate, potrivit legii, instituţiile care erau responsabile să nu-i prindă 1 octombrie 2017 într-o astfel de situaţie pe cei care organizează studii doctorale. Votăm astăzi prelungirea acestor acreditări provizorii pentru şcolile doctorale, dar vă întreb - şi vreau să rămână această întrebare, s-o ţinem minte cu toţii - dacă în 2019 aceste instituţii, plus onor Ministerul Educaţiei Naţionale, vom constata că din nou nu şi-au făcut treaba, că din nou n-au făcut această evaluare? Împreună cu colegii din Comisia pentru educaţie, cu care avem o colaborare bună, şi sper să dăinuiască această colaborare, i-am rugat pe cei de la Ministerul Educaţiei să vină în perioada imediat următoare cu un calendar foarte clar privind evaluarea acestor şcoli doctorale şi să urmărească acest proces de evaluare şi acreditare a acestor şcoli doctorale. Pentru că spun din nou, să rămână spus şi să se audă: ne vom trezi, Doamne fereşte, peste doi ani de zile în aceeaşi situaţie, cu aceeaşi nevoie de a prelungi acreditarea provizorie, cu niciun fel de progres făcut în această speţă. Deci, concluzia este că vom vota pentru a debloca situaţia existentă acum, pentru că doctoranzii nu au nicio vină că nişte instituţii ale statului român nu şi-au făcut treaba, dar lansez un apel, de la această tribună a Camerei Deputaţilor, către Ministerul Educaţiei Naţionale să-şi facă într-adevăr treaba, iar instituţiile nominalizate, ARACIS, CNCS, CNATCU, să intre în dispozitiv pentru a realiza această evaluare. Altfel, e o bătaie de joc atât la adresa profesorilor din şcolile doctorale, cât şi la adresa celor care îndrăznesc încă în România de astăzi să mai facă un doctorat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Având în vedere faptul că şcolile doctorale din România nu pot organiza examene de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018 şi nici susţinerea publică a tezelor de doctorat finalizate, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va susţine această propunere legislativă şi va vota în consecinţă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul parlamentar USR va susţine acest proiect, va vota pentru, dar cu explicaţia de rigoare. Este inadmisibil să prelungim această situaţie de facto şi să se ajungă în comisie la un fel de vot de şantaj. Pentru că asta s-a întâmplat. A trebuit să deblocăm o situaţie, un blocaj şi să dăm posibilitatea doctoranzilor să-şi continue activitatea. Nu e posibil. Cerem demisia ministrului educaţiei, după toate scandalurile cu manualele de sport, lipsa manualelor în şcoli. Uitaţi o altă discrepanţă, o altă sincopă. Nu putem să acceptăm aşa ceva! Este inadmisibil ce se întâmplă! Trebuie să-şi prezinte mandatul pe masă. Este responsabilitatea ministerului, până la urmă, şi pisica se aruncă într-o parte şi în alta, de la ARACIS la agenţiile de acreditare. Această situaţie nu mai poate să continue! Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Oprea.

Dumitru Oprea În primul rând, îi asigur pe cei care au făcut afirmaţii mai înainte că e blocată admiterea la doctorat. E fals! Astăzi chiar sunt comisii în universităţile româneşti pentru admitere la doctorat. 2. Povestea este una foarte ciudată şi cred că avem de-a face, prin ARACIS-ul acesta, cu un ASF2. ARACIS-ul a preluat controlul total şi, dacă aţi observat, din motivaţiile unui proiect de lege, de fapt este Ordonanţa nr. 96 reluată, astăzi va fi un subiect la prânz... Motivul neachitării de obligaţiile faţă de autorizarea şi acreditarea şcolilor doctorale - tariful dat de şcoli. Dacă aţi auzit foarte bine? Tariful dat de şcoli, pentru că nu e stimulativ pentru membrii care fac autorizări şi acreditări. Parcă am auzit la ASF acelaşi lucru, când preşedintele ASF era cel care stabilea şi sume, şi taxe, şi tot. Acum am ajuns în varianta în care, mai mult decât atât, ARACIS-ul este cel care autorizează alte agenţii europene de evaluare a educaţiei. Deci ARACIS-ul, care face jocuri destul de ciudate, în momentul de faţă, este cel abilitat să spună cine mai intră în România. După o astfel de variantă, nicio altă agenţie. Deci lucrurile sunt mult mai complexe decât par la prima vedere. Toată lumea cred că şi-a exprimat o anumită poziţie. Da, prorogării, dar prorogarea aceasta nu trebuie să fie la nesfârşit. ARACIS-ul, în schimb, trebuie să aibă un statut cât de cât uman. Uitaţi-vă ce atribuţii ciudate are Agenţia Română de Asigurări a Calităţii în Învăţământul Superior şi veţi vedea dacă nu am scăpat total controlul. Este anormal ca o universitate, care formează specialişti, ingineri în automatizări şi calculatoare, să nu aibă certificat decât dacă-i dă o fundaţie pe un program de 40 de ore? Dar anticipez, subiectul este mult mai complex decât pare la prima vedere. Aşadar, este o urgenţă a prorogării termenului, dar nu pe un termen nedefinit.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule profesor. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.