19 martie 2018 – Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, Continuăm cu partea a doua a şedinţei. Vă rog să luaţi loc în bănci, să urmăriţi răspunsurile la interpelări. Ministerul Transporturilor. Domnul Andrei Gheorghe. Vă rog. Un minut, reamintiţi tema. Vă rog, domnule Andrei Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc. Chiar aş vrea un răspuns cumulat la interpelările adresate Ministerului Transporturilor. Sunt interpelări care vizează infrastructura rutieră din judeţul Ilfov, unele sunt legate de centura Capitalei, altele, de problemele de siguranţă a traficului, care se întâlnesc în mai multe localităţi din Ilfov.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, deci la toate, patru, da?

Andrei Daniel Gheorghe Da.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, doamna secretar de stat.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Un minut, pentru lămuriri suplimentare, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc pentru răspunsuri. Sub aspectul problemelor de pe Centură şi privind calea ferată care să lege Gara de Nord de Aeroportul Otopeni, răspunsurile mi se par destul de clare. Iar aici doar partea de execuţie ar trebui grăbită, dat fiind faptul că ne confruntăm cu un volum uriaş de trafic. În rest, cred că DRDP Bucureşti - Ilfov şi CNAIR ar trebui să aibă o mai mare atenţie cu privire la problemele care există în anumite localităţi, cum este cazul de la Afumaţi. Mie mi se pare absolut urgentă realizarea a cel puţin unei pasarele în zona comunei Afumaţi - DN 2. E o zonă unde se produc tot timpul accidente deosebit de grave. La fel, au fost nişte probleme, din cauza amânărilor, şi a birocraţiei, şi a dezinteresului celor din DRDP, şi în zona Snagov, la Tâncăbeşti. Probleme de siguranţa traficului sunt şi pe Centură, aşa cum mă bucur că aţi precizat. Şi cred că ar trebui un pic să mai grăbim procedurile, atât cât se poate, legal şi să încercăm să prioritizăm zona aceasta, Bucureşti - Ilfov, care este supraaglomerată, este sufocată de trafic şi care, aşa cum este ea, aglomerată, cu o infrastructură nepusă la punct, produce aproape o treime din produsul intern brut al României. Şi, ca atare, cred că este esenţială o modernizare a infrastructurii de transport din toată această zonă. Aşadar, insist, în continuare, pasarelele pe DN 2, ca şi pe DN 1, şi chiar pe Centura Capitalei trebuie să fie o prioritate pentru CNAIR şi pentru Ministerul Transporturilor, ţinând cont de gravitatea accidentelor care se produc în aceste zone. Şi, din păcate, trebuie să sesizez din nou faptul că, la nivelul comunicării dintre CNAIR, DRDP, şi primăriile din judeţul Ilfov, şi Consiliul Judeţean Ilfov...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe ... sunt probleme care nu se rezolvă foarte uşor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mai puteţi continua mâine dimineaţă, la 08,30. Domnul Nechifor. Vă rog, dacă vreţi să mai faceţi, un minut aveţi... reamintirea temei. Aveţi... două.

Cătălin-Ioan Nechifor Mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt destul de nemulţumit, pentru că pentru a doua oară, şi anul trecut, în mai, şi acum, primesc un răspuns foarte ambiguu. Am întrebat, expres, care sunt concluziile rapoartelor de expertiză? Ca şi anul trecut, şi în acest an, Ministerul, de fapt CNAIR-ul, mă trimite la plimbare, cu detalii tehnice, de altă natură, când lucrurile sunt foarte clare. Cred că şi eu, ca parlamentar, dar şi cei care trăiesc în Suceava au dreptul să ştie de ce nu s-a executat centura de ocolire a Sucevei, începută în 2007. Nici acum nu este finalizată şi nici nu cred că sunt foarte mari oportunităţi de a finaliza această investiţie. Pentru că, din punctul meu de vedere, din ceea ce ştiu eu, rapoartele tehnice nu sunt foarte în regulă. Drept pentru care voi face uz şi de Legea nr. 544 privind accesul liber la informaţii publice, pentru că înţeleg şi văd, de altfel, dar pentru a doua oară, că ministerul şi compania refuză să răspundă concret la întrebări. Vă mulţumesc foarte mult. Şi chiar îmi pare foarte rău.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, doamnă secretar de stat.

Petru Gabriel Vlase Doamnă secretar de stat, am înţeles. Mai comunicaţi detalii în scris domnului deputat, pentru că am depăşit foarte mult timpul dumneavoastră de intervenţie. Domnul Csoma Botond este? Nu. Domnul Lovin Dumitru? Da? Ministerul Transporturilor? Aveţi un minut la dispoziţie, pentru reamintire, dacă nu, doamnă secretar de stat, îi răspundeţi domnului deputat Lovin. DN 7A, Voineasa - Obârşia Lotrului.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Încercaţi să daţi un răspuns mai sintetic şi detaliile le comunicaţi în scris. Domnul Neagu? Nu este. Domnul Andrei Gheorghe. Ministerul Justiţiei. Vă rog, un minut.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea vizează o serie de abateri pe care le-am văzut în comportamentul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, cât şi o referinţă foarte clară la libertatea religioasă, pe care această instituţie a statului român o pune sub semnul întrebării. Aştept un răspuns.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan, vă rog, un minut. Tema cu Ministerul Justiţiei.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Bună seara, stimaţi colegi. Interpelarea mea a vizat situaţia absolut inacceptabilă a Serviciului de probaţiune Mureş. Sistemul naţional de probaţiune trebuie să constituie o alternativă la pedeapsa cu închisoarea, respectiv să caute soluţii, să promoveze variante prin care să fie reintegraţi social cei care sunt într-o astfel de situaţie, ba, mai mult, să se încerce evitarea ca aceste persoane să mai ajungă să mai săvârşească infracţiuni. Din păcate, la Târgu Mureş este o situaţie specială, respectiv Serviciul de probaţiune Mureş sălăşluieşte într-un spaţiu aparţinând Curţii de Apel, această clădire urmează să fie reabilitată integral şi serviciul practic nu mai are unde funcţiona. Am fost, am vizitat acest serviciu, este ceva de domeniul incredibilului. Sunt aceşti angajaţi ai Serviciului de probaţiune Mureş, care stau la un birou câte doi. Imaginaţi-vă, într-o încăpere extrem de strâmtă, cam cum ar putea să consilieze aceste persoane care ar trebui reintegrate social? Este aproape imposibil! De aceea, având în vedere că urmează să fie, probabil, evacuaţi şi în momentul de faţă nu au un sediu şi nici o alternativă, am solicitat Ministerului Justiţiei să găsească o soluţie în acest sens. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, Ministerul Justiţiei.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Continuaţi în scris, că aţi depăşit timpul. Domnule Paşcan, mai aveţi un minut, dacă vreţi?

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Nu o să intru în comentarii pe ceea ce priveşte drepturile salariale, este un subiect mult prea complex, dar vreau să vă spun că, legat de situaţia sediului, care se cunoaşte de vreo doi ani, răspunsul este unul absolut demagogic şi îmi pare rău pentru reprezentantul Ministerului Justiţiei. Deci dacă de doi ani se cunoaşte această situaţie şi încă a rămas în faza de "trebuie" şi "că vom face totul", eu îi informez că aici este vorba de o situaţie de forţă majoră. Adică lucrările vor începe curând şi este iluzorie acea susţinere că se va găsi un spaţiu cu titlu gratuit; nu se va găsi un astfel de spaţiu. Prin urmare, trebuie să se procedeze de urgenţă la găsirea unei variante de chirie. Dacă nu se înţelege acest lucru, situaţia doar va escalada, se va conflictualiza şi, sigur, o instituţie importantă a statului român este lăsată de izbelişte şi se va trezi în stradă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Gheorghe Andrei - Ministerul Afacerilor Externe.

Andrei Daniel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Am două interpelări adresate Ministerului Afacerilor Externe. Una dintre ele vizează acea situaţie gravă care s-a creat în nordul Bucovinei, privind ameninţarea cu incendierea unor şcoli româneşti, o situaţie fără precedent în rândul comunităţii româneşti din Ucraina. Iar cealaltă interpelare vizează învăţământul în limba română, din sudul Basarabiei, regiunea Odesa. Invit reprezentantul ministerului să-mi dea un răspuns pe cele două chestiuni.

Petru Gabriel Vlase Sigur! Vă rog, doamna Monica Gheorghiţă.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc pentru răspuns. Cred că statul ucrainean ar trebui să dea dovadă de mai multă transparenţă în relaţia cu România. Avem un tratat semnat în 1997 cu Ucraina, un tratat dureros pentru România, la acea dată, şi un tratat pe care doar partea românească îl respectă, partea ucraineană nerespectând drepturile fundamentale ale minorităţii române din Ucraina. Aşadar, ucrainenii ar trebui să dea de urgenţă un răspuns, pentru că nu pot, aşa, să arunce o piatră cu un atentat terorist deosebit de grav, iar apoi să se ascundă şi să arate cu degetul. Trebuie să înţelegem dacă mai suntem ori nu parteneri cu ei. Iar celălalt aspect, România nu poate tolera această catalogare a limbii române din sudul Basarabiei, drept limbă moldovenească, iar dacă ucrainenii vor persista să împartă comunitatea românească din teritoriul Ucrainei, între români şi moldoveni, cred că ar trebui să reconsiderăm şi noi poziţiile României cu privire la integrarea europeană a Ucrainei, cred că ar trebui să luăm tratatul acela şi să ne uităm la el, să vedem dacă mai este valabil, dacă mai modificăm ceva sau dacă nu cumva este depăşit la acest moment. Ca atare, aştept mai multă fermitate din partea Ministerului de Externe şi cred că nu mai putem să fim doar reactivi şi să lăsăm aşa, la periferia preocupărilor MAE, situaţia românilor din nordul Bucovinei, din nordul Maramureşului, din Basarabia de Sud şi din alte regiuni ale Ucrainei, unde sunt comunităţi mari româneşti şi comunităţi cărora, repet, nu le sunt respectate drepturile fundamentale, dovadă şi noua Legea a educaţiei din Ucraina. Aşadar, chiar vă rog să insistaţi mai puternic şi să aveţi nişte răspunsuri clare pe aceste probleme, nu doar schimburi diplomatice de idei, pentru că acestea, de cele mai multe ori, rămân ca la început. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Andea, pentru domnul Lovin: "Comasare licee, Râmnicu Vâlcea".

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Paşcan? Păi, aveţi Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, mai multe aici. Am înţeles că o să vă răspundă secretarul de stat. Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Îmi cer scuze, este o singură interpelare, dar adresată mai multor ministere. În mod concret, o petentă mi s-a adresat la biroul parlamentar, arătând că s-a angajat şi, sigur, în mai puţin de şase luni de la data angajării, s-a îmbolnăvit, a mers la medicul de familie, care a trimis-o la medicul specialist, şi i s-a dat concediu medical pentru o pneumonie. Mai apoi a constatat că nu beneficiază de concediu medical prevăzut legal, întrucât, cu marea revoluţie fiscală, iată, s-a trezit că, dacă perioada aceasta de concediu medical este sub cele şase luni de la angajare, nu mai beneficiază de drepturile respective. Sigur că a costat-o câteva sute de lei tratamentul, repaosul respectiv, şi nu înţelege de ce, câtă vreme plăteşte CASS-ul, nu beneficiază de drepturile cuvenite, contribuţia respectivă pentru concediu medical? Şi la această chestiune aştept răspuns. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Cred că, domnule Paşcan, mai util ar fi să staţi un pic de vorbă împreună, că aşa, făcând declaraţii la microfon, unul şi celălalt, chiar nu rezolvaţi problema. Nu am nicio problemă, aveţi dreptul, dar... părerea mea!

Emil-Marius Paşcan Domnule preşedinte, Este o situaţie absolut revoltătoare, în sensul că, în esenţă, acelaşi răspuns pe care mi-l transmite reprezentantul Ministerului Sănătăţii, spunând că este, de fapt, competent fie Ministerul Muncii, fie celălalt minister, al Muncii sau al Justiţiei Sociale, sau al Finanţelor, aceleaşi ministere, al Muncii şi al Finanţelor, îmi spun că este competent Ministerul Sănătăţii. Prin urmare, nu este competent nimeni să-mi răspundă de ce, atunci când are ghinionul să se îmbolnăvească cineva, să nu beneficieze de concediu medical. Este inacceptabil, domnule preşedinte, un asemenea răspuns! Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Închidem şedinţa. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,40.