20 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003 (PL-x 460/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 37. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003. Comisia juridică?

Costel Neculai Dunava Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are drept scop ratificarea Convenţiei încheiate în 6 decembrie anul curent, cu privire la evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit. Vreau să vă spun că acest lucru se impunea pentru că vechea convenţie era din 1986 şi trebuia o îmbunătăţire a cadrului legislativ bilateral, precum şi o aliniere la prevederile legislaţiei fiscale din cele două ţări. Grupul deputaţilor PNL va vota ratificarea acestei convenţii bilaterale. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Altcineva? Nu.