25 aprilie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 88/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 31. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Iniţiatorii? Comisia pentru muncă? Domnul Vexler.

Silviu Vexler Bună ziua! În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 88/2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită a Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului respingerea iniţiativei legislative. De asemenea, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 14 martie 2016. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Dezbateri? Nu. Vot final.