18 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 (PL-x 125/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016; procedură de urgenţă. Guvernul, vă rog.

Petru Gabriel Vlase Comisia pentru muncă? Doamna Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 125/2017 din 13 februarie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016, în sensul introducerii unor reguli administrative mai simple cu privire la acordarea ajutorului social, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului de încălzire a locuinţei. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 februarie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Cherecheş. Apare înregistrat...nu vrea. Domnul Oprea.

Dumitru Oprea În expunerea de motive sunt prezentate elementele care stau la baza acestei componente de natură administrativă privind combaterea sărăciei, făcându-se trimitere la cele trei componente de tip beneficii pentru astfel de familii, de genul ajutorului social, alocaţiei pentru susţinerea familiei şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Practic, este o variantă intermediară de lucru, pentru că este pe tapet intrarea în funcţiune, din aprilie 2018, a unei alte componente care să rezolve absolut toate problemele privind o astfel de asistenţă socială. Aşadar, Grupul Partidului Naţional Liberal a votat în comisie şi votează şi în plen pentru o astfel de propunere de aprobare a ordonanţei de urgenţă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Vot final.