21 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei (PL-x 528/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 15, Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei. Iniţiator? Domnule Călin, iniţiator? Comisia, dacă iniţiatorii nu doresc...

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate cu dezbatere şi avizare pe fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. (Rumoare.) Anul viitor, după promulgare... Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât avizarea favorabilă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei, evenimentul urmând a fi marcat de autorităţile centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-artistic şi ştiinţific. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiilor propun plenului Camerei, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei, cu amendamentele admise prevăzute în anexa la prezentul raport. Fac precizarea că în funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă rog, vă rog. Înscrieţi-vă, apăsaţi, ca să vă văd. Nu... Acum... Şovăială.

Constantin Şovăială Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul de deputaţi ai Partidului Naţional Liberal susţine prezentul proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem... Domnul Bichineţ. Să facem şi noi Ziua Moldovei, domnule Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Mă rog, din patriotism local, e bine ca oamenii să-şi susţină zona. Şi eu îi încurajez, voi susţine acest proiect de lege. Nu ştiu ce vor face colegii mei. Mă gândesc că în urmă cu ani se gândise cineva de la Iaşi, nu-i mai spun numele, să facă un partid al moldovenilor. Din punctul meu de vedere, unul care n-a dus la nimic. Şi chestiunile acestea sunt periculoase. Nu v-aţi gândit, domnule preşedinte, stimaţi colegi, ca începând de la 1 ianuarie 2018, în fiecare zi să avem ziua a ceva? Şi dacă se poate, să nu muncească nimeni. Adică să avem în fiecare zi - Ziua ziaristului, Ziua popicarului, Ziua profesorului, a medicului, a olteanului, a basarabeanului - şi să avem zile libere pentru toată lumea. Pentru că noi o ducem foarte bine, ţara este înfloritoare... Iar dacă la ziua aceasta, a Olteniei, putem să-i adăugăm un asterisc, să fie Ziua Olguţei, dacă se poate. Mulţumesc. (Râsete.)

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Domnul Mihai Voicu.

Mihai Alexandru Voicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Poziţia Grupului PNL a fost exprimată, însă eu neavând la îndemână expunerea de motive a legii, sper din tot sufletul că iniţiatorii au rezolvat marele mister al punctelor cardinale. Mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Domnul Korodi. Domnule Solomon, vă invit un pic la prezidiu, dacă tot aţi venit în sala de plen. Sper ca după dezbaterile furtunoase să nu cereţi retrimiterea la comisie, ca şi la cealaltă, vă rog, domnule Solomon... Vă rog, domnule Korodi.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Stimaţi colegi, România este a 7-a ţară în Uniunea Europeană, încă, şi este foarte important ca să ne dăm seama că o ţară atât de mare înseamnă şi o ţară cu diversitate locală foarte importantă. Şi eu cred că iniţiativele care marchează sărbătorirea unor zone care au o identitate specială, o tradiţie specială, sunt foarte importante. Arată că se poate construi pe diversitate, şi nu pe o centralizare accentuată. Am auzit intervenţii în care colegii spuneau că sunt tot felul de zile pentru a sărbători bresle, sau localităţi, sau alte evenimente importante. Da, acestea pot fi foarte importante pentru o anumită parte a societăţii româneşti sau pentru o anumită parte a comunităţilor locale. Şi atunci ar trebui să permitem. Asta nu înseamnă că am periclita un interes naţional. Este foarte important ca diversitatea în România să fie apreciată şi zonele tradiţionale chiar dau un aport semnificativ la... acest criteriu. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Vă rog, domnule Drulă.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am o observaţie de natură... care ţine de tehnică legislativă. Respectiv, în afară de primul articol, unde se instituie Ziua Olteniei pe 21 martie, care are un sens, restul articolelor, cel puţin aşa cum sunt modificate prin amendamentele admise, care sunt convins că vor rămâne, au formulări care conţin verbul "a putea" - "se poate...", "se pot organiza manifestări", "autorităţile pot...". Da... asta nu este o formă de a legifera, prevăzând o posibilitate. Se poate şi dacă nu există articolele acolo, adică este o supralegiferare şi este o proastă tehnică legislativă, să includem posibilitatea. Tot ce nu e explicit interzis e permis.

Petru Gabriel Vlase Da. Domnul Varga.

Vasile Varga Nu vreau să-l contrazic pe colegul meu, dar... pe tehnică legislativă este corect, nu este o obligaţie. Şi ca atare, rămâne textul aşa. Dacă nu este o obligaţie, dacă vrei o faci, dacă vrei n-o faci.

Petru Gabriel Vlase Da. Mulţumesc. Sistăm dezbaterile. Mergem mai departe. Vot final.