13 iunie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Într-un minut facem vot de control. Vă rog să votaţi. 184. Suntem în cvorum. Începem. Capitolul I. Proiecte de Hotărâri ale Camerei Deputaţilor. Punctul 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vă rog, vot. 230 de voturi pentru, un vot împotrivă, 2 colegi care nu votează. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia copiilor migranţi COM (2017) 211. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu. Vot, vă rog. 242 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru industrii propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 225 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu votează. Adoptat. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului... (Domnul deputat Vasile Gudu doreşte să ia cuvântul la explicarea votului.) Vă rog, domnule Gudu.

Vasile Gudu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal a votat pentru adoptarea acestui proiect de lege. Am avut în vedere faptul că acest act normativ era de mult aşteptat de către micii producători, şi pentru că el simplifică procedura de validare a atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare. Vă mulţumesc tuturor.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Comisia pentru mediu propune adoptarea. Vă rog, vot. 232 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 266 de voturi pentru, un coleg care n-a votat. Adoptat. Proiectul de Lege privind... Domnul Munteanu, explicarea votului, la 6.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acesta a fost unul dintre obiectivele din Programul de guvernare al PSD. Vorbind în mod foarte clar, se rezolvă următoarele probleme pentru agricultorii români. 1. În sensul că se elimină definiţia de fermă de familie şi se lărgeşte accesul prin alţi beneficiari la aceste fonduri. 2. Se reduce comisionul de la 3,8% la 2%. 3. Creşte suprafaţa care poate fi cumpărată, de către un posibil cumpărător, de la 250 de hectare la 750. Şi 4 - foarte important - garantarea creşte de la 50% la 80%, iar diferenţa înseamnă terenul sau alte bunuri. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 7. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 266 de voturi pentru, 3 abţineri. Adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. Comisia pentru buget şi Comisia pentru industrii propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 203 voturi pentru, 59 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Proiectul de Lege pentru... Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal a votat împotriva acestui proiect de lege. Ordonanţa nr. 7/2013, adoptată de Guvernul Ponta, privind instituirea unui impozit de 60% pe veniturile suplimentare, în urma liberalizării preţurilor la gaze naturale, aplicată producătorilor de gaze naturale, a fost o decizie corectă. Ce a urmat nu a fost tocmai corect. Mai degrabă netransparent. Astfel, nu ştim exact care sunt sumele încasate anual din acest impozit, 2013-2016. Nu ştim exact cât a reprezentat deductibilitatea în valoare absolută. Nu ştim exact care sunt pârghiile ANAF, dacă ele există, în ceea ce priveşte controlul veridicităţii investiţiilor declarate în vederea stabilirii deductibilităţilor. Ştim însă următoarele. Se propune trecerea de la impozitarea unitară la o impozitare progresivă şi se elimină termenul de aplicare a Ordonanţei nr. 7/2013 - 31 decembrie 2017, justificarea fiind următoarea: mai mulţi bani în bugetul de stat, mai mulţi bani pentru sprijinirea consumatorului vulnerabil. Dar, stimaţi colegi, Guvernul, din păcate, s-a dovedit incapabil să colecteze cei peste un miliard de lei, în fiecare an, din această taxă, iar consumatorul vulnerabil este definit, într-adevăr, în lege, dar nimeni, în România, nu poate indica exact numărul consumatorilor vulnerabili. Mai mult, România cred că ar trebui să susţină ideea definirii consumatorului vulnerabil, la nivelul Uniunii Europene. În România este o haiducie în ceea ce priveşte formele de sprijin, mai multe forme de subvenţii. De aceea, cred că ar fi de dorit unificarea acestor forme de sprijin într-una singură, de exemplu, la energie electrică. Închei, spunând că în Programul de guvernare v-aţi angajat să revizuiţi întregul sistem fiscal, în ceea ce priveşte redevenţele pentru resursele de hidrocarburi, ţiţei şi gaze naturale. În loc să veniţi cu un proiect integrat, preferaţi tot felul de cârpeli, azi, la gaze naturale, ieri, la energie electrică şi aşa mai departe.

Petru Gabriel Vlase Domnul Iancu.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Ce-aş putea să vă spun acum, când vă cunosc personal, ştiu că sunteţi profesionişti, ştiu cum gândiţi şi ştiu că nu sunteţi de acord cu acest vot pe care mare parte dintre dumneavoastră nu îl acceptaţi şi nu sunteţi de acord cu el? Cum aţi putea să fiţi de acord când, iată, dumneavoastră spuneţi acum că este bine să definim consumatorul vulnerabil şi să-l protejăm. Păi, cum este posibil? Cum să interpretăm atitudinea dumneavoastră, când sunteţi de acord cu liberalizarea la 1 aprilie 2017, în totalitate, şi protejarea consumatorului la 1 aprilie 2018, la un an după? Cum să colectăm banii pentru consumatorul vulnerabil, dacă dumneavoastră astăzi votaţi împotriva a ce? În a-i spune producătorului, atunci când el are preţ liber şi îl ridică la peste 150% cât este costul lui, că trebuie să împartă şi cu consumatorul această creştere, pentru că nu a făcut nimic pentru ea, nu a investit niciun leu, este o decizie administrativă. Dacă administrativ îi vin banii, nu e firesc să-i împartă cu consumatorul? Şi atunci consumatorul, să poată fi protejat, nu îi trebuie, la nivelul la care se află vulnerabilul în România, nu trebuie măsuri şi sume aferente pentru toţi consumatorii din această ţară? Când producătorul este întrebat şi ne spune că el are un cost de 28,7 lei şi în realitate vinde cu 60 de lei, mai mult decât dublu, şi creşte la 94 de lei, cât să mai crească şi să nu dea nimic României şi să împartă cu consumatorul român?! Şi atunci nu pot să vă spun decât: "Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori!". Pentru că eu cum aş putea numi altfel un astfel de producător care îşi prezintă public cultura organizaţională, faptul că este o companie cu responsabilitate socială şi, în realitate, înregistrează evaziune fiscală de 220 de milioane de euro, nu plăteşte TVA la nivelul a 61 de milioane de euro, că înregistrează decontaminare în facturi false la peste 300 de milioane de euro, că influenţează neplata a 1,1 miliarde de euro, redevenţă la bugetul de stat, şi că face evaziune fiscală pentru plata angajaţilor printr-un offshore din Cipru? Unde este responsabilitatea celui pe care dumneavoastră îl protejaţi astăzi, să nu împartă cu consumatorul român această creştere? Aşa se explică atitudinea noastră şi sunt sigur că aceia dintre dumneavoastră, care aşa gândiţi, trebuie neapărat să luaţi atitudine şi să aveţi ceea ce noi am făcut la intrarea în acest Parlament, asumarea răspunderii depline, când am jurat pe Biblie şi pe Constituţie că vom decide în baza conştiinţei noastre, în favoarea poporului român. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri... (Domnul deputat Virgil-Daniel Popescu solicită să ia cuvântul.) Păi, a vorbit domnul Bode, din partea grupului, domnule... A vorbit domnul Bode, din partea grupului. (Vociferări.) Procedură.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte, Procedură, pentru că discutăm de consumatori vulnerabili. Şi în acest Parlament, Parlamentul trecut a aprobat un proiect de lege al fostului Guvern, Cioloş, e adevărat...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, care e procedura?

Virgil-Daniel Popescu ... prin care...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Virgil-Daniel Popescu ... de la 1 aprilie, în loc să-l aprobe, să protejeze consumatorii vulnerabili...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Virgil-Daniel Popescu ... începând cu această iarnă, îi protejează cu iarna viitoare. Deci dumneavoastră, domnilor, care aţi fost în Parlament, aţi făcut lucrul acesta! (Vociferări. Rumoare.) Şi acum veniţi să spuneţi că nu protejăm consumatorul vulnerabil. Iar ANAF-ul, împreună cu Ministerul de Finanţe, la fiecare şedinţă a Comisiei pentru industrii, nu...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Virgil-Daniel Popescu ... a venit să aducă solicitările comisiei, referitoare la investiţiile făcute de opera... (I se întrerupe microfonul.) (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; lege ordinară. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru buget propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 246 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Domnul Solomon, explicarea votului.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Prin votul pe care l-am dat astăzi am împlinit acea promisiune pe care am făcut-o în timpul dezbaterilor la Legea salarizării, şi anume că toate amendamentele făcute pe art. 37 din legea trimisă la promulgare vor fi prinse în Ordonanţa nr. 99, tocmai pentru a nu schimba sensul legii propuse de noi, în Parlament, pentru salarizarea celor din sistemul bugetar. Prin aceste modificări, încheiem un proces îndelungat, care a început încă din decembrie, anul trecut, prin Legea nr. 250, când am mărit salariile în sistemul sanitar, şi de la 1 ianuarie, în sistemul de învăţământ. De asemenea, prin Ordonanţa nr. 2, au fost mărite salariile în administraţia publică locală şi în toate instituţiile din subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene. Prin Ordonanţa nr. 9 am continuat să mărim salariile în sistemul de apărare, ordine publică, şi siguranţă naţională, pentru aleşii locali. De asemenea, prin Ordonanţa nr. 2, votată în Parlament, prin legea care a fost ieri promulgată de preşedinte, au fost mărite salariile din toate instituţiile subordonate Ministerului Mediului, Oficiilor Teritoriale pentru IMM-uri, OPC-ului. Şi astăzi am reuşit să includem toate acele instituţii care n-au beneficiat în ultimii ani de măriri, astfel încât în momentul decembrie 2017, când vom avea un etalon pentru aplicarea majorării de 25%, de la 1 ianuarie, majoritatea salariilor să fie sensibil egale, astfel încât şi cei din Ministerul Agriculturii, toate instituţiile din subordine, din Ministerul Culturii, de asemenea, toate instituţiile de cultură subordonate ministerului, inclusiv direcţiile judeţene, direcţiile judeţene de tineret şi sport. Am mai votat ieri un amendament prin care cresc salariile celor din Ministerul Apărării, cu 15%, ale întregului personal angajat la Ministerul Apărării. Am sporit cu 30% salariile pentru bibliotecile naţionale, pentru Biblioteca Academiei, pentru teatrele naţionale, pentru muzee de importanţă naţională. Şi, evident, am reuşit să îndreptăm şi o nedreptate care era cuprinsă în Legea nr. 250, cu privire la medicii din oncologie, oncologie pediatrică, secţiile şi compartimentele de arşi şi tot ceea ce înseamnă radioterapie şi disciplinele apropiate acestora, menţionate. Spunem că... în primul rând, pentru colegii din opoziţie, când mai merg la televizor, să nu mai spună că de la 1 iulie cresc doar salariile demnitarilor şi ale aleşilor locali. Cresc salariile tuturor celor care până astăzi nu au avut măriri de salarii, prin legile succesive de salarizare, în primul rând, ordonanţele de punere în aplicare a Legii nr. 284. Cresc toate salariile şi ceea ce am promis s-a întâmplat. Am promis că dăm celor din sistemul de apărare, de la 1 iulie, am dat de la 1 aprilie. Am promis că dăm 20% pentru educaţie, am dat de la 1 ianuarie. Toate lucrurile acestea să le afle şi celebrii analişti de la televiziunile naţionale, care, seară de seară, vor să lovească într-o lege pe care împreună am făcut-o, şi anume Legea salarizării, care este şi va fi cea mai bună lege de salarizare, aplicată în acest domeniu, de la Revoluţie încoace. Vă felicit pe toţi care aţi votat. În primul rând, că a fost unanimitate, şi în comisie, şi în plen. Şi să dea Dumnezeu ca legea să fie promulgată cât mai repede şi s-o vedem pusă în aplicare. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Doamna Turcan.

Raluca Turcan Stimaţi colegi, Legea salarizării unitare a fost un proiect definitoriu pentru PSD. Şi a ieşit aşa cum a ieşit, am văzut cu toţii. Din nefericire, nici măcar caracterul unitar nu şi l-a păstrat. Multă inechitate. Vom ajunge la procese nesfârşite, la discriminări între oameni cu aceeaşi pregătire şi la un haos generalizat în sistemul public de salarizare. Partidul Naţional Liberal a analizat Legea salarizării unitare şi v-am propus să depunem amendamente, v-am provocat să le susţineţi, astfel încât să o corectăm. Ce s-a întâmplat? Într-un heirupism greu de imaginat, aproape toate amendamentele depuse de Partidul Naţional Liberal au fost respinse. Şi nu oricum, cu multă aroganţă. Inclusiv corecturi pentru biblioteci, muzee şi unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii. Din fericire, şi din fericire pentru cei vizaţi de legile pe care noi le dăm, aţi început să corectaţi. Şi această ordonanţă este exact o corectură la Legea salarizării unitare, pe amendamentele pe care Partidul Naţional Liberal le-a depus. Şi vă întreb. Unde este onestitatea? Unde este responsabilitatea? Oare acolo unde salariile demnitarilor cresc şi profesorii şi medicii sunt amăgiţi?! Avem un Guvern care îşi face datoria şi respectă Programul de guvernare. Şi atunci de ce îl schimbaţi mâine?! De ce vreţi să remaniaţi acest Guvern, care aduce miere şi lapte în România?!

Petru Gabriel Vlase Doamnă deputat, vă rog, la subiect.

Raluca Turcan Probabil pentru că mierea şi laptele nu ajung atât de mult cât aţi dori spre clientela politică. Aţi uitat de profesori şi de medici, pe Legea salarizării unitare, şi de multe alte categorii care chiar îşi puneau speranţele într-un proiect, unitar, echitabil şi motivaţional, de lege pentru sistemul public de salarizare.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan Aşadar... permiteţi-mi să închei, că aţi avut intervenţii şi mai lungi, domnule preşedinte de şedinţă.

Petru Gabriel Vlase Încheiaţi...

Raluca Turcan Aşadar, Partidul Naţional Liberal vă atrage atenţia. Dacă mai aveţi corecturi, faceţi-le! Puneţi interesul românilor pe primul loc. Însă pe de altă parte, haideţi să avem un comportament politic onest, prin care să spuneţi exact ceea ce aţi făcut. Demnitarii au avut prioritate în faţa profesorilor şi medicilor. E o realitate a Legii salarizării unitare care va aduce, cu siguranţă, aşa cum am spus, abuzuri, procese şi haosul în sistemul public de salarizare. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Orice lege, indiferent când este dată, este perfectibilă. Astăzi... zilele acestea, Legea salarizării se află la preşedinte. Nu cred că... Am înţeles că azi împlineşte o vârstă frumoasă, nu-i transmit nimic, (Râsete.) pentru că l-am ajutat suficient în campania electorală. Dar viaţa mea e o înşiruire de erori. (Râsete.) Şi sunt dispus să mai fac. (Râsete.) Nu cred că va avea neinspiraţia să nu promulge legea. Pentru că atunci nu-l va mai putea ajuta pe domnul preşedinte Iohannis, nici americanii, nici Trump, nici mama lui Trump. Revenind la această lege. Ştiţi că partidul din care fac parte s-a abţinut. Nu pot să fiu fariseu, eu nu m-aş fi abţinut, pentru că întotdeauna ştiu că unui popor trebuie să-i dai, după victorii, satisfacţie. E clar, aţi câştigat alegerile, binişor, în decembrie. Au urmat problemele din ianuarie. Când crede un popor, se iluzionează că e fericit? Când îi dai circ şi pâine. Eu zic că s-a terminat cu circul. Şi să încercăm cu toţii să-i dăm poporului posibilitatea să muncească şi să aibă pâine. Nu-i rău că s-au mărit salariile parlamentarilor. Să-l văd eu pe acela care se duce şi protestează la casierie, că-i iau beregata! (Aplauze.) Vreau să-l văd pe acel parlamentar care spune: "Nu, domnule, jumătate din salariu îl las pentru... nu ştiu pentru ce, pentru ceva." Oricum, eu nu sunt în categoria aceasta... (Râsete. Rumoare.) ... ca să lămurim lucrurile. Şi atunci, dacă noi vrem s-o ducem şi mai bine, şi cei de la bază au aceleaşi drepturi. Şi învăţătorul, şi profesorul, şi cel din primărie. Am lucrat în administraţia publică judeţeană şi nu pot să mă duc în judeţ să spun: "Domnule, eu nu sunt de acord ca salariile voastre să crească." Am fost întotdeauna şi am sfătuit primarii să facă facultăţi şi după aceea să termine liceul, unii dintre ei, (Râsete. Rumoare.) să înveţe. (Aplauze.) Vă daţi seama, un om ca mine n-a fost apreciat...

Petru Gabriel Vlase Încheiaţi, domnule deputat.

Corneliu Bichineţ ... de doamna Gorghiu, domnule... Din sală : Asta-i viaţa!

Corneliu Bichineţ ... dar vreau să-i mărim şi dumneaei salariul... Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Năsui. Domnul Năsui Claudiu.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Cred că o corectură este necesară. Nu a existat unanimitate, în comisia reunită de ieri, pe raportul acestei legi. USR se opune. Şi se opune din aceleaşi motive pentru care s-a opus şi Legii salarizării. Această lege ne arată, de fapt, cum Legea salarizării a fost scrisă pe genunchi. A fost scrisă în grabă şi a omis foarte multe categorii. Creaţi haos în sistemul bugetar, prin creşteri nesustenabile, pe care nu voi le plătiţi, ci poporul român. Sunteţi generoşi din banii altora. Doar câteva cifre. De la începutul anului, în primele 4 luni, aţi crescut salariile cu 6% în administraţia centrală, dar cu 28% în administraţia locală. Nu aşa rezolvaţi inechităţi, nu aşa rezolvaţi problemele României. Aşa, faceţi un cadou otrăvit românilor, care, în perioadă de criză, se vor vedea nevoiţi să aibă salarii mai mici, pentru că repetaţi greşelile trecutului. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. Capitolul II... Doamna ministru. Doamna ministru. Domnule Ştirbu, faceţi o excepţie.

Lia Olguţa Vasilescu Pot să o iau ca pe un drept la replică, stimaţi colegi. Având în vedere atacurile care s-au făcut la Legea salarizării unitare, am văzut aici discursuri ale unor persoane care şi-au pregătit aceste discursuri înainte de modificările făcute, în comisii, la Legea salarizării. Pentru că altfel nu-mi explic cum ar fi putut să spună asemenea prostii. Am văzut, de asemenea, discursuri cum că am discriminat administraţia locală, pentru că am mărit acolo salariile, în dauna administraţiei centrale. Cred că dacă ar fi văzut acea persoană care era diferenţa între salariile din administraţia publică locală şi centrală nu ar mai fi comentat. Dar am văzut şi în continuare multă minciună şi mult tupeu, cum că această lege aduce haosul. Nu! Această lege reglează. Mai mult decât atât. Tocmai ca să nu mai fie haotic sistemul, nu ne-am apucat, în art. 37, ca în această lege să ne referim doar la două-trei categorii de bugetari. Şi am preferat ca de la 1 iulie să intre cei care sunt pe o altă filosofie, administraţia locală, cu tot cu demnitarii care erau în aceeaşi anexă, şi de la 1 ianuarie, toţi ceilalţi bugetari, în bloc. Şi vreau să vă spun că la majoritatea bugetarilor anul acesta s-au făcut deja majorările. Nu am aşteptat termenul de 1 iulie, prin Legea salarizării. Guvernul a alocat 6 miliarde de lei, anul acesta, doar pentru măriri salariale. Ieri, au fost beneficiarii, la Comisia pentru muncă, au fost beneficiarii acestei ordonanţe de urgenţă, cei cărora nu li se măriseră salariile deloc, anul acesta. Ce am vrut să facem? La nivelul anului 2017, luna decembrie, toţi să pornească de pe o anumită poziţie, să fie echilibraţi, ca în momentul în care venim cu 25%, toţi să aibă un ritm de creştere aproape egal. Pentru că, într-adevăr, nu putem să reglăm de la 1 ianuarie toate disfuncţionalităţile. Asta din cauza unei legi pe care au dat-o reprezentanţii unui partid care acum văd haos peste tot, dar care a generat zeci de mii de procese şi un haos, într-adevăr, în sistemul de salarizare, pe care abia am reuşit să-l descurcăm, prin această lege. Este o ordonanţă de urgenţă la care am reuşit să mai facem ultimele corecturi pentru anul acesta. Adică să beneficieze şi cei care nu au beneficiat de la începutul anului. E o minciună să susţineţi în continuare că prin Legea salarizării s-au ridicat salariile doar pentru demnitari. Nu! Filosofia s-a aplicat pentru administraţia publică locală. De la 1 ianuarie, anul acesta, au crescut salariile, aproape ale tuturor bugetarilor, mai puţin cei care le aveau foarte mari. Vreau să vă spun că mulţi dintre demnitari vor constata, de la 1 iulie încolo, că le vor scădea salariile. Miniştrii, conducerea Parlamentului, preşedintele României, consilieri de miniştri, foarte multe dintre structuri, Avocatul Poporului şi aşa mai departe, care vor vedea că nu le cresc salariile. Deci haideţi să terminăm odată cu această minciună. Pentru că oamenii deja încep să se convingă că nu este adevărat ceea ce spuneţi dumneavoastră. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Roman, procedură. O să-mi spuneţi ce procedură vreţi.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Partidului Naţional Liberal consideră că suntem în cea mai importantă instituţie a statului român şi împreună cu toţii credem că trebuie sancţionate expresii nefericite, de genul "Vă iau beregata la toţi!". (Vociferări.) Poate pe stradă sau în altă parte auzim astfel de expresii. Dar rugămintea este ca de la tribuna Parlamentului să încercăm să sancţionăm un astfel de comportament. Doamnă ministru, Am fost împreună câteva zile la comisii. Eu sunt unul dintre membrii Partidului Naţional Liberal care spune că Legea salarizării e necesară, e aşteptată, chiar dacă şi-a pierdut caracterul unitar şi nu rezolvă toate problemele de inechitate. Cred că nicio lege n-ar fi răspuns la toate întrebările.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule deputat.

Florin-Claudiu Roman Însă trebuie să recunoaşteţi că am colaborat, împreună cu opoziţia, iar foarte multe dintre propunerile noastre, foarte multe dintre propunerile noastre, amintiţi-vă, au vizat administraţia publică locală. Şi sunt lucruri bune care s-au făcut. Haideţi să ne liniştim şi să ne apucăm de treabă! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Sistăm aici. Continuăm. Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri. Punctul 10. Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş. Comisia pentru politică economică şi Comisia pentru industrii propun respingerea. Vă rog, vot. 279 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Adoptat. 11. Proiectul de Lege privind răspunderea diriginţilor de şantier şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Comisia pentru industrii propune respingerea. Vă rog să votaţi. 278 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptat. 12. Propunerea legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor. Comisia pentru buget şi Comisia pentru industrii propun respingerea. Vă rog, vot. 223 de voturi pentru, 52 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. 13. Proiectul de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung. Comisia pentru politică economică şi Comisia pentru muncă propun respingerea. Vă rog să votaţi. 278 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. Punctul 14. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia pentru apărare propune adoptarea legii, cu amendamente. Vă rog, vot. 179 de voturi pentru, 83 de voturi împotrivă, 10 abţineri. Adoptată. Domnul Roman, explicarea votului.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor colege, Domnilor colegi, Partidul Naţional Liberal a votat împotrivă. A votat împotrivă şi la nivelul comisiilor, pentru că atrăgeam atenţia că derapăm şi mutăm două servicii importante de informaţii - Direcţia de Informaţii a Armatei şi Direcţia de Informaţii Interne a Ministerului de Interne într-o zonă în care vor funcţiona fără avizul CSAT-ului. Şi cei care astăzi aţi decis, în cazul luptei dumneavoastră interne, de a lăsa pe domnul Grindeanu şi pe domnul ministru fără două servicii importante de informaţii aţi făcut o greşeală, din punctul nostru de vedere. Din acest motiv, am votat împotrivă. Şi cred că indiferent cine ar fi la putere, ar trebui să nu se mai joace de-a serviciile în România. Vă mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 15. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Vot. 280 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999... Domnule Seidler, vreţi explicarea votului...

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc, domnule preşedinte. Am votat pentru această lege, pentru că am votat pentru finanţarea suplimentară a uceniciei şi a stagiilor. Ne-ar fi plăcut însă să vedem din partea Guvernului exact tipul de analiză pentru care Guvernul există. Să ştim cam la câte persoane se gândeşte Guvernul că va ajunge cu această lege şi care va fi impactul, inclusiv financiar. Din păcate, asemenea analize lipsesc. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 16... Domnul Călin? Nu. 16. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 89 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 aprilie 2017. Comisia pentru transporturi şi Comisia juridică propun adoptarea. Vă rog, vot. 243 de voturi pentru, 30 de abţineri. Adoptată. 17... Domnul Moşteanu.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Stimaţi colegi, Cum spuneam şi la dezbaterile generale, după multă vreme avem un cadru legislativ mult îmbunătăţit pentru funcţionarea porturilor româneşti. Ar fi fost nevoie de încă puţină aplecare şi un pic de răbdare, şi un pic de dezbatere, pentru a face acest cadru legislativ perfect sau aproape perfect. Din păcate, rămân încă lacune. Lacune care ar putea fi, în viitorul apropiat, folosite, de către unii sau de către alţii, pentru a împiedica bunul mers al lucrurilor. Am avut câteva amendamente pe care am văzut că, cu mult spor, le-aţi respins. De aceea, ne-am abţinut. Sperăm să meargă bine. Dar există şi o mare îndoială că va merge bine, aşa cum arată legea, în momentul acesta. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 17. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor. Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Vă rog, vot. 201 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 58 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. Domnul Olar, explicarea votului.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am vorbit şi la dezbatere despre această lege. Nu eraţi cu toţii în sală. Să nu credeţi că în totalitate legea nu este modificată bine. Însă prea ne-am grăbit astăzi. Să ştiţi că eu ţin foarte mult la simbolurile naţionale. Şi dumneavoastră. Uneori poate că nu sunteţi atenţi cum trebuie. Este vorba de Circul Globus, care este un simbol naţional pentru copii, pentru părinţi, pentru bunici. Şi prin legea care s-a votat azi de dumneavoastră cred că s-a pus cruce. Nu îmi doresc, niciodată n-am fost pentru distrugere. Şi de aceea vreau să fac un apel la doamna Firea, doamna primar. Faptul că am fost şi eu primar, n-am căutat să distrug sau să stric ce a funcţionat bine. Am căutat să repar şi ce n-a funcţionat bine. Şi de data aceasta ne-am grăbit. O să vă pară rău. La anul, o să discutăm financiar cum va merge, cum va funcţiona acest Circ. Vorbea domnul de circ şi pâine. Noi ce facem aici? Am eliminat şi circul. Pâinea, să zicem că, cu Legea salarizării, am mai îndulcit-o cumva. Vă mulţumesc. Şi atenţie mare, să nu mai distrugem ce funcţionează în ţara asta.

Petru Gabriel Vlase Domnul Pambuccian.

Varujan Pambuccian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ascultând discursul de adineauri, mă întreb dacă vreodată Colosseum-ul a fost un simbol naţional al Romei. Şi nu cred. Nu cred, nu cred deloc lucrul acesta. Cred că, dimpotrivă, privind în urmă, a fost probabil locul cel mai îngrozitor al Romei. A fost un loc în care au fost hăcuite atât de multe animale, încât unele, cele din zona Orientului Apropiat, au intrat în extincţie. A fost locul în care au fost hăcuiţi oameni, pentru că de aici pasul către oameni e uşor de făcut. A fost un loc în care au fost ucişi creştini. Şi nu a fost un simbol naţional al Romei. Nicidecum. Niciodată. Cred că am făcut un lucru foarte bun astăzi, pentru că lumea s-a schimbat, e în continuă schimbare şi din ce în ce mai mult contează umanismul cu care tratăm, nu doar specia noastră, ci şi tot ce este viu în jurul nostru. Acesta este un simbol naţional, să fii uman. Şi cred că acesta este un lucru bun. E un lucru de laudă. Şi vă mulţumesc pentru votul pe care l-aţi dat.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnule Olar, aţi vorbit. Domnul Barna. Domnul Barna. Domnul Barna, domnule primar. Domnule primar...

Corneliu Olar Nu vreau să fac...

Petru Gabriel Vlase Domnule primar, înţelegeţi că aici nu suntem la primărie. Avem o regulă aici.

Corneliu Olar E mai importantă primăria, de multe ori...

Petru Gabriel Vlase Vă rog să mergeţi în bancă...

Corneliu Olar O secundă...

Petru Gabriel Vlase Domnule primar...

Corneliu Olar Domnule deputat, n-ai voie să vorbeşti cu mine...

Petru Gabriel Vlase Domnule primar... Domnule primar, vă rog să mergeţi în bancă.

Corneliu Olar Pe nimeni nu supăr, pe nimeni. Am vrut să spun numai atât: eu nu fac...

Petru Gabriel Vlase Domnule primar, vă rog să mergeţi în bancă. Domnul Barna.

Corneliu Olar O secundă... Voiam să spun că animalul...

Petru Gabriel Vlase Domnule Barna, vă rog. Domnule Barna... (Discuţii în sală.)

Ilie Dan Barna Stimaţi colegi, Din 1989 încoace, România s-a schimbat. Poate nu în ritmul în care ne-am dorit noi. Fiecare Parlament, din care unii dintre dumneavoastră aţi făcut parte, în multe dintre ele, a mai pus o cărămidă. Cumva noi, astăzi, ca societate, cred că am făcut un pas decent înainte. Legea aceasta este un lucru firesc, care peste 10 sau 20 de ani va părea de o normalitate foarte mare. Cumva cred că e bine că am decis noi asta. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Băişanu.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aş vrea să vă spun totuşi că e vorba de Parlamentul României şi că mi se pare normal să avem o atitudine civilizată, să respectăm constituţia acestui Parlament şi modul în care el funcţionează. Pe de altă parte, am observat că foarte mulţi oameni care nu reuşesc să facă lucruri în Parlamentul României, consideră că orice lege pe care o dau ceilalţi nu e bună, pentru că nu e perfectă. Domnule, suntem oameni. Cine a citit "Mitul Peşterii" ştie foarte bine că nici noi nu suntem perfecţi, deci nici ceea ce producem nu e neapărat perfect. De aceea, consider că dacă venim cu sintagma "Prea binele e duşmanul binelui", atunci nu avem decât de pierdut. În rest, mulţumesc tuturor celor care au muncit, care fac legi, care le aduc, care le discută. Şi le spun celor care nu fac legi, care doar comentează, să se ducă în comisii, să lupte, să se bată pentru interesul celor pe care îi reprezintă şi dacă cumva văd că la vot nu trece înseamnă, surpriză, că au pierdut alegerile acum 6 luni. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Continuăm. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru sănătate propun respingerea. Vot. 217 de voturi pentru, 50 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. 19. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru sănătate propun respingerea. Vot. 270 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere. Adoptat. 20. Propunerea legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în Energie şi Resurse Energetice" - S.A. Comisia pentru industrii propune respingerea. Vot. 262 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abţineri. Adoptată. Domnul Movilă, procedură.