14 martie 2017 – Propunerea legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 489/2015). ( retrimisă comisiei )

Árpád-Francisc Márton De la punctul 91, Pl-x 489/2015...

Petru Gabriel Vlase Două săptămâni la Comisia pentru muncă, da?

Árpád-Francisc Márton Da.

Petru Gabriel Vlase Vot. 122 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. Vă rog.