13 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor (PL-x 562/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Proiectul de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor; PL-x 562/2017. Vă rog, Comisia? Doamna Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x 562/2017 din 7 decembrie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modul şi condiţiile de acordare a biletelor de valoare angajaţilor. Totodată, iniţiativa legislativă vizează unificarea legislaţiei privind acordarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou, tichetelor de creşă şi a voucherelor de vacanţă, precum şi introducerea unui nou tip de bilete de valoare, respectiv tichetul cultural. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 4 decembrie 2017. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale, domnul Szabó.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Doresc să vă mulţumesc pentru susţinerea acestei iniţiative legislative pe care am realizat-o împreună cu dumneavoastră. Ea vine să aducă două lucruri noi. Pe de o parte, realizează unificarea legislaţiei în domeniul tichetelor de valoare. Azi avem mai multe legi care reglementau această problematică. Deci vom avea o singură lege. Eu cred că acest lucru este de bun augur, simplificând legislaţia existentă, pe de o parte. Pe de altă parte, aduce un element absolut nou - tichetele culturale. Eu cred că pe lângă toate celelalte tipuri de tichete pe care le avem - tichete de masă, tichete de creşă, tichete cadou şi aşa mai departe - este important să se investească şi în cultură. În acest context, posibilitatea ca angajatorul să ofere un bonus, să ofere un plus pentru angajatul său, în acest context susţinând participarea la festivaluri, susţinând participarea la teatru, să poată să existe o posibilitate de a cheltui bani pentru cărţi şi aşa mai departe, eu cred că este un lucru absolut important. Şi vă mulţumesc că aţi sprijinit această iniţiativă legislativă. Doresc în mod special să mulţumesc domnului Solomon şi comisiei de specialitate, pentru că au lucrat intens pentru realizarea acestei iniţiative, în sensul în care să existe posibilitatea ca să fie şi aplicabilă, dacă au fost erori în redactarea primă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Nici nu mai pronunţ. După aceea, iar rămân dator. Doamna Calista.

Mara-Daniela Calista Mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege. Într-adevăr, s-a lucrat la el, cred că nenumărate ore, atât cu colegii de la UDMR, cât şi cu majoritatea parlamentară, şi PNL, şi USR, chiar am stat şi am lucrat fiecare amendament în parte. Într-adevăr, a precizat antevorbitorul meu, plusul de valoare pe care îl aduce acest proiect, atât din punctul de vedere al unificării legislaţiei, cât şi din punctul de vedere al activităţilor culturale, care, din păcate, sunt din ce în ce mai puţin promovate şi utilizate. S-a lucrat mult, este un proiect bun, raportul a ieşit cu modificările pe care fiecare dintre noi le-am cerut. Şi, ca atare, aşa cum spuneam, Partidul Naţional Liberal va vota pentru acest proiect. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Seidler?

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Legea despre care discutăm acum are, într-adevăr, un aspect pozitiv major, acela de unificare a legislaţiei în materia biletelor de valoare. Cuprinde, în schimb, în continuare, şi ca efect al altor legi, mai exact al Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, o discriminare categorică între domeniul public şi domeniul privat. În timp ce în domeniul privat, pentru acordarea tichetelor de masă se plăteşte un impozit de 10% pe valoarea acestora, în domeniul public, pentru generalizata deja indemnizaţie de hrană şi indemnizaţie de vacanţă nu se plăteşte niciun impozit. Punct în plus la domeniul public. De fapt, a fost nevoie de această şmecherie legislativă generalizată pentru ca bugetul public să nu fie grevat în plus de o taxă pe care, de altfel, mediul privat este obligat să o plătească. De fapt, este unul dintre simptomele a ceea ce înseamnă deficit bugetar imens, cheltuieli din domeniul public pe care le-aţi scăpat de sub control şi pe care încercaţi cu disperare să le menţineţi în marja de 3% din PIB. În plus, dacă e un aspect de apreciat la tichetul cultural, într-adevăr, este introducerea acestuia prin lege. Sper că nu va putea fi folosit vreodată în scopuri politice pentru "festivaluri" precum cel pe care l-am văzut recent în Piaţa Victoriei şi la care Imnul naţional a fost intonat de un colaborator voluntar al Securităţii.

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă?

Petru Movilă Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege. Remarcăm două lucruri importante. Primul, menţionat de antevorbitorul meu. Acela că încă se face o discriminare între instituţiile de stat şi firmele private. Un lucru foarte grav, pentru că firmele private sunt omorâte zi de zi cu diverse obligaţii, fără ca statul să le ofere facilităţi. Or, din acest punct de vedere, pe impozitul corespunzător ar trebui să avem o reglementare în sprijinul acestor firme. Şi mai e un lucru pe care Partidul Mişcarea Populară l-a susţinut: acela de a se acorda tichete pentru sănătate, care să se deducă fiscal de angajatori. Nu cred că mai este necesar să argumentez de ce e nevoie ca angajatorii să susţină, să poată aloca tichete pentru sănătate, în condiţiile în care sistemul de sănătate funcţionează aşa cum vedem, prost, haotic, fără direcţie. Aşa cum vedem, că foarte mulţi români apelează la chete publice, la telechete, mai ştiu eu ce alte evenimente. Şi, tot la fel, foarte mulţi angajatori ajută angajaţii sau alţi români să meargă la diverse tratamente medicale în ţară sau în străinătate. Dar ar face-o mult mai deschis dacă tichetele pentru sănătate, în sume stabilite, vor putea fi deduse fiscal de aceşti angajatori. Şi noi vom reveni cu un proiect de lege, tocmai pentru a completa gama de facilităţi pe care angajatorii pot să le dea angajaţilor, să le dea românilor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Erdei? Nu. Mulţumesc. La articole? Nu. Vot final.