17 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016 (PL-x 285/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 3. Solicitarea Procurorului General... Doamna Rovana Plumb e în sală? Invitaţi-o, dacă e, în sală... Mai merg... una... până vine şi doamna deputat... 8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016. Comisia pentru muncă? Domnul preşedinte, Adrian Solomon, deputat de Vaslui.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Legea are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între România şi Serbia şi, implicit, exprimarea consimţământului său pentru intrarea în vigoare a acestuia. Acordul este încheiat pe perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare după ce va fi transmisă ultima notificare de îndeplinire a procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare. La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia pentru colaborarea în domeniul asistenţei medicale a asiguraţilor, semnat la Bucureşti, la 20 martie 1976, îşi încetează valabilitatea. În ceea ce priveşte domeniul material de aplicare, Acordul se va aplica legislaţiei din România privind indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, prestaţiile în natură şi în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces, alocaţia de stat pentru copii. Pentru Republica Serbia, Acordul se va aplica legislaţiei privind prestaţiile din asigurări de pensii şi invaliditate, prestaţiile din asigurări de sănătate, prestaţiile în caz de accidente de muncă, boli profesionale, prestaţiile de maternitate, alocaţii pentru copii. Face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. Urmare a observaţiilor din avizul Consiliului Legislativ, ataşăm la prezentul raport copia Acordului, certificată pentru conformitate cu originalul, atât în limba engleză, cât şi în limba română, fără menţiunea "Confidenţial".

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Calista. Domnul Zisopol? Nu. Domnule Turcescu, sunteţi şi la aceasta, da? Nu.

Mara-Daniela Calista Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Nu voi mai intra în detalii, domnul Solomon a prezentat exact raportul. Partidul Naţional Liberal va vota acest acord, pentru că este absolut necesar, atunci când vorbim despre o echitate şi o mare atenţie la drepturile care se acordă cetăţenilor români sau sârbi în ceea ce priveşte asigurările sociale. Este vorba despre un acord care tratează efectiv situaţia, atât în Serbia, a românilor, cât şi a sârbilor, în România. Toate prevederile sunt trecute negru pe alb şi acceptate de toată lumea. Negocierile au pornit în 2012, până în 2014, am mai avut încă o tură, în 2016, chiar în 2016 finalizându-se propriu-zis acest acord. Vă mulţumesc foarte mult.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.