16 mai 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş (Pl-x 428/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Şi 17, venită de pe poziţia 72. Propunerea legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş. Comisiile? Comisia juridică.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. În urma dezbaterii, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise şi amendament respins, cuprinse în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Nu. Articole? Nu. Aţi prelungit degeaba, am terminat la 11,29. Vot final la...? 12,00.