6 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (PL-x 215/2017) ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia pentru muncă. Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, în sensul prelungirii până la data de 31 decembrie 2018 a termenului stabilit în vederea încheierii contractului de asigurare socială pe baza căruia persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 mai 2017. Face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Csép.

Éva-Andrea Csép Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Credem de cuviinţă că pensionarii şi persoanele care ajung în pragul vârstei de pensionare să beneficieze de această posibilitate şi în continuare. Vreau să vă reamintesc că această lege a fost o iniţiativă a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România şi totuşi aceste lucruri în plus care se oferă pentru această categorie de persoane sunt foarte importante, din moment ce, până în data de 10 martie 2017, 11.152 de persoane au încheiat aceste tipuri de contracte. Este foarte bine să oferim pensionarilor, celor care vor deveni pensionari, această posibilitate. Şi în continuare, pe lângă acest fapt, ca până în 2018 să prelungim acest termen, am o rugăminte şi pentru dumneavoastră, să diseminăm această informaţie, să ajungă chiar la cetăţenii pe care, cu aceasta, putem să-i ajutăm. Vă mulţumesc. UDMR va sprijini.

Petru Gabriel Vlase Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Este, se pare, un punct de vedere al celor care sunt în Comisia pentru muncă şi - eu vorbesc în numele Partidului Naţional Liberal -, care, precum au spus şi antevorbitorii, nu înseamnă absolut nimic în plus pentru buget, ci o deschidere faţă de oamenii care, pe ultima sută, au putut să-şi încheie contracte de asigurări sociale şi, dincolo de numărul lor, peste 11.000 de persoane care şi-au încheiat astfel de contracte, este vorba şi de o contribuţie de asigurări sociale, în valoare de aproape 60 de milioane de lei. Aşadar, prorogarea până la 31 decembrie 2018 este, poate, un gest firesc pentru oamenii care, pe cont propriu, acceptă un astfel de statut. Este bine să facem o promovare cât mai consistentă, numărul lor să fie tot mai mare, până la 31 decembrie 2018.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Aşa cum au spus şi antevorbitorii mei, această iniţiativă de prelungire a unui termen prevăzut într-o lege votată de noi anul trecut, este, ştiu eu, bine-venită, datorită faptului că noi ne-am străduit vreo trei ani să aprobăm iniţiativa care stătea în Parlament de prin 2013. Cu greu am reuşit să o trecem de Camera Deputaţilor, din cauza opoziţiei de atunci a celor de la Casa de Pensii. După ce am adoptat-o şi am făcut primele evaluări, s-a văzut că e un real succes. Cât mai mulţi cetăţeni care nu aveau stagiul complet sau minim de cotizare - în primul rând aceia sunt cei care au încheiat aceste contracte - au mers la Casa de Pensii şi au încheiat contractele şi datorită faptului că în 2010 s-a schimbat, peste noapte, stagiul minim de cotizare, de la 12 ani la 15 ani. Iar cei care ieşiseră pe diverse ordonanţe din industria socialistă, în şomaj, erau în aşteptarea pensiei, s-au trezit când au împlinit vârsta de pensionare că nu pot să acceseze sistemul de pensii, pentru că aveau numai 12 ani stagiu minim şi nu aveau 15 ani. Prin urmare, şi cu acordul actualului Guvern, al doamnei ministru Olguţa Vasilescu, am considerat că e bine, şi, în primul rând, pentru românii din străinătate, să prelungim până la sfârşitul anului viitor acest termen şi, dacă va fi nevoie, să-l prelungim în continuare, astfel încât, cât mai mulţi cetăţeni să poată contribui de bună voie la sistemul de asigurări sociale, fiind, evident, un plus pentru veniturile la bugetul de pensii, şi aşa, deficitar. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu.