21 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 12/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative; procedură de urgenţă. Comisia pentru administraţie. Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege amintit. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege şi avizul Consiliului Legislativ, în şedinţa din 13 februarie 2018. Au fost prezenţi 25 de colegi deputaţi. În urma dezbaterii, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi , adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. Există o eroare materială pe care aş dori să o corectăm. Forma iniţială - "În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare". Eroarea materială - "face parte din categoria legilor organice". Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte. Prezentul proiect de lege, în fapt, are în vedere o serie de măsuri legate de instalarea noului Guvern. Partidul Naţional Liberal nu a votat nici Guvernul şi nu vom vota nici acest proiect de ordonanţă. Şi motivaţia e foarte clară. România este ţara europeană care îşi permite cel mai stufos Guvern - 28 de miniştri. România are secretari de stat cât pentru întreaga Uniune Europeană - vreo 250, direcţi sau cu rang de secretar de stat. România îşi permite cam prea mult pentru resursele sale. Nu mai vorbesc de eficienţa actului de guvernare. Suntem şi vom promova, atunci când vom avea posibilitatea, o reducere drastică atât a numărului de ministere, cât şi a numărului de secretari de stat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Nici Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România nu va vota acest PL-x. Aşa cum spunea foarte bine şi colegul nostru, este de departe cel mai stufos guvern. Şi treaba mai tristă, la final, şi aş vrea doar să vă atrag atenţia, este că, din păcate, structura aceasta superstufoasă, cea mai mare din Uniunea Europeană, face de fapt actul de guvernare mult, mult mai ineficient. Nu vedem alte motive pentru care... mă uitam la mai multe declaraţii ale colegilor dumneavoastră - vorbesc de coaliţia majoritară din teritoriu - în termeni de... am un secretar de stat la ministerul cutare şi mai vreau un secretar de stat dincolo. Asta nu este o manieră constructivă şi productivă de a administra ţara. Şi noi vom promova orice măsură de reducere a aparatului guvernamental. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim. Alte intervenţii? Nu. Fără amendamente. Vot final.