11 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020 (PL-x 357/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Comisia pentru buget? Domnul Budăi.

Marius-Constantin Budăi Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre reexaminare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. La reexaminarea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Prin proiectul de lege se reglementează lărgirea categoriilor de cheltuieli pentru care se poate aplica mecanismul cererii de plată, astfel încât beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii să poată opta pentru plata salariilor, a subvenţiilor, a burselor, a premiilor şi a onorariilor, la cererea de prefinanţare, plată sau rambursare; mărirea termenului de justificare a sumelor cheltuite din prefinanţare, de la 60 de zile la 90 de zile, astfel încât beneficiarii să aibă o perioadă suficientă pentru plata cheltuielilor şi întocmirea cererii de rambursare. În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. La articole? Nu sunt. Mulţumesc. Vot final.