22 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.23/2013 (PH CD 107/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2013. Vă rog, domnule Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Întrucât sarcinile, competenţele şi responsabilităţile persoanelor care ocupă funcţii de conducere în structurile din serviciile Camerei Deputaţilor, indiferent de activitatea desfăşurată, intră în sfera atribuţiilor aferente funcţiei publice parlamentare, este necesar ca acestea să fie coordonate de funcţionari publici parlamentari. Astfel, având în vedere cele de mai sus, în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi completările ulterioare, se supune aprobării Biroului permanent introducerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor a Proiectului de Hotărâre prevăzut în anexa la prezentul Memorandum. Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2013. Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. Art. I. Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23 din 26 iunie 2013 pentru aprobarea Statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 28 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică astfel: După art. 3, se introduce un nou articol, art. 3 1 , cu următorul cuprins: "(1) - Funcţiile de conducere din serviciile Camerei Deputaţilor care se regăsesc în statul de funcţii prevăzut în anexă sunt funcţii publice parlamentare. (2) - Personalul contractual încadrat pe funcţiile prevăzute la alin. (1) se numeşte în funcţia publică parlamentară de conducere corespunzătoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare." Art. II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2013 pentru aprobarea Statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare, modificându-se în mod corespunzător. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comentarii? Nu. La articole? La titlu? Adoptat. La art. I? Adoptat. La art. II? Adoptat. Vot final.