27 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 204/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia pentru buget. Domnul Badea.

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege mai sus menţionat. Senatul a adoptat, în calitate de primă Cameră sesizată. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a transmis un aviz favorabil asupra proiectului de lege mai sus menţionat. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, în sensul instituirii unor măsuri potrivit cărora unităţile administrativ-teritoriale pot solicita din contul curent al Trezoreriei statului împrumuturi din venituri din privatizare, în limita sumei de 500.000 de lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, pentru toate categoriile de cheltuieli asociate acestor proiecte. În urma examinării proiectului de lege, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise prezentate în anexă la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Vă rog, domnule Stanciu.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc. Aş începe cu o corecţie la raport. Poate a fost doar o eroare de citire a domnului preşedinte. Ordonanţa specifică o sumă maximă de împrumutat de 500 de milioane de lei, nu 500.000 de lei. Este clar că această ordonanţă rezultă în urma unei nevoi clar identificate. Deci are o intenţie bună, dar forma în care este realizată este, din păcate, deficitară. Vă citesc art. 111 din Constituţie, cât şi art. 92 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor: "obligă Guvernul să informeze clar asupra impactului bugetar al acestei măsuri". În expunerea de motive ataşată acestui proiect legislativ, acest impact nu este detaliat deloc. Ţinând cont de textul ordonanţei, am putea face un calcul sumar: la 49 de proiecte, cât necesită o cofinanţare, şi la fiecare până la un maxim de o jumătate de miliard, am ajunge la un impact bugetar de 24,5 miliarde de lei. Ţinând cont că în luna mai deficitul bugetului consolidat a ajuns la 0,27%, adică de trei ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut, şi în condiţiile în care Legea salarizării unitare încă nu a fost promulgată, cred că ar trebui să avem mai multă grijă cu o astfel de lege. În plus, art. 14 din această ordonanţă spune că mecanismul de acordare al acestor împrumuturi este unul discreţionar, mărind puterea pixului câtorva miniştri. Din toate aceste motive, unul dintre colegii mei, vicelider, va cere retrimiterea la comisie pentru două săptămâni, timp în care vom putea amenda cu măsuri minimale această lege, pentru a clarifica măcar nişte criterii obiective de alocare a acestor fonduri. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Dan Barna.

Ilie Dan Barna Solicităm, într-adevăr, retrimiterea la comisie. E clar că e un mecanism necesar care ar trebui să scoată din blocaj cel puţin cele 49 de proiecte sau o parte dintre ele, dar aşa cum este acum, informaţiile sunt insuficiente. De aceea e necesar ca în cadrul comisiei să solicităm ministerului detalii pe sumele concrete care ar fi necesare pentru a avea ideea de impact care va fi generat de această iniţiativă. Vă solicit, domnule preşedinte, supunerea la vot pentru retrimiterea la comisie pentru două săptămâni. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Propunere de retrimitere două săptămâni. Vă rog, vot. 34 de voturi pentru, 145 de voturi împotrivă. Respinsă. Nu mai văd. Doamna Fădor, parcă!

Angelica Fădor Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL din Camera Deputaţilor va vota pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. Considerăm că instituirea unor măsuri potrivit cărora UAT-urile pot solicita din contul curent al Trezoreriei statului împrumuturi din venituri de privatizare, în limita sumei de 500.000 de mii de lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor, este imperios necesară pentru dezvoltarea comunităţilor locale, având în vedere faptul că în prezent există foarte multe UAT-uri care nu pot asigura din veniturile proprii prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor, blocându-se astfel dezvoltarea acestora. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan. Salutăm respectuos doamnele cu ie de la balcon, dar vă rog eu din suflet să luaţi loc, nu staţi cum staţi aşa, că nu staţi bine! (Aplauze.) Vă rog, domnule Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc. Domnule preşedinte de şedinţă, Distinşi colegi, Se ştie că legea prevede ca în cazul oricărei măsuri legislative cu impact bugetar să precizăm care este cuantumul acestui impact bugetar. În proiectul de faţă, deşi se porneşte de la principii juste, este normal să fie sprijinite administraţiile publice locale, atunci când nu sunt capabile să cofinanţeze sau chiar în faza de prefinanţare a unui proiect din fonduri europene, în schimb votăm în orb. Chiar nu se ştie măcar despre ce sume vorbim la ora actuală, câtă vreme cei care, la nivelul Guvernului au iniţiat această ordonanţă? Într-un fel sau altul lucrau pe nişte cifre, aveau o bază concretă. Pe de altă parte, se face vorbire în expunerea de motive despre veniturile rezultate la bugetul de stat din privatizări. Despre ce sume vorbim, stimaţi colegi? Chiar nu ştim nici acest lucru elementar? Pe de altă parte, atunci când se face vorbire despre comisia de autorizare, în care sunt enumeraţi cei trei miniştri, nu se spune în baza căror criterii vor decide, fiindcă dacă la expunerea de motive iniţial se face trimitere la refuzul unor bănci de a veni în sprijinul administraţiilor, de a le acorda acele credite pentru cofinanţare sau prefinanţare, mai apoi aceste lucruri nu devin obligatorii atunci când se solicită aceste fonduri din partea administraţiilor publice locale. Adică e un nonsens, nu sunt corelate aceste lucruri. De aceea, eu mă mir că nu s-a acceptat un vot pentru reîntoarcerea la comisie, tocmai pentru a nu da posibilitatea de a se promova la modul discreţionar şi cu dedicaţie politică aceste cofinanţări, pentru anumite administraţii publice locale, fiindcă astăzi un criteriu de departajare nu există şi nu apare nici într-un fel în acest proiect legislativ. Iată doar câteva argumente absolut obiective pe care vi le-am invocat şi sper să nu acceptaţi să treacă în actuala formulă acest proiect legislativ, chiar dacă în principiu el este benefic pentru administraţiile publice locale. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole, dacă sunt intervenţii? Nu.