20 martie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 566/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 9, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Vă rog, comisia. Doamna Gavrilă. (Discuţii în sală.) Punctul 8 l-am făcut ieri. 9 - Pl-x 566.

Camelia Gavrilă Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ a primit spre dezbatere în fond propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea legii respective. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale, în scopul clarificării unor aspecte privind titularizarea cadrelor didactice, detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar, detaşarea pentru ocuparea unor posturi didactice din unităţi, instituţii de învăţământ şi unităţi conexe. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, comisia a propus, cu 17 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere, adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise din anexă. În esenţă, este vorba de stabilitatea cadrelor didactice prin titularizare şi de limitarea detaşărilor, în contextul în care de multe ori în zona rurală detaşările sunt excesiv de îndelungate. Şi cred că este firesc să asigurăm posibilitatea unor cadre didactice care să aibă continuitate la clasă. Este un demers pozitiv pe care comisia l-a susţinut. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci a fost punctul 11 de ieri adus pe punctul 8 şi punctul 8 a devenit punctul 9. De aceea e punctul 9 acum. Vă rog, domnişoara Mareş Mara, dezbateri generale.

Mara Mareş Stimaţi colegi, Prin această propunere legislativă se intenţiona ca detaşările cadrelor didactice să se facă pe o perioadă nedeterminată. Ceea ce ar însemna că un profesor care s-a titularizat la o şcoală oarecare să poată fi detaşat pe viaţă la o altă şcoală, ocolind, prin această procedură, un concurs pentru acel post. Era o formă de discriminare, în comparaţie cu ceilalţi potenţiali candidaţi. Din fericire, iniţiativa a suferit amendamente şi s-a scos această prevedere, ca detaşarea să fie făcută fără limită. Astfel, detaşarea se poate face acum pe 4 ani. Cu toate acestea, corect ar fi fost ca detaşarea să nu fie făcută pe un întreg ciclu educaţional, ci doar pe o perioadă de un an de zile. Iar, în anul următor, firesc ar fi fost să se organizeze un nou concurs pentru acel post. În aceste condiţii, mai există o problemă foarte gravă. Profesorii care sunt detaşaţi de la o şcoală lasă vacant un post. Şi sunt elevi care, la început de an, nu au profesor la catedră, deoarece profesorul titular s-a detaşat la o altă şcoală. Aşadar, dragi colegi, PNL va vota împotriva acestei iniţiative legislative, deoarece considerăm că legea trebuie modificată din temelii, în acest domeniu. Concursul trebuie organizat pentru fiecare şcoală în parte. Concursurile pentru sistem trebuie să dispară şi să apară un concurs pentru şcoala "X" sau pentru şcoala "Y", deoarece fiecare şcoală în parte ştie mai bine de ce profesori are nevoie. Şcoala trebuie să-i poată angaja, să impună criterii şi bariere, şi tot şcoala să-i poată demite. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie, şi în numele iniţiatorilor, întrucât este o iniţiativă pe care v-am propus-o, să vă spun câteva lucruri care poate aduc lumină. Întrucât antevorbitoarea mea nu a precizat corect iniţiativa legislativă. Legea nu dorea o detaşare pe viaţă - trebuie citite atât expunerea de motive, cât şi materialul -, este fals. Propunerea legislativă prevedea 3 ani. A fost prelungită la 4 ani, ca şi ciclu, întrucât era o diferenţă de abordare în lege, şi pentru acurateţe legislativă. Iniţiativa de care vorbea antevorbitoarea mea, în sensul în care titularizarea să se realizeze la nivelul fiecărei unităţi şcolare, a fost prevăzută în Legea nr. 1 şi a fost schimbată cu brio, şi cu ajutorul dumneavoastră, în USL. Deci Legea nr. 1 a fost cea care a adus o titularizare pe şcoală. Ulterior, a fost modificată de USL. A doua chestiune foarte importantă. Da, această lege prevede foarte clar că titularizarea este pe post în urma unui concurs. Trebuie citită legea în ansamblu. Titularizarea se va realiza întotdeauna pe baza unui concurs. Detaşarea, în lege, în momentul de faţă, în lege sunt prevăzute două modalităţi de detaşare - detaşare în interes de serviciu şi detaşare la cerere. S-a putut jongla cu cele două articole din lege, spunând că pentru un ciclu te detaşezi la cerere şi, după aceea, în celălalt ciclu, în interes de serviciu. În acest context, avem posturi blocate, titulare, de pe care persoana respectivă este detaşată de 20 de ani. Acest lucru îl reglementează iniţiativa legislativă. Şi, da, trebuie să mulţumesc ministerului pentru deschidere. Că încearcă să limiteze acest lucru. Da, într-un interval de 10 ani, la 4 ani. Şi eu cred că este corect. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Foarte clară expunerea colegului nostru de la UDMR, încât cred că şi colega noastră de la PNL a înţeles. Dacă nu, o să revin eu, cu câteva precizări. În învăţământ, un om poate fi titular pe bază de concurs. Nu mai sunt repartiţii guvernamentale, cum am prins eu, când am terminat facultatea. Şi mulţi dintre dumneavoastră. Vrei să ocupi un post la un liceu de elită, dai concurs. În schimb, în timpul vieţii, oamenii, care nu sunt roboţi, suportă diferite chestiuni. Fetele se mărită şi trebuie să-şi urmeze soţii. Şi dacă sunt profesoare, merg, domnişoară, prin detaşare la o altă şcoală. Nu o să vi se întâmple dumneavoastră treaba aceasta. Se duc după soţii lor, la şcoli, da. Şi invers se poate întâmpla. Luăm un caz, pe înţelesul dumneavoastră. Un poliţist primeşte un post într-o comună. Soţia sa este profesor în oraş. În interesul învăţământului, soţia sa este detaşată în comuna unde este poliţistul dat la serviciu. Şi atunci, detaşarea aceea poate să fie pentru 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani, dar nu pentru o viaţă. De asemenea, nu credeam că am să-i dau dreptate doamnei Turcan. La amendamentul... Domnule preşedinte de şedinţă, nu sunteţi atent? (Râsete.)

Petru Gabriel Vlase Mă iertaţi, domnule profesor.

Corneliu Bichineţ Păi, vă spun domnului Dragnea, dacă nu sunteţi atent. A susţinut foarte corect un amendament. Iată, nu credeam că am să ajung să pledez eu pentru ceea ce susţine doamna preşedinte Turcan. Şi vă rog să fiţi mai atenţi când diminuaţi resursele consiliilor judeţene. Am fost 12 ani şeful unui consiliu judeţean. Anul trecut, prin grija lui Adrian Solomon şi a altora de aici, pentru Protecţia Copilului, Direcţia din Judeţul Vaslui, a fost nevoie de câteva sute de miliarde de lei, pentru că s-au mărit salariile şi acolo, că erau foarte, foarte mici. N-au mai avut resurse, nici cei de la Protecţie, nici Consiliul Judeţean. Şi, prin rectificări de buget, s-a putut rezolva această problemă. Acum, ce faceţi, diminuaţi fondurile consiliilor judeţene, uitând că unele judeţe au în subordine direcţii cu câte 2.000 de angajaţi şi cu câte 2.500 de copii? Nu toate judeţele sunt la fel. De aceea, vă rog să reveniţi, chiar dacă aţi votat împotrivă. Nu... pentru că a venit de la PNL un amendament foarte bun, trebuie să-l respingeţi? Îmi pare rău că suntem mai puţini, cei de la PNL, că vă răsturnam rău de tot. (Râsete.)

Petru Gabriel Vlase Asta e. Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Mă număr printre co-semnatarii acestei propuneri legislative. Propunerea noastră vizează realizarea unui mecanism transparent, cu privire la detaşări, şi preia ca model de stabilitate prezenţa obligatorie la catedra titulară a cel puţin unui ciclu de 4 ani, dintr-un total de 7. În legislaţia actuală se prevede că: "Personalul didactic titular care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze sau să continue studiile, are dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate să depăşească 3 ani, într-un interval de 7 ani - subliniez, într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa unităţii şcolare, prin consiliul de administraţie, dacă se face dovada activităţii respective". Practic, iniţiativa noastră preia acest model existent în lege şi propune acelaşi sistem şi pentru detaşări. Trebuie să specificăm clar că iniţiativa se referă exclusiv la detaşările care se realizează pe posturi didactice între şcoli şi nu afectează detaşarea în interesul învăţământului la nivelul inspectoratelor şcolare sau instituţiilor conexe, respectiv minister. În acest context, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea propunerii legislative. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte. Pe fond, legea are problemele ei. În schimb, aş vrea să reamintesc unor colegi că suntem totuşi în secolul XXI şi că în secolul nostru se poate foarte bine şi ca soţul să urmeze soţia, şi nu doar soţia să-şi urmeze soţul peste tot. Şi sper că referinţa pe care aţi făcut-o colegei noastre să se refere la faptul că dânsa nu este profesoară, şi nu la altceva. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor, domnilor colegi, Domnul Bichineţ, fost vicepreşedinte de consiliu judeţean, a ridicat o problemă foarte importantă. Cu mare atenţie, deci, dacă trecem pe această formă. Şi e aici, domnul Nistor, care a fost preşedinte de consiliu judeţean, e domnul Nechifor, care a fost preşedinte de consiliu judeţean, sunt primari. Stimaţi colegi, 10%, transferând 10% din asistenţă socială în partea de buget a consiliului judeţean sau a consiliului local, la un judeţ mic, ca Alba, înseamnă 240 de miliarde de lei vechi. Dacă faceţi o socoteală cu numărul consiliilor judeţene şi cu numărul celor 3.258 de UAT-uri, o să ajungeţi la 300 de milioane de euro, care se evaporă din nou din vistieria consiliilor judeţene şi a consiliilor locale. De unde acoperă această gaură un preşedinte de consiliu judeţean sau un primar? Tăind de la investiţii. Opriţi această nebunie! S-a luat o dată circa un miliard, prin revoluţia fiscală. Le mai luaţi acum încă 300 de milioane de euro. Omorâţi orice investiţie, stimaţi colegi. Gândiţi-vă că dacă cineva a făcut ceva în ţara aceasta, acest lucru a fost făcut de un primar. Bun sau rău. A făcut un drum, a făcut o reţea de apă, o reţea de canalizare. Omorâţi orice investiţie la nivel local. Vă solicit, celor care ştiţi ce înseamnă administraţie, şi aţi mâncat o pâine - bună, rea - în administraţie, să votaţi împotrivă. Pentru că îi omorâm pe colegii noştri. Iar când mergem în judeţe o să ne arate din nou obrazul, că ei sunt din nou cei batjocoriţi şi călcaţi în picioare. Vă mulţumesc. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită să ia cuvântul.) Au fost doi... La articole. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Mulţumesc. Aţi avut doi vorbitori, domnule primar.