21 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PL-x 239/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 10. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; procedură de urgenţă. Comisiile? Comisia pentru agricultură, domnul Stănescu.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea facilitării aplicării legii, prin utilizarea carnetelor de comercializare şi de către rudele de gradul II ale producătorilor agricoli, precum şi posibilitatea utilizării de către comercianţi a spaţiilor de vânzare aferente producătorilor agricoli, în perioada în care aceştia nu sunt prezenţi în piaţă. În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu amendamente admise prevăzute în Anexa nr. 1 şi amendamente respinse prevăzute în Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Şi avem şi o notă. Solicităm Departamentului Legislativ să facă o corectură la raport. La anexă s-a strecurat o greşeală materială. La adeverinţă se completează, pentru identificare, cu sintagma "eliberat de... la data de..." şi judeţul. Mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu. La...? Da? Da? Păi...

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul acesta de lege îşi propune să reglementeze piaţa produselor agricole. Deşi în acest proiect au fost aduse precizări importante şi corecţii privind eliberarea carnetelor de comercializare şi a atestatelor de producători, noi considerăm că obligativitatea obţinerii avizului consultativ din partea unor structuri asociative ar trebui să fie regula, şi nu obţinerea acestor avize de la direcţiile agricole, care nu au posibilitatea să dea aceste avize consultative şi sunt nişte structuri care nu prea îşi au rostul. Stimaţi colegi, Una din problemele agriculturii şi a micilor producători este slaba asociere. Dacă nu căutăm noi, aici, în Parlament, să încurajăm asocierea acestor mici producători, niciodată aceşti producători nu vor fi competitivi, nu vor putea concura cu marile lanţuri de retaileri. De aceea, eu consider că scopul acestor pieţe agroalimentare este acela de a da posibilitatea ca micii producători să aibă acces să-şi comercializeze, pe pieţele locale, în lanţurile scurte, produsele. Şi, în acelaşi timp, ca... cetăţenii, consumatorii din mediul urban să aibă acces la aceste produse, să aibă certitudinea că în pieţe vor găsi exact aceste produse. De aceea, din cauză că sunt destul de multe minusuri, din punctul nostru de vedere, în acest proiect legislativ, Partidul Naţional Liberal se va abţine. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Vîrză.

Mihăiţă Vîrză Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea extinderii drepturilor de utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol la rudele afini de gradul II ale titularului atestatului de producător care locuiesc şi se gospodăresc împreună, pentru exercitarea actului de comerţ; modificarea termenului de valabilitate a atestatului de producător până la 5 ani, precum şi a carnetului de producător, care va conţine 5 file, câte una pentru fiecare an de valabilitate; spaţiile de vânzare în cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul vor fi alocate producătorilor în cuantum de 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente. În cazul neocupării sau nesolicitării din partea producătorului, aceste spaţii pot fi alocate comercianţilor. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Simionca. Vă rog să vă înscrieţi, că nu vă văd de aici...

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte...

Petru Gabriel Vlase L-am avut pe domnul Sebestyén... Vă rog, domnule Simionca.

Ionuţ Simionca Noi am votat şi în Comisia pentru agricultură acest proiect legislativ. Ce face acest proiect legislativ? Îi ajută pe producătorii locali, pe micii producători, şi îi protejează într-un anumit fel. Ar trebui să luăm în considerare ce vor şi asociaţiile de producători, pentru că dacă se merge direct la direcţia agricolă se ocoleşte asociaţia şi nu mai putem controla producţia. Dar cele 40% locuri în piaţă pentru producători reprezintă un lucru bun, un lucru pe care noi îl susţinem. Şi prin metodele sau prin legile pe care le dăm noi trebuie să avem grijă de cei mici şi de producătorii locali. Asta e cel mai important. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Vă rog.

Csaba-István Sebestyén Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să le amintesc, domnului Oros şi domnului Simionca, că în proiectul de lege este prevăzută chiar prioritatea asociaţiilor de producători pentru a elibera acele avize consultative. Şi numai în cazul în care nu sunt aceste asociaţii se pot elibera de către direcţiile agricole. Aşa că eu cred că faţă de asociaţii ne-am făcut datoria. Şi cred că spiritul asociativ se întăreşte prin aceasta. Pe de altă parte, la modificările aduse proiectului de lege, am avut câteva principii de bază în vedere. Adică: primirea acestor carnete de producător şi atestate de producător cât mai uşor de către producători; redarea caracterului local al pieţelor agricole şi separarea foarte, foarte distinctă a vânzătorilor intermediari de producătorii agricoli. Eu cred că trebuie să decidă consumatorul de la cine cumpără şi acest fapt trebuie să fie foarte, foarte bine distins prin proiectul de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole? Nu. Vot final.