13 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 197/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Doamna preşedinte Gavrilă. Vă rog. Doamnă preşedinte, luaţi cuvântul, vă rog. Citiţi raportul comisiei.

Camelia Gavrilă Comisia de învăţământ a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul introducerii cursurilor de prim ajutor ca disciplină obligatorie de studiu în învăţământul preuniversitar. Este vorba de o lege organică, conform dispoziţiilor legale în vigoare, iar Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, comisia a propus cu 14 voturi respingerea şi 4 abţineri, respingerea fiind propusă din următoarele considerente: Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Da? Domnul Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sigur, înţeleg reacţia şi atitudinea colegilor noştri parlamentari de a modifica Legea învăţământului, pentru că nu au pârghii, noi nu avem pârghii să emitem nici ordine de ministru, nici decrete sau alte acte normative în sensul celor prezentate anterior. Avem foarte multe situaţii în care curricula şcolară, pe procedura prezentată anterior de doamna preşedinte a Comisiei pentru învăţământ, un coleg care cunoaşte foarte bine sistemul de învăţământ. Deci a fost modificată curricula fără fundamentări, fără consultări şi nu are rost să mai pomenesc sau poate are rost să pomenesc despre compendiul de cunoştinţe generale, o "minune" a creaţiei învăţământului românesc, sau de manualul de sport, pentru care aştept cu mare nerăbdare transparentizarea fundamentării pentru manualul de sport. Învăţământul românesc are nevoie de o curriculă clară, stabilă şi simplă. Cursuri de prim ajutor, de educaţie pentru sănătate sunt absolut necesare şi trebuie să milităm pentru acest lucru, însă trebuie să fie aşezat pe o lege-cadru clară şi pe norme subsecvente care să nu fie modificate de la o lună la alta sau de la o vară la alta. Partidul Mişcarea Populară va vota, în principiu, această lege, pentru că este nevoie ca cei care sunt în şcoli, copiii noştri, nepoţii, vecinii sau alţi copii să aibă o educaţie corectă pentru sănătate, pentru prim ajutor, pentru igienă, pentru alimentaţie, dar acest lucru trebuie să fie aşezat într-o colaborare corectă, Ministerul Învăţământului şi Ministerul Sănătăţii, şi, cum spuneam, să alocăm banii corect pentru manuale, pentru discipline absolut necesare, şi nu să spălăm bani, să cheltuim milioane de euro pentru manuale minune, cum spuneam, manualul de sport sau compendiul de cunoştinţe generale. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul parlamentar al USR va vota împotriva acestei iniţiative legislative. Ceea ce s-a hotărât în Comisia pentru învăţământ este bine fundamentat. La nivelul ofertei educaţionale, pe plan naţional, există deja un opţional "Educaţie pentru sănătate", cu programă aprobată, cu manual, iar aceste elemente de educaţie pentru acordarea primului ajutor sunt deja în acel opţional deja aprobat. Deci nu era oportună această iniţiativă legislativă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Aşa cum a fost subliniat de către preşedinta Comisiei de specialitate pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, includerea unei discipline de învăţământ în sistemul naţional nu face obiectul Legii educaţiei naţionale şi se stabileşte prin planurile-cadru şi programele şcolare. Aş da chiar un citat: "Planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele sau domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar sunt elaborate de către instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei". Acesta ar fi un prim argument. Cel de-al doilea: "Prezenta propunere are un conţinut similar altei propuneri legislative avizate favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1.302 din 14 decembrie 2015, dar care a fost respinsă de Senat, în calitate de Cameră decizională". În conformitate cu aceste două argumente, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale nu susţine propunerea legislativă şi va vota în consecinţă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Are propunere de respingere, domnule deputat. Am înţeles. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.