29 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei (PL-x 267/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Aveţi raportul, domnule preşedinte? 2. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei. Vă rog, domnule preşedinte Călin, Comisia pentru administraţie.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul, aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, aviz negativ de la Comisia pentru buget, finanţe, aviz negativ de la Comisia pentru agricultură. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare regimul special de protejare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, cuprinzând ansamblul măsurilor speciale de protecţie, de ordin ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure paza, întreţinerea şi reparaţiile curente, inventarierea, conservarea, consolidarea şi restaurarea, precum şi punerea în valoare a respectivelor monumente, sens în care se înfiinţează Administraţia Cetăţilor Dacice, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii. Raportul este comun, este raport al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. În urma dezbaterilor din cele două comisii, s-a ajuns la concluzia să vă propună, în unanimitate, respingerea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru respingerea înfiinţării acestei agenţii, pentru că, oricât ar vorbi unii şi alţii, e nevoie de o descentralizare reală în teritoriu. Aceste cetăţi au ajuns într-o situaţie jalnică tocmai pentru că statul nu a vrut să-şi ia mâna de pe ele. Iar acolo unde Consiliul Judeţean a reuşit cât de cât să ia măcar o mică parte, există drum de acces, există cu totul şi cu totul altceva. Vă rog, pe toţi colegii parlamentari, să ţineţi cont de opinia colegilor dumneavoastră din judeţul Hunedoara, să respingeţi acest proiect, pentru că aceste cetăţi trebuie să ajungă în administrarea Consiliului Judeţean. Cei mai buni administratori sunt oamenii de acolo, care cunosc foarte bine problemele. Nu facem sinecuri pentru nişte colegi, în Bucureşti, ca să le distrugem mai departe. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Intenţia era cu totul şi cu totul alta. Nu noi am făcut publice în mod recurent situaţiile în care s-a furat de acolo aur dacic. Nu noi am dat la televizor faptul că drumul proaspăt construit s-a prăbuşit parţial. Noi doar am luat act de ele. Mai mult decât atât, procesul de intenţie făcut de antevorbitori este chiar penibil, în contextul în care niciodată nu am pledat pentru sinecuri la Bucureşti, ba, din contră, pentru descentralizare. Nu avem nimic împotrivă ca la Hunedoara, Consiliul Judeţean să-şi asume răspunderea pentru administrarea patrimoniului respectiv, dar să şi-o asume ca atare. Deci îţi asumi răspunderea şi pentru dezastrul posibil a se produce în continuare acolo. Aşa, vorbe mari putem să spunem. Însă preocuparea noastră, spre informarea celor mai noi în Parlament, este că există Pl-x 434/2012, tot propunerea noastră, cu acelaşi obiect de legiferare. Ştiţi bine că Regulamentul prevede să le discutăm împreună, având acelaşi obiect. Puteţi să o respingeţi şi pe aceea, numărul dumneavoastră vă permite acest lucru. Dar răspunderea pentru proasta administrare vă va reveni în totalitate. N-am cerut şi n-am revendicat pentru Grupul minorităţilor naţionale nicio sinecură şi nici vreo favoare. Am atras atenţia doar că sunt bunuri naţionale de patrimoniu de care trebuie avut grijă aşa cum trebuie. Nu avem nimic împotrivă să administraţi la nivelul Consiliului Judeţean, faceţi-o! Dar faceţi-o cum trebuie. În rest, domnilor colegi coiniţiatori de la PSD, vreau să vă spun doar un singur lucru. Că pentru un gentlemen's agreement e nevoie de gentlemeni. În ce mă priveşte, m-am lămurit cum funcţionează un gentlemen's agreement cu Grupul dumneavoastră parlamentar. Vă mulţumesc frumos. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Surgent. Nu vrea domnul Surgent... Vrea?

Marius-Gheorghe Surgent Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Aş vrea să vă spun doar un mic pasaj din ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului cu cetăţile dacice. Să nu uităm că vorbim despre o zonă care este leagănul poporului român. La mai puţin de 30 de kilometri de Sarmizegetusa Regia se află cetăţile dacice ale strămoşilor noştri. Aş vrea să vă reamintesc că în perioada Guvernării Boc, Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Turismului au făcut o solicitare Consiliului Judeţean pentru a preda drumul de acces către cetăţile dacice. A fost predat Ministerului şi timp de 3 ani de zile nu s-a întâmplat nimic. După ce a revenit la Consiliul Judeţean, drumul a fost asfaltat. Dacă, din păcate, din cauza intemperiilor, au fost rupturi la drum, acestea se întâmplă pe orice fel de drum. Din punctul meu de vedere, cel mai bun administrator pe care pot să-l aibă cetăţile dacice este Consiliul Judeţean Hunedoara. Şi mă raliez aici celor spuse şi de domnul Nistor, şi de domnul Roman, şi v-aş ruga să luaţi în calcul că Consiliul Judeţean Hunedoara poate să asigure un management corect şi poate, împreună cu instituţiile aflate la nivelul judeţului Hunedoara, cu Muzeul Civilizaţiei Dacice, cu Jandarmeria, cu alte instituţii de cultură, să facă în aşa fel încât să redăm poporului român leagănul în care s-a format. Vă mulţumesc.