19 aprilie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Vă rog, luaţi loc în bănci, stimaţi colegi! Vom face vot de control într-un minut. Vă rog. Facem vot de control. Vot. 173. Suntem în cvorum. Putem începe. 1. Raportul Comisiei de validare privind validarea unui mandat de deputat. Potrivit art. 10 alin. (2) din Regulament, validarea sau invalidarea mandatului de deputat se face cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Vă rog, să înceapă votul. 217 de voturi pentru, cinci colegi care nu au votat. Raportul Comisiei de validare a fost aprobat, prin urmare mandatul de deputat al domnului Popescu Nicolae-Daniel a fost validat.

Petru Gabriel Vlase Capitolul I. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta central-mediteraneană - Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi omeneşti JOIN(2017)4. Vot, vă rog. 234 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Vot. 236 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptat. 4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Vot, vă rog. 239 de voturi pentru, doi colegi care nu votează. Adoptat. 5. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Vot, vă rog. 154 de voturi pentru, 78 împotrivă, două abţineri, doi colegi care nu votează. Adoptată. 6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vot. În unanimitate, adoptată. 7. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Vot. 238 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vot, vă rog. 237 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abţinere. Adoptat. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vot, vă rog. În unanimitate, adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun respingerea proiectului de lege. Vot, vă rog. 148 de voturi pentru, 71 împotrivă, 13 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 11. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Comisia juridică propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. 231 de voturi pentru, 9 împotrivă, o abţinere. Adoptată. 12. Propunerea legislativă - Legea traducătorilor şi interpreţilor. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. 230 de voturi pentru, 10 împotrivă. Adoptată. 13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. 205 de voturi pentru, 32 împotrivă. Adoptată. 14. Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară. Comisia pentru agricultură propune respingerea. Vot, vă rog. 180 de voturi pentru, 55 împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Vă rog, explicarea votului, da?

Nechita-Adrian Oros Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat conform unor principii unanim acceptate de toate societăţile ştiinţifice medicale. Partidul Naţional Liberal a votat pentru dreptul consumatorilor din România de a fi informaţi asupra riscurilor alimentare care le pot afecta sănătatea. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule Oros. 15. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Comisia pentru administraţie propune respingerea. Vot, vă rog. 240 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptată. 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii României". Comisia pentru administraţie publică propune respingerea. Vot, vă rog. 174 de voturi pentru, 67 împotrivă, 3 abţineri, doi colegi care nu votează. Adoptat. Domnul Roman, explicarea votului.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Stimaţi colegi, Astăzi, majoritatea parlamentară, formată din PSD şi ALDE, pune cruce unui proiect care ar putea să însemne enorm pentru modernizarea statului român, la 100 de ani de la 1918, şi, dacă doamna Andronescu a pus în cap şcolile profesionale, astăzi refuzaţi şansa unei ţări întregi, pentru copiii lor, să aibă acces la o lege care ar fi însemnat 2.500 de creşe pentru toţi copiii României. Regret că iar spuneţi una şi faceţi alta, treceţi în Programul de guvernare cifre pe care nu le puteţi respecta. Ştiţi, cei care aţi fost în administraţia publică, anul acesta, în afară de semnarea contractelor pe PNDL 2, nu se poate face nimic. Anul viitor, eventual, se va da drumul la construcţia unor creşe şi dumneavoastră astăzi votaţi împotriva unui proiect pe care, atunci când eraţi în opoziţie, îl susţineaţi foarte puternic. Aceasta este atitudinea cameleonică a PSD-ului, la fel cum e şi cu Legea salarizării, şi aşteptăm de la dumneavoastră, că vă contorizăm zi de zi, să vedem ce bucurii mai faceţi poporului român. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Moşteanu, explicarea votului.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Stimaţi colegi, Creşele nu vor apărea în urma unui proiect legislativ. Creşele vor apărea, se vor construi şi vor fi operaţionalizate după un calcul de sustenabilitate pe termen lung, după ce vom vedea un impact financiar, după ce vom vedea dacă statul român are bani şi vom etapiza construcţia şi operativizarea acestor creşe. Avem foarte multe legi care nu se aplică şi sunt prorogate an de an, de şase, de şapte ani. Deci faptul că ar fi trecut această lege n-ar fi garantat românilor cu copii că vor avea mai multe creşe în România. Haideţi să ne uităm la colegii din coaliţia de guvernare şi să le spunem încă o dată că trebuie să-şi facă calculele şi să vină cu câte pot anul acesta, câte pot, la anul, câte pot, peste trei ani de zile. Aşteptăm de la ei răspunsul. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumim. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51 din 8 martie 2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice. Comisiile - pentru administraţie şi pentru industrii - propun respingerea. Vot, vă rog. 224 de voturi pentru, 18 abţineri. Adoptată. 18. Proiectul de Lege pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale. Comisia pentru tehnologia informaţiei propune respingerea. Vot, vă rog. 239 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. Domnul Movilă, explicarea votului.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară a votat pentru acest proiect de lege. Proiectul a fost depus în 20 aprilie 2016, venea să soluţioneze o problemă de la Compania Naţională de Poştă. Din păcate, Guvernul Cioloş a dat aviz negativ, a preluat textul integral în Ordonanţa de urgenţă. Important este, sigur, că, prin ordonanţă s-a rezolvat problema. Rămânem, totuşi, cu un gust amar, că este unul din multele proiecte de lege pentru care Guvernul, indiferent care este, dă aviz negativ, după care preia ideea, şi-o asumă şi, sigur, face ca Parlamentul să nu mai aibă aceeaşi credibilitate şi imagine pe care ne-o dorim. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Vot, vă rog. 239 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 20. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului. Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică propun respingerea. Vot, vă rog. 241 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Adoptat. 21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Comisia juridică propune respingerea. Vot, vă rog. 210 voturi pentru, 31 împotrivă. Adoptată. 22. Proiectul de Lege privind adopţia în România. Comisia pentru muncă şi Comisia juridică propun respingerea. Vot, vă rog. 229 de voturi pentru, 10 împotrivă, două abţineri. Adoptat. 23. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică propun respingerea. Vot, vă rog. 202 de voturi pentru, 37 împotrivă, o abţinere. Adoptat. Mulţumesc. Închidem şedinţa. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,23.