21 noiembrie 2017 – Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.764 din 14 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr.104 din 7 februarie 2017 (PL-x 717/2015/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 19. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 764 din 14 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2017; în procedură de urgenţă. Comisia pentru muncă sau Comisia pentru agricultură? Comisia pentru agricultură. Domnul Dîrzu.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere a fost trimisă spre reexaminare, în fond, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Legea are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, prin preluarea atribuţiilor activităţii, a posturilor şi a personalului de la Comisariatele de Regim Silvic şi Cinegetic, care se desfiinţează, în scopul îmbunătăţirii activităţii de monitorizare, implementare şi control în domeniul silviculturii. Legea face parte din categoria legilor ordinare. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere în forma prezentată de Senat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Olar.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal votează pentru înfiinţarea acestor Gărzi forestiere, de fapt, aceeaşi Mărie cu altă pălărie, însă noi suntem de acord. Şi dacă am văzut că la şedinţă participă, din partea Ministerului Apelor şi Pădurilor, domnul secretar de stat, rog insistent, noi, aici, în Parlamentul României, am aprobat o suplimentare de posturi la Gărzile forestiere; aveţi un deficit de personal. Degeaba înfiinţăm instituţii fără personal, nebugetate. La ora actuală, în România sunt sute de mii de metri cubi doborâturi de vânt în masă şi nu se pot extrage din păduri, din cauza acestor instituţii care nu au personal să verifice la faţa locului actele de punere în valoare. De aceea, vă rog. La anul o să avem o mare problemă, la primăvară, cu infestarea pădurii, din cauză că n-am putut să extragem lemnul, din cauza acestor instituţii pe care noi astăzi le votăm. Partidul Naţional Liberal va da un vot pentru. Noi, Comisia pentru agricultură, de specialitate, am votat pentru şi vă rog, în consecinţă, s-o şi votăm.

Petru Gabriel Vlase Domnul Tabugan.

Ion Tabugan Bună ziua! Domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, Îmi revine obligaţia de a vorbi, în calitate de specialist, despre Gărzile forestiere. Ele au apărut ca o necesitate a faptului că, în perioada 2014-2015, Institutul de Cercetări Silvice, prin secţiile de specialitate, a tras un semnal de alarmă că se taie ilegal în România 8,8 milioane de metri cubi. Această problemă a ajuns la nivel de CSAT, de problemă de siguranţă naţională. Imediat, Guvernul de la vremea respectivă a adoptat Ordonanţa de Guvern nr. 32/2015 care reglementa înfiinţarea Gărzilor forestiere ca o necesitate urgentă. Apoi a trecut şi am avut ocazia, în mandatul trecut, să votăm însăşi Legea de înfiinţare. Acum, Guvernul Cioloş a contestat la Curtea Constituţională anumite articole şi, în special, s-a făcut referire la Anexa nr. 2, ce prevedea un salariu foarte mare, în special, legat de un coeficient k, ceea ce semnifica gradul profesional silvic. În prezentul PL-x 716 se abrogă aceasta, ca şi acest coeficient. Dar nu vom lăsa acest personal, care îşi expune chiar viaţa pericolelor din teritoriu, pentru a implementa... Şi s-a constatat că, odată cu înfiinţarea acestor Gărzi forestiere, foarte, foarte mult s-a redus furtul, tăierea şi furtul ilegal de masă lemnoasă. Această problemă de coeficient privind salarizarea, legat de gradul profesional, pentru că personalul silvic are un grad profesional, o vom reglementa şi pentru dumnealor în Statutul personalului silvic. Deci vă rog să votaţi această lege, pentru că este absolut necesară, ca în continuare tăierile ilegale să nu depăşească o limită şi să ajungă să devină alarmante. Deci încă o dată vă rog s-o votaţi. Şi Partidul Mişcarea Populară este de acord, aşa cum am votat-o şi la comisie. Vă rugăm şi pe dumneavoastră, ca pădurile României să nu aibă de suferit. Vă mulţumesc foarte mult.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Ne întoarcem la punctul 11.