27 septembrie 2017 – Numirea unui membru supleant în Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Petru Gabriel Vlase Punctul 8, cu CNA-ul. Aşteptăm să vină Comisia, ca să facem votul împreună. Aveţi? Aveţi avizul? Atunci, citim... facem... dezbatem... citim avizul şi facem votul împreună, odată cu SRR-ul. Da? Ca să câştigăm timp. Vă rog, domnule Preda.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Şi o să facem votul cu buletinele în acelaşi timp cu votul cu bile.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, membrii Biroului permanent, la sala de şedinţe a Biroului Camerei Deputaţilor, pentru procesul-verbal, acum. După o scurtă pauză

Petru Gabriel Vlase Vă rog, doamnă secretar, prezentaţi procesul-verbal.

Ioana Bran Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea unui membru supleant în Consiliul Naţional al Audiovizualului. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, au procedat la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori, prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la propunerea de numire a doamnei Manciu Cristiana Narcisa în funcţia de membru supleant al Consiliului Naţional al Audiovizualului şi au constatat următoarele: Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputaţi şi senatori au fost prezenţi 257, din care 253 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea doamnei Manciu Cristiana Narcisa în funcţia de membru supleant al Consiliului Naţional al Audiovizualului. Prezentul proces-verbal a fost semnat de membrii Birourilor permanente.