21 decembrie 2017 – Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018. ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Intrăm la buget. Anexa nr. 3/35 parcă era, da? Ministerul Economiei. Luaţi loc, domnule ministru. Vă dau cuvântul doar dacă doresc eu. Nu există amendamente admise, un amendament respins la Anexa nr. 5, ordonator 3/35. Timp de dezbatere - 6 minute. Dacă iniţiatorul doreşte să susţină amendamentul respins? Nu. Alte intervenţii? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/35. Cine este pentru? 144 de voturi. Împotrivă? 51 de voturi. Abţineri? Anexa nr. 3/35 - Ministerul Economiei - a fost adoptată. Vă mulţumim, domnule ministru. Ne scuzaţi că v-am ţinut aşa mult în sală. Anexa nr. 3/36 - Ministerul Energiei. Fără amendamente admise, 6 respinse. Opt minute. Dacă iniţiatorii doresc să susţină? Nu. Da? Domnul Valeca.

Petru Gabriel Vlase Ce poziţie avea, domnule senator? 1? Poziţia 1 la respinse. Vă rog. Cine este pentru? 142 de voturi. Împotrivă? 47 de voturi. Abţineri? Amendamentul respins a fost admis. Continuăm. Alte susţineri? Nu. Alte intervenţii? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/36, cu amendamentul admis votat în plen, acum. Cine este pentru? 142 de voturi. Împotrivă? 46 de voturi. Abţineri? Abţinere, domnule Dobre? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/37 - Academia Română. Nu există amendamente admise, trei respinse. Şapte minute. Vă rog, cine susţine amendamentele respinse? Nu. Alte intervenţii? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/37. Cine este pentru? 142 de voturi. Împotrivă? 47 de voturi. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. Adoptată Anexa nr. 3/37. Anexa nr. 3/38 - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Un amendament admis, nu sunt amendamente respinse. Şase minute. Dacă sunt intervenţii de ordin general? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/38 împreună cu amendamentul admis. Cine este pentru? 142 de voturi. Împotrivă? 47 de voturi. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 3/39 - Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Nu există amendamente admise, un amendament respins. Şase minute. Dacă vreţi să susţineţi amendamentul? Nu. Alte intervenţii? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/39. Cine este pentru? 141 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. Anexa nr. 3/40 - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor. Nu sunt amendamente. Cinci minute pentru intervenţii de ordin general. Nu. Supun votului Anexa nr. 3/40. Cine este pentru? 141 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Anexa nr. 3/40 a fost adoptată. Anexa nr. 3/41 - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. Fără amendamente. Cinci minute pentru intervenţii. Nu. Supun votului Anexa nr. 3/41. Cine este pentru? 141 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată Anexa nr. 3/41. Anexa nr. 3/42 - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Fără amendamente. Cinci minute. Dacă vreţi să interveniţi? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/42. Cine este pentru? 141 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată Anexa nr. 3/42. Anexa nr. 3/43 - Agenţia Naţională de Presă Agerpres. Nu există amendamente admise, un amendament respins. Şase minute. Dacă susţineţi amendamentul respins? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/43. Cine este pentru? 141 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/44 - Institutul Cultural Român. Nu există amendamente admise, 6 amendamente respinse. Opt minute. Vă rog, dacă susţine cineva? Vă rog, doamnă Iurişniţi. Microfonul la tribună! Doamnă, luaţi mâna, că vă dă drumul de aici!

Cristina-Ionela Iurişniţi OK! Deci acum e bine, da? Fac apel la inteligenţa dumneavoastră şi la... (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Ai greşit din prima!

Cristina-Ionela Iurişniţi Da, bineînţeles... ... şi la dorinţa de a promova valorile României în străinătate, în afara ţării. În contextul simbolic al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, în 2018, propun o suplimentare a bugetului cu o sumă modică - de 35.000 de lei - pentru demararea elaborării unei documentaţii tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, conform Hotărârii Guvernului din 2016, în vederea construirii unui obiectiv cultural-educaţional şi de cercetare, un obiectiv care ar reprezenta valorile şi patrimoniul României în Franţa, la Paris, în cadrul unui campus internaţional, campus universitar internaţional "Cité universitaire" - "Cetatea universitară". Este un campus în inima Parisului, unde România ar merita să aibă o casă a ei, printre celelalte ţări care sunt prezente acolo, în contextul pe care îl cunoaştem cu toţii, al întregii pleiade de intelectuali care şi-au făcut studiile în Franţa. Campusul internaţional universitar, situat în inima Parisului, se prezintă lumii academice ca realizare a unui ideal umanist şi pacifist al începutului de secol XX, care-şi propune crearea unui spaţiu academic universitar internaţional, o "şcoală a relaţiilor interumane pentru pace", cum au denumit-o fondatorii în 1925. Vocaţia sa este de a contribui la înţelegerea dintre popoarele lumii, favorizând prietenia, dialogul între studenţi, cercetători şi artiştii lumii întregi. În contextul Centenarului Marii Uniri din 2018, al relaţiilor cultural-istorice apropiate cu Franţa, al parteneriatelor strategice şi guvernamentale existente, demararea unui astfel de proiect, de mare vizibilitate, va permite ca România să fie reprezentată printre cele 40 de edificii culturale, cu 12.000 de studenţi şi cercetători, 140 de naţionalităţi diferite şi să certifice o tradiţie de două secole, de intelectuali formaţi în mediul universitar al oraşului luminilor. Până la urmă este vorba de prezenţa noastră acolo, printre alte ţări care şi-au permis să valorizeze întregul patrimoniu cultural şi intelectual al ţărilor lor. Păcat că România nu este prezentă în acel mare campus academic. Am putea măcar să pornim cu un acord semnat, pentru că Franţa cedează teren gratuit. Voi face nişte demersuri la nivelul diplomaţiei parlamentare, mai ales că sunt membru şi în Adunarea Parlamentară a Francofoniei. În acest sens, vă rog să-mi acordaţi sprijinul, măcar la nivelul diplomaţiei parlamentare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La poziţia 1, da? E la poziţia 1, da?

Cristina-Ionela Iurişniţi Da.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Amendament respins. Cine este pentru? 48 de voturi. Împotrivă? 141 de voturi. Abţineri? Nu sunt. Respins. Alte intervenţii? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/44. Cine este pentru? 142 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Anexa nr. 3/44 adoptată. Anexa nr. 3/45 - Societatea Română de Radiodifuziune. Un amendament admis, trei respinse. Şapte minute. Dacă susţine cineva? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/45, împreună cu amendamentul admis. Cine este pentru? 142 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/46 - Societatea Română de Televiziune. Nu sunt amendamente admise, unul respins. Timp de dezbatere alocat: şase minute. Dacă susţineţi respinsul? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/46. Cine este pentru? 142 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/47 - Consiliul Superior al Magistraturii. Fără amendamente. Cinci minute pentru intervenţii. Nu. Supun votului Anexa nr. 3/47. Cine este pentru? 142 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/48 - Autoritatea Electorală Permanentă. Nu există amendamente admise, un amendament respins. Şase minute. Vă rog, domnule Drăghici.

Mircea-Gheorghe Drăghici Se propune majorarea sumei alocate finanţării partidelor politice în Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, pentru Autoritatea Electorală Permanentă, la Capitolul 5001, Titlul XI - Alte cheltuieli, Articolul 03 - Finanţarea partidelor politice, Credite bugetare cu suma de 16.548 mii lei pentru a atinge pragul de 0,04% din veniturile la bugetul de stat pentru anul 2018, potrivit Anexei nr. 1 la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, în sumă nominală de 55.000 mii lei, o creştere de 30,08% faţă de proiectul de lege propus de Guvern pentru acest articol. Vă rog să îl susţineţi.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins. Vă rog. Cine este pentru? 143 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Amendamentul respins a devenit admis. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Vă supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/48, cu amendamentul admis de plen acum. Cine este pentru? 142 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/49 - Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social. Nu există amendamente admise sau respinse. Timp de dezbatere: cinci minute. Intervenţii? Nu. Vot. Cine este pentru anexă? 142 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Adoptată. Anexa nr. 3/50 - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Nu sunt amendamente. Cinci minute pentru intervenţii. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/50. Cine este pentru? 142 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/51 - Consiliul Economic şi Social. Nu sunt amendamente admise sau respinse. Cinci minute. Dacă doriţi să interveniţi? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/51. Cine este pentru? 148 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/52 - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Nu există amendamente respinse. Cinci minute. Intervenţii? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/52. Cine este pentru? 135 de voturi. Împotrivă? 58 de voturi. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 3/53 - Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. Fără amendamente. Cinci minute. Intervenţii? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/53. Cine este pentru? 135 de voturi. Împotrivă? 58 de voturi. Abţineri? Adoptată. Anexa nr. 3/55 - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. Fără amendamente. Cinci minute. Intervenţii? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/55. Cine este pentru? 135 de voturi. Împotrivă? 58 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/56 - Academia Oamenilor de Ştiinţă din România. Nu sunt amendamente admise, două respinse. Şase minute. Dacă susţine cineva? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/56. Cine este pentru? 135 de voturi. Împotrivă? 58 de voturi. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 3/58 - Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei. Un amendament admis, fără respinse. Şase minute. Intervenţii? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/58, împreună cu amendamentul admis. Cine este pentru? 138 de voturi. Împotrivă? 58 de voturi. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Ministerul Turismului. Nu există amendamente admise, 31 de amendamente respinse. Timp de dezbatere: 11 minute. Dacă sunt susţineri? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/59. Cine este pentru? 138 de voturi. Împotrivă? 58 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/60 - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Un amendament admis, unul respins. Şase minute. Intervenţii? La anexa aceasta? Vă rog. La Anexa nr. 3/60, da?

Marius-Constantin Budăi Da, da! Se propune în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat modificarea denumirii Programului nr. 10 din "Programul naţional pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural Start Up Nation România", în "Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii Start Up Nation România".

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Supun votului dumneavoastră, cu eroarea specificată de comisie, Anexa nr. 3/60, cu amendamentul admis. Cine este pentru? 138 de voturi. Împotrivă? 58 de voturi. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/61 - Ministerul Cercetării şi Inovării. Nu sunt amendamente admise, 6...

Andrei Daniel Gheorghe Aţi trecut prea repede!

Petru Gabriel Vlase Dar n-am trecut, domnule deputat! Ia urmăriţi-mă acum... (Vorbeşte mai rar.) Nu există amendamente admise, sunt şase amendamente respinse. Opt minute. Doreşte cineva să susţină? Vă rog, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Şi mă bucur să pot susţine şi eu un amendament, după atâtea lupte grele câte s-au dat aici pentru bugetul României. Amendamentul pe care îl susţin, alături de colegul meu, deputatul PNL de Ilfov Mihai Culeafă, vizează laserul de la Măgurele, cel mai mare laser din lume, a cărui putere va atinge 10 petawatti, echivalentul a 10% din puterea soarelui, care va avea un rol foarte important în dezvoltarea mecanismelor de cercetare şi de inovare în domeniul sănătăţii, în domeniul aerospaţial, şi în alte domenii de industrie ultramodernă. În primul rând, astăzi ştim cu toţii că economia mondială tinde să devină o economie a cunoaşterii, în condiţiile în care automatizarea tinde să câştige teren an de an. Creşterea fundamentală a cercetării poate să reprezinte unul din motoarele economiei naţionale. Să nu uităm că, iată, trăim într-o eră în care fizica se împleteşte cu filosofia şi în care avem acest mecanism, care este o investiţie de nivel internaţional, comparabil doar cu cea de la CERN, din Elveţia, care poate să reprezinte unul din vârfurile de lance ale industriei româneşti şi nu doar ale industriei, ci a ceea ce înseamnă tehnologia cunoaşterii şi a inovării, într-o lume care încearcă să se deschidă nu doar către planeta pe care o cunoaştem, ci şi către alte planete, către alte sisteme solare în viitor, că doar suntem în secolul al XXI-lea şi, din păcate, încă n-am ajuns nici măcar pe Marte. Noi susţinem suplimentarea fondurilor pentru orice obiectiv ştiinţific de pe teritoriul României care reprezintă un obiectiv strategic la nivel naţional, european şi mondial, un obiectiv strategic pentru viitorul acestei lumi. Aşadar, mai pe scurt, în amendamentul pe care îl propunem se vorbeşte de suplimentarea bugetului alocat finanţării cercetării fundamentale în domeniul laserelor la Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics ELI-NP din Măgurele, judeţul Ilfov, cu suma de 1.000 mii mii lei. Şi, ca sursă de finanţare: redistribuirea cu suma de 1.000 mii mii lei din Capitolul "Bunuri şi servicii" în Capitolul 5001, art. 20 al bugetului Ministerului Cercetării şi Inovării. În numele cercetării, în numele deschiderii către ştiinţă, care se împleteşte tot mai des cu spiritualitatea, cu filosofia şi cu elementul acesta imaterial care zace în fiecare dintre noi, în contextul unei fizici cuantice care tinde să depăşească limitele cunoscute ale lumii materiale şi ale pozitivismului secolului al XIX-lea, noi vă rugăm pe toţi, stimaţi colegi din toate partidele politice şi de toate culorile politice, să susţineţi acest mare proiect de cercetare. Acest proiect de cercetare e important nu doar pentru România, ci şi pentru viitorul cercetării, al ştiinţei şi al inovării pe plan mondial. Domnule Vlase, vă invit să votaţi şi dumneavoastră favorabil, la fel cum sper că vor face şi toţi ceilalţi colegi ai noştri.

Petru Gabriel Vlase Sigur! M-am blocat puţin la suma aceea mică, cu 4.000 de milioane de miliarde... (Rumoare.) Vă mulţumesc. Mergeţi în bancă, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe O eroare materială: 1.000 mii lei, ca să fiu exact şi să nu se producă nicio neînţelegere. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Axiometric şi axiogetric. Amendamentul respins al domnului deputat. Cine este pentru? Uite, domnul Corlăţean... (Vociferări.) Consemnaţi-mă şi pe mine pentru, dar nu ridic mâna. 49, 50 - cu mine. Împotrivă? 139. Abţineri? Nu. Respins. Alte intervenţii mai sunt? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/61 în integralitatea sa. Cine este pentru? 140. Împotrivă? 55. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/62 - Ministerul Apelor şi Pădurilor. Nu există amendamente admise, 11 amendamente respinse. Nouă minute. Vă rog. Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/62... Da? (Doamna deputat Tudoriţa Lungu solicită să ia cuvântul.) Nu-i problemă! Mă întorc eu, dacă sunt prea rapid. Şi e şi colega mea de la Bacău, nu puteam să fac o asemenea gafă.

Tudoriţa Lungu Se propune suplimentarea cu suma de 100.000 mii lei pentru "Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Ghimeş - Urecheşti", o zonă afectată de inundaţii. Am cerut şi anul trecut aceeaşi sumă, aştept o surpriză de la dumneavoastră astăzi.

Petru Gabriel Vlase Nu mai suntem în stare de surprize, doamnă, cu atâta muncă! Amendament respins. Cine este pentru? 60, cu băcăuanii. Împotrivă? 140. Abţineri? Nu. Respins. Alte intervenţii dacă mai sunt? Vă rog. Domnul Palăr. Probleme grele la Bacău cu apa! Aţi reţinut, doamnă ministru? Vă rog.

Ionel Palăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Se propune suplimentarea cu 2.100 mii lei pentru obiectivul "Refacerea capacităţii de tranzitare a acumulării lac de redresare aval captare Bacău II", amplasament municipiul Bacău, judeţul Bacău. Pentru colegii care nu ştiu despre ce este vorba, în municipiul Bacău există o insulă de agrement colmatată, este un proiect început, nefinalizat şi indiferent de cine conduce astăzi destinele municipiului Bacău, ca băcăuan, nu pot să asist la o investiţie care nu reuşeşte să fie finalizată. Mulţumesc frumos şi pentru acele puţine voturi pe care le vor da băcăuanii.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mă abţin de la comentarii aici, suplimentare... Amendament respins. Cine este pentru? 60. Împotrivă? 132. Abţineri? Nu. Respins. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Anexa nr. 3/62 - toată. Vă rog. Cine este pentru? 140. Împotrivă? 55. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/63 - Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul. Un amendament respins. Şase minute. Vă rog. Nu. Supun votului Anexa nr. 3/63. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 55. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 3/64. Ei, acum e acum! Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Numai uită-te, aşa, la mine, un pic! Vă rog.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, de la 1 la 10? Haideţi că sunt multe şi... De la 1 la 10... sau le-aţi stabilit deja?

Constantin Codreanu În primul rând, vreau să salut prezenţa doamnei ministru, pe care o calific ca un respect pentru instituţia Parlamentului. În al doilea rând, distinşi colegi, am o veste bună: deputatul Doru Coliu, colegul meu, nu-şi va susţine amendamentele; aceasta înseamnă 450 de amendamente. O veste şi mai bună este că eu voi respecta o înţelegere pe care am avut-o în cadrul şedinţei celor două Comisii reunite pentru finanţe şi buget şi nu-mi voi susţine nici eu amendamentele. În acelaşi timp, vreau să le mulţumesc colegilor, alături de care am reuşit să convingem Ministerul Finanţelor Publice să suplimenteze bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni cu 3.000 mii lei. Este vorba de singurul amendament admis, în cazul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Şi vreau să îi mulţumesc de la această tribună domnului preşedinte Viorel Ştefan, vreau să-i mulţumesc domnului senator Teodorovici, vreau să-i mulţumesc şi doamnei senator Hărău, care şi-a asumat şi dânsa acest amendament, respectiv colegilor de la PSD, colegilor de la PNL şi, culmea, chiar şi colegilor de la UDMR, care au votat pentru acest amendament. Şi mă bucur să spun că reuşim, atunci când este cazul, să înţelegem că, dacă vorbim de românii din afara graniţelor ţării, reuşim să ne dăm mâna, reuşim să găsim acel limbaj comun şi reuşim, astfel, să le dăm acea senzaţie necesară şi acel sentiment că ei nu sunt uitaţi. În atare condiţii, domnule preşedinte, vă propun ca cele opt amendamente, pe care le am la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, să le supuneţi la vot în bloc. Marginal 451 - 458.

Petru Gabriel Vlase Sunt nevoit să le supun pe toate, dacă nu le susţineţi. Sunt obligat să fac chestia aceasta. Şi atunci vă supun în bloc, de la 1 până la 471, amendamente respinse. Da? Cine este pentru? 55. Împotrivă? 142. Abţineri? Nu. Au rămas respinse.

Constantin Codreanu Şi o singură precizare, domnule preşedinte, legat de amendamentele celorlalţi colegi. Este vorba de o eroare materială. În cazul celorlalţi colegi apar ca autori şi cele două comisii, de la Cameră şi de la Senat, ceea ce nu este cazul. De la 458, începând, apar, ca autori ai amendamentelor, cele două comisii de la Cameră şi de la Senat.

Petru Gabriel Vlase Nu mai contează...

Constantin Codreanu Este o eroare materială.

Petru Gabriel Vlase S-a pronunţat plenul deja! Vă supun votului Anexa nr. 3/64, cu amendamentul admis. Cine este pentru? Procedură? Vă rog.

Mihai Alexandru Voicu Aş vreau doar să invoc un lucru care s-a întâmplat, e de domeniul trecutului. Sper ca la bugetul viitor să nu mai trecem prin această situaţie neplăcută, neregulamentară şi necutumiară, şi anume să atrag atenţia că, din păcate, dintr-un motiv pe care nu-l înţeleg, în cadrul şedinţelor comune ale Comisiilor pentru românii din afara graniţelor ţării, iniţiatorii amendamentelor nu au avut posibilitatea să le susţină. S-a hotărât - şi eu nu reuşesc să înţeleg temeiul regulamentar - ca aceste amendamente să poată fi susţinute doar în Comisia pentru buget, finanţe, şi nu acolo unde le-ar fi fost locul, în Comisia pentru românii de pretutindeni. Sper din tot sufletul ca la viitoarea Lege a bugetului să avem posibilitatea să ne susţinem amendamentele. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Supun votului Anexa nr. 3/64. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 55. Abţineri? Nu sunt. Anexa nr. 3/65 - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale. Două amendamente admise, nu sunt respinse. Şase minute. Intervenţii? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/65, cu amendamentele admise. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 55. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 4 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021. Nu sunt amendamente admise, patru amendamente respinse. 20 de minute alocate anexelor. Dacă doriţi să susţineţi? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 4. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 55. Adoptată. Anexa nr. 5 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021. Două amendamente respinse, unul admis. 20 de minute. Susţineţi? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 5. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 55. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 6 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021. 20 de minute. Dacă sunt susţineri la amendamentele respinse? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 6, cu amendamentele admise şi respinse din raport. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 55. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 7 - Sume alocate din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2018 şi estimări 2019-2021. Cinci amendamente admise, 22 de amendamente respinse. 20 de minute. Dacă sunt intervenţii? Domnul Budăi şi domnul Neagu. Pe rând. Domnul Budăi, de la comisie.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. O îndreptare de eroare materială. Se va citi, în loc de "Aeroportul Internaţional Baia Mare", "Aeroportul Internaţional Maramureş".

Petru Gabriel Vlase Sau "Aeroportul Şimon". Vă rog, domnule Neagu.

Nicolae Neagu La nr. crt. 20, amendament respins, din Anexa nr. 7.

Petru Gabriel Vlase Da.

Nicolae Neagu Propunem suplimentarea impozitului pe venit şi TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru Consiliul judeţean, cu suma de 20 mii lei, pentru susţinerea cofinanţării proiectelor de dezvoltare locală ale unităţilor administrativ-teritoriale, judeţul Sibiu.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Amendament respins. Vot? 55 de voturi pentru. Împotrivă? 142. Respins. Alte intervenţii? Nu sunt. Supun votului Anexa nr. 7, cu amendamentele admise. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 55. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 8 - Sume alocate din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2018 pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale. Trei amendamente respinse. 20 de minute. Vă rog. Nu. Supun votului Anexa nr. 8. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 55. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 9 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021. Nu sunt amendamente. Vot. Cine este pentru anexă? 142. Împotrivă? 55. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 10 - Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021. Un amendament respins. Dacă îl susţine cineva? Nu. Supun votului Anexa nr. 10. Cine este pentru? 142 de voturi pentru. Împotrivă? 55 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 11 - Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2018. Nu există amendamente. Vă rog, supun votului Anexa nr. 11. Cine este pentru? 142 de voturi pentru. Împotrivă? 55 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 12 - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; 8 minute - 4 amendamente respinse. Intervenţii? Da, domnul Stamatian.

Vasile-Florin Stamatian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Fiind ultima anexă, sper că v-au mai rămas ceva bani. Vorbim despre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Subcapitolul 3, Paragraf 2 - Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naţionale cu scop curativ. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute în Anexa nr. 12, Capitolul 6605, Subcapitol 3 - "Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naţionale cu scop curativ" - suma de 191.000 mii lei, în cazul programelor naţionale de sănătate. Există nenumărate exemple de acces necorespunzător la tratament, mai ales bolile oncologice, boli rare, hemofilie şi poate veţi înţelege mai uşor dacă vă spun hepatita C. Avem cea mai mare mortalitate prin boli hepatice. Sumele sunt foarte mari, iar listele de aşteptare sunt foarte aglomerate. Vă rog să vă gândiţi la sănătatea tuturor.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins. Cine este pentru? 55 de voturi pentru. Împotrivă? 142 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Respins, domnule doctor.

Vasile-Florin Stamatian Şi ultimul amendament. Având în vedere că spitalele sunt supraaglomerate şi le cunoaşteţi şi dumneavoastră situaţia, se solicită pentru Casa de Asigurări de Sănătate, Capitol 6605, Paragraf 01 - Asistenţă medicală primară - suplimentarea sumelor acestui subcapitol cu suma de 240.000 mii lei, şi aceasta în scopul de degrevare de unele activităţi ale medicilor din spitale. Medicii de familie nu au primit nicio creştere semnificativă în ultima perioadă, sunt sufocaţi din punct de vedere financiar şi birocratic, trebuie să fie sprijiniţi pentru a degreva spitalele de aceste cazuri care pot fi tratate şi în medicina primară.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, pentru amendament respins? 55 de voturi pentru. Împotrivă? 141 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Respins, domnule doctor.

Vasile-Florin Stamatian Eu, personal, mă simt cu conştiinţa împăcată că v-am prezentat realitatea pe care am să vă rog să n-o comentaţi în presă.

Petru Gabriel Vlase Da. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 12 împreună cu amendamentul admis. Cine este pentru? 141 de voturi pentru. Împotrivă? 55 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Adoptată. Dezbaterea şi votul asupra Anexelor 1 şi 2, da? Anexa nr. 1 - Bugetul de stat pe anul 2016-2021 - Sinteză, cu un amendament admis. Dacă sunt intervenţii? Nu. Vă supun votului Anexa nr. 1 împreună cu amendamentul admis şi cifrele rezultate din dezbateri. Cine este pentru? 142 de voturi pentru. Împotrivă? 58 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. Adoptată, Anexa nr. 1. Anexa nr. 2 - Sinteza cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2016-2021, cu un amendament admis. Dacă sunt intervenţii? Nu. Vă spun votului Anexa nr. 2 împreună cu amendamentul admis şi cifrele rezultate din dezbateri. Cine este pentru? 142 de voturi pentru. Împotrivă? 57 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Proiectul de Lege a bugetului merge la votul final. Vă rog, domnul..., e o precizare din partea preşedintelui Comisiei.

Viorel Ştefan Mulţumesc, domnule preşedinte. Două precizări de ordin tehnic din partea comisiei. Ca urmare a amendamentelor admise, vreau să fac precizarea că acolo unde s-au modificat creditele bugetare este necesară modificarea corespunzătoare şi a creditelor de angajament. O chestiune tehnică care aş vrea să rămână ca precizare - aceeaşi sumă trebuie să se regăsească şi în creditele de angajament. Şi a doua precizare, în legătură cu amendamentul de la Ministerul Energiei. S-a omis precizarea sursei de finanţare şi vreau să fac eu această precizare acum. Este Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Cu aceste precizări, Legea bugetului merge la votul final.