11 octombrie 2017 – Solicitarea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea art.31 alin.(2 1 ) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 181/2017). ( aprobată )

Petru Gabriel Vlase 4. Solicitarea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile pentru Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (2 1 ) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; Pl-x 181/2017. Dacă sunt obiecţii la această solicitare? Nu. Vă rog, cartelele, vot. În unanimitate, aprobată.