4 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (PL-x 896/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 21. Proiectul de Lege pentru completarea art. 9 al Titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. Iniţiatori? Vă rog.

Tinel Gheorghe Propunerea legislativă e un act reparatoriu, pentru că la aprobarea Legii nr. 247/2005, când am introdus renta viageră şi am stabilit ca prag minim pentru cei care beneficiază de acest drept vârsta de 62 de ani cu, eu ştiu, urmările pe care le anticipam noi, comasarea terenului şi posibilitatea ca cei peste 62 de ani să beneficieze de un sprijin, datorită faptului că nu mai aveau capacitatea să lucreze pământul, am omis, însă, o categorie importantă. Cei care n-aveau 62 de ani, aveau pensie de invaliditate, şi au intrat în categoria pensiilor la limită de vârstă, cu pierderea acestei calităţi de rentieri. Şi legea nu face altceva decât acest act reparatoriu: introduce în această categorie şi această categorie, pentru că am fost obligaţi, la 31 decembrie 2009, să periem foarte, foarte drastic această categorie a rentierilor, eliminându-i pe cei care aveau în 2005 pensie de invaliditate şi nu aveau acel prag de 62 de ani. Şi acum revenim şi facem acest act reparatoriu. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Comisia pentru muncă? Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 9 al Titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, intervenţiile legislative vizând, potrivit expunerii de motive, acordarea continuităţii în statutul de rentier agricol beneficiarilor de rentă agricolă a căror pensie de invaliditate devine pensie de limită de vârstă. Legea face parte din categoria legilor organice. A fost adoptată de Senat în 14 decembrie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia pentru muncă şi Comisia juridică propun plenului Camerei Deputaţilor, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Deci sunt în aceeaşi situaţie. V-am rugat să vă închideţi microfoanele, dacă aţi vorbit şi nu mai vreţi să luaţi cuvântul. Nu ştiu acum... Domnule Dobrovici, vreţi să vorbiţi? Nu. Mulţumesc. Vot final.