13 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind răspunderea diriginţilor de şantier şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora (PL-x 98/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 21. Proiectul de Lege privind răspunderea diriginţilor de şantier şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Comisia... Domnul Iancu.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Avem o propunere legislativă cu care a fost sesizată spre dezbatere în fond Comisia pentru industrii şi servicii. Aş vrea să vă spun că, începând cu Consiliul Legislativ, Guvernul, Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică, au dat cu toţii aviz negativ. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Ciuhodaru? Vă rog. (Vociferări.)

Tudor Ciuhodaru Sunt iniţiator, domnule preşedinte, aşa că ar fi trebuit să vorbesc chiar înaintea comisiei, conform procedurilor. Era vorba de acoperit un vid legislativ, era vorba de diriginţii de şantier. Sunt singurii care nu răspund atunci când este vorba de modernizări, predarea unei lucrări, toţi ceilalţi fiind implicaţi, într-o măsură mai mare sau mai mică, în ceea ce înseamnă răspunderea în acest domeniu. Aceasta face acest proiect de lege şi cred că în momentul în care este precizat foarte clar cine şi cum răspunde, nu ne vom mai trezi cu lucrări efectuate în bătaie de joc, care cedează după un an, doi, trei, cinci, zece, şi cei care chiar au urmărit acest lucru să nu fie traşi la răspundere. Poate se va găsi şi o altă soluţie, poate se va completa acest lucru, pentru că eu cred că toţi cei implicaţi în acest demers, inclusiv diriginţii de şantier, trebuie să răspundă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Altcineva? Vot final.