19 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat (Pl-x 723/2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 24. Propunerea legislativă pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat. Vă rog, domnule Lazăr. Tot aşa, elaborat, să fiţi...

Sorin Lazăr Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 20 octombrie. La dezbaterea propriu-zisă s-au avut în vedere avizele negative ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru politică economică, Consiliului Legislativ şi punctul de vedere negativ al Guvernului. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată, în sensul completării categoriei de operatori economici care pot beneficia de programul de finanţare. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei, membrii comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 15 martie. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 23 de deputaţi, din totalul de 25 de membri. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate, respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, deoarece, aşa cum era prevăzut şi în punctul de vedere al Guvernului, mecanismele de acordare a acestui sprijin financiar de la bugetul de stat se aprobă, după caz, prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea autorităţilor prevăzute în ordonanţă. Totodată, propunerea ca operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenţii şi/sau ordine conform prevederilor legale, şi respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale, să fie excluşi de la acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru promovarea exportului nu poate fi reţinută atât timp cât aceştia au un comportament fiscal corect. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Tabugan. Domnule Tabugan, v-aţi înscris la cuvânt.

Ion Tabugan Îmi pare rău, din greşeală!

Petru Gabriel Vlase Domnul Neagu.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte. Bineînţeles că a promova exportul rămâne o chestiune foarte serioasă şi deschisă. Dar de fiecare dată trebuie să ne gândim ce anume promovăm, dacă promovăm ceea ce cu toţii avem interes, adică statul român, şi, bineînţeles, dacă nu cumva încălcăm anumite reglementări, faţă de ceea ce suntem în acest moment, adică, membrii ai Uniunii Europene. Acesta este motivul pentru care, aşa cum a fost scris acest proiect de lege, nu putem fi de acord. Deci Partidul Naţional Liberal va vota pentru respingerea propunerii legislative.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt.