11 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 159/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase (Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 159/2017). V-aţi înscris la intervenţii? Interveniţi, domnule Movilă. Îmi cer scuze. Nu ştiu unde v-aţi înscris aici, că nu vă văd aici.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Sigur...

Petru Gabriel Vlase La ce v-aţi înscris, domnule deputat?

Petru Movilă Deci poziţia Partidului Mişcarea Populară este aceea că noi solicităm retrimiterea la Comisie, pentru faptul că nu sunt incluse la plata din valorificarea... ca urmare a restructurării şi reorganizării, a salariilor restante. La Iaşi, există Combinatul de Utilaj Greu "Fortus", care are peste 100 de angajaţi, care sunt ţinuţi acolo într-o situaţie incertă. Combinatul de Utilaj Greu a furnizat echipamente pentru industria de apărare, pentru industria grea: tancuri...

Petru Gabriel Vlase Mă iertaţi că vă întrerup, la care PL-x faceţi referire? Că nu cred că Norvegia are legătură cu Fortus. La 7...aşa... păi eraţi la ordinea de zi... Vă rog, acum, retrimiterea la comisie, da?

Petru Movilă Da, dar daţi-mi voie...

Petru Gabriel Vlase Vă rog...

Petru Movilă ... să termin expunerea. Deci în 2013 Guvernul Ponta a probat printr-o ordonanţă...

Petru Gabriel Vlase Aceasta e tot procedură, nu?

Petru Movilă Domnule preşedinte...

Petru Gabriel Vlase Vă rog, continuaţi!

Petru Movilă ... punctul de vedere al Partidului Mişcarea Populară, după care vă vom spune ce dorim. Dacă veţi avea răbdarea specifică vârstei, veţi înţelege până la capăt ceea ce... (Voci suprapuse.) Deci, prin această ordonanţă de urgenţă, sumele obţinute din vânzarea de active de către operatorii din industria naţională de apărare, care au plan de restructurare şi reorganizare, cum este şi "Fortus Iaşi", deci sumele se valorifică astfel: 60% pentru investiţii, 40% vin către bugetul de stat şi bugetele locale, urmează asigurările de stat şi asigurările sociale, asigurările pentru sănătate şi asigurările sociale. Aici trebuie introdusă plata salariilor restante. Cum spuneam, există plan de reorganizare. De peste 2 ani de zile, angajaţii de la Fortus nu şi-au primit salariile restante. Şi, din acest considerent, Partidul Mişcarea Populară crede că ordonanţa trebuie retrimisă comisiei, pentru două săptămâni, astfel încât să fie completată cu această prevedere. Şi tot pe declaraţiile publice, politice, social-democrate, ar trebui ca ordinea de priorităţi să fie salariile şi pe locul 2 plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale. Ne referim la plata pentru pensii şi pentru şomaj, ale celor care lucrează în aceste instituţii. Deci noi vă solicităm, cu aceste argumente, retrimiterea la comisie, două săptămâni, pentru completare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot. 40 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, nouă abţineri. Solicitarea dumneavoastră a fost respinsă, domnule deputat. Vă rog, Guvernul? Nu funcţionează cartelele? Mai mergeţi careva din staff la domnul deputat, să vedeţi de ce nu funcţionează.

Petru Gabriel Vlase Comisia pentru apărare? Domnul Căprar.

Dorel-Gheorghe Căprar Raportul comisiei asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. În conformitate cu art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu adresa PL-x 159 din 13 martie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-12/318 din 14.03.2017. Proiectul are ca obiect de reglementare dinamizarea programelor de investiţii la operatorii economici din industria de apărare prin utilizarea a 60% din sumele obţinute din vânzarea activelor, pentru retehnologizarea capacităţilor de producţie pentru apărare. Consiliul Legislativ, conform avizului nr. 39 din 2017, a avizat favorabil proiectul ordonanţei de urgenţă. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La lucrările comisiei, din data de 4 aprilie 2017, din totalul membrilor, au fost prezenţi 21 de membri, conform listei de prezenţă. La dezbateri au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Nicolae Nasta, secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi doamna Anca Chiser, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, pentru, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de lege, în forma prezentată. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final. Procedură, domnul Munteanu.