21 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL-x 309/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; în procedură de urgenţă. Violeta Răduţ, Comisia pentru muncă.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x 309/2017 din 3 octombrie 2017 cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017, în scopul stabilirii unui plafon maxim al cuantumului indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, la nivelul de 8.500 de lei, precum şi pentru modificarea unor prevederi ce ţin de acordarea stimulentului de inserţie. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat în şedinţa din 25 septembrie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Oprea?

Dumitru Oprea Da, în cadrul Comisiei pentru muncă s-a dat un vot, oamenii au fost de acord ca subiectul să fie abordat în procedură de urgenţă. Dar numai bine ce am discutat şi s-a dat votul cu pricina - şi am să mai intervin şi la amendamentele propuse, bineînţeles, respinse -, dar aş vrea să marchez importanţa propunerii făcute, pentru că principiile pe care le tot invocăm în cadrul legislativ le prezentăm doar teoretic. În cazul de faţă, prin Ordonanţa nr. 82, care vine după tot ce am discutat noi în cadrul comisiei, în perioada anterioară, se distruge, fiindcă se vine cu o altă variantă de propunere a valorii concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor. Asta, prin Ordonanţa nr. 82. De ce considerăm că este greşită abordarea? Fiindcă atunci când s-a calculat, prin cadrul legal din 2010, nimeni n-a întrebat cât poate să fie venitul maxim al unei persoane. Mai ales în zona privată, sumele puteau să fie, conform legii, de orice dimensiune. În momentul în care vii şi aplici acum principiul solidarităţii, păi, am contribuit cu o sumă, unde mai este proporţionalitatea? Deci eu am propus ca la veniturile date să se respecte suma, să nu fie o limită maximă. Deci nimeni nu l-a întrebat pe cel care a cotizat lună de lună de ce depune, de ce are un salariu atât de mare. Nu i-a spus că este împotriva vreunei legi? Dar acum, când este să primească drepturile, se spune dar nu mai mult de 8.500. De ce? Unde mai este principiul contributivităţii? Unde mai este principiul proporţionalităţii? Acestea sunt subiecte pe care noi le abordăm. Şi îmi rezerv dreptul să vin şi să îmi susţin şi amendamentul propus în cadrul comisiei.

Petru Gabriel Vlase Domnul Cristian Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Dragi colegi, Astăzi, prin votul pe care o să-l dăm ceva mai târziu, vom încălca un principiu. Şi anume, acela că atunci când se contribuie neplafonat, ar trebui ca beneficiile să nu fie nici ele plafonate. Dimpotrivă, contribuţiile sunt neplafonate, dar beneficiile vor fi plafonate. De ce se întâmplă acest lucru? Asta e o bună întrebare, la care ar trebui să răspundă cei care au propus această măsură legislativă şi să dea un răspuns, altul decât unul pur populist. Asta, în condiţiile în care una dintre principalele probleme ale României zilelor noastre şi a anilor trecuţi, şi a anilor viitori este tocmai natalitatea, iar natalitatea nu se încurajează cu asemenea măsuri, dimpotrivă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Sigur că, contributivitatea este un element absolut esenţial şi moral. Numai că, în materie de contribuţii la sănătate, principiul solidarităţii este un principiu de bază - plăteşte fiecare în raport cu veniturile şi primeşte în raport cu posibilităţile statului. Deci, de la bun început, cele două principii sunt amestecate. Iar pe mine mă miră că un reprezentant al Partidului Liberal vorbeşte de un singur principiu, pentru că acum 12 ani, la Senat, eu luând 44,5%, un reprezentant al liberalilor a plecat - domnul doctor Ichim, prietenul dumneavoastră - a plecat cu 13% în Senat, tot pe baza cumulării a două principii. Deci să căutăm să fim consecvenţi.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? La articole. (Domnul deputat Petru Movilă solicită cuvântul.) Domnule Movilă, a vorbit domnul Simionca, îmi cer scuze. Nu la asta? Am încercat... (Râde.)

Petru Movilă Domnule preşedinte, Domnul Simionca a atras atenţia asupra faptului că impozitele pe maşini sunt foarte mari. Dar mă bucur că aţi reţinut acest lucru.

Petru Gabriel Vlase E un parlamentar foarte activ şi de aceea am...

Petru Movilă Da, da... Mulţumim. Ordonanţa de urgenţă se referă la stabilirea unui plafon maxim al cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului la nivelul de 8.500 de lei. Nu are rost să mai vorbim despre celelalte argumente sau conţinut, însă este clar faptul că PMP va vota împotrivă, pentru că regulile s-au schimbat în timpul jocului, iar principiul de bază al contributivităţii nu este respectat. Atunci când familiile, când mămicile au hotărât şi şi-au stabilit o filosofie de lucru, era o regulă, acum se schimbă regula în timpul jocului. Este clar că dacă un act normativ vine, acesta trebuie să vină să fie valabil din momentul publicării şi doar pentru cei care îşi încep efectiv contractul, contribuţia respectivă. Deci PMP va vota împotriva plafonării indemnizaţiei. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? La articole? Nu. 18. Proiectul de Lege privind... (Domnul deputat Dumitru Oprea solicită cuvântul.) Da, domnule Oprea. Nu era aici. Vă rog, calm.

Dumitru Oprea Nici nu sunteţi obligat să ţineţi minte ce-am spus mai devreme. Că am intrat pe discuţii generale şi apoi am zis că revin la articol, respectiv la art. 2. Amendamentul propus, faţă de ceea ce exista în ordonanţă, sună astfel, în partea finală, "Indemnizaţia lunară nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, nemaipunând condiţia de plafon". Pentru că chiar dacă antevorbitorii s-au pronunţat asupra contributivităţii, nu se respectă contributivitatea. Deci, în momentul în care el a contribuit cu câţi bani a putut... Sunt tineri care lucrează la companii IT, pe multe mii de euro pe lună. De ce aceşti tineri trebuie să primească, exact ca pe vremea lui Ceauşescu, 5 lei şi o strângere de mână? Păi, ne-am întors la vremea lui Ceauşescu, dacă aşa procedăm cu tinerii care au un venit... Chiar de multe ori a fost lansată şi teoria salariului regresiv, tinerii noştri să aibă venituri mai mari la început. Iar acum o au prin munca lor, prin poziţia lor, şi noi le luăm banii. De ce? De-asta nu suntem de acord cu poziţia comisiei, prin votul dat, de a respinge un astfel de amendament.

Petru Gabriel Vlase Deci amendamentul respins este alin. (2) al art. (2), da? Vă rog, vot. 44 de voturi pentru, 63 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 2 colegi care nu votează. A rămas aşa. Mai e un articol. Dacă e cineva? Nu.